> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Forma biologiczna
Data 12/04/2010 18:23  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2774  Jŕzyk Polish
 

Forma biologiczna
 

Posta├Ž cz┬│owieka jest efektem dzia┬│ania, sterowanego procesu ewolucji biologii we wszech┬Âwiecie. W naturalnych warunkach, jakie wyst├¬puj┬▒ na powierzchni planet, powstanie przyrody jest niemo┬┐liwe. Do zainicjowania ewolucji biologii, której zamierzonym celem by┬│a ewolucja cz┬│owieka, przygotowano na ziemi specjalne warunki. Ogólny opis tego dzia┬│ania jest uj├¬ty w tre┬Âci Genesis z tego opisu, mo┬┐na mi├¬dzy innymi wyci┬▒gn┬▒├Ž istotn┬▒ informacj├¬. Mówi ona o tym, ┬┐e na ka┬┐dej planecie, na której w za┬│o┬┐eniu ma ┬┐y├Ž cz┬│owiek, inicjacja biologii jest dobierana indywidualnie do planety i macierzystej gwiazdy.
Okazuje si├¬, ┬┐e jest niezb├¬dnym uwzgl├¬dnienie takich czynników jak, budowa spektrum ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego, czy sk┬│ad ska┬│ na planecie. Zarówno jeden jak i drugi czynnik, jest bardzo istotny do rozwoju cz┬│owieka w postaci fizyczno – duchowej. Sk┬│ad ska┬│ naszej planety to, w przewa┬┐aj┬▒cej ilo┬Âci krzemiany. Glina powstaje, gdy ska┬│a podlegaj┬▒c erozji wytworzy py┬│, który nast├¬pnie nas┬▒czy si├¬ wod┬▒. Jest ona korzystnym ┬Ârodowiskiem fizycznym do rozwoju nowego ┬┐ycia.
Budowa krystaliczna skalnych cz┬▒stek gliny na ziemi, jest zbli┬┐ona do formy geometrycznej czworo┬Âcianu. Taki kszta┬│t gwarantuje budowa mineralna ska┬│ na planecie, w których dominuj┬▒ krzemiany. W geometrycznej konstrukcji przestrzeni, czworo┬Âciany posiadaj┬▒ optymalny kszta┬│t, pozwala on na powstawanie ró┬┐norodnych form. Powstaj┬▒ce obficie ró┬┐norodne formy biologiczne, zachowuj┬▒ zdolno┬Â├Ž wzajemnej komunikacji. Ta istotna cecha, jest zachowana dzi├¬ki wzajemnej synchronizacji pomi├¬dzy kryszta┬│kami czworo┬Âcianów. Rozlokowane we wszystkich sk┬│adowych cz├¬┬Âciach biologii, pod postaci┬▒ sk┬│adu mineralnego, potocznie przez Boga zwane „prochem”, s┬▒ swego rodzaju antenami.
Jednak najistotniejsz┬▒ funkcj┬▒, jak┬▒ cz┬▒stki mineralne wnosz┬▒ w budow├¬ biologii, jest magnetyzm zag├¬szczonej masy o okre┬Âlonym kszta┬│cie. Sta┬│e pola magnetyczne mineralnych cz┬▒stek prochu, przechwytuj┬▒ d┬╝wi├¬k i ┬Âwiat┬│o. Taki proces jest pocz┬▒tkiem powstawania ┬┐ycia biologicznego. Ka┬┐da cz┬▒stka biologii jest magnetycznie zwi┬▒zana a sk┬│ad mineralny, który swoim polem magnetycznym przyczynia si├¬ do takich wi┬▒za├▒, uwolniony zostanie dopiero po zako├▒czeniu procesów ┬┐yciowych.
W tej cz├¬┬Âci ko┬│a ┬┐ycia, która rozpoczyna si├¬ z momentem ustawania procesów ┬┐yciowych a nazywa si├¬ ┬Âmierci┬▒, istotn┬▒ rol├¬ odgrywa ┬Âwiat┬│o s┬│oneczne. Inicjacja pierwszych form biologii, która odbywa┬│a si├¬ pod kontrol┬▒ w miejscu opisanym w tre┬Âci Genesis, mia┬│a za zadanie zainicjowanie form odpowiednich do sk┬│adu ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego. Tak przygotowana biologia b├¬dzie podatna na dzia┬│anie spektrum promieniowania macierzystej gwiazdy. Zadaniem tego spektrum jest rozwi┬▒zywanie wszystkich powi┬▒za├▒ wynikaj┬▒cych z procesów mutacji biologicznej.
Naturalne formy mutacji niezb├¬dne w ┬┐yciu biologii, musz┬▒ zosta├Ž rozwi┬▒zane w trakcie procesu ┬Âmierci, który obejmuje doln┬▒ cz├¬┬Â├Ž ko┬│a ┬┐ycia. W tym miejscu i czasie s┬│o├▒ce pozbawia materi├¬ biologiczn┬▒, zb├¬dnych ju┬┐ powi┬▒za├▒ wynikaj┬▒cych z mutacji i minera┬│y b├¬d┬▒ mog┬│y zosta├Ž uwolnione z cia┬│a biologicznego. Je┬┐eli w procesie biologicznym, zaistnieje jaka┬ nienaturalna mutacja, promieniowanie s┬│oneczne jej nie rozwi┬▒┬┐e. Minera┬│y nie b├¬d┬▒ mog┬│y pozby├Ž si├¬ obumieraj┬▒cego cia┬│a biologicznego ska┬┐onego nietypow┬▒ mutacj┬▒. Powstaje zagro┬┐enie, ┬┐e taka formacja biologiczna zostanie na powrót przej├¬ta przez w pe┬│ni ┬┐yj┬▒cy organizm i spowoduje jego zak┬│ócenie.
Po pozbyciu si├¬ obumieraj┬▒cego cia┬│a biologicznego, czyste cz┬▒steczki mineralne, „po obróceniu w proch”, ponownie mog┬▒ bra├Ž udzia┬│ w tworzeniu nowych form biologicznych. W tym miejscu otwiera si├¬ i zamyka, ko┬│o ┬┐ycia.
Cz┬│owiek jest wyewoluowany, jako integralna cz├¬┬Â├Ž takiej biologii a istniej┬▒ce w jego ciele fizycznym mineralne cz┬▒stki, s┬▒ ┬╝ród┬│em ┬┐ycia tego cia┬│a.
W taki sposób, spe┬│nia si├¬ wskazanie Boga, które mówi o powstaniu cz┬│owieka; „z prochu powsta┬│e┬ i w proch si├¬ obrócisz”.
Pierwszy element sk┬│adowy postaci cz┬│owieka, jego fizyczno┬Â├Ž, powstaje w procesie biologicznym, przebiegaj┬▒cym w ┬Ârodowisku wodnym nasyconym minera┬│ami.
Kolejne sk┬│adowe postaci cz┬│owieka, b├¬d┬▒ powstawa┬│y na takiej formie biologicznej, korzystaj┬▒c z jej szczególnej cechy biopola.

© Andrzej Struski de Merowing