> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
KONIEC SWIATA, CZY KONIEC PAMIECI
Data 21/05/2011 13:23  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠9765  Jŕzyk Polish
 

KONIEC ┬ŽWIATA, CZY KONIEC PAMI├ŐCI

Teoria Resetacji Pamiêci Cz³owieka w Efekcie wyj±tkowo Silnej Erupcji S³oñca w Czasie przebiegunowania Magnetycznego Planety.


UTRATA ┬ŽWIADOMO┬ŽCI, TO PRAWDZIWY KONIEC ┬ŽWIATA.

Naukowcy ju┬┐ przeprowadzili stosowne próby i bez w┬▒tpienia s┬▒ tacy, którzy rozumiej┬▒ jak niebezpieczne mo┬┐e by├Ž, (dla magnetycznej konstrukcji ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka), nadmiernie silne promieniowanie s┬│o├▒ca. Cz┬│owiek zosta┬│ wyposa┬┐ony w szczególny instrument, - "┬ŽWIADOMO┬Ž├ć WTÓRN┬í". W naturze ka┬┐da ewoluj┬▒ca forma fizyczna lub chemiczna, rozwija si├¬ w zakresie w┬│asnego obszaru ┬┐ycia. Jedn┬▒ z cech tego obszaru ┬┐ycia jest samoistna zdolno┬Â├Ž do wewn├¬trznej komunikacji. Taka zdolno┬Â├Ž w istocie jest ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ dla ka┬┐dego objawu ┬┐ycia, a stopie├▒ jej skutecznej mo┬┐liwo┬Âci dzia┬│ania, ┬Âwiadczy o potencjale ekspansji ju┬┐ rozwini├¬tej formy.

        Ka┬┐da wy┬┐ej zorganizowana posta├Ž ┬┐ycia jest wynikiem skutecznego dzia┬│ania ┬Âwiadomo┬Âci. W efekcie ewolucji ┬┐ycia, wszelkiego roddzju form na naszej planecie, mozemy obserwowa├Ž ca┬│y ┬Âwiat biologii i przyrody. Ka┬┐da ┬┐yj┬▒ca posta├Ž posiada w┬│asn┬▒ ┬Âwiadomo┬Â├Ž, wypracowan┬▒ w procesie przyczyny i skutku.

       W┬│a┬Âciwym z natury, miejscem dla pola dzia┬│ania ┬Âwiadomo┬Âci jest biopole komórki biologicznej. Tu w magnetycznie zwi┬▒zanym obszarze, znajduj┬▒ si├¬ wyemitowane przez komórk├¬ mikro-kropelki wody. Ich rozmieszczenie w przestrzeni biopola jest ┬Âcisle zwi┬▒zane z zapisem pami├¬ci zawartej w wyemitowanej wodzie a dotycz┬▒cej przebiegu procesów chemicznych macierzystej komórki. Biopole jest ┬Ârodowiskiem biologicznym o du┬┐o mniejszej g├¬sto┬Âci w stosunku do obszaru komórki wewn┬▒trz jej pow┬│oki. W takich warunkach fizycznych, gdzie g├¬sto┬Â├Ž materii jest wielokrotnie mniejsza, procesy komunikacji przebiegaj┬▒ du┬┐i szybciej a mechanizmy ┬Âwiadomo┬Âci mog┬▒ skutecznie przyczynia├Ž si├¬ do podtrzymywania i rozwoju ┬┐ycia.

┬Žwiadomo┬Â├Ž cz┬│owieka jest instrumentem, który zosta┬│ wyeksponowany poz biopole komórek. Wi┬▒zania magnetyczne naszych ┬Âwiadomo┬Âci, znajduj┬▒ si├¬ w aurze, inaczej to okre┬Âlaj┬▒c w jeszcze bardziej rozrzedzonej przestrzeni fizycznej postaci. Taka lokalizacja mechanizmów ┬Âwiadomo┬Âci, daje du┬┐e mo┬┐liwo┬Âci, ale i tworzy zagro┬┐enie. W przypadku, gdy aura zostaje poddana wp┬│ywowi ponad naturalnego oddzia┬│ywania namagnesowanych, mniejszych od atomów cz┬▒stek materii, mo┬┐e doj┬Â├Ž do destrukcji zapisanych w ┬Âwiadomo┬Âci informacji. Je┬Âeli tego rodzaju wp┬│yw b├¬dzie bardzo du┬┐y, ca┬│a pami├¬├Ž cz┬│owieka zostanie zresetowana.
Naruralnym zagro┬┐eniem, które mo┬┐e wywo┬│a├Ž wskazywany problem, jest erupcja du┬┐ej ilo┬Âci materii s┬│onecznej w czasie jego aktywno┬Âci. Znana sprawa, cyklicznie nasilaj┬▒cych si├¬ wyj┬▒tkowo silnych erupcji s┬│o├▒ca, by┬│a przyczyn┬▒ zag┬│ady wielu poprzedzaj┬▒cych nas cywilizacji. Je┬┐eli cz┬│owiek posiadaj┬▒cy ┬Âwiadomo┬Â├Ž, która zosta┬│a wyewoluowana w inny sposób ni┬┐ swiadomosci otaczaj┬▒cych go zwierz┬▒t, zostanie poddany resetacji pami├¬ci, stanie si├¬ istot┬▒ ca┬│kowicie bezradn┬▒ i bezbronn┬▒.

Taki scenariusz, jest prawdziwym ko├▒cem ┬Âwiata i nawet gdy w tym czasie nie dojdzie do wielkich kataklizmów, to dla cz┬│owieka ka┬┐da wyj┬▒tkowo silna erupcja s┬│o├▒ca, jest ko├▒cem ┬Âwiata. Potem dzi├¬ki w┬│asnej dyspozycji w rodzaju postaci cz┬│owieka, z┬│o┬┐onej z jego cz├¬┬Âci fizycznej i duchowej, kolejne pokolenia b├¬d┬▒ odbudowywa┬│y potencja┬│ ┬Âwiadomo┬Âci. Cz┬│owiek uzyska kolejne zdolno┬Âci i poprzez epok├¬ kamienia ┬│upanego dojdzie do wysoko rozwini├¬tej cywilizacji. Jest to proces cyklicznie si├¬ powtarzaj┬▒cy (mniej wi├¬cej co 12 tysi├¬cy lat) i trudno si├¬ oprze├Ž wra┬┐eniu, ┬┐e celowo przez twórców wszech┬Âwiata i cz┬│owieka przzygotowany. Taka refleksja, jest uzasadniona w sytuacji, gdy spojrzymy co sta┬│o si├¬ z cz┬│owiekiem w wysoko rozwini├¬tej cywilizacji. Z postaci cz┬│owieka, który wed┬│ug potrzeb Boga, mia┬│ by├Ž istot┬▒ ┬┐yj┬▒c┬▒ w szcz├¬┬Âciu, sta┬│ si├¬ z┬│o┬Âliwym potworem.
A┬┐ chce si├¬ powiedzie├Ž – "WITAMY NA PLANECIE MA┬úP"

Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com