> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Grudzie 2017
P W C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Odkrycie MAS - Struski - SEKRET SWIATYNI ZIEMI DRUIDOW - SKALA
Data 02/05/2011 22:51  Autor Andrzej i Magdalena Struscy d  Klikni 3067  Jzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA SEKRET ¦WI¡TYNI ZIEMI DRUIDÓW - SKA£A  "WYROCZNI" CZYLI "WRÓ¯B".

Ca³a - (6metrów kwadratowych) - górna  powierzchnia  tej ska³y jpokryta jest rze¼bionymi znakami kultowymi. Na ¿adnej innej skale w rejonie opisywanej przez nas ¦wi±tyni Ziemi Druidów nie ma zgromadzonej tak du¿ej ilo¶ci znaków dlatego uznalismy ja za ska³ê WYROCZNI czyli WRÓ¯B.. Okre¶lenie takie jest uzasadnione wyj±tkowo du¿± ilo¶ci±  o³tarzy kultowych. wyeksponowanych na okolicznych ska³ach przez Kap³anów Druidzkich 

Stwierdzilismy istnienie kilkaunastu kompletnych o³tarzy.


Dokumentacja fotograficzna

 

Ska³a o wymiarach 2,5x2,5m wysoka na 1.5, znajduje siê w zbiorze stanowisk ¦wi±tyni Ziemi w Rennes les Bains. Na fotografiach widoczne s± wykonane na jej górnej p³aszczy¼nie ró¿ne formy graficzne.

 

 

Fot. 1

 

 

 

Fot. 2

 

 

Fot. 3

 

 

 

Fot 4

 

 

 

Fot. 5

 

 

 

Fot. 6

 

 

 

Fot. 7

 

 

 

Fot. 8

 

 

Fot. 9

 

 

Fot. 10

 

 

 

Fot. 11

 

 

 

Fot. 12

 

 

Fot. 13

 

©   MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

France-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau - Rennes les Bains - Pireneje Francuskie

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 

 

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.