> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

MAS-Struski-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 26 kolejnych stanowisk DRUIDZKIEJ SWIATYNI ZIEMI
Data 04/05/2011 22:52  Autor Andrzej i Magdalena Struscy d  Klikni 2145  Jzyk Polish
 

 Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA 


MAS-Struski-DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  26 kolejnych stanowisk DRUIDZKIEJ ¦WI¡TYNI ZIEMI


Dokumentacja fotograficzna kolejnych stanowisk archeologicznych, które tworz± wspólny kompleks wskazuj±cy na to, ¿e jest on kompleksem ¦wi±tyni Ziemi Druidów. Zbiór archeologiczny, który zosta³ przez nas wstêpnie rozpoznany, sk³ada siê z 38 stanowisk. Do 10 ju¿ zg³oszonych, dochodzi 28 nowych.

 

I - O³tarze kultowe.

1 Pó³nocny stok ponad ¬ród³em Magdaleny

 

Fot. 1

2 12 o³tarzy w obrêbie terenu historycznego, wzniesienie na zachód od Rennes les Bains.

 

 

Fot. 1


Fot. 2

Fot. 3

Fot. 4

 

Fot. 5

 

Fot. 6

Fot. 7

Fot. 8

Fot. 9

Fot. 10

 

Fot. 11

 

Fot. 12

 

II - Gniazda do osadzenia pryzmatów.

Ska³y zachodniej skarpy Rennes les Bains


 

Fot. 1

 


Fot. 2


Fot. 3

Fot. 4


Fot. 5

 

Fot. 6

 

III - Oznakowanie na ska³ach, wskazuj±ce na wej¶cia do podziemnych kompleksów.

1 Pó³nocny stok ponad ¬ród³em MagdalenyFot. 1

 

Fot. 2

 

Fot. 32 w obrêbie terenu historycznego, wzniesienie na zachód od Rennes les Bains.


 

Fot.1

 

IV- Lustra na La Pique.

 

Fot. 1

 

Fot. 2V - Inne, w obrêbie terenu historycznego, wzniesienie na zachód od Rennes les Bains.
Fot. 1 Ska³a wró¿b/ wyroczni.

 

 Fot. 2 Czerwona ska³a

 

©   MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

France-Languedoc-Roussillion-Rennes le Chateau - Rennes les Bains - Pireneje Francuskie

Powy¿szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZÊDOWO  ZG£OSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG£OSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.