> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
MITYCZNY KAMIENIOLOM W RENNES LE CHATEAU
Data 20/02/2012 20:32  Autor Andrzej i Magdalena Struscy de  Klikni੠2752  Jŕzyk Polish
 

Napisali┬Âmy du┬┐o o prehistorii Pirenejów Francuskich. Poprzednie publikacje dotyczy┬│y wp┬│ywu cz┬│owieka na ┬Ârodowisko w odniesieniu do potrzeb kultowych. Ta publikacja ma na celu pokazanie widocznych zmian w ukszta┬│towaniu góry, jakie poczyni┬│ cz┬│owiek w zamierzch┬│ych czasach historycznych. Pokazany tu widok góry z zabudowaniami na jej szczycie, przedstawia Rennes le Chateau. 
U podstawy tej góry widoczne s┬▒ charakterystyczne dla kamienio┬│omów urobki skalne. Po prawej stronie widoku, mo┬┐emy zobaczy├Ž wci├¬cie skalne, które poprzez swoje k┬▒ty usytuowania ┬Âcian tego wci├¬cia w stosunku do naturalnej rze┬╝by ca┬│ej góry, ukazuje swoj┬▒ nie naturaln┬▒ formacj├¬ geologiczn┬▒.

Z kolei widoczne po lewej stronie obrazu stopnie, równie┬┐ k┬│óc┬▒ si├¬ z naturaln┬▒ rze┬╝b┬▒ geologiczn┬▒ ca┬│ej góry. Ich wygl┬▒d przypomina stopnie jakie powstaj┬▒ w czasie wycinania kolejnych warstw skalnych w trakcie eksploatacji kamiennych bloków w kamienio┬│omach. Na zdj├¬ciu ukazuj┬▒cym ca┬│┬▒ gór├¬, widoczne powy┬┐ej stopnie skalne s┬▒ elementem formacji drugiego wci├¬cia, typowego dla kamienio┬│omu. Dalej po lewej stronie poza drugim wci├¬ciem skalnym, ukazuje si├¬ widok, który mo┬┐e wskazywa├Ž na istnienie tu jeszcze jednego, trzeciego wci├¬cia typowego dla kamienio┬│omu. Trudno jest nam okre┬Âli wiek, kiedy ten kamienio┬│om by┬│ czynny. Bior┬▒c pod uwag├¬ znaleziska archeologiczne umiejscowione wokó┬│ Rennes les Bains, ┬│┬▒cz┬▒ce dwie cz├¬sto przez turystów odwiedzane góry Bugarach i Cardou, które opisywali┬Âmy w poprzednich publikacjach, na tych terenach mog┬│y istnie kultury spo┬│eczne w tak zamierzch┬│ych czasach, gdzie ich wiek nale┬┐y wst├¬pnie ocenia├Ž na dziesi┬▒tki tysi├¬cy lat. Tutejszy kamienio┬│om jest wizytówk┬▒ techniczn┬▒ jakiej┬ poprzedniej cywilizacji. Obecnie przygotowujemy publikacj├¬, w której zamierzamy przedstawi├Ž ca┬│o┬Âciow┬▒ hipotez├¬, wp┬│ywu wysoko rozwini├¬tej cywilizacji spo┬│ecznej na terenie Pirenejów Francuskich. Wp┬│yw ten jest zcentralizowany na po┬│udniku zerowym w obszarze pomi├¬dzy Bugarach a Cardou. 
 


Wp┬│yw, na który wskazujemy wymaga┬│ niezwyk┬│ej wiedzy z zakresu astronomii i techniki. Z kolei zakres dzia┬│ania istniej┬▒cych tu systemów, móg┬│ wp┬│ywa na zdarzenia wyst├¬puj┬▒ce na ca┬│ej planecie. Z analizy stanu rzeczy wynika, ┬┐e nasi dalecy przodkowie wiedzieli jak rozp├¬dzi materi├¬ do szybko┬Âci ponad ┬Âwietlnych. A nawet mogli posiada instrumenty dzia┬│aj┬▒ce w zakresach materii nad┬Âwietlnej, które s┬│u┬┐y┬│y do tworzenia efektu magnetycznego, jakim charakteryzuje si├¬ Czarna Dziura. Tworz┬▒c taki potencja┬│ magnetyczny, mgli posiada├Ž wp┬│yw na zachowanie si├¬ planety w sytuacjach kryzysowych, np. takich jakie hipotetycznie czekaj┬▒ nas w zapowiadanym obecnym 2012r. Przes┬│anki, które s┬▒ w naszej dyspozycji, wskazuj┬▒ dzia┬│ania, zakrojone na szerok┬▒ skal├¬, które zachowywa┬│y zdolno┬Â├Ž dzia┬│ania technicznego na przestrzeni setek tysi├¬cy lat.


 
Andrzej i Magdalena Struscy de Merowing.
MAS.