> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Dziwne dzwieki wstrzasnely swiatem - rozmowa z Andrzejem Struskim de Merowing
Data 13/03/2012 17:02  Autor Struski Andrzej de Merowing  Klikni੠7542  Jŕzyk Polish
 

 Dziwne d┬╝wieki wstrzasn├¬┬│y ┬Âwiatem - wywiad z Andrzejem Struskim 

Dziwne d┬╝wi├¬ki: - ocena  logicznej warto┬Â├Ži teorii  naukowców i pasjonatów.


1. Cytat z artyku┬│u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie

"Profesor fizyki Uniwersytetu w Saskatchewan, Jean-Pierre St. Maurice w wywiadzie dla stacji CTV stwierdzi┬│; „┬┐e to, co s┬│ysz┬▒ ludzie to ha┬│as elektromagnetyczny emitowany z zórz polarnych i pasów radiacyjnych Van Allena”.

- Gdyby takie stwierdzenie mia┬│oby uzasadnione, wówczas s┬│yszane obecnie dziwne d┬╝wi├¬ki powinny wyst├¬powa systematycznie w przesz┬│o┬Âci. Zarówno zorze polarne, (które pojawiaj┬▒ si├¬ bardzo cz├¬sto), jak i pasy radiacyjne Van Allena, s┬▒ sta┬│ymi elementami procesów fizycznych wyst├¬puj┬▒cych na naszej planecie. W tej ocenie brak jest logicznego odniesienia do czasu wyst├¬powania tych d┬╝wi├¬ków. Obecne ich tak cz├¬sto zg┬│aszane wyst├¬powanie, nie równowa┬┐y zwi├¬kszonej ilo┬Âci (lecz nie a┬┐ w takim stopniu) zórz polarnych, a pasy radiacyjne Van Allena by┬│y i s┬▒. W stosunku do wskazania na zorze polarne jako przyczyn├¬ wyst├¬powania tych d┬╝wi├¬ków, to miejsca ich wyst├¬powania wcale nie s┬▒ polarne.


2.  
 Cytat z artyku┬│u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

"Geofizyk David Deming z Uniwersytetu w Oklahomie okre┬Âli┬│ ten fenomen, jako "szum". Wed┬│ug jego definicji „jest to nieznanego pochodzenia d┬╝wi├¬k s┬│yszany w poszczególnych lokalizacjach zamieszka┬│ych przez dwa do dziesi├¬ciu procent populacji”.

- Takie stwierdzenie nie ma nic wspólnego z wyja┬Ânieniem stanu rzeczy dotycz┬▒cego wskazywanych d┬╝wi├¬ków. Jest ono unikiem, lub przeniesieniem ci├¬┬┐aru gatunkowego sprawy w obszary bez warto┬Âci dla obecnie wyst├¬puj┬▒cych zdarze├▒.


"W swoim artykule w Journal of Scientific Exploration napisa┬│, ┬┐e „┬╝ród┬│a "szumu" mog┬▒ pochodzi├Ž z transmisji telefonicznych i wojskowych stosowanych przez U.S. Navy w celach komunikacji z okr├¬tami podwodnymi”.

- Takie stwierdzenie jest ewidentnym unikiem, komunikacja wojskowa z okr├¬tami podwodnymi, której efekty wyst├¬puj┬▒ na l┬▒dzie, to jaka┬ bajka.


3.  
 Cytat z artyku┬│u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

"Wed┬│ug NASA Ziemia generuje naturaln┬▒ emisj├¬ radiow┬▒ i gdyby ludzie zamiast uszu mieli anteny to mogliby us┬│ysze├Ž ca┬│┬▒ gam├¬ odg┬│osów."

- Z takiego stwierdzenia mo┬┐na przyj┬▒├Ž wniosek, ┬┐e obecnie te osoby, które s┬│ysz┬▒ dziwne d┬╝wi├¬ki, powinny niezw┬│ocznie uda├Ž si├¬ do lekarza w celu usuni├¬cia anten, które „maja zamiast uszu”.

Do tego si├¬ odniós┬│ w komentarzach Pio'76

„Dziwi mnie próba wyja┬Ânienia zjawiska akustycznego, zjawiskami elektromagnetycznymi. Czyli, ┬┐e niby nagle szum radiowy bez urz┬▒dzenia przetwarzaj┬▒cego go na drgania gazu staje si├¬ s┬│yszalny?

- I s┬│usznie, tylko ┬┐e te dziwne d┬╝wi├¬ki nie powstaj┬▒ z przyczyny zjawisk elektromagnetycznych a powstaj┬▒ z przyczyny zjawisk magnetycznych, które s┬▒ zjawiskami naturalnymi i nie potrzebuj┬▒ przetworników”.


„Wi├¬ksza szansa jest na zobaczenie fal radiowych ni┬┐ na ich us┬│yszenie.”

- W samej rzeczy, ale musimy sta├Ž si├¬ robotami.


 

4.    Cytat z artyku┬│u  http://zmianynaziemi.pl/wideo/kolejne-pytania-o-nature-dziwnych-dzwiekow-slyszalnych-swiecie 

" Wed┬│ug sejsmologa Briana W. Stumpa z Uniwersytetu w Dallas równie┬┐ trz├¬sienia ziemi mog┬▒ wywo┬│ywa├Ž takie fenomeny d┬╝wi├¬kowe. Nie ma jednak korelacji mi├¬dzy miejscami wyst├¬powania d┬╝wi├¬ków a zjawiskami sejsmicznymi."

- Jednak¿e, jak do dzisiejszego dnia nikt nie powi±za³ miejsca trzêsienia ziemi z tymi d¼wiêkami, brak tu logicznego powi±zania miejsca i czasu.


5.


Zmianynaziemi.pl

"By├Ž mo┬┐e nasz uk┬│ad planetarny znalaz┬│ si├¬ we fragmencie przestrzeni w naszej galaktyce, który wchodzi w jakie┬ interakcje z obiektami znajduj┬▒cymi si├¬ w jego obr├¬bie. Wszystkie anomalie, jakich do┬Âwiadczamy mog┬▒ by├Ž przyczyn┬▒ w┬│┬▒czenia si├¬ tego dodatkowego czynnika."

- W tre┬Âci tej teorii, s┬▒ logiczne odniesienia do miejsca i czasu, faktycznie nasz Uk┬│ad S┬│oneczny, znajduje si├¬ obecnie w takim miejscu przestrzeni galaktyki, gdzie mog┬▒ na ziemi├¬ oddzia┬│ywa├Ž szczególne formy zarówno promieniowania, jak i magnetyzmu.

Mimo to, oddzia┬│ywanie zewn├¬trzne p┬│yn┬▒ce z kosmosu jest ma┬│o prawdopodobne, ze wzgl├¬du na charakter wyst├¬powania tych d┬╝wi├¬ków. Wyst├¬puj┬▒ one w ró┬┐nych miejscach, lecz globalnie w stosunku do ca┬│ej planety s┬▒ to efekty akustyczne wyst├¬puj┬▒ce punktowo. Przyczyna globalna (z kosmosu) jest form┬▒ wp┬│ywu, który powinien wywo┬│ywa├Ž globalne efekty.


6. 

a) Wypowiada┬│ si├¬ Cyprian G┬▒siorowski ze zmianynaziemi.pl  a on mówi, ┬┐e naukowcy twierdz┬▒, ┬┐e te d┬╝wi├¬ki mog┬▒ pochodzi├Ž z j┬▒dra ziemi,


- Mog┬▒, tylko dlaczego teraz a nie ca┬│y miniony czas?

poni┬┐ej dodatkowa informacja nades┬│ana do portalu AS.com Cyprian G┬▒siorowski pisze :

To ja si├¬ wypowiada┬│em w Polsacie na temat d┬╝wi├¬ków i teorii zmian w j┬▒drze Ziemi. Oni to poci├¬li ja mówi┬│em im, ┬┐e to jest teoria profesora z Azerbejd┬┐anu Khalilova i sam podnosi┬│em watpliwo┬Â├Ž co do wyjasnie├▒ naukowców bo niby czemu kiedy┬ pasy Van Allena nie brzmia┬│y a teraz brzmi┬▒. Uwa┬┐am, ┬┐e tutaj odpowiedzi┬▒ jest teoria Dimitriewa czyli Uk┬│ad S┬│oneczny wlatuje w niespokojny obszar galaktyki i teraz po prostu zmieni┬│y si├¬ warunki zewn├¬trzne. Doszed┬│ nowy czynnik po prostu.


b) potem mówi  reporter Pawe┬│ Naruszewicz 
"Naukowcy ostro┬┐nie wi┬▒┬┐┬▒ zjawisko z du┬┐┬▒ aktywno┬Âci┬▒ s┬│o├▒ca, która bombarduje ziemi├¬ cz┬▒steczkami i energi┬▒."


- Aktywno┬Â├Ž s┬│o├▒ca jest cykliczna i wyst├¬puje bardzo cz├¬sto, a d┬╝wi├¬ki obecnie, brak jest tu logicznego odniesienia do czasu.

 Ha┬│as te┬┐ mog┬▒ powodowa├Ž przesuwaj┬▒ce si├¬ masy lodu.

- D┬╝wi├¬k posiada tak┬▒ cech├¬ w┬│asn┬▒, która to zjawisko okre┬Âla jako malej┬▒ce w trakcie oddalania si├¬ od jego ┬╝ród┬│a. Lodowce znajduj┬▒ si├¬ w du┬┐ych odleg┬│o┬Âciach od miejsc, gdzie te d┬╝wi├¬ki by┬│y s┬│yszane. Brak logicznego odniesienia do miejsca.

c) "W odró┬┐nieniu od zwyk┬│ych trz├¬sie├▒ ziemi bardzo trudno jest powiedzie├Ž sk┬▒d one pochodz┬▒ one nie maj┬▒, nie maj┬▒ takiego wyra┬╝nie wyznaczonego, oznaczonego pocz┬▒tku ani ko├▒ca" - mówi Wojciech D├¬bski Dyrektor Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk."

- W stosunku do trz├¬sie├▒ ziemi, s┬│yszane d┬╝wi├¬ki nie maj┬▒ ┬Âcis┬│ego powi┬▒zania miejsca i czasu.7. Wibi pisze:
http://losyziemi.pl/kanada-czechy-kostaryka-na-calym-swiecie-pojawiaja-sie-dziwne-dzwieki/

Ta wypowied┬╝ odnosi si├¬ do mojej teorii „Pierwsze na ┬Âwiecie pe┬│ne okre┬Âlenie przyczyn dziwnych d┬╝wi├¬ków


„Tylko po┬│owa pokrywa si├¬ z prawd┬▒. Co to jest „p├¬dz┬▒ca cz┬▒steczka
magnetyczna” ? To nie cz┬▒steczki p├¬dz┬▒, tylko to jest oddzia┬│ywanie”.

„To nie cz┬▒steczki p├¬dz┬▒, tylko to jest oddzia┬│ywanie”.

- Brak jest tu pe┬│nego okre┬Âlenia charakteru wskazywanego oddzia┬│ywania.

Co oddzia┬│uje i w jaki sposób? Oddzia┬│ywanie nie istnieje samo z siebie, jak mo┬┐na si├¬ domy┬Âle├Ž chodzi tu o oddzia┬│ywanie magnetyczne, ale czy na pewno, to wie tylko autor tego stwierdzenia.

-Pytanie, które zarazem jest stwierdzeniem; „Co to jest „p├¬dz┬▒ca cz┬▒steczka
magnetyczna” ? To nie cz┬▒steczki p├¬dz┬▒”.

Rozumiem, ┬┐e autor tego pytania – stwierdzenia wie, co to s┬▒ cz┬▒steczki magnetyczne w innym przypadku nie móg┬│by logicznie stwierdzi├Ž „to nie cz┬▒steczki p├¬dz┬▒”

Reasumuj┬▒c, je┬┐eli autorowi pod Nickiem „Wibi” chodzi o oddzia┬│ywanie magnetyczne, to powinien wiedzie i to tu przedstawi, ┬┐e ka┬┐de oddzia┬│ywanie, (nie tylko magnetyczne) musi posiadac cechy fizyczne. W zakres cech fizycznych wchodzi ┬╝ród┬│o – jako przyczyna oddzia┬│ywania i mechanizmy „wykonawcze” tego procesu fizycznego. Brak wskazania na te cechy eliminuje logiczny proces my┬Âlenia a przyczyn├¬ wyst├¬powania efektu jako nie realn┬▒.

W mojej teorii opisa┬│em ┬╝ród┬│o i sposób oddzia┬│ywania strumieni magnetycznych, które wchodz┬▒ w sk┬│ad pola magnetycznego biegunów ziemi i wszelkich innych pól magnetycznych. To, ┬┐e jeszcze nikt inny tego nie opisa┬│ wcale nie oznacza, ┬┐e takowe nie istniej┬▒. W tym obszarze nauki istnieje bia┬│a plama. Poza tym ka┬┐de moje stwierdzenie i ka┬┐d┬▒ moj┬▒ teori├¬ jestem w stanie logicznie uzasadni├Ž. A bia┬│e plamy nauki nie mog┬▒ ich obali├Ž, chocia┬┐by z przyczyny, ┬┐e w obszarach bia┬│ych plam brak jest danych, a bez tych niczego nie mo┬┐na obala├Ž ani tworzy├Ž.

 

„To nie samo pole magnetyczne powoduje te d┬╝wi├¬ki, tylko zaburzenia pola,
a dok┬│adniej zwi┬▒zane jest to z burzami magnetycznymi i rozb┬│yskami”.

- Takie stwierdzenie posiada brak logicznych odniesie├▒ do miejsca i czasu.

 

 

http://www.ipl.fora.pl/karczma,15/dziwne-dzwieki-na-calej-planecie,5395.html 

IPL_Kerk Fortetze

Rycerz

"ja pierdole" za przeproszeniem tak rzekn├¬, to ju┬┐ si├¬ znale┬╝li jacy┬ "naókowcy" do wypisywania tabunów bzdur?????? To koniec, po prostu jeste┬Âmy zgubieni, czas umiera├Ž i przesta├Ž ju┬┐ nawet pisa├Ž w komentarzach pod takimi artyku┬│ami.

Cytat:

W fizycznej naturze gwiazdy, planety, czy innego zbioru materii posiadaj±cego w³asn± grawitacjê, wystêpuj± bieguny magnetyczne,


Pierwszy raz s┬│ysz├¬, widocznie mnie k┬│adli do g┬│owy fizyk├¬ zak┬│aman┬▒ - komuniostyczno - syjonistyczno - ┬┐ydowsk┬▒ propagand├¬, gdy┬┐ wmówiono mi, ┬┐e elektromagnetyzm wspó┬│cze┬Ânie nijak┬▒ teori┬▒ nie uda┬│o si├¬ po┬│┬▒czy├Ž z grawitacj┬▒. A tu prosz├¬! No no trzeba b├¬dzie si├¬gn┬▒├Ž do podr├¬czników. Oj opu┬Âci┬│em si├¬ bardzo

Nie wracaj do podr├¬czników, szkoda twojego czasu „nie naókowcu”, tam nie znajdziesz takiego jak piszesz wyja┬Ânienia, nauka posiada w tym obszarze oddzia┬│ywa├▒ fizycznych, bia┬│┬▒ plam├¬.

Sprawa do czego si├¬ odnosisz to moja teoria i jak s┬▒dz├¬ mam prawo do tworzenia teorii. Krytyka i ocena jest zawsze niezb├¬dna, by teoria przerodzi┬│a si├¬ w definicj├¬. Lecz by zaistnia┬│a krytyka, musi by wskazane uzasadnione odniesienie. Z┬│o┬Âliwe puste s┬│owa to nie ┬┐adna chluba a ju┬┐ na pewno nie krytyka.

Cytat:

Te niewyobra┬┐alnie ma┬│ej wielko┬Âci jednostki – cz┬▒stki magnetyczne, tworz┬▒ pola magnetyczne zarówno wokó┬│ najmniejszych formacji fizycznych, cz┬▒stek ciemnej materii, których wielko┬Â├Ž jest miliardy razy mniejsza od atomu, jak i wokó┬│ najwi├¬kszych formacji w postaci galaktyk.


Normalnie jak to czytam to robi├¬ balona z gumy do rzucia który po chwili p├¬ka i oblepia mi ca┬│┬▒ g├¬b├¬ tym ┬Âwi├▒stwem. Ja pierdziel├¬, to ju┬┐ odkryto cz┬▒stki magnetyczne???? TWORZ┬íCE POLE MAGNETYCZNE wokó┬│ cz┬▒stek ciemnej materiiiii???? - Cholerna guma nie chce si├¬ odlepi├Ž.

Z gum± do ¿ucia nale¿y uwa¿ac, bo balon mo¿e zakryc wiêcej ni¿ ca³± gêbê.

Proponuj├¬ najpierw by┬ zorientowa┬│ si├¬ co to jest ciemna materia a nast├¬pnie pomy┬Âla┬│, w jaki sposób s┬▒ powiazane pomi├¬dzy sob┬▒ jej formy konstrukcyjne. Czy├▒ to wtedy, gdy nie b├¬dziesz robi┬│ balonów, bo mo┬┐esz zrobi├Ž z siebie.

Cytat:

"Niejednorodno┬Â├Ž krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"


Hmmm brzmi to naprawd├¬ pseudonaukowo, ja osobi┬Âcie po tylu latach nauki nie s┬│ysza┬│em o "niejednorodno┬Âci krystalicznej" to nawet jedno zaprzecza drugiemu.

Rozumiem, ┬┐e wed┬│ug stanu twojej wiedzy ca┬│a materia wszech┬Âwiata jest zbudowana w postaci formy jednorodnej krystaliczno┬Âci. Inaczej mówi┬▒c wszystko jest proporcjonalne w stosunku do siebie i posiada pe┬│na harmoni├¬. Ciekawe, je┬┐eli masz racj├¬ to powinny znikn┬▒c konflikty.

Cytat:

Wyst├¬powanie takich d┬╝wi├¬ków ┬Âwiadczy o wyst├¬powaniu powa┬┐nych zmian w po┬│o┬┐eniu bieguna magnetycznego.


OMG jednak b├¬dzie nied┬│ugo to przemagnesowanie, radz├¬ zacz┬▒├Ž budowa├Ž prywatne schrony je┬Âli kto┬ jeszcze nie uwierzy┬│ w te doniesienia z neta.

 

b) IPL_Rikard

Wys┬│any: Wto 23:20, 20 Mar 2012  

Co do cz├¬┬Âci o powi┬▒zaniu grawitacji z elektromagnetyzmem - dafuq?! Musz├¬ dosta├Ž namiaru na dilera tego go┬Âcia...

Z twoich wypowiedzi mog├¬ domniema├Ž, ┬┐e ju┬┐ wcze┬Âniej poszukiwa┬│e┬ dilerów.


Cz┬▒steczkowa natura magnetyzmu? Co┬ chyba przedobrzyli. I to bardzo.

Je┬┐eli ju┬┐ to nie „przedobrzyli, tylko przedobrzy┬│”, te wszystkie teorie s┬▒ moje jako jednego cz┬│owieka a wi├¬c wskazana jest liczba pojedyncza. Nauka jeszcze tej sprawy nie zbada┬│a a Ty ju┬┐ wy┬Âmiewasz, musisz posiadac wyj┬▒tkowe atuty do tematu. Pole magnetyczne te┬┐ z czego┬ musi by zbudowane. Nie b├¬dzie wi┬▒za┬│o ani przyci┬▒ga┬│o niczym (sam┬▒ definicja o istnieniu pola magnetycznego nie zwi┬▒┬┐e), musi dysponowac jak┬▒┬ konstrukcj┬▒ ┬│┬▒cz┬▒c┬▒, z czepiaj┬▒c┬▒, lub instrumentem, który to pole zbuduje w zakresie struktury wi┬▒┬┐┬▒cej. Musi równie┬┐ by identycznie dzia┬│aj┬▒ce w zakresie ró┬┐nych wielko┬Âci pól magnetycznych. Tak samo musi by├Ž zbudowane np. dla elektronu, jak i dla planety, gdzie wielko┬Âci s┬▒ skrajnie ró┬┐ne.

Dlaczego mia┬│oby by├Ž inne dla pól wi┬▒┬┐┬▒cych sk┬│adowe w budowie ciemnej materii?

Logicznie oceniaj┬▒c spraw├¬, je┬┐eli powinno by├Ž identycznie dzia┬│ace dla ró┬┐nej wielko┬Âci form matrialnych, to musi posiadac wspólne cechy fizyczne. Tu nale┬┐y za┬│o┬┐y├Ž, ┬┐e wszystkie pola magnetyczne posiadaj┬▒ identyczny instrument wzajemnego  zwi┬▒zywania. Przyj┬▒┬│em, ┬┐e s┬▒ to nies┬│ychanie zag├¬szczone, kuliste cz┬▒stki, które kr┬▒┬┐┬▒ we wszelkich polach magnetycznych. Nie s┬▒ widoczne z tej przyczyny, ┬┐e musz┬▒ by├Ž odpowiednio ma┬│e by dzia┬│a┬│y w polach typu, pole magnetyczne w skali wielko┬Âci frakcji sk┬│adowych ciemnej materii.

W konstrukcji du┬┐ych pól magnetycznych jest ich du┬┐a ilo┬Âc i poruszaj┬▒ si├¬ w postaci strumieni.

 
Co do "Niejednorodno┬Â├Ž krystaliczna w budowie fizycznej materii planety" - to akurat zdanie ma sens Opis: WinkChocia┬┐ niekoniecznie w odniesieniu do materii ogó┬│em. Np struktur├¬ minera┬│ów mo┬┐na podzieli├Ž na tak┬▒, gdzie kryszta┬│y s┬▒ jednakowe, jak i wr├¬cz przeciwnie Opis: WinkAle zdanie powinni zdecydowanie przebudowa├Ž.

"Niejednorodno┬Â├Ž krystaliczna w budowie fizycznej materii planety"

Zdanie dotyczy materii planety, jest wi├¬c ca┬│kowicie uzasadnione i co tu przebudowywa├Ž?


A co do zmiany po┬│o┬┐enia biegunów magnetycznych - zdarza┬│o si├¬ i jako┬ ┬┐ycie nadal istnieje. Wi├¬c nie widz├¬ powodów, by si├¬ tym przejmowa├Ž.

Jestem za.

 

© Struski Andrzej de Merowing.

13.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.


Ostatnia edycja 22.03.2012r.