> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
TAJEMNICZE MAPY DRUIDOW
Data 02/06/2011 18:30  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Klikni੠3324  Jŕzyk Polish
 

          Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA         


 
TAJEMNICZE MAPY DRUIDÓW

 

        ┬Žwi┬▒tynia Ziemi Druidów w Rennes les Bains, obejmuje w sobie ┬Âwi├¬t┬▒ gór├¬ ,  place kultowe i kompleksy podziemne.  ┬Žwi├¬ta góra by┬│a o┬Âwietlana ┬Âwiat┬│em emitowanym z luster i pryzmatów, które by┬│y tak rozmieszczone by mog┬│y przechwytywa├Ž ┬Âwait┬│o wschodz┬▒cego s┬│o├▒ca i przesy┬│a├Ž je w kierunku ┬Âwi├¬tej góry. Taka ekspozycja ┬Âwietlna by┬│a przeznaczona dla wyeksponowania postaci Matki Ziemi, le┬┐┬▒cej na ┬Âwi├¬tej górze. Mog┬│a równie┬┐ s┬│u┬┐y├Ž do o┬Âwietlania wej┬Âcia wg┬│┬▒b podziemnego kompleksu, które znajduje si├¬ po zachodniej stronie ┬Âwi├¬tej góry.

 

        Gniazda i mocowanie dwóch luster, s┬▒ rozlokowane na kraw├¬dzi skalnej 500 metrowej wy┬┐yny, która otacza Rennes les Bains z zachodniej strony. W miejscu gdzie rozpoczyna si├¬ lokalizacja luster i pryzmatów, znale┬╝li┬Âmy wykonan┬▒ w skale map├¬. Niewielkiej wielko┬Âci jajowate wg┬│├¬bienie, jest wykute w skale le┬┐┬▒cej na po┬│udniowej cz├¬┬Âci wy┬┐yny, na wschów od ┬Âwi┬▒tyni ┬Âwiat┬│a Atlantydów, "La Roche Tremblante".

 

 

Fot 1 Widoczne tu wg┬│├¬bienie posiada cztery wyeksponowane kierunki wskazywane liniami. Pokazuj┬▒ one cztery najistotniejsze spekty ┬Âwi┬▒tyni ziemi. Kierunek wschodni pokazywany lini┬▒ pionow┬▒, wskazuje zarazem miejsce na ┬Âwi├¬tej górze gdzie le┬┐y posta├Ž matki ziemi.

 

 

Ta sama linia w przeciwnym kierunku skierowana na zachód, wskazuje szczyt La Pique. Na tym szczycie istniej┬▒ miejsca gdzie by┬│y ustawiane lustra przechwytuj┬▒ce pierwsze promienie wschodz┬▒cego s┬│o├▒ca.

Linia skierowana uko┬Ânie do ty┬│u po prawej stronie, wskazuje le┬┐┬▒ca nieopodal  ┬Âwi┬▒tyni├¬ ┬Âwiat┬│a Atlantydów i kilkana┬Âcie matrów bli┬┐ej le┬┐┬▒c┬▒ ska┬│├¬ z gniazdem o ┬Ârednicy oko┬│o 75 cm.

Z kolei linia skierowana w lewo wskazuje ┬Ârodek ponad kilometrowej d┬│ugo┬Âci terenu kultowego, któr rozpoczyna si├¬ kilkadziesi┬▒t metrrów od tego miejsca i rozci┬▒ga si├¬ szerokim pasem po lewej stronie, ponad i poni┬┐ej kraw├¬dzi skalne ca┬│ej zachodniej wy┬┐yny.


 

 

Fot. 2 Zbli┬┐enie mapy pokazuje zakropkowanu okr┬▒g┬│y obszar w jej górnej cz├¬┬Âci. To miejsce na mapie jest zgodne z lokalizacj┬▒ ┬Âwi├¬tej góry druidów a widoczne na obrze┬┐ach mapy znaki s┬▒ zgodne z miejscami lokalizacji punktów ┬Âwietlnych.

 

Na pó┬│nocy terenu kultowego, po drugiej stronie Rennes les Bains w stosunku do pierwszej mapy, znajduje si├¬ druga mapa druidów.

Widoczne s┬▒ na du┬┐ej powierzchni ska┬│y, (ca┬│a wielko┬Â├Ž mapy, to 2 na 3 m w jej najwi├¬kszych rozpi├¬to┬Âciach) niezwykle g├¬sto rozlokowane wg┬│├¬bienia. Podobne wg┬│├¬bienia wystepuja równie┬┐ w naturze na ró┬┐nych ska┬│ach, jednak tu, jest ich bardzo du┬┐o na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Poza obszarem mapy na tej samej skale, takie wg┬│├¬bienia wystepuj┬▒ tylko sporadycznie.

 

Dodatkowo w obrêbie mapy widoczne s± rêcznie wykonane formy rze¼bieñ na istniej±cej tu naturalnej szczelinie skalnej i poza t± szczelin±, wykonane rêk± cz³owieka, kszta³ty geometryczne.

Mapa jest umiejscowiona na skale, która znajduje si├¬ przy pó┬│nocnej drodze wej┬Âciowej na teren kultowy. Ta droga, dla kap┬│anów i kap┬│anek druidzkich posiada┬│a szczególne znaczenie jako ┬┐e, znajduje si├¬ na niej szereg znaków poziomych. Na ka┬┐dej z dróg znajduj┬▒ si├¬ znaki poziome, jednak na pó┬│nocnej jest ich ca┬│y ci┬▒g.

 

Wnioskuj├¬, ┬┐e, s┬│u┬┐y┬│a ona, jako miejsce znakowania obecno┬Âci kap┬│anów z ró┬┐nych narodowo┬Âci celtyckich w czasie obchodów kultowych. Do┬│ki widoczne na skale, wskazuj┬▒ mniej, lub bardziej dok┬│adn┬▒ lokalizacj├¬ placów kultowych, jakie istniej┬▒ na tym terenie. Odkryli┬Âmy pod istniej┬▒cym na ska┬│ach mchem, r├¬cznie wykonane formy, które ┬Âwiadcz┬▒ o u┬┐ytkowaniu ska┬│y jako miejsca kultu. Takich placy kultowych dla których wykonali┬Âmy dokumentacj├¬ fotograficzn┬▒ jest tu ponad sto w tym kilkana┬Âcie du┬┐ych o┬│tarzy. Znamy lokalizacj├¬ kolejnych kilkudziesi├¬ciu nast├¬pnych miejsc kultowych, co razem tworzy obraz niezwykle zag├¬szczonego terenu kultowego. Tak jest w rzeczywisto┬Âci i tak to, jest widoczne na mapie.

 

Poni┬┐ej zamieszczone cztery zdj├¬cia pokazuj┬▒ kolejno trzy fragm├¬ty mapy a czwarte, dalsz┬▒ cz├¬┬Â├Ž tej samej ska┬│y, ale ju┬┐ bez do┬│ków.

 

  

              Fot. 3 Pierwsza cz├¬┬Âci mapy, bezposrednio przylegaj┬▒ca do scie┬┐ki, kiedy┬ pó┬│nocnej drogi wej┬Âciowej na teren kultowy.


 

 

            Fot. 4 Druga cz├¬┬Â├Ž mapy.

 

 

 

              Fot. 5 Trzecia cz├¬┬Â├Ž mapy.

 

 

               Fot. 6 Ska┬│a poza map┬▒, widoczna na miej znikoma ilo┬Â├Ž wg┬│├¬bie├▒.

              

© MAS Magdalena i Andrzej Struscy de Merowing.

Wszekie prawa zastrze┬┐one kopiowanie i rozpowszechnianie tylko za pisemn┬▒ zgodz┬▒ autorów. 


Rennes les Bains, Rennes le Chateau, Langwedoc-Rousillion,Midi Pireneyes,Francja,Aude.


ODKRYCIA  ARCHEOLOGICZNE URZ├ŐDOWO  ZG┬úOSZONE DO MAIRIE RENNES LES BAINS 29 LUTY 2011. 

8 LIPIEC 2011 ZG┬úOSZONE DO DRAC - MONTPELLIER DO REGIONALNEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.