> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Proroctwo Nostradamusa potwierdzone w Pirenejach.
Data 21/08/2011 22:30  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠3729  Jŕzyk Polish
 

               Andrzej i Magdalena Struscy HIPOTEZA

Proroctwo Nostradamusa potwierdzone w Pirenejach.

 

                       KARBUNKU┬úY – mityczne klejnoty - ┬Âwieci┬│y w

                                      Pirenejach Francuskich.

 

      Seria archeologicznych odkry├Ž, jakiej dokonali┬Âmy w sercu kraju Katarów w efekcie zaowocowa┬│a najwi├¬kszym naszym odkryciem. Gniazda, które  okre┬Âlili┬Âmy jako znaleziska pozostawiome przez zaginion┬▒ cywilizacj├¬ Atlantów a, w których wed┬│ug naszego mniemania ustawione by┬│y kryszta┬│y przeznaczone do przesy┬│ania promieni ┬Âwietlnych, okaza┬│y si├¬ artefaktem wyst├¬puj┬▒cym w du┬┐ej ilo┬Âci i róznorodnym charakterze, równie┬┐ na du┬┐o wi├¬kszym obszarze ni┬┐ pierwotnie zak┬│adali┬Âmy. Te pierwsze, które odkryli┬Âmy wraz z obiektami kultury Druidzkiej, zapocz┬▒tkowa┬│y seri├¬ kolejnych odkry├Ž i w efekcie sprecyzowania teorii przedstawiaj┬▒cej istot├¬, sposobu korzystania ze ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego, przez dawno wymar┬│e cywilizacje.

 

Z obecnego punktu naszej wiedzy, opartej na ocenie ró┬┐norodnych gniazd przeznaczonych do ustawiania kryszta┬│ów, jak i miejsc przystosowanych do mocowanie luster, mo┬┐emy przedstawi├Ž nasz┬▒ teori├¬. Dotyczy ona mechanizmów przesy┬│ania i formowania ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego w celu bezpo┬Âredniego na┬Âwietlania cia┬│a, jak równie┬┐ w celu o┬Âwietlania ┬Âwi┬▒tyni ukrytej wewn┬▒trz góry Cardou. 

 

                                              Teoria.

 

                  ATLANTYDZKA KULTURA S┬úO├ĹCA.

 

Odpowiednio ustawione lustra pozwala┬│y na przechwytywanie i koncentracj├¬ ┬Âwiat┬│a s┬│onecznego, które nast├¬pnie zosta┬│o kierowane w miejsca gdzie wyst├¬powa┬│y ┬│atwo dost├¬pne bloki skalne. Lustra ustawiane by┬│y na szczytach gór, powy┬┐ej 500 m n.p.m. W taki sposób, by mog┬│y zbiera├Ž promienie od wschodu a┬┐ do zachodu s┬│o├▒ca. Szczyty górskie w miejscach gdzie ustawiane by┬│y lustra, mia┬│y wykonane drogi dost├¬pu. Takie drogi dost├¬pu, wykorzystane zosta┬│y przez budowniczych, którzy zbudowali tu zamki. Istniej┬▒ce ruiny dowodz┬▒, ┬┐e w rzeczywisto┬Âci budowniczowie skorzystali z istniej┬▒cej infrastruktury drogowej. Przyk┬│adem sa dwa miejsca znacz┬▒cych zamków, Le Bezu i  Le Chateau  Peyrepertuse.

 

 

Fot. 1 Wyci├¬cie w grani dla zamontowania lustra zbieraj┬▒cego promienie zachodz┬▒cego s┬│o├▒ca na terenie zamku  Le Chateau Peyrepertuse.

 

 Te dwa  du┬┐e zamki Katarskie zosta┬│y zlokalizowane na szczytach góruj┬▒cych nad okolic┬▒ pod┬│u┬┐nych wypi├¬trze├▒ skalnych. Pod os┬│on┬▒  skalistej grani, wypi├¬trzonej na tych szczytach, która tworzy┬│a naturalny pó┬│nocny mur obronny zbudowane zosta┬│y zamki. Istniej┬▒ce tu na po┬│udniowych stokach drogi dost├¬pu u┬│atwi┬│y komunikacj├¬ i budow├¬. W obr├¬bie muru zamkowego Le Bezu istnia┬│y dwa du┬┐e (kilku metrowej ┬Ârednicy lustra), na zamku  Le Chateau Peyrepertuse jedno i p┬│aszczyzna szczytowa, która mog┬│a by├Ž zabudowana ma┬│ymi lustrami do zbierania ┬Âwiat┬│a ze S┬│o├▒ca w po┬│o┬┐eniu po┬│udniowym. W obr├¬bie tego kompleksu zamkowego istniej┬▒ schody, które prowadz┬▒ do wspomnianej p┬│aszczyzny szczytowej a cz├¬┬Â├Ž z nich zosta┬│a wykorzystana jako infrastruktura zamku. Jest tu widoczne kilka schodów, które nie pasowa┬│y do konstrukcji murów zamkowych, zosta┬│y wi├¬c zabudowane murem, jest to dowód, ┬┐e schody istnia┬│y jeszcze przed budow┬▒ zamku. Taki dowód posiada swoje uzasadnienie w istniej┬▒cej kilka metrów wy┬┐ej p┬│aszczy┬╝nie posiadaj┬▒cej harmonijnie wykonane poziomy, do której prowadzi drugie odga┬│├¬zienie tych schodów.  


Fot.2 Schody wykonane przed budow┬▒ murów zamkowych.

 

 

 

Fot.3 P┬│aszczyzny wykonane na szczycie góry.

 

 

Najbardziej spektakularnie przebudowany jest szczyt cz├¬sci masywu góry Bugarach.

 

 

 

Fot 4 Widoczne na zdj├¬ciu przebudowany wierzcho┬│ek cz├¬┬Âci masywu góry Bugarach.

 

Le┬┐y ona pomi├¬dzy wspomnianymi zamkami, tworz┬▒c naturaln┬▒ lini├¬ wzniesie├▒, która biegnie ze wschodu na zachód. Po┬│udniowe stoki dolin le┬┐┬▒cych na pó┬│noc od tych gór, o┬Âwietlane by┬│y ┬Âwiat┬│em wysy┬│anym przez lustra. W pierwszej kolejno┬Âci ┬Âwieci┬│y lustra zbieraj┬▒ce ┬Âwiat┬│o ze wschodz┬▒cego s┬│o├▒ca, nast├¬pnie lustra lub soczewki, które mog┬│y przes┬│a├Ž promienie s┬│o├▒ca po┬│udniowego, a po po┬│udniu lustra zachodnie.

 

Szeciowiersz 27

Na zachodnim niebie zap┬│on┬▒ ognie;

Tako┬┐ na po┬│udniowym, sk┬▒d rozprzesztrzeni┬▒ si├¬ na wschód.

Z braku ┬┐eru zdechn┬▒ robaki w ziemi.

Trzeci raz powróci waleczny Mars.

Z┬│owieszczym ┬Âwiat┬│em rozb┬│ysn┬▒ Karbunku┬│y:

Nadchodzi czas karbunku┬│ów, a po nim wielki g┬│ód.

 

Odbiornikami tego ┬Âwiat┬│a by┬│y ró┬┐norodne kryszta┬│y s┬│u┬┐┬▒ce jako pryzmaty i szlachetne, albo pó┬│ szlachetne kamienie, których zadaniem by┬│o nasycanie kolorowym ┬Âwiat┬│em skalnego otoczenia. W efekcie powsta┬│y ró┬┐norodne zespo┬│y ┬Âwietlne. Jedne s┬│u┬┐y┬│y do przesy┬│ania i rozsy┬│ania ┬Âwiat┬│a a inne tworzy┬│y ┬Âwi┬▒tynie kolorowego ┬Âwiat┬│a. Wokó┬│ takich ┬Âwiec┬▒cych kamieni na ska┬│ach przebywali ludzie i czerpali z dobrodziejstwa ┬Âwietlnego spektrum.

 

 

Fot.5 Widok jednego z miejsc, gdzie zosta┬│y wykonane gniazda s┬│u┬┐┬▒ce do mocowania Karbunku┬│ów.

 

W trakcie intensywnej operacji ┬Âwiat┬│a, okoliczne ska┬│y zosta┬│y napromieniowane, a w nastepnej kolejno┬Âci wypromieniowywa┬│y pozyskane ┬Âwiat┬│o wraz z w┬│asnymi cechami fizycznej konstrukcji materii. W taki sposób zosta┬│y utworzone miejsca posiadaj┬▒ce indywidualne cechy oddzia┬│ywania na organizm fizyczno duchowy cz┬│owieka. Odkryli┬Âmy wiele takich skalnych grup, gdzie s┬▒ widoczne miejsca charakterystycznego u┬┐ytkowania przez cz┬│owieka. Zawsze w takim miejscu, istniej┬▒ widoczne du┬┐e gniazda, gdzie ustawiane by┬│y szlachetne, lub pó┬│ szlachetne kamienie. Takie miejsca mog┬│y s┬│u┬┐y├Ž, jako miejsca odzyskiwania utraconego zdrowia, lub wzmacniania naturalnych mo┬┐liwo┬Âci cz┬│owieka.

 

Zespó┬│ ┬Âwietlny, którego zadaniem by┬│o przesy┬│anie i rozprowadzanie na du┬┐e odleg┬│o┬Âci skoncentrowanych wi┬▒zek ┬Âwiat┬│a, zbudowany by┬│ z najlepszej jako┬Âci kamieni szlachetnych. Zadaniem tego zespo┬│u, by┬│o przesy┬│anie ┬Âwiat┬│a tam gdzie nie si├¬ga┬│y promienie wysy┬│ane przez lustra. Taki zespó┬│, który zbudowany by┬│ z odpowiednio usytuowanych diamentów, móg┬│ spe┬│nia├Ž szczególn┬▒ rol├¬ w ca┬│ym spektaklu ┬Âwietlnym. Polega┬│a ona na z┬│apaniu ┬Âwiat┬│a w geometryczn┬▒ pu┬│apk├¬. Diamentowe pryzmaty z lustrkami, ustawione na wierzcho┬│kach wielok┬▒ta, mog┬│y odpowiednio intensywny promie├▒ wprowadzi├Ž w wir biegn┬▒cy po wielok┬▒cie. W czasie zasilania, taki wir ci┬▒gle by nasyca┬│ swoj┬▒ intensywno┬Â├Ž a w czasie gdy zasilanie nowym ┬Âwiat┬│em by┬│oby niedost├¬pne zmniejsza┬│by intensywno┬Â├Ž ┬Âwietlnego wiru.

 

Je┬┐eli te diamenty by┬│yby odpowiednio du┬┐e i precyzyjnie ustawione, mo┬┐na za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e wir utrzyma┬│by ┬Âwiat┬│o od zachodu s┬│o├▒ca, a┬┐ do nastepnego dnia.

 

Nostradamus pisze o wiecznie ┬Âwiec┬▒cej lampie w ┬Âcianach ┬Âwi┬▒tyni Westalki.

C. IX - 9

Kiedy odnajd┬▒ niegasn┬▒c┬▒ lampe,

Pal┬▒c┬▒ si├¬ wiecznym ogniem w ┬Âcianach ┬Âwi┬▒tyni Westalki

P┬│omie├▒ odkryje dziecie br┬▒dz┬▒ce w wodzie, 

Powód┬╝ zrujnuje Nimes; Run┬▒ budowle Tuluzy.

 

Ten wyj┬▒tkowy wizjoner móg┬│ "oczami ducha zobaczy├Ž" system o┬Âwietlenia ┬Âwi┬▒tyni we wn├¬trzu góry Cardou. Za takim rodzajem "wiecznego o┬Âwietlenia" przemawiaj┬▒ odkryte przez nas miejsca z widocznymi gniazdami, gdzie mog┬│y by├Ž ustawione diamenty i lusterka tworz┬▒ce ┬Âwietlny wir. Wielok┬▒t uzbrojony w pryzmaty i lusterka odkryli┬Âmy  w okolicy góry Cardou. Pierwszy wierzcho┬│ek z odpowiednimi do┬│kami znajduje si├¬ w miejscu, któremu nadali┬Âmy nazw├¬ "Ostra ska┬│a", drugi, tam gdzie znajduje si├¬ najwi├¬kszy o┬│tarz Druidów: "Wielki o┬│tarz pó┬│nocny", kolejne wierzcho┬│ki wielok┬▒ta powinny znajdowa├Ž si├¬ wewn┬▒trz góry Cardou. Odkryte przez nas we wspomnianych miejscach (wierzcho┬│kach zewn├¬trznych) gniazda na ska┬│ach, wskazuj┬▒ na mo┬┐liwo┬Â├Ž istnienienia dalszej konstrukcji wielok┬▒ta wewn┬▒trz góry Cardou. S┬▒ one fizycznym dowodem, ┬┐e góra Cardou by┬│a wyj┬▒tkowo potraktowana przez twórców ca┬│ego systemu ┬Âwietlnego.

 

Mity, które wskazuj┬▒ t├¬ gór├¬ jako miejsce istnienia ukrytej ┬Âwi┬▒tyni, znajduj┬▒ w tym momencie dowodowe potwierdzenie w postaci gniazd, w┬│a┬Âciwie dla tego systemu ┬Âwietlnego umiejscowionych. 

 

Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.

 

W nast├¬pnym artykule fotograficzna dokumentacji ┬Âwietlnego systemu Atlantydów.