> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Odkrycie Archeologiczne - MAS-Struski Cz. I Opis i czesc dokumentacji fotograficznej
Data 04/04/2011 19:56  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠3569  Jŕzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


Cz. I Opis i cz├¬┬Â├Ž dokumentacji fotograficznej

 

 

 

 

 


         ┬ŽWI┬íTYNIA ZIEMI W RENNES LES BAINS

 

 

 

 

 

 

 

Sensacyjne odkrycie prastarej ┬Žwi┬▒tyni Celtyckiej, z┬│o┬┐onej z megalitycznych kamiennych figur uformowanych przez natur├¬, by┬│o pierwszym krokiem do odkrycia ┬Žwi┬▒tyni Ziemi.

 

 

 

 

 

 

Jakim cudem do dzisiejszego dnia zachowa┬│ si├¬ kompletny zbiór megalitów, który prawdopodobnie tworzy┬│ kiedy┬ zespó┬│ ┬Âwi┬▒tyni Celtów, wraz z o┬│tarzem ofiarnym?

By├Ž mo┬┐e nasze znalezisko jako kompletny zespó┬│ ┬Âwi┬▒tynny jest wyj┬▒tkowe.

Takie by┬│y nasze pierwsze refleksje po uzmys┬│owieniu sobie, ┬┐e te, przecie┬┐ le┬┐┬▒ce przy oznakowanej i cz├¬sto ucz├¬szczanej turystycznej ┬Âcie┬┐ce figury skalne, to kompletny zbiór ┬Âwi┬▒tynny do dzisiejszego dnia przez nikogo nierozpoznany i nieopisany.

 

W dziewi├¬tnastym wieku, ska┬│y znajduj┬▒ce si├¬ w tym miejscu, opisa┬│ Henri Boudet proboszcz miejscowej parafii. Opisa┬│ dwie ska┬│y stoj┬▒ce i dwie przewrócone. Te stoj┬▒ce okre┬Âla jako ska┬│y, które poruszaj┬▒ si├¬ pod wp┬│ywem wiatru a dwie przewrócone to w jego relacji, efekt dzia┬│ania wandali.

 

 

 

 

Po wnikliwej, szerokiej analizie znajduj┬▒cych si├¬ na tym stanowisku ska┬│, doszli┬Âmy do wniosku, ┬┐e s┬▒ one kompletnym zbiorem wielu figur, które pierwotnie tworzy┬│y ┬Âwi┬▒tyni├¬ z o┬│tarzem ofiarnym. Wykonane, prawdopodobnie ludzk┬▒ r├¬k┬▒ do┬│ki/gniazda, które znajduj┬▒ si├¬ w górnej cz├¬┬Âci pi├¬ciu figur, pozwalaj┬▒ domniema├Ž, ┬┐e ten zespó┬│ ┬Âwi┬▒tynny s┬│u┬┐y┬│ jako „┬Žwi┬▒tynia ┬Âwiat┬│a”

 

Okaza┬│o si├¬, ┬┐e to odkrycie jest miejscem, które da┬│o pocz┬▒tek ca┬│ej serii kolejnych odkry├Ž, które posypa┬│y si├¬ nam jak z r├¬kawa. Jednak┬┐e zanim dosz┬│o do tej fantastycznej i b┬│yskawicznej serii odkry├Ž, musieli┬Âmy wiele przemy┬Âle├Ž i równie wiele przepracowa├Ž. Ta nasz wieloletnia praca da┬│a ju┬┐ pierwsze wymierne efekty i wierzymy, ┬┐e nie ostatnie.

 

W efekcie znale┬╝li┬Âmy nast├¬pnych dziewi├¬├Ž stanowisk archeologicznych, ┬Âci┬Âle z t┬▒ ┬Âwi┬▒tyni┬▒ skaln┬▒ powi┬▒zanych. Elementem wi┬▒┬┐┬▒cym wszystkie stanowiska jest ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne, które poprzez pryzmaty bieg┬│o ze ┬Âwi┬▒tyni do innych miejsc kultu. Pytanie, czy te kryszta┬│y, które s┬│u┬┐y┬│y za pryzmaty ┬Âwietlne jeszcze istniej┬▒ i gdzie s┬▒ ukryte.

 

W gronie tych odkry├Ž, które ju┬┐ poczynili┬Âmy, istniej┬▒ zamkni├¬te wej┬Âcia do podziemnych kompleksów ┬Âwi┬▒tynnych. Dwa takie wej┬Âcia s┬▒ w bezpo┬Ârednim otoczeniu ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a a kolejne to wej┬Âcie do podziemnego kompleksu Matki Ziemi.

 

Te stanowiska, które kolejno odkrywali┬Âmy, okaza┬│y si├¬ bardzo ciekawe a w szczególno┬Âci jedno z nich, le┬┐┬▒ca posta├Ž Matki Ziemi. Olbrzymia o┬Âmiometrowej d┬│ugo┬Âci i czterometrowej szeroko┬Âci figura skalna, po┬│o┬┐ona na po┬│udniowym stoku robi wra┬┐enie lekkiej bry┬│y. Jest ona pieczo┬│owicie dopracowana, poprzez wyeksponowanie elementów szyi i barków w miejscu ┬│┬▒czenia g┬│owy z tu┬│owiem.

 

Tak si├¬ sk┬│ada┬│o, ┬┐e po odkryciu ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a i rozrysowaniu mapki utworzonej przez gniazda na kryszta┬│y, na jej figurach umiejscowione, pozosta┬│e odkrycia jakby same si├¬ otwiera┬│y. Nie musia┬│em ju┬┐ chodzi├Ž po wszystkich okolicznych górach, trafia┬│em prosto do celu, Magdalena równie┬┐ wskazywa┬│a bezb┬│├¬dnie w┬│a┬Âciwe miejsca. Podchodzi┬│em do ska┬│y, która na pierwszy rzut okiem, niczym szczególnym si├¬ nie wyró┬┐nia┬│a z pomi├¬dzy wielu innych, które j┬▒ otacza┬│y.

 

Równie┬┐ z odkryciem le┬┐┬▒cej postaci Matki Ziemi zaistnia┬│a taka sytuacja. Nie mia┬│em w planie i┬Â├Ž w to miejsce, nie le┬┐a┬│o ono na drodze mojego aktualnego celu, jednak w pewnej chwili postanowi┬│em, ┬┐e zbocz├¬ w kierunku widocznego pomi├¬dzy drzewami kasztanowymi zbioru skalnego. Sama ta ska┬│a równie┬┐ niczym szczególnym nie wyró┬┐nia┬│a si├¬ z pomi├¬dzy wielu jej podobnych, pi├¬knych, olbrzymich p┬│asko le┬┐┬▒cych g┬│azów. Mimo tego co┬ poci┬▒gn├¬┬│o moje my┬Âli w kierunku tej ska┬│y.

 

Jest to olbrzymi blok skalny i gdy na nim ju┬┐ sta┬│em, wra┬┐enie, jakiego dozna┬│em by┬│o dla mnie zaskoczeniem. Patrz┬▒c na t├¬ ska┬│├¬ czu┬│em, ┬┐e stoj├¬ na skale p┬│odno┬Âci ziemi, dos┬│ownie, czu┬│em, ┬┐e stoj├¬ na skale p┬│odno┬Âci i ┬┐e to odczucie dotyczy p┬│odno┬Âci planety, ca┬│ej ziemi. Dziwne odczucie, pomy┬Âla┬│em i zacz┬▒┬│em dok┬│adniej ogl┬▒da├Ž t├¬ ska┬│├¬. Po oczyszczeniu z li┬Âci zauwa┬┐y┬│em, ┬┐e w miejscu w miejscu przew├¬┬┐enia ska┬│a jest oddzielona, wi├¬c zabra┬│em si├¬ do oczyszczania tego miejsca z nawianej tu przez setki lat ziemi, przero┬Âni├¬tej teraz korzeniami. Po kilku godzinach pracy mog┬│em stwierdzi├Ž, ┬┐e tysi┬▒c lat zaniedbywana ┬Âwi├¬ta posta├Ž druidów, odzyska┬│a odrobin├¬ swego blasku. Tak naprawd├¬ dopiero w tym momencie zda┬│em sobie spraw├¬ z tego, jakie znalezisko odkry┬│em. Wraca┬│em zm├¬czony z poobijanymi palcami r┬▒k, ale szcz├¬┬Âliwy.

 

Kilkaset metrów od postaci Matki Ziemi, kilka dni wcze┬Âniej wraz z synem odkryli┬Âmy inne cenne dla druidów miejsce kultu. Z pocz┬▒tku ska┬│a równie┬┐ wydawa┬│a si├¬ zwyczajn┬▒, jak inne w jej otoczeniu. Wyró┬┐nia┬│o j┬▒ tylko to, ┬┐e by┬│a jakby odosobniona, mimo, ┬┐e le┬┐a┬│a po┬Ârodku innych wielometrowej wielko┬Âci bloków skalnych. I tu co┬ moje my┬Âli skierowa┬│o do tej „samotnej” ska┬│y. Gdy ju┬┐ na niej sta┬│em zauwa┬┐y┬│em szczególne wg┬│├¬bienia, które okaza┬│y si├¬ by├Ž ze sob┬▒ w harmonii. Ca┬│o┬Â├Ž harmonijnego wizerunku uzupe┬│nia┬│y dziwnie rozmieszczone ma┬│e do┬│eczki w obr├¬bie tych dwóch zag┬│├¬bie├▒ na ┬Ârodku sze┬Âciometrowej ska┬│y.

 

Bez trudu mog┬│em w wyobra┬╝ni u┬│o┬┐y├Ž w to miejsce posta├Ž ofiarnego dzika i przypasowa├Ž ma┬│e otwory do jego istotnych aspektów ofiarnych. Jest tu do┬│eczek w miejscu oddechu, jest w miejscu upuszczanej krwi i s┬▒ dwa charakterystyczne w miejscu narz┬▒dów rodnych. Wszystko si├¬ zgadza┬│o, nawet jest wystarczaj┬▒co du┬┐o miejsca wokó┬│ ofiarnego o┬│tarza na to by mog┬│o przechodzi├Ž w rytualnej procesji wielu ludzi.

 

Wtedy jeszcze nie zdawa┬│em sobie sprawy z tego, ┬┐e odkryli┬Âmy o┬│tarz absolutnie wyj┬▒tkowy. Typowe o┬│tarze s┬▒ zbudowane z trzech stoj┬▒cych g┬│azów, na które po┬│o┬┐ony jest czwarty, tu jest tylko jeden olbrzymi monolit skalny. Istot├¬ wyj┬▒tkowo┬Âci tego o┬│tarza zrozumia┬│em po odkryciu postaci Matki Ziemi. Teraz, gdy mieli┬Âmy ju┬┐ odkryte trzy nies┬│ychanie wa┬┐ne miejsca kultu w tak bliskim od siebie po┬│o┬┐eniu i dodatkowo w mi├¬dzyczasie inne miejsca, zda┬│em sobie spraw├¬, ┬┐e odkryli┬Âmy tajemnicz┬▒ ┬Žwi┬▒tyni├¬ Ziemi, od dawna poszukiwan┬▒ przez wielu badaczy. Informacje na ten temat mo┬┐na znale┬╝├Ž mi├¬dzy innymi w poni┬┐ej zamieszczonej publikacji  na 182 stronie :

 

http://www.kos.alpha.pl/pdf/Przyklad_Sauniere.pdf

 

 

 

W tym kontek┬Âcie znaczenie opisywanego o┬│tarza ofiarnego uzyska┬│o inn┬▒ rang├¬. ┬Žwi├¬tym zwierz├¬ciem druidów jest bia┬│y dzik. Jasne jest, ┬┐e takie osobniki nie rodz┬▒ si├¬ cz├¬sto. Ofiara z osobnika typu albinos jest ofiar┬▒ najcenniejsz┬▒ i na pewno nie by┬│a sk┬│adana na zwyk┬│ym o┬│tarzu. Odkryty przez nas o┬│tarz ofiarny, posiada naturaln┬▒ form├¬ skalna, tylko uszlachetnion┬▒ przez cz┬│owieka. Je┬┐eli taka naturalna forma skalna le┬┐y na tym samym wzgórzu, co i inna naturalna posta├Ž Matki Ziemi, góra ta z natury musia┬│a by├Ž uznawana za ┬Âwi├¬te miejsce. O┬│tarz, wi├¬c musia┬│ by├Ž o┬│tarzem ofiarnym bia┬│ego dzika.

 

 Dziesi┬▒te znalezisko ┬│┬▒czy te dwa miejsca kultu i równie┬┐ znajduje si├¬ na tej samej górze. Jest to wej┬Âcie do podziemnego kompleksu ┬Âwi┬▒tynnego, dowodz┬▒ tego wykonane r├¬cznie naskalne rze┬╝by. Nad wej┬Âciem le┬┐y poziomo olbrzymia p┬│aska ska┬│a, która wygl┬▒da jak monumentalne zadaszenie. To na jej wystaj┬▒cej kraw├¬dzi wyrze┬╝bione s┬▒ znaki opisuj┬▒ce charakter ┬Âwi┬▒tyni. Jest tu pi├¬├Ž du┬┐ych do┬│ków, które stopniowo si├¬ zmniejszaj┬▒ a pi┬▒ty le┬┐┬▒cy po prawej stronie jest najmniejszy. Ponad tymi do┬│kami s┬▒ wyci├¬te w skale formy w kszta┬│cie poziomo po┬│o┬┐onych trzech lasek podobnych w swym wizerunku do tych, jakie istniej┬▒ na malowid┬│ach w Egipcie. Po lewej stronie nawisu skalnego w miejscu gdzie zaczyna si├¬ pierwsza najd┬│u┬┐sza laska widnieje tajemniczy znak wyrze┬╝biony w postaci trzech pod k┬▒tem do siebie po┬│o┬┐onych lini. W ca┬│o┬Âci nawis z wszystkimi wyrze┬╝bionymi znakami posiada kilkana┬Âcie metrów d┬│ugo┬Âci.

 

W mi├¬dzyczasie odkrywania miejsc kultowych, uda┬│o nam si├¬ odnale┬╝├Ž kilka stanowisk, gdzie s┬▒ widoczne miejsca do mocowania trzech pryzmatów ┬Âwietlnych i dwóch luster. Razem ten zespó┬│ ┬Âwietlny, ponad dolin┬▒ Rennes les Bains tworzy┬│ iluminacje w trakcie przesy┬│ania ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego w odpowiednie, przygotowane dla potrzeb czynno┬Âci kultowych miejsca.

 

 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ┬ŽWI┬íTYNI ZIEMI.

 

┬Žwi┬▒tynia sk┬│ada si├¬ naturalnie uformowanych rze┬╝b skalnych:

 
1 Zbli┬┐enie o┬│tarza, pokazuje olbrzymi blok skalny, na którym stoi o┬│tarz a za nim naturalnie uformowana ska┬│a przypominaj┬▒ca g┬│ow├¬. Przed o┬│tarzem widoczna jest le┬┐┬▒ca figura i oderwany od niej element skalny.
 

2 Najbardziej fascynuj┬▒ca z figur. Kilku tonowy monolit skalny, który prawdopodobnie symbolizowa┬│ g┬│ow├¬. Wg┬│├¬bienie widoczne na ┬Ârodku i trzy inne mniejsze umiejscowione uko┬Ânie po lewej stronie, to miejsca do ustawienia pryzmatów ┬Âwietlnych.

 
3.Przed o┬│tarzem le┬┐┬▒ przewrócone trzy figury
-figura dwucz├¬┬Âciowa le┬┐┬▒ca z prawej strony, prawdopodobnie obrazowa┬│a kap┬│ana.


 

-figura po┬Ârodku posiada wygl┬▒d matki, która trzyma┬│a dziecko (ten fragment le┬┐y oderwany).


 

-figura le┬┐┬▒ca z lewej strony sk┬│ada si├¬ z dwóch cz├¬┬Âci i mog┬│a by├Ž to figura obrazuj┬▒ca ojca.


 

Fot. 1 Widok ca┬│ej ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a. Na pierwszym planie wida├Ž podstawy dwóch przewróconych figur. Za przewróconymi figurami stoi zespó┬│ o┬│tarza ofiarnego, który sk┬│ada si├¬ z dwóch cz├¬┬Âci. Pot├¬┬┐nego bloku podstawy, na którym le┬┐y kamienna p┬│yta. Za o┬│tarzem stoi czwarta figura, której wizerunek przywo┬│uje na my┬Âl g┬│ow├¬. Pi┬▒ta figura jest z tego miejsca niewidoczna, le┬┐y za drzewem po prawej stronie.


 

Fot. 5 Wg┬│├¬bienie znajduj┬▒ce si├¬ w najwy┬┐ej po┬│o┬┐onej cz├¬┬Âci górnej p┬│yty o┬│tarza, które s┬│u┬┐y┬│o do mocowania jednego z dwunastu pryzmatów ca┬│ego zbioru ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a. Gniazda te s┬▒ precyzyjnie rozmieszczone na wszystkich pi├¬ciu figurach ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a.

 

 PROLOG do artyku┬│u ukaza┬│ si├¬ 3 Kwietnia 2011.godz.14:35  i znajduje si├¬ na stronie:

http://andrzejstruski.blogspot.com/2011/04/archelogiczne-odkrycie-mas-struski.html

 

 

© Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Uzupe┬│niona informacja dokumentacji fotograficznej ┬Žwi┬▒tyni Ziemi.Fot. 1Prawdopodobne wej┬Âcie do podziemnego kompleksu ┬Žwi┬▒tyni ┬Žwiat┬│a, znajduje si├¬ oko┬│o 25m na po┬│udniowy-wschód od ┬Âwi┬▒tyni.


 

Fot. 2 Drugie prawdopodobne wej┬Âcie, znajduje si├¬ oko┬│o 10m na zachód od ┬Âwi┬▒tyni.ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZ├ŐDOWO  ZG┬úOSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG┬úOSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.