> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Pierwsze na swiecie pelne wyjasnienie zrodla dziwnych dzwiekow.
Data 11/03/2012 18:44  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠15821  Jŕzyk Polish
 

                                            NA CA┬úYM ┬ŽWIECIE D┬ČIWNE D┬ČWI├ŐKI

 

Portal Losy ziemi, przytacza informacje o dziwnych d┬╝wi├¬kach, jakie s┬▒ s┬│yszane w ró┬┐nych miejscach na ziemi. W s┬│owach „W wielu miejscach na ┬Âwiecie pojawiaj┬▒ si├¬ dziwne d┬╝wi├¬ki, które maj┬▒ podobn┬▒ cz├¬stotliwo┬Â├Ž i modulacj├¬”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=XjQcEP_Y72o&feature=player_embedded 

http://www.youtube.com/watch?v=YqsGBEk_Uy8&feature=player_embedded 


┬Čród┬│a linków 
http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/#more-9003


Podobne d┬╝wi├¬ki mo┬┐na us┬│ysze├Ž w trakcie pracy rezonatora magnetycznego ( badanie za pomoc┬▒ rezonansu magnetycznego ). Ró┬┐nica jak┬▒ mo┬┐na us┬│ysze├Ž, pomi├¬dzy wyst├¬puj┬▒cymi w ró┬┐nych miejscach d┬╝wi├¬kami, wynika z fizycznego charakteru ┬Ârodowiska, z którego s┬▒ one emitowane. Bez w┬▒tpienia, s┬▒ to d┬╝wi├¬ki emitowane przez pola magnetyczne istniej┬▒ce w ┬Ârodowisku ka┬┐dej, zag├¬szczonej materii. Niezale┬┐nie od tego, czy jest to materia sta┬│a w postaci ska┬│, czy jest to ciecz lub gaz, ka┬┐de ┬Ârodowisko fizyczne posiada zbiory w┬│asnych pól magnetycznych. W fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadaj┬▒cego w┬│asn┬▒ grawitacj├¬, wyst├¬puj┬▒ bieguny magnetyczne, które synchronizuj┬▒ jego po┬│o┬┐enie w hierarchii grawitacyjnej wszech┬Âwiata.

Ustalenie takiej pozycji nie oznacza, ┬┐e s┬▒ wykluczone zmiany w po┬│o┬┐eniu biegunów magnetycznych. Tu nale┬┐y nadmieni, ┬┐e bieguny magnetyczne z natury nie posiadaj┬▒ charakteru stabilnego posadowienia w stosunku do w┬│asnego zbioru materii. Ka┬┐dy znacz┬▒cy ruch bieguna magnetycznego wi┬▒┬┐e si├¬ z gwa┬│town┬▒ ingerencj┬▒ w otaczaj┬▒ce go pola magnetyczne materii. Jak napisa┬│em w artyku┬│ach dotycz┬▒cych budowy wszech┬Âwiata, strumie├▒ magnetyczny jest zbiorem mikro cz┬▒stek przypisanych ka┬┐dej formie fizycznej materii. Te niewyobra┬┐alnie ma┬│ej wielko┬Âci jednostki – cz┬▒stki magnetyczne, tworz┬▒ pola magnetyczne zarówno wokó┬│ najmniejszych formacji fizycznych, cz┬▒stek ciemnej materii, których wielko┬Â├Ž jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak i wokó┬│ najwi├¬kszych formacji w postaci galaktyk. W miejscach zag├¬szczenia materii, (planeta jest przyk┬│adem du┬┐ego zag├¬szczenia materii), wyst├¬puj┬▒ strumienie magnetyczne, które rodz┬▒ si├¬ z cz┬▒stek magnetycznych wyrzucanych przez mocno ┬Âciskane formacje materialne. Takie strumienie w efekcie tworz┬▒ o┬ biegunow┬▒ ca┬│ego zbioru materii w naszym przypadku planety.

Powracaj┬▒c do wyst├¬puj┬▒cych obecnie dziwnych d┬╝wi├¬ków, mo┬┐na stwierdzic, ┬┐e przemieszczaj┬▒cy si├¬ biegun magnetyczny, to nic innego, jak przemieszczaj┬▒cy si├¬ w przestrzeni pól magnetycznych materii pot├¬┬┐ny strumie├▒ p├¬dz┬▒cych cz┬▒stek magnetycznych. Niejednorodno┬Â├Ž krystaliczna w budowie fizycznej materii planety, przyczynia si├¬ do wyst├¬powania indywidualnego charakteru d┬╝wi├¬ku w ka┬┐dym miejscu na ziemi. Pomimo ró┬┐norodno┬Âci d┬╝wi├¬ku, (który jak napisa┬│em zale┬┐y od rodzaju materii w danym miejscu) s┬▒ one do siebie bardzo podobne. To podobie├▒stwo wynika z natury samej przyczyny tych d┬╝wi├¬ków, czyli z ingerencji strumienia magnetycznego istniej┬▒cego w osi biegunowej w nowy obszar materii penetrowanej przez przemieszczaj┬▒cy si├¬ biegun magnetyczny, którego cechy fizyczne zawsze s┬▒ identyczne z wyj┬▒tkiem nat├¬┬┐enia – cechy w┬│asnej dla ka┬┐dego zbioru materii. Ta identyczno┬Â├Ž cech fizycznych ka┬┐dego strumienia magnetycznego, jest ┬╝ród┬│em tak podobnych do siebie, specyficznych d┬╝wi├¬ków.

Wyst├¬powanie takich d┬╝wi├¬ków ┬Âwiadczy o wyst├¬powaniu powa┬┐nych zmian w po┬│o┬┐eniu bieguna magnetycznego. To, ┬┐e obecnie takie d┬╝wi├¬ki wyst├¬puj┬▒ dowodzi, ┬┐e nasza planeta jest w okresie powa┬┐nych zmian w po┬│o┬┐eniu bieguna magnetycznego. Zmian, jakie od tysi┬▒cleci nie wyst┬▒pi┬│y a to z kolei mo┬┐e ┬Âwiadczy├Ž o prawdopodobie├▒stwie nastania du┬┐ych przeobra┬┐e├▒ w ca┬│okszta┬│cie ┬┐ycia fizycznego na planecie ziemi.


Informacja od autora artyku┬│u-  Je┬Âli dotr┬▒ do mnie  pytania lub jakie┬ w┬▒tpliwo┬Âci w stosunku do tematu wyjasni├¬ je w kolejnym artykule

© Struski Andrzej de Merowing.

 11.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

 

---- >  Dziwne d┬╝wieki wstrzasn├¬┬│y ┬Âwiatem - wywiad z Andrzejem Struskim 

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz1

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz2

---- >  Konferencja tematyczna - Dziwne Dzwieki pojawiajace sie na calym swiecie cz3

---- >  Informacje naukowe- dowodem na slusznosc teorii Andrzeja Struskiego wyjasniajaca powstawanie dziwnych dzwiekow.