> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Listopad 2017
P W C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

„CHINSKI MUR” ISTNIAL TYSIACE LAT WCZESNIEJ W PIRENEJACH FRANCUSKICH?
Data 22/04/2011 22:41  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni 2509  Jzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


„CHIÑSKI MUR” ISTNIA£ TYSI¡CE LAT WCZE¦NIEJ W PIRENEJACH FRANCUSKICH?.

 

KTO WYKONA£ TEN MUR, NATURA CZY CZ£OWIEK I KIEDY ON POWSTA£?

Fot. 1Fot. 2Fot. 3Fot. 4Fot. 5Fot. 6Fot. 7Fot. 8Fot. 9Fot. 10 Odcinek, który jest pokazywany na poprzednich zdjêciach znajduje siê w dolinie.

 

Po lewej stronie na wzgórzu widoczne s± inne zachowane czê¶ci budowli,

Podobne szcz±tki znajduj± siê na kilku górach, które s± po³o¿one w linii prostej do widocznego tu po³o¿enia resztek zachowanej konstrukcji. Droga widoczna na zdjêciach biegnie pomiêdzy dwoma górami w miejscu, gdzie kiedy¶ mog³a znajdowaæ siê brama do doliny La ValDieu -  doliny Boga. Droga ta biegnie z Rennes le Chateau do Rennes les Bain i do Bu³garach.
© MAS - Magdalena i Andrzej Struski de Merowing.

Powyzszy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.