> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Samospalenie Czlowiek na linii zwoju ognia.
Data 19/03/2012 11:07  Autor Struski Andrzej  Klikni੠3664  Jŕzyk Polish
 


SAMOSPALENIE
     CZ┬úOWIEK NA LINI ZWOJU OGNIA

 

Do redakcji portalu www.andrzejstruski.com zosta┬│ nades┬│any przez czytelnika artyku┬│ z pro┬Âb┬▒ o wyja┬Ânienie. http://www.nautilus.org.pl/index.php?p=artykul&id=2526


Nautilius donosi:

Samozap┬│on ludzi jest faktem. Nie ma co mówi├Ž o "wierze", ale o wiedzy. Cz┬│owiek zapala si├¬ w ┬Ârodku, ogie├▒ pali si├¬ jasnym, niebieskiem

 p┬│omieniem. Jest nie do zagaszenia wod┬▒ czy jakimkolwiek ┬Ârodkiem ga┬Âniczym. Badali┬Âmy samospanie dziecka w M┬▒chocicach w 1998 roku. Dotarli┬Âmy do akt prokuratorskich, gdzie by┬│ opis "jasnego p┬│omienia wychodz┬▒cego z klatki piersiowej dwuletniego ch┬│opczyka".

 

W Polsce mamy prawdopodobnie kolejny przypadek ludzkiego samozap┬│onu. 12 marca 2012 roku w ┬úodzi przy ul. Mazurskiej stra┬┐acy znale┬╝li zw├¬glone cia┬│o kobiety. Jeden ze ┬Âwiadków znalezienia zw┬│ok opisa┬│ zastany widok. Wszystko wskazuje na to, ┬┐e by┬│ to samozap┬│on:

 

"Cia┬│o spalone bardzo dziwnie, bo wypalone od ┬Ârodka i tylko stopy zosta┬│y niespalone. Kobita podobno przewróci┬│a si├¬ i pali┬│a od pasa w gore i dól – jak raca ┬Âwietlna. Od niej zapali┬│y si├¬ smieci. " Taka informacja jest zamieszczona na stronie Nautilius. Frapuj┬▒ca wielu sprawa i rzecz dziwna, spalenie cia┬│a cz┬│owieka, które jako organizm wodny z natury jest raczej trudno palne i do skutecznego spalenia wymaga odpowiednio intensywnego ognia. Tym bardziej zastanawiaj┬▒ce jest samospalenie biologicznego organizmu cz┬│owieka. Tyle z ogólnego stosunku do tej sprawy.

Obecnie mog├¬ przekaza├Ž wi├¬cej informacji, które rzuc┬▒ nieco ┬Âwiat┬│a na tajemniczy proces samospalenia cz┬│owieka. W przeci┬▒gu ostatnich trzech lat, opracowywa┬│em zasady istnienia i dzia┬│ania magnetycznego - indywidualnego zbioru, wi┬▒┬┐┬▒cego wszystkie systemy cz┬│owieka. Takie pole magnetyczne cz┬│owieka wi┬▒┬┐e w swoim zbiorze setki systemów, tysi┬▒ce programów i odnosi si├¬ do niezliczonej ilo┬Âci spraw z budowy i ┬┐ycia cz┬│owieka. Ten magnetyczny zbiór ukazuje posta├Ž, gdzie w harmonii dzia┬│a mechanizm tak dalece skomplikowany, ┬┐e nawet nie mo┬┐na tego sobie wyobrazi├Ž. Je┬┐eli b├¬d├¬ mia┬│ mo┬┐liwo┬Â├Ž w niedalekiej przysz┬│o┬Âci opublikuj├¬ informacje ukazuj┬▒ce niektóre szczegó┬│y z tego mechanizmu. Mog├¬ tylko doda├Ž, ┬┐e jest to system w swojej konstrukcji precyzyjnie oparty na wzorcach ┬Âw. Geometrii a potencja┬│ do dzia┬│ania na planie fizycznym czerpie prosto ze zwoju ognia.

Prosz├¬ nie przyjmowa├Ž informacji,  która mówi, ┬┐e stoimy na linii zwoju ognia w sposób dos┬│owny. Ogie├▒ jest pierwszym ┬┐ywio┬│em, jednak w g┬│├¬bi swojej istoty dzieli si├¬ na trzy aspekty tego ┬┐ywio┬│u.

Pierwszym aspektem ┬┐ywio┬│u ognia jest „ogie├▒” niezb├¬dny do ewolucji materii, czyli ewolucji wszech┬Âwiata na planie gwiezdnym i planetarnym.

Drugim aspektem ┬┐ywio┬│u ognia jest temperatura w zakresie przechodzenia przez procesy zamarzania i odmarzania, inaczej przechodzenia przez zero.


Trzecim aspektem ┬┐ywio┬│u ognia jest ciep┬│o w zakresie ┬┐ycia biologii, temperatura, w której mo┬┐e ┬┐y├Ž cz┬│owiek bez szczególnych zabezpiecze├▒.

Z punktu widzenia potrzeb biologicznych, cz┬│owiek potrzebuje ciep┬│a. Jednak z punktu widzenia cz┬│owieka, jako postaci fizyczno- duchowej, samo ciep┬│o nie wystarczy. W celu zabezpieczenia potrzeb ca┬│ego zbioru magnetycznego cz┬│owieka, jest w jego konstrukcji zastosowana technika transformacji zwoju ognia. Taki zwój ognia nie jest wi┬▒zk┬▒ p┬│omieni, lecz magnetycznym strumieniem nios┬▒cym wysoko energetyczn┬▒ materi├¬. Z jego materii transformowany jest drugi zwój, który posiada przeciwny kierunek wiru. To z dobrodziejstwa cech materii zawartej w drugim zwoju korzysta ca┬│y zbiór magnetyczny cz┬│owieka, jego obszary duchowe, jak równie┬┐ cia┬│o biologiczne.

Ta wysoko energetyczna materia, p├¬dz┬▒ca z olbrzymi┬▒ pr├¬dko┬Âci┬▒ w istocie jest niebezpieczna dla cz┬│owieka, (jak dowodz┬▒ tego przypadki samospale├▒) jednak tylko w przypadkach szczególnych zak┬│óce├▒ dzia┬│ania systemów. W naturze podstawowy zegar magnetyczny cz┬│owieka, dysponuje instrumentem bezpiecznej transmisji zwoju ognia. /Dla przyk┬│adu, gdy chcemy ugotowa├Ž zup├¬, to korzystamy z naczynia odpornego na dzia┬│anie ognia i podgrzewamy j┬▒ w taki sposób, by zupa nie mia┬│a bezpo┬Âredniego z ogniem kontaktu.

Przyk┬│ad w du┬┐ym uproszczeniu obrazuje dzia┬│anie energii zawartej w materii zwoju ognia, który w jednym ze swoich aspektów s┬│u┬┐y jako potencja┬│ ogrzewacza. W aspekcie ogrzewacza materia w dominuj┬▒ce ilo┬Âci, sk┬│ada si├¬ z d┬╝wi├¬ku i ┬Âwiat┬│a,  które zostaj┬▒ wzbogacane w procesie transformacji zwoju ognia.

Zak┬│ócenie w tym procesie mo┬┐e spowodowa├Ž nadmiern┬▒ emisje wysoko energetycznej materii i ogrzewacz spali cz┬│owieka. Jednak taki proces spalania dotyczy tylko materii zwi┬▒zanej z tym zbiorem systemów, inaczej dotyczy tylko tego cz┬│owieka. Nie mo┬┐e, lub nie powinien zapali├Ž niczego innego.


 

© Struski Andrzej de Merowing.

19.03.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.