> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
CZARNA MAGIA WATYKANU- ODKRYWAMY MROCZNE TAJEMNICE WATYKANU W ARTYKULE CZARNA MAGIA WATYKANU
Data 06/05/2011 19:49  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠11898  Jŕzyk Polish
 

CZARNA MAGIA WATYKANU- ODKRYWAMY MROCZNE TAJEMNICE WATYKANU W ARTYKULE CZARNA MAGIA WATYKANU

 

 

                                     TEZA CZARNEJ MAGII

 

Stosowana magnetyczna moc wiruj┬▒cej materii w oparciu o negatywne wizerunki, jest dzia┬│aniem na planie czarnej magii.

 

Taki sposób dzia┬│ania jest zastosowany w obszarze kompleksu watyka├▒skiego. Istnieje tu bardzo du┬┐o wizerunków, które obrazuj┬▒ demoniczne g┬│owy z rogami, które z natury kszta┬│tu, aktywuj┬▒ magnetyczn┬▒ wiruj┬▒c┬▒ moc materii. Nie mia┬│bym podstawy do tak drastycznego stwierdzenia, gdyby nie fakt, ┬┐e oddzia┬│ywanie demonicznych wizerunków z rogami, jest w Watykanie wzmocnione zastosowaniem wielu ezoterycznych technik.

 

Absolutnie wykluczam, mo┬┐liwo┬Â├Ž przypadkowego wykonania rogatych demonicznych g┬│ów. Gdyby to by┬│ odosobniony jednostkowy przypadek istnienia gdzie┬ w muzeum takiej rze┬╝by, to mo┬┐na by tak┬▒ sytuacj├¬ uzna├Ž za przypadek. Tu jednak, takich wizerunków jest bardzo du┬┐o a najwi├¬cej w jednym miejscu, bo jest ich a┬┐ 16 przy grobie aposto┬│a w centrum bazyliki. Co jeszcze wa┬┐niejsze, to brak w Watykanie wizerunków z rogami, które posiada┬│yby przyjemne, ludzkie rysy twarzy. W takim kontek┬Âcie nale┬┐y przyj┬▒├Ž stwierdzenie, ┬┐e ca┬│y ten demoniczny watyka├▒ski zbiór, nie jest tu wykonany przypadkowo.

 

Taki zbiór geometrii wiru, jest nieustannie aktywnym potencja┬│em olbrzymiej mocy, która w odpowiednich warunkach b├¬dzie operowa┬│a, na planie magnetycznym postaci cz┬│owieka i materii zwi┬▒zanej z jego my┬Âlami. Warunki, jakie s┬▒ niezb├¬dne, by ta, negatywna moc dzia┬│a┬│a na planie cz┬│owieka i jego my┬Âli sta┬│a si├¬ aktywna, s┬▒ w Watykanie spe┬│nione w wystarczaj┬▒cym stopniu. W nast├¬pnej kolejno┬Âci, poprzez my┬Âli ludzi, zastosowane tu systemy ezoteryczne, potencja┬│em mocy magnetycznej rogów, zaw┬│adn├¬┬│y woln┬▒ wol┬▒ i ca┬│okszta┬│tem my┬Âlenia cz┬│owieka na Ziemi.

 

Systemy ezoteryczne, jakie s┬▒ u┬│o┬┐one na planie Watykanu, korzystaj┬▒ z potencja┬│u olbrzymiego pentagramu, zespo┬│u obelisków, magii wiatru, magii kszta┬│tu i mocy fontann. Co wi├¬cej doda├Ž, ka┬┐dy mistrz czarnej magii marzy┬│by o posiadaniu takiego potencja┬│u ezoterycznego. W poprzednich dwóch artyku┬│ach, „Rogaty Watykan” i „Moc Watykanu w pentagramie” opisa┬│em dok┬│adniej istot├¬ tych systemów ezoterycznych.


 

 Fot. 1 Zbiór obelisków na alei prowadz┬▒cej do Placu ┬Žw. Piotra.

 

 

 

 Fot. Ka┬┐dy z tych obelisków sk┬│ada si├¬ z trzynastu cz├¬┬Âci i czternastej podstawy.

 

 

 Fot. 3 Widoczna wypuk┬│o┬Â├Ž rz├¬du obelisków.

 

 

 Fot. 4 Zbli┬┐enie o┬Âmioramiennej gwiazdy na szczycie obelisku, która jest ponad symbolem obfito┬Âci i zbiera z niego, ale ponad gwiazd┬▒ jest krzy┬┐, który z kolei dominuje ponad wszystkim.

 

Cech┬▒ charakterystyczn┬▒ tego zbioru obelisków jest ich pó┬│koliste usytuowanie. Taki uk┬│ad pozwala na gromadzenie mocy magnetycznej w jego w┬│asnym otoczeniu. A w otoczeniu pó┬│koli┬Âcie skonstruowanego zbioru obelisków s┬▒ rozlokowane Pa┬│ace Kardynalski i z natury rzeczy korzystaj┬▒ z tej magnetycznej mocy. Wniosek jest jednoznaczny z mocy czarnej magii Watykanu korzystaj┬▒ „mo┬Âci ksi┬▒┬┐├¬towie”.

Struski Andrzej de Merowing.

Fotografie Magdalena STRUSKA de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim

Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu

oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html