> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
NAJNOWSZE HISTORYCZNE ODKRYCIE - A.M.STRUSKICH - Cz.I.- Rennes les Bains w centrum tajemnicy Proboszczow B.Sauniera i H.Boudeta.
Data 17/03/2011 22:22  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠5289  Jŕzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA      
NAJNOWSZE HISTORYCZNE ODKRYCIE - A.M.STRUSKICH - Cz.I.- Rennes les Bains w centrum tajemnicy Proboszczow B.Sauniera i H.Boudeta.
 

 

 

                           Cz├¬┬Âc I Wst├¬p.

 

Proboszczowie z okolic Couizy posiadali wiedz├¬, która dotyczy┬│a ukrytego, wyj┬▒tkowo tajemniczego miejsca. Informacj├¬, jak do tego miejsca trafi├Ž, rozproszyli w ró┬┐nych swoich dzie┬│ach. Zawarli w nich, przekazy pisane, rysowane i rze┬╝bione.

 

W efekcie tych prac powsta┬│ stosunkowo prosty plan, jednak ukryty w wielu informacjach. Dopiero po odszyfrowaniu wszystkich informacji, mo┬┐na na┬│o┬┐y├Ž schemat z┬│o┬┐ony z 17 punktów na plan geodezyjny i wówczas powstanie mapa, wskazuj┬▒ca wej┬Âcie do podziemnego labiryntu. który tak pieczo┬│owicie zosta┬│ wykonany przez l’abbe Boudeta w okolicy .Rennes les Bains.

 

Idea planu posiada┬│a dwa historyczne klucze.

 

Pierwszy historyczny klucz, bior┬▒c pod uwag├¬ czas jego wykonania, to p┬│askorze┬╝ba  wykuta na skale. Na pierwszy rzut oka wygl┬▒da ona jakby mia┬│a tysi┬▒ce lat, najprawdopodobniej odkry┬│ j┬▒ l’abbe Boudet w czasie swoich cz├¬stych w├¬drówek po górach otaczaj┬▒cych Rennes les Bains.

 

Wizerunek tej p┬│askorze┬╝by, odnosi si├¬ do walki mitycznego je┬╝d┬╝ca na boskim rumaku, który w trakcie tej walki, pokona┬│ lub mo┬┐e pokona├Ž demona, albo diab┬│a. Widoczne s┬▒ cztery kopyta obok charakterystycznej g┬│owy i r├¬ki z pazurami. Jest to lewa r├¬ka i znajduje si├¬ ponad g┬│ow┬▒ a wokó┬│ cztery kopyta. Ogólny wygl┬▒d p┬│askorze┬╝by i terenu sprawia wra┬┐enie, jakby ten je┬╝dziec chcia┬│ zdoby├Ž bram├¬ do tajemniczego miejsca i w tym celu musi pokona├Ž z┬│o, które opanowa┬│o wa┬┐ne dla tego je┬╝d┬╝ca miejsce.

 

Z licznych informacji wynika, ┬┐e to z┬│o jeszcze nie zosta┬│o pokonane. Do opinii publicznej docieraj┬▒ informacje o wielu przykrych a cz├¬sto tragicznych przypadkach, jakie spotykaj┬▒ ludzi lub ich rodziny, którzy próbuj┬▒ rozwik┬│a├Ž tajemnic├¬ ukrytego miejsca. My równie┬┐ wiedzieli┬Âmy o tym zagro┬┐eniu i na pewno nie zasypywali┬Âmy gruszek w popiele.

 

Najbardziej jaskrawym przypadkiem dzia┬│ania tajemniczej si┬│y, która doprowadza nieostro┬┐nych poszukiwaczy i badaczy do tragicznego fina┬│u, by┬│ przypadek samego l’abbe Sauniere. Zdawa┬│oby si├¬, ┬┐e cz┬│owiek, który odkrywa takie tajemnice mo┬┐e równie┬┐ do woli korzysta├Ž z ich dobrodziejstwa, jednak okaza┬│o si├¬, ┬┐e nie.

 

W tamtym czasie, z po┬Âród ludzi bezpo┬Ârednio zaanga┬┐owanych w odkrywanie tajemnic, staro┬Âci do┬┐y┬│ tylko l’abbe Boudet z Rennes les Bains. On jeden jak wynika z historycznych informacji do┬┐y┬│ staro┬Âci, ale jego ostatnie lata ┬┐ycia to czas ubóstwa. Nie chcia┬│ korzysta├Ž ze skarbów w taki sposób, jak czyni┬│ to l’abbe Sauniere z Rennes le Chateau. L’abbe Sauniere widocznie przekroczy┬│ umiar i umar┬│ w sile wieku, w bardzo tajemniczych okoliczno┬Âciach.

 

Ró┬┐ne ┬╝ród┬│a historyczne podaj┬▒, ┬┐e po ca┬│ej serii kolejnych inwestycji i lokowaniu funduszy na zagranicznych kontach bankowych, postanowi┬│ wykona├Ž epokowe dzie┬│o. Poczyni┬│ ju┬┐ kroki w kierunku wykonania olbrzymiej inwestycji w postaci „nowego Jeruzalem”. ┬Žrodki, które posiada┬│ oceni┬│ prawdopodobnie jako niewystarczaj┬▒ce na zrealizowanie tak du┬┐ej inwestycji. Te, które pozyska┬│ od tego czasu, wyczerpa┬│y istniej┬▒ce i dost├¬pne dla niego ┬╝ród┬│a. Prawdopodobnie postanowi┬│ si├¬gn┬▒├Ž po skarby zastrze┬┐one, mo┬┐e my┬Âla┬│, ┬┐e jest do korzystania z tych ┬Ârodków uprawniony?

 

W czasie swojego ┬┐ycia zg┬│├¬bi┬│ wiele tajemnic, równie┬┐ takie, które dotyczy┬│y dzia┬│ania cz┬│owieka na planie duchowym. Nie mo┬┐na jednoznacznie stwierdzi├Ž, czy by┬│ zorientowany w kwestii zagro┬┐enia, jakie wynika┬│o z si├¬gania po skarby przeznaczone dla "Syjonu” przez nieuprawnion┬▒ do tego osob├¬, lub zwi┬▒zek ludzi. Mo┬┐liwe, ┬┐e nie by┬│ ┬Âwiadom skali zagro┬┐enia, bo prawdopodobnie podj┬▒┬│ si├¬ czynno┬Âci duchowych, które mia┬│y na celu „pokonanie bariery dost├¬pu” do dalszej cz├¬┬Âci tajemnic. Je┬┐eli tak uczyni┬│ a wskazuje na to zamówienie przez niego trumny, to prób├¬ t├¬ przyp┬│aci┬│ ┬┐yciem.

 

W kolejnych latach jeszcze wielu ludzi, którzy starali si├¬ rozwik┬│a├Ž t├¬ tajemnic├¬, ponios┬│o ┬Âmier├Ž w niewyja┬Ânionych okoliczno┬Âciach. I mimo usilnych stara├▒, setek a mo┬┐e nawet tysi├¬cy ludzi, tajemnica do dzisiejszego dnia nie zosta┬│a rozwi┬▒zana.

 

Dziwne przypadki spotka┬│y wielu innych poszukiwaczy skarbów w tej okolicy pomijaj┬▒c ksi├¬dza Sauniere mo┬┐na do tej listy doda├Ž:

 

- Przyjaciel B.Sauniera- proboszcz Parafii w Counstanssa Antoine Gelis dnia 1 listopada 1897r.zosta┬│ brutalnie zamordowany. Nigdy nie odnaleziono mordercy. Zw┬│oki zamordowanego by┬│y u┬│o┬┐one w dziwnej pozycji rytualnej ze skrzy┬┐owanymi r├¬koma, na kartce by┬│ napis : "Viva Angelina" Na grobie zmar┬│ego umieszczono krzy┬┐ i ró┬┐├¬.

 Foto. Pokoju zmar┬│ego
 

- 1953- By┬│a s┬│u┬┐┬▒ca B.Sauniera – Marie Denarnaud mia┬│a powierzy├Ž tajemnic├¬ swemu przyjacielowi Noelowi Corbu, sekret ten jak mawia┬│a mia┬│ uczyni├Ž Corbu pot├¬┬┐nym i bogatym cz┬│owiekiem; nagle dosta┬│a wylew który odebra┬│ jej mow├¬ w krótkim czasie po tym zmar┬│a zabieraj┬▒c tajemnic├¬ do grobu.

 

- W┬│a┬Âciciel posiad┬│o┬Âci zakupionych po  B.Saunierze – Noel Corbu, sp├¬dzi┬│ 15 lat na poszukiwaniach skarbu. W maju 1968r. pochwali┬│ si├¬ swoim znajomym, ┬┐e „wie ju┬┐ co┬” co kiedy┬ odkry┬│ Sauniere. Kilka dni pó┬╝niej zgin┬▒┬│ w dziwnych okoliczno┬Âciach w wypadku samochodowym pod Fanjeaux,sprawcy wypadku nigdy nie odnaleziono.

 

- W latach 70. -XX wieku  in┬┐ynier Cholet z Pary┬┐a odkry┬│  Monfort-Lamaury kilka dokumentów historycznych nale┬┐┬▒cych niegdy┬ do Hrabiego Simona de Monforts.

Materia┬│y zawiera┬│y opis Ko┬Âcio┬│a Magdaleny w Rennes le Chateau wraz z podaniem szczegó┬│ów dotycz┬▒cych ukrycia ró┬┐nych skrytek na terenie Ko┬Âcio┬│a.

In┬┐ynier uzyska┬│ pozwolenie na prace poszukiwawcze. Odnalaz┬│ skrytki, które jednak okaza┬│y si├¬ puste. Cholet mia┬│ sprawdzi├Ž jeszcze kilka miejsc, gdy nagle wydarzy┬│o si├¬ co┬ nieoczekiwanego, kto┬ zawiesi┬│ bardzo ci├¬┬┐k┬▒ belk├¬ nad wej┬Âciowe drzwi do Ko┬Âcio┬│a, po otwarciu drzwi belka spad┬│a tu┬┐ obok Choleta.

In┬┐ynier odebra┬│ to jak atak na jego ┬┐ycie. Po czym zrezygnowa┬│ z poszukiwa├▒ i opu┬Âci┬│ Rennes le Chateau.

 

- Henri Buthion kupi┬│ posiad┬│o┬Âci ziemskie po B.Saunierze od Noela Corbu.

Rozpocz┬▒┬│ prace poszukiwawcze w rejonie Rennes le Chateau. W kwietniu 1960r kto┬ strzelaj┬▒c z broni automatycznej podziurawi┬│ jego samochód zaparkowany prze Will┬▒ Bethania w RLC. Auto sp┬│on├¬┬│o doszcz├¬tnie.

Odebrano to jako ostrze┬┐enie aby obcy nie podejmowali akcji poszukiwawczych w tych okolicach.

W 1999r.Buthion i jego ┬┐ona zostali zastrzeleni z broni automatycznej w Rennes w Bretanii.

 

W 1980r utworzono Assciotiation Terre de Rhedae. W ramach Towarzystwa  powo┬│ano uzbrojone patrolowe grupy do ochrony terenu.znakiem Towarzystwa jest Ster.

 

Problem z odnalezieniem ukrytego miejsca le┬┐a┬│ w tym, ┬┐e ludzie nie mogli zg┬│├¬bi├Ž istoty rzeczy. Przyczyny jakich┬ nieznanych wp┬│ywów, my┬Âli swoje w trakcie bada├▒, kierowali na nieistotne szczegó┬│y. Dowodem na taki stan rzecz jest interpretacja manuskryptów, które l’abbe Sauniere znalaz┬│ w ko┬Âciele w rennes le Chateau. Prosty i jasny przekaz tych dokumentów, jest pomijany a rozpisywane s┬▒ nieistotne szczegó┬│y. Dzieje si├¬ tak, mimo, ┬┐e l’abbe Sauniere pozostawia wiele wskazówek, które precyzuj┬▒ istnienie g┬│ównego przekazu.

 

W efekcie niezrozumienia przekazów pozostawionych przez l’abbe Sauniere i l’abbe Boudeta, w ca┬│ej sprawie powsta┬│ niewyobra┬┐alny chaos informacyjny. Skutkuje on do takiego stopnia, ┬┐e wr├¬cz przyj├¬┬│a si├¬ teza, która wyklucza fizyczne istnienie tajemniczego, ukrytego miejsca. W zamian ta kulturowa teza, oferuje inne w odniesieniu duchowe wyja┬Ânienie ca┬│ej sprawy.

 

Jednak sprawa duchowego klimatu nie wyja┬Ânia istnienia fizycznych artefaktów i rzeczywistych przypadków jakie spotykaj┬▒ ludzi.

 

Nasza wieloletnia droga dzia┬│ania w tej sprawie, pozwoli┬│a na odkrycie bardzo istotnych szczegó┬│ów. S┬▒ fizycznie istniej┬▒ce miejsca i pozostawione tam informacje, które zgadzaj┬▒ si├¬ z przekazem manuskryptów. Rzeczy jasne i proste, widoczne jak na d┬│oni i ma┬│e acz istotne szczegó┬│y, których nikt do tej pory nie okre┬Âli┬│ jako istotne. A to w┬│a┬Ânie one, s┬▒ spójne ze wskazaniem na informacje zaszyfrowane w tek┬Âcie manuskryptów.

 

Wracaj┬▒c do tematu p┬│askorze┬╝b dotycz┬▒cych walki boskiego je┬╝d┬╝ca, ten artefakt pos┬│u┬┐y┬│ do wykonania postaci diab┬│a, któr┬▒ mo┬┐na obejrze├Ž w Rennes le Chateau. Lewa r├¬ka figury diab┬│a jest identyczna z t┬▒, która zosta┬│a tysi┬▒ce lat temu wyrze┬╝biona na skale. Du┬┐e podobie├▒stwo wykazuje równie┬┐ g┬│owa rze┬╝by. Sama rze┬╝ba postaci diab┬│a, ulokowana w ko┬Âciele w Rennes le Chateau, mia┬│aby znikome znaczenie dla planu, gdyby nie istnia┬│ fotel diab┬│a w lesie w okolicy Rennes les Bains. To on lokalizuje wokó┬│ siebie, ca┬│y teatr zdarze├▒.

 

Drugi historyczny klucz, to znalezione w ko┬Âciele w Rennes le Chateau, przez l’abbe Sauniere zaszyfrowane dokumenty. Forma i sposób u┬│o┬┐enia tekstu manuskryptów, skrywa podstawowy klucz do tego jak nale┬┐y odnie┬Â├Ž si├¬ do miejsca ustawienia fotela. On, bowiem jest osi┬▒ na planie, który po na┬│o┬┐eniu schematu z siedemnastoma punktami wska┬┐e miejsce. Te siedemna┬Âcie punktów to tajemnica ukryta w niebieskich jab┬│kach i dotyczy boskiego je┬╝d┬╝ca.

 

Nadszed┬│ czas by odkry├Ž wszystkie karty tajemnicy Rennes les Bains.

 

Jest ich dwana┬Âcie, tak jak dwana┬Âcie skrytek wokó┬│ Rennes les Bains. Ka┬┐da posiada w┬│asny temat i w┬│asne zaszyfrowane informacje. Wszystkie razem tworz┬▒ zbiór wielkiej tajemnicy obu Rennes. Ju┬┐ od wielu lat, ko┬│o tajemnicy kr├¬ci si├¬ wokó┬│ tego tematu i jak dot┬▒d nikt nie otwar┬│ ┬┐adnej z dwunastu skrytek.

 

                                              XII TAJEMNIC

 

 RENNES LES BAINS------------RENNES LE CHATEAU

DWANA┬ŽCIE SKRYTEK, A RACZEJ, DWANA┬ŽCIE UKRYTYCH INFORMACJ

 

 

 L’ABBE SAUNIERE, L’ABBE BOUDET, L’ABBE GELIS, L’ABBE BIGOU

 

Rozwi┬▒zanie 12 tajemnic utworzy plan i map├¬ do „pokoju 681“, za którym jest ukryte (wed┬│ug ró┬┐nych przekazów) miejsce olbrzymich skarbów, lub mityczna ┬Âwi┬▒tynia, albo grób Chrystusa, ewentualnie jaka┬ inna tajemnica.

 

Tajemnica I

Le Diable

 

Ta posta├Ž tworzy zbiór podstawowych zagadek, s┬▒ one ukryte w jego wizerunku i w odniesieniu do fotelu diab┬│a stoj┬▒cego w kasztanowym lesie, w Rennes les Bains

 Foto. 
 Figura Asmodeusza w Rennes le Chateau.

Tajemnica II

Boski Ko├▒

 

Wskazany w tre┬Âci sentencji, je┬╝dziec na boskim koniu, jest przywo┬│any do roli tajemniczej postaci w tym szczególnym teatrze zdarze├▒.

 

“PAR LA CROIX ET CE CHWAL DE DIEU  J ACHEVE  CE DEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLUES”

 

„NA KRZYZ i BOZEGO KONIA ZNISZCZE TEGO DEMONA STRÓZA W PO┬úUDNIE . NIEBIESKIE JAB┬úKA”

 

  

Foto. Boski Ko├▒


 

Tajemnica III

Niebieskie jab┬│ka

 

Bardzo chytrze ukryta informacja, du┬┐e zainteresowanie ┬Âwietlnym spektaklem, który mówi zupe┬│nie, co innego.

 

 


Foto. B³êkitne Jab³ka.Tajemnica IV


 

Centrum cia┬│a i ducha tego teatru, fantastyczny pomys┬│ re┬┐ysera.

 

 Foto.  Fauteuil du Diable w Rennes les Bains.


 

Tajemnica V

┬Čród┬│o Magdaleny

 

To tu rodzi siê moc i droga.

 

Foto. Source de Madeleine

 

Tajemnica VI

Symbole w pi┬Âmie

 

Z manuskryptów na ska┬│y.

 

 

 

Foto.Znak fotel Diab┬│a

Co gdzie jest i dlaczego w tym miejscu?

 Tajemnica VII

Symbole w graficeFoto. Pergaminy odnalezione przez Sauniere.

 


 


Foto. Znak na Fotelu Diab┬│a.
Tajemnica VIII

Czerwony W┬▒┬┐ – Plantarda

 
Kryszta┬│y Izis

Le Serpent Rouge

 


Tajemnica IX

Pomiary l’abbe Boudeta i jego brata geodety.

 


Foto. Mapka geodezyjna Boudet.


 
Foto. Celtigue

 

Boski mierniczy.

 

Tajemnica X

Rysunki i opisy l’abbe Sauniere

 

Chyba sam nie wiedzia┬│, jak olbrzymi┬▒ ilo┬Â├Ž informacji przekaza┬│, równie┬┐ z nich korzysta┬│.

 

 
Foto. Et In Arcadia Ego.


Tajemnica XI

Symbol czterech anio┬│ów i sentencje

PRZEZ TEN ZNAK POKONASZ GO
 

 
 

Foto. Angels.

Co wa┬┐niejsze, pi├¬├Ž, czy trzy?

 

Tajemnica XII

Pokój 681

 

Brama na liter├¬ „A”

 

“BERGERE PAS DE TENTATIONQUEPOUSSINTENIERSGARDEN LA CLEF PAX DCLXXXI”

 

„PASTERKA ZADNYCH POKUS NIECH POUSSIN TENIERS STRZEGA KLUCZA, POKÓJ W ROKU  681”

 

 

I jeszcze jedna tajemnica, jak┬▒ informacj├¬ skrywa tre┬Â├Ž tej sentencji?

 

„DAGOBERT  II ROI ET SION EST CE TRESOR ET IL EST  LA MORT  - DO DAGOBERTA II KRÓLA I DO SIONU NALE┬»Y TEN SKARB  I ON JEST MARTWY

Lub----- DO DAGOBERTA II KRÓLA I DO SIONU NALE┬»Y TEN SKARB A ON JEST ┬ŽMIERCI┬í.”

 © Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Fotografie wykorzystane w artykule: zbiory w┬│asne, angels-B.Hammot, zbiory A.Ferral