> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
DSS - Zwoje znad Morza Martwego cz2
Data 21/02/2011 21:57  Autor Magdalena Struska de Merowing  Kliknięć 3954  Język Polish
  

 Kalendarz świąt we wspólnocie Qumran.

Opierano się na słonecznym starożytnym kalendarzu , pochodzenia kapłańskiego, który nie używał babilońskich czy tez kananejskich nazw miesięcy, tylko je po prostu numerował. Mowę o tym kalendarzu znaleźć można np. w Ez.45,18-20; Jub.6,29-33; i I henocha 74,11-12;82,6.11.15.18; . na kalendarz ten składało się 364 dni ułożonych w 4 pory roku, z których każda miała 3 miesiące liczące po 30,30 i 31 dni. lub tez 13 tygodni co w efekcie daje roczny cykl 52 tygodni. W owym kalendarzu każde ze świat przypadało każdego roku na ten sam dzień tygodnia..

 
 

Najważniejsze święta to:

 • święta Nowego Roku
 • Pascha
 • Święto Przaśników
 • Święto Kołysania Snopów lub Pierwszych Zbiorów Jęczmienia
 • Święto Tygodni lub Święto Pierwocin Zboża Pszennego
 • Święto Nowego Wina
 • Święto Oliwy
 • Święto Drzewa
 • Siódmy miesiąc
 • Dzień Pojednania bądź tez Pokuty
 • Święto Namiotów
 • oraz codzienny Tamid, ofiara Szabatowa, ofiara przy wyświęcaniu kapłanów.

Czy wspólnota z Qumran oczekiwała Mesjasza?


 

Tak zwane pisma sekciarskie mówią o oczekiwanym przyjściu Proroka i Mesjaszy,


 

Jest znaczące, że w Qumran oczekiwano dwóch Mesjaszy, jednak w tekstach qumrańskich nie znajdziemy niczego o wyjątkowym Mesjaszu, który miał odegrać taką rolę realizacji zbawienia, jaką Nowy Testament przypisuje Mesjaszowi Jezusowi.


 

Przyszłość Dynastii Dawida można odnaleźć w 1Sam 2,10.35; Ps132,7;


 

Kim był „Nauczyciel Sprawiedliwości”.


 

W rękopisach qumrańskich jest on identyfikowany z kapłaneml lub „Nauczycielem Wspólnoty”. Uważano go za tego, którego Bóg obdarzył specjalnym darem rozumienia Pisma, a szczególnie „słów Jego sług i Proroków”. {1QHab7,5}; Nigdy w tekstach nie został nazwany po imieniu, natomiast szczegóły dotyczące jego postaci znaleźć można w 1QpHab 1,13; 2,2; 5,10; 7,4; 8,3; 9,9-10; 11,5;


 

Teksty wspominają, że „Nauczyciel Sprawiedliwości” prześladowany był przez „Niegodziwego Kapłana”.


 

W 4QPBless-4Q252 1v 3 zwrot semach Dawid „Odrośl Dawida” użyty został w stosunku do postaci zwanej masziach hassedeq” Mesjaszem Sprawiedliwości”.


 

Według parafrazy Sam7,11-14; obdarza się tym tytułem jakiegoś sukcesora tronu Dawida „ Będę ojcem dla niego, a on będzie dla mnie synem” odnosi się do odrośli Dawidowej , która nastanie wraz z „Wyjaśniającym Prawo”,  który stanie na Syjonie ostatnich czasach. {4QFlor-4Q174, 1-3 i 11-12};


 

Teksty wspominające o przyjściu „Wyjaśniającego Prawo na Końcu czasów”


 

Doresz hattorac - teksty „Wyjaśniającego Prawo”, w jednym z nich jest on oczekiwany jako towarzysz, odrośli Dawida ”{4QFlor -4Q 174-1-2 i 11-12 natomiast innym jako „Gwiazda” z wyroczni Ballaama {Lb24,17; odnośnik CD7,18};


 

Według tych rękopisów jednym z zadań „Nauczyciela Sprawiedliwości”,  jako kogoś natchnionego przez Boga, była szczególna interpretacja Prawa i Proroków {1QpHab 7,5};


 

Niektóre wybrane fragmenty Zwojów z Qumran

ZWOJE Z QUMRAN


 

Palestyna , Morze Martwe 1947r.Beduiński pasterz odnajduje w Qumran w pobliżu Jerozolimy zwoje zapisane w języku aramejskim i hebrajskim , a wśród nich rękopisy starsze od starego testamentu, a także późniejsze, dotyczące esseńczyków i początków chrześcijaństwa.


 

Kryją one tajemnice które mogą wstrząsnąć podstawami kościoła.


 

Fragmenty: Zwój Stracony.


 

"Skąd to zamieszanie między narodami,


 

dlaczego buntują się ziemscy królowie?


 

A książęta sprzymierzają się z nimi;  Przeciw Panu,


 

Przeciw Jego Pomazańcowi?


 

Tuż przed końcem świata


 

Bezbożni sprzymierzą się


 

Przeciw Nauczycielowi Sprawiedliwości, aby go zniszczyć,


 

Ale ich zamiary się nie powiodą .


 

Kittim ---panują nad wieloma narodami.


 

Książęta, starszyzna,


 

I kapłani z Jerozolimy, którzy rządzą Izraelem,


 

Ich Wysoka Rada --- wszyscy im pomagali.


 

Wiedział jaki czeka Go los,


 

Jak również i to, że wróci w chwale,


 

By objąć rządy nad narodami,


 

I wydać na nie sąd....


 

Niektórzy oczekiwali, że stanie się cud, Że zmartwychwstanie on w blasku chwały ....


 

Inni mówili że ujrzeli na niebie jasną błyskawice,


 

Jeszcze inni mówili, że widzieli go we śnie,


 

Ale tu na ziemi,  na tym świecie, nie stało się nic.


 

Przybędzie któregoś dnia,


 

Będzie z rodu Dawida ....


 

Będzie wielkim na tej ziemi,


 

wszyscy będą go wielbili i mu służyli.


 

Będzie nazywany Synem Człowieczym.


 

I nazwą go synem Najwyższego.


 

Jak spadająca gwiazda,


 

Jak piękna wizja, takie będzie jego królestwo.


 

Będą władali wiele lat na ziemi.


 

I zniszczą wszystko.


 

Jeden naród zniszczy drugi naród


 

Jedna prowincja zniszczy drugą prowincje.


 

Aż lud Boży odrzuci miecze.


 

Przez człowieka Sprawiedliwego, złożonego w ofierze,


 

Zostanie namaszczony,


 

W swoim czasie


 

Wystąpi przeciw Synom Ciemności,


 

Przeciw Bezbożnemu Kapłanowi


 

I pokona ich."


 

Kittim--synowie ciemności


 

Zwój Mesjasza - fragmenty


 

...I nic nie wydarzy się zanim nie wybuchnie wojna


 

Synów Światła z Synami Ciemności,


 

Synów Lewiego, Synów Judy, Synów Beniamina, Wygnańców z pustyni.


 

Przeciw zastępom Beliala,


 

Mieszkańcom Filistii,


 

Kittim z Assuru; i tym zdrajcom, którzy im pomagają.


 

I Synowie Światła zawładną na nowo Jerozolimą; i Świątynią,


 

I wojna ta przeciw siedmiu krajom, trwać będzie czterdzieści lat.


 

I stanie się to; Po wieku zniszczenia, Katastrof, Nienawiści, Chorób, Wojny plemiennej, Wojny etnicznej, Wojny ludobójczej.


 

I stanie się to


 

Gdy przybędzie Syn Człowieczy


 

Z rodu Dawida


 

Z rodu synów pustyni


 

Będzie pomazańcem..... I przez diabła w lesie będzie kuszony, trzy razy


 

Będzie zwycięzcą......


 

I wszyscy, którzy jedzą jego chleb,


 

podniosą na niego rękę


 

Będą mówić o nim źle


 

Złośliwymi językami


 

Ci którzy przyłączyli się do jego zgromadzenia,


 

Będą go szkalowali przed synami zła.


 

A wszystko po to, aby było sławione Jego słowo.


 

Z powodu ich winy


 

Ukrył źródło rozumu


 

Tajemnicę Prawdy


 

A inni jeszcze powiększą Jego nieszczęście


 

Zamkną Go w ciemnościach


 

I jego chlebem będzie udręka


 

Napojem płynące do końca łzy


 

Albowiem Jego oczy przesłoni żal


 

Jego DUSZA utonie w codziennej goryczy


 

Owładną nim lęk i smutek.


 

Potem zacznie się wojna na całym świecie


 

Będzie walczył bez wytchnienia


 

Z Synami Ciemności, przepędzi ich,


 

Będzie walczył z bezbożnym kapłanem


 

I pokona go


 

I zabije niegodziwego kapłana


 

Zgodnie z prawem.....


 

Syn Człowieczy stanie na czele armii


 

Która wyjdzie z doliny pełnej kości .....


 

A więc powie proroctwo


 

Tak jak mu będzie nakazane, a gdy tylko je wypowie


 

Wybuchnie wielka wrzawa


 

kości połączą się ze sobą,


 

Zaczną formować się na nich mięśnie


 

przyrastać ciało


 

Zacznie je pokrywać skóra


 

Wejdzie w nie duch


 

Ożyją, staną na nogi ,Utworzą wielką armię


 

A on stanie na czele tej armii


 

I uda się do Jerozolimy


 

Wkroczy przez złota bramę,


 

Odbuduje Świątynie


 

Tak, jak ją widział w swych wizjach,


 

A królestwo Niebieskie,


 

Tak długo oczekiwane,


 

Przyjdzie wraz z Nim,


 

Zbawicielem


 

Który otrzyma imię


 

LEW


 

Zwój Wojny


 

Powstań Mocarzu, pojmaj twych pojmanych, Mężu Cwały,


 

i zabierz Twój zdobyczny łup, o Waleczny!


 

Połóż rękę Twoją na karku Twoich wrogów,


 

a nogę Twoją na stosie pobitych,


 

a miecz Twój niech pochłonie grzeszne ciało.


 

Napełnij chwałą Twoją ziemię,


 

a dziedzictwo swoje błogosławieństwem.


 

Niech będzie mnóstwo zwierząt na polach Twoich,


 

a srebro i złoto i drogie kamienie w pałacach Twoich.


 

rozraduj się wielce Syjonie,


 

wśród radosnych okrzyków ukaż się Jerozolimo


 

i weselcie się wszelkie miasta Judy!


 

Otwórz na zawsze twoje bramy,


 

aby przyniesiono tobie bogactwa narodów.


 

{Zwoje z Qumran-Reguła wojny}


 

Zwój Świątyni


 

A w dniu upadku Kittim


 

będzie bój i wielka rzeź wobec Boga Izraela,


 

gdyż to jest dzień od dawna


 

przez niego wyznaczony na wojnę,


 

która ma zniszczyć Synów Ciemności.


 

Wtedy staną do okrutnej rzezi:


 

zgromadzenie bogów i zgromadzenie ludzi.


 

Synowie Światłości oraz obóz ciemności


 

będą walczyć razem,


 

aby się okazała moc Boga


 

wśród zgiełku wielkiego tłumu


 

i wrzawy bogów i ludzi w tym dniu zagłady.


 

to będzie czas ucisku dla całego ludu,


 

wykupionego przez Boga.


 

A wśród wszystkich cierpień


 

nie było dotąd im podobnego od początku


 

aż do końca wybawienia wiecznego.


 

W dniu ich walki z Kittim


 

stoczą bój na śmierć i życie.


 

W wojnie tej trzy razy Synowie Światłości


 

umocnią się, aby pobić bezbożność.


 

zwoje z Qumran{Reguła wojny}.


Zwój Skarbu


 

Ale, dzieki tym którzy wytrwali w Przykazaniach Boga


 

i przez nie się uratowali, ustanowił Bóg,


 

swoje Przymierze dla Izraela na wieki,


 

ukazując im rzeczy ukryte, przez które zbłądził cały Izrael,


 

swoje świete szabaty i swoje chwalebne święta,


 

swoje sprawiedliwe świadectwa i swoje prawdziwe drogi


 

oraz pragnienie swojej woli, które człowiek powinien czynić,


 

aby żyć dzięki nim. {On} ukazał im rzeczy


 

a oni wykopali studnię obfitą w wodę,


 

lecz nie będzie żyć ten kto nią gardzi.


 

{ Dokument Damasceński }


 

Zwój Syjonu


 

Syjonie, gdy cie wspominam, błogosławię cię.


 

Z całego serca, z całej duszy, z całej siły,


 

bo cię kocham, gdzy przywołuję cię w pamięci.


 

Syjonie! Ty jesteś nadzieją.


 

Ty jesteś pokojem i Zbawieniem.


 

Z twojego łona zrodzą się pokolenia,


 

na twym łonie będą się zywić,


 

w twoim blasku będą się chronić,


 

będą wspominać twoich proroków.


 

W tobie nie ma już zła.


 

Odejdą bezbożni i niegodziwi


 

i sławić cie będą twoi synowie.


 

Twoi narzeczeni będą usychać za tobą,


 

oczekując Zbawienia,


 

płacząc w twoich murach.


 

Syjonie, oni spodziewają się nadzieji,


 

czekają na Zbawienie.


 

Psalmy pseudodawidowe {Zwoje z Qumran}.


 

Zwój Zbrodni


 

Bądźcie mężni i silni! Bądźcie dzielni!


 

Nie bójcie się i nie lękajcie, i niech nie słabnie serce wasze!


 

Nie trwóżcie się i nie obawiajcie ich!


 

Nie cofajcie się wstecz i nie uciekajcie przed nimi,


 

bo oni sa zgromadzeniem niegodziwości


 

i ciemnością są ich wszystkie czyny,


 

i do ciemności zmierza wszelkie ich pragnienie.


 

W kłamstwie ufność swoją złożyli.


 

A potęga ich jak dym się ulotni.


 

Boże Izraela,podnieś rękę Swoją w Swojej cudownej mocy


 

nad wszystkimi niegodziwymi duchami...


 

{Reguła Wojny}


 

Zwój Powrotu


 

A mije serce zapoznało się z ciosami,


 

Byłem jak mąż opuszczony,


 

nie było dla mnie schronienia,


 

gdyż moje cierpienie rozwijało się w gorzkościach


 

jako nieprzerwany i nieuleczalny ból


 

przeciw mnie, jak ci którzy zstepują do Szeolu,


 

duch mój uwolni się od zmarłych, chociaz doi otchłani sięgały.


 

Zwój Templariuszy


 

Albowiem oni mnie znieważyli


 

i nie zważali na mnie,


 

gdy ty moc swoją przeze mnie okazałeś.


 

Wypędzili mnie bowiem z mojej ziemi


 

jako ptaka z gniazda swojego,


 

a wszystkich moich przyjaciół i bliskich


 

ode mnie odsunęli


 

i uważali mnie za bezużyteczne narzędzie.


 

Ale to oni,tłumacze kłamstwa i prorocy fałszu,


 

knuli spisek przeciw mnie z Belialem,


 

chcąc twoje Prawo,które Ty wyryłeś w sercu moim,


 

zamienić na pochlebstwa zwodnicze dla twego ludu.


 

Oni spragnionym nie dali napoju Poznania,


 

lecz pragnącym podawali ocet,


 

aby patrzeć na ich odurzenie,


 

gdy będa zachowuwać się jak szaleni


 

podczas swoich świąt


 

i upadać będą w ich sieci.


 

{Zwoje z Qumran - Hymny}.


 

Zwój Grot


 

I oto tajemnica; bezbożni zmieniają dzieła prawdy, które


 

przekształcają w kłamstwo. Nie zapisują moich słów, lecz


 

głoszą nikczemność w moim imieniu, według ich życzenia i ich woli.


 

I oto druga tajemnica:wierni, święci, sprawiedliwi czytają dzieła według ich prawdy.


 

{Zwoje z Qumran- Ka. Hioba}.


 

Zwój Miłości - Zwój Świętych


 

Ukazała mi się w swojej wspaniałości


 

i poznałem ją


 

Kwiat winorośli daje winogrono


 

a z winogrona powstaje wino, które rozwesela serca.


 

Szedłem po jej płaskich drogach,


 

bo poznałem ją będąc młodym.


 

usłyszałem ją,


 

i pojąłem ją do głębi


 

I to ona mnie napoiła.


 

I dlatego kładam jej hołd.


 

Podziwiałem ją,


 

zapragnąłem jej.


 

I nie odwróciłem twarzy.


 

pożądałem jej


 

z całą jej wzniosłością.


 

Otworzyłem drzwi,


 

które pozwalają odsłonić tajemnicę.


 

Oczyściłem się,


 

aby poznać ją w czystości.


 

Miałem mądrość w sercu


 

i nie opuściłem jej...{...}


 

O, wy Liczni, słuchajcie moich słów,


 

a otrzymacie złoto i srebro.


 

{psalmy pseudodawidowe - Zwoje z Qumran }


 

Przypisy do oznaczeń:


 

DSS- Dead Sea Scrolls- Zwoje znad Morza Martwego

Hev- teksty z Nachal Chewer

H - hymny

CD- Dokument Damasceński z genizy synagogi w Cairo.

C-teksty z genizy synagogi w Cairo.

D- Dokument Damasceński

Mas- teksty z Masady

Q- Qumran

1Q- 1 grota, 2Q - 2 grota; kolejne oznaczenia tekstów pochodzących z grot.

1QpHab- Peszer do Księgi Habakuka- grota1.

1QS-Reguła Zrzeszenia

1QSa-Reguła Całego Zgromadzenia

3Q15- Zwój Miedziany z groty 3.

1QSb- Zbiór Błogosławieństw

4QD a-h - kopie Dok. Damasceńskiego

4QFlor- Midrasz na czasy ostateczne

4QPBless - Błogosłwaieństwo Patriarchów grota nr.4

11QTemple - Zwój Światyni grota 2.

11Qtgjob - targum hioba grota11

4Q lev- kopia Ks. Kapłańskiej grota 4

11QPs 2 - Psalmy grota 2

1QapGen - Apokryf księgi Rodzaju grota1

4QEzra - Ks. Ezrasza

 

Zebrała i opracowała na podstawie źródeł {bibliografia poniżej}.
Zbiorów własnych i źródeł internetowych [zdj.} Jessica.
© Magdalena Struska de Merowing. Powyższy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linka do orginalnej strony autorki.


 

 Wybór bibliografii:

 1. Abecassis E. “Qumran” wyd Albatros Warszawa 2006.
 2. Abecassis E. “ Skarb Światyni”wyd Albatros Warszawa 2005.
 3. Vanderkam, James.C.” The DeadSea Scrolls Today 1994; polskie wydanie: “ Manuskrypty znad Morza martwego” przekład R.Gromadzka- Warszawawyd Cyklady 1996.- relacja o stanie badań z roku 1994.
 4. Vermes, G. „ The Dead Sea Scrolls In English : Third Edition Londyn, Penguin Group , 1987.- zawiera rzetelne przekłady większości zwojów . poprawione wydanie z roku 1995, zawiera dodatkowo 30 tekstów oraz Zwoju Miedzianego.
 5. Zdun P. „ Pieśni ofiary Szabatowej z uran i Masady” Kraków Enigmat Press, 1996.- przekład i tekst mający znaczenie do poznania angelogii i mistyki żydowskiej za czasów przedchrześcijańskich.
 6. Garcia Martinez, Florentino „The Dead Sea Scrolls Translated : the Qumran Texts In English, Leiden Brill, 1996.- wyd.2 uzupełnione; Kompletny przekład zwojów na język angielski. Wyd. pierwsze hiszpańskie Madrid : trotta 1992.
 7.  Warszawa. PAX. „Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej.
 8. Muchowski Machowski. „rękopisy znad morza martwego” Kraków The Enigmat Press 1996.- pierwszy polski kompletny przekład zwojów.
 9. Laperrousaz, E.-M. Qoumran: L’Etablissement essenien des bords de la Mer Morte: Historie et archeologie du site, Paris Picard 1976.- niezależne studium wykopalisk w Chirbet napisane przez archeologa.
 10. Lohse, E. „ Die Texte aus Qumran: Hebraisch und Deutsch . wyd.2. Munchen: Kosel; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971. - wokalizowana edycja tekstów hebrajskich z dobrym przekładem niemieckim.
 11. Kapera.Z.J. „ Półwiecze sporu o zwoje znad Morza Martwego“ Kraków The Enigma Press 1996. - udokumentowana historia publikacji rękopisowi tzw. Trzeciej bitwy o zwoje.
 12. Fitzmyer .J.A. „The Dead Sea Scrolls: Major Publications and Tools for Study” Atlanta , GA Scholars 1990.-  przewodnik bibliograficzny po problemach qumrantologii.
 13. Allegro Jon Marko, „The dead Sea Scrolls :” A Reappraisal “; wyd.2 poprawione Londyn1964.- informacje dotyczące zawartości zwojów.
 14. Joseph. A. Fitzmyer SJ.. Paulist Press, New York Mahwah 1992, wyd polskie Enigma Press Kraków “101 pytań o Qumran”.

Znaleziona w pieczarze nr 3 (Qumran) miedziana rola zawiera spis inwentaryzacyjny. Chodzi o wykaz 61 miejscowości w których zdeponowano złoto, srebro i wartościowe naczynia sakralne. Większość z tych schowków znajduje się w Jerozolimie, NIEKTÓRE  POD SWIĄTYNIĄ lub w jej pobliżu. Inne natomiast w okolicy Jerozolimy a niektóre w Qumran. Jeśli podane w tej roli liczby się zgadzają, to cały ciężar pochowanego w różnych miejscach skarbu wynosi 65 ton srebra i 26 ton złota (tona = 1000kg.) o dzisiejszej wartości 90 milionów Marek (D.M.,-suma podana przez Baigent'a, czyli około 45 milionów Euro.Z.). W porównaniu do innych skarbów nie jest to żadna kwota przyprawiająca o zawrót głowy ( 13. marca 2005 główna wygrana w Totku w Niemczech wynosiła 21 milionów Euro. Z.).  Zatopiona hiszpańska galera przyniesie, dla przykładu, dużo więcej dochodu. Pamiętać jednak należy, że wartość starożytnego skarbu ze względu na jego religijny i symboliczny charakter jest  wiele większa.(....) Z tekstu spisanego na owej miedzianej roli jednoznacznie wynika, że chodzi o część skarbu należącego do jerozolimskiej świątyni i który to skarb został ukryty przed rzymskimi najeźdcami" (k.cyt.).

http://www.beepworld.de/members81/von_roya/renne.htm