> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Apostol Pawel usmiercil Chrystusa- czyli jak powstal kult smierci, bolu, winy i zalu.
Data 08/04/2012 20:59  Autor Struski Andrzej  Klikni੠3651  Jŕzyk Polish
 

    Aposto┬│ Pawe┬│ u┬Âmierci┬│ Chrystusa

Ostrze┬┐enie! Artyku┬│ zawiera tre┬Âci, które mog┬▒ urazi├Ž uczucia religijne. Te osoby, które mimo to, ten artyku┬│ przeczytaj┬▒ i b├¬d┬▒ si├¬ czu┬│y ura┬┐one z góry przepraszam. Intencj┬▒ moj┬▒ jest przekazanie warto┬Âci, jakie zawiera zaszyfrowany przekaz Apokalipsy i ukazania b┬│├¬dów zamierzonych, lub niezamierzonych a poczynionych przez kap┬│anów chrze┬Âcija├▒skich. W tym miejscu dodam, ┬┐e wed┬│ug mnie du┬┐a cz├¬┬Â├Ž kap┬│anów spe┬│nia swa powinno┬Â├Ž najlepiej jak potrafi, jednak ogólny wizerunek religii, zak┬│ócaj┬▒ ci, dla których kap┬│a├▒stwo jest drog┬▒ do osi┬▒gania w┬│asnych ziemskich celów.

 

Samozwa├▒czy aposto┬│ Pawe┬│, ┬Âciga┬│ Chrystusa jeszcze przez kilka lat po jego ukrzy┬┐owaniu (dokumentacj├¬ na ten  temat mozna odnale┬╝c w niesfa┬│szowanych zapiskach historii). Zawzi├¬to┬Âci┬▒ w tej misji chcia┬│ uzyskac zas┬│ugi u swojego pryncypa┬│a Prokuratora. Dopiero gdy Chrystus podró┬┐uj┬▒cy z przyjació┬│mi postanowi┬│ pozbyc si├¬ namolnego siepacza prokuratury, dosz┬│o do szczególnego wydarzenia. Ca┬│a sprawa u┬Âwi├¬cenia zawzi├¬tego urz├¬dnika przedstawia┬│a si├¬ w ten sposób, ┬┐e Chrystus i jego towarzysze, po prostu go przestraszyli. Jednak efekt okaza┬│ si├¬ zgo┬│a inny, ni┬┐ mo┬┐na by┬│o przypuszcza├Ž.

Wygl┬▒da┬│o to wszystko w ten sposób, ┬┐e na drodze gdzie mia┬│ podró┬┐owac Pawe┬│ w czasie gdy ┬Âciga┬│ Chrystusa, zosta┬│a przygotowana iluminacja w postaci wybuchów i k┬│├¬bów dymu, po┬Âród których Chrystus sta┬│ na przygotowanym podwy┬┐szeniu. Gdy Pawe┬│ zbli┬┐y┬│ si├¬ do tego miejsca, zobaczy┬│ po┬Âród k┬│├¬bów dymu ┬Âciganego Chrystusa, o którym ró┬┐nie ludzi mówili. Wiedzia┬│, ┬┐e uwa┬┐aj┬▒ go za syna Boga, i teraz tu widzi tego, którego uwa┬┐a┬│ za cz┬│owieka z krwi i ko┬Âci unosz┬▒cego si├¬ ponad ziemi┬▒, jakby porusza┬│ si├¬ w ob┬│okach.

To co zobaczy┬│, spowodowa┬│o, ┬┐e popad┬│ w stan utraty zmys┬│ów, a odzyska┬│ je dopiero po bardzo d┬│ugim czasie. Gdy w pe┬│ni odzyska┬│ zmys┬│y, by┬│ ju┬┐ innym cz┬│owiekiem i z równ┬▒ zawzi├¬to┬Âci┬▒ jak uprzednio ┬Âciga┬│, tak teraz broni┬│ sprawy Chrystusa. Jednak broni┬│ Chrystusa Boga a nie cz┬│owieka, który po tym incydencie dla niego znikn┬▒┬│. Prawdopodobnie Chrystus na jednym ogniu upiek┬│ dwie pieczenie. Pozby┬│ si├¬ swojego wroga i przy okazji (udaj┬▒c, ┬┐e zgin┬▒┬│ w ogniu) znikn┬▒┬│ z oczu prokuratury.

Pawe┬│ po┬│┬▒czy┬│ swe si┬│y z innymi chrze┬Âcijanami w procesie budowy m┬│odej religii (wówczas okre┬Âlanej mianem sekty). I wszystko bieg┬│o by normalnym torem, gdyby nie ró┬┐ni┬▒cy si├¬ od istniej┬▒cego ju┬┐ wówczas chrze┬Âcija├▒stwa charakter wiary Paw┬│a. Swoim aktywnym dzia┬│aniem postawi┬│ si├¬ w gronie aposto┬│ów, którzy uprzednio towarzyszyli Chrystusowi a z czasem jego nauki sta┬│y si├¬ ciekawe dla cz├¬┬Âci spo┬│eczno┬Âci religijnej. Przynajmniej tej jej cz├¬┬Âci, która nie zna┬│a prawdziwej historii Chrystusa i nie posiada┬│a korzeni ┬┐ydowskiego kultu chrze┬Âcija├▒skiego zwi┬▒zanego z rodem Chrystusa.

Pawe┬│ nie by┬│ aposto┬│em Chrystusa, nie zna┬│ jego pogl┬▒dów, jego stosunku do ludzi i ┬Âwiata, niewiele o nim wiedzia┬│. Jego apostolstwo, to jego ┬Âwiadomo┬Âc. ┬Žwiadomo┬Âc, która powsta┬│a w czasie choroby umys┬│u a rozwija┬│a si├¬ w trakcie kontaktu ze spo┬│eczno┬Âci┬▒ chrze┬Âcijan. Ta jego ┬Âwiadomo┬Âc i jej wytwory w postaci nauk, kaza├▒ i listów, s┬▒ opok┬▒ nauki chrze┬Âcija├▒stwa rzymskiego. Efekty tej opoki mo┬┐emy obserwowa├Ž na ┬┐ywo w postaci dzia┬│ania oligarchów chrze┬Âcija├▒stwa. Tych, którzy mieni┬▒ si├¬ by aposto┬│ami,” lecz k┬│ami┬▒”, jak mówi o nich Bóg w tre┬Âc Apokalipsy. Za spraw┬▒ jego wp┬│ywu na rozwijaj┬▒ce si├¬, jeszcze p┬▒czkuj┬▒ce spo┬│ecze├▒stwo chrze┬Âcija├▒stwa (w przysz┬│o┬Âci rzymskiego), do tego nurtu wdar┬│y si├¬ zupe┬│nie nie chrze┬Âcija├▒skie cechy. Co wa┬┐niejsze to one uzyska┬│y moc sprawcz┬▒ na drodze budowy zr├¬bów obecnej religii. To one pozwoli┬│y, na drodze pokoleniowej ewolucji warto┬Âci religijnych (taka droga pozwala na ukrycie negatywnych cech), powstanie dogmatów i wielu b┬│├¬dnych zasad istniej┬▒cych w fundamentach chrze┬Âcija├▒stwa.

S┬│owa Chrystusa;- „Piotrze ty b├¬dziesz opok┬▒ a na opoce tej zbuduj├¬ ko┬Âció┬│ mój”, jak┬┐e w tym kontek┬Âcie okaza┬│y si├¬ prorocze. Chrystus wiedzia┬│, ┬┐e na Piotrze nie mo┬┐na polegac. Swoj┬▒ opini├¬ o nim jako opoce wyrazi┬│ mówi┬▒c do niego, ┬┐e zaprze si├¬ znajomo┬Âci z nim, gdy kur trzy razy zapieje. Publiczne skierowanie zwrotu o warto┬Âci opoki w postaci Aposto┬│a Piotra dla przysz┬│ej religii, posiada┬│o znaczenie odwrotne. Chrystus zakamuflowa┬│ informacj├¬, ┬┐e Ko┬Âció┬│ Piotrowy, b├¬dzie Ko┬Âcio┬│em z pop├¬kanymi fundamentami. W przysz┬│o┬Âci Piotr po┬│┬▒czy swe si┬│y z Paw┬│em i powstanie religia, której pochodzenie Bóg okre┬Âli┬│ jako lucyferyczne . Powstaje religia, która otrzyma moc (wielkie cesarstwo) i stolic├¬ (Rzym) od „smoka” – cesarstwa rzymskiego, z czasem powstanie nowa nazywa ju┬┐ wy┬│┬▒czonego terytorium Watykanem.

W kolejnej ods┬│onie tre┬Âci zaszyfrowanej w tek┬Âcie Apokalipsy, mo┬┐emy pozna opini├¬ Boga na temat Watykanu. Tu okre┬Âla go mianem „siedmiog┬│owej bestii”, nic wi├¬cej dodac, nic wi├¬cej uj┬▒c, makabra, której film ogl┬▒damy na ┬┐ywo. Jednak najgorsze jest to, ┬┐e du┬┐a cz├¬┬Â├Ž spo┬│ecze├▒stwa ziemi bierze w nim udzia┬│, jako stado ofiarne dla Lucyfera. To, ┬┐e aposto┬│owie prowadz┬▒ swoje owieczki prosto w r├¬ce Lucyfera, jest wskazane przez Boga w wielu miejscach zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy.

Istot┬▒ tego fa┬│szywego apostolskiego duszpasterstwa (obecnie ju┬┐ tylko pasterstwa, Papie┬┐ sta┬│ si├¬ pasterzem), jest krzewienie smutku, ┬┐alu i odpowiedzialno┬Âci za ┬Âmierc Chrystusa. Mimo, ┬┐e On na krzy┬┐u nie umar┬│, to samozwa├▒czy i za┬Âlepiony przez Lucyfera „Aposto┬│ Pawe┬│”, u┬Âmierci┬│ Go w procesie drogi i m├¬ki krzy┬┐owej. Ta zbrodnia Paw┬│owa, jest istot┬▒ i fundamentem blu┬╝nierczej formu┬│y religii chrze┬Âcija├▒skiej. Blu┬╝nierczej, bo przyczyniaj┬▒cej si├¬ do tworzenia stanów smutku u wiernych.

Bóg potrzebuje wy┬│┬▒cznie rado┬Âci u cz┬│owieka
. Smutek to droga w przeciwn┬▒ stron├¬ w stosunku do rado┬Âci. Blu┬╝nierstwo Siedmiog┬│owej bestii, wskazywane w tre┬Âci Apokalipsy, obrazuje kultow┬▒ przyczyn├¬ do smutku. G┬│ówn┬▒ kultow┬▒ przyczyn┬▒ do powstawania smutku u wiernych jest kult drogi krzy┬┐owej i ┬Âmierci Chrystusa na krzy┬┐u. Taki smutek to droga w przeciwn┬▒ stron├¬ w stosunku do potrzeb Boga. Tak wi├¬c biskupi, jako aposto┬│owie w procesie duszpasterstwa, ograniczaj┬▒ wiernym swobod├¬ na drodze do Boga. Poprzez smutek, cierpienie i umartwianie wprowadzaj┬▒ ich na drog├¬ do Lucyfera.

W ten sposób, wierni doznaj┬▒cy stanów emocjonalnych smutku zamiast w rado┬Âci, id┬▒ w przeciwn┬▒ stron├¬ wzgl├¬dem potrzeb Boga. Taka droga w przeciwn┬▒ stron├¬ jest opisywanym w Apokalipsie blu┬╝nierstwem. Dowodem na to, ┬┐e ta formu┬│a jest blu┬╝nierstwem wzgl├¬dem potrzeb Boga, jest zawarty w zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy, opis cech siedmiog┬│owej bestii, która symbolizuje Watykanu a raczej Aposto┬│ów tworz┬▒cych Watykan.

Watyka├▒scy specjali┬Âci od prania mózgów w taki sposób wyeksponowali ca┬│┬▒ spraw├¬ ukrzy┬┐owania Chrystusa, by wierni nie odbierali jej jako corocznego powtarzania rytua┬│u ┬Âmierci. W rzeczywisto┬Âci taki rytua┬│ ma miejsce i wierni bior┬▒ w nim udzia┬│.

Wyobra┬╝my sobie rodzin├¬, która w doroczne ┬Âwi├¬to rodzinne rozbija urn├¬ z prochami przodka, wspominaj┬▒c bolesne okoliczno┬Âci jego ┬Âmierci, nast├¬pnie wsypuj┬▒ prochy do nowej urny i tak corocznie.

Jeden z nakazów Boga zawartych w zaszyfrowanej tre┬Âci Apokalipsy brzmi;- „pokótuj”, oznacza on ZAPOMINAJ.

Ks. Piotr Natanek widzi i grzmi z ambony. Lecz czy widzi wszystko, czy widzi lucyferyczne korzenie chrze┬Âcija├▒stwa, zaszczepione przez aposto┬│a Paw┬│a?

Intronacja Lucyfera w Watykanie, na któr┬▒ wskazuje, jest raczej powtórzeniem oddania ko┬Âcio┬│a Lucyferowi. Poprzez Paw┬│owe apostolstwo jest on poddanym Lucyfera od samego pocz┬▒tku, od czasu gdy by┬│ uznawany jeszcze za sekt├¬. Niezbitych dowodów na taki stan rzeczy istnieje bardzo du┬┐o i to nie tylko tych, które przesy┬│a nam Bóg w tre┬Âci Apokalipsy, s┬▒ one w tre┬Âci nauk Paw┬│owych. Wystarczy umie├Ž dobrze je przeczytac.

Przykr┬▒ refleksj┬▒ do tego tematu jest spojrzenie na ca┬│┬▒ rzesz├¬ kap┬│anów, którzy nie maj┬▒ nic wspólnego z tymi, którzy mieni┬▒ si├¬ by├Ž Aposto┬│ami, a nie s┬▒ tylko k┬│ami┬▒.

http://bibliaswieta.com/bible/%252FREV/2

Apokalipsa Rozdzia┬│ 2/2 - Biblia Gda├▒ska

Znam uczynki twoje i prac├¬ twoj├¬, i cierpliwo┬Â├Ž twoj├¬, a i┬┐ nie mo┬┐esz cierpie├Ž z┬│ych i do┬Âwiadczy┬│e┬ tych, którzy si├¬ mieni┬▒ by├Ž Aposto┬│ami, a nie s┬▒, i znalaz┬│e┬ ich, ┬┐e s┬▒ k┬│amcami;


http://www.andrzejstruski.com/blog_view_48_Ks--Piotr-Natanek-oskarza-Watykan.html

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Ks-Piotr-Natanek-oskarza-Watykan,wid,14386912,wiadomosc.html?ticaid=1e3cb#czytajdalej

Ks. Natanek "kompletnie odlecia┬│" 


Ksi┬▒dz Piotr Natanek ju┬┐ wcze┬Âniej zas┬│yn┬▒┬│ z oskar┬┐e├▒ pod adresem biskupów. - Gdzie jeste┬Âcie biskupi? (...) Przejrzyjcie, po┬Âci┬▒gajcie purpury, bo Polska wyje! (…) Pasibrzuchy, pasiecie siebie, a nie lud! (…) A wy dzisiaj pa┬│ace wybudowane, cudowne pok┬│ady na kontach, to Bogu przedstawicie? A gdzie my b├¬dziemy, w piekle? Dranie sko├▒czone, bandyci! - oskar┬┐a┬│. 


W odpowiedzi na podobne wypowiedzi Rada Sta┬│a Konferencji Episkopatu Polski wyda┬│a o┬Âwiadczenie, w którym stwierdza m.in., ┬┐e "osoby wspó┬│pracuj┬▒ce z suspendowanym ks. Piotrem Natankiem (...) pope┬│niaj┬▒ grzech, z którego maj┬▒ obowi┬▒zek oczy┬Âci├Ž si├¬ w sakramencie pokuty.

© Struski Andrzej


http://www.andrzejstruski.com/articles_131_CZARNA-MAGIA-WATYKANU.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_130_MOC-WATYKANU-W-PENTAGRAMIE.html

http://www.andrzejstruski.com/articles_125_Rogaty-Watykan.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_5_Masakra-w-Langwedocji.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_3_Tajne-Szyfry-Biblii.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_8_Vaticano-Ezoterico-Feng-Shui.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_2_Dogmaty-%26%238211%3B-Przedmowa.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_4_Cztery-Ewangelie-Nowego-testamentu-podwazaja-sie-nawzajem.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_6_Ezoteryczny-Watykan---Tajemnice-Watykanu--cz-II-.html

http://watykan.andrzejstruski.com/articles_7_Papiez-musi-umrzec.html

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/index.php?page=articles&op=readArticle&id=8&title=Afera-Banco-Ambrosiano

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_1_Magia-16-Wiatrow-na-Placu-Sw-Piotra.html

http://watykan.andrzejstruski.com/gallery_10_Ezoteryczny-Watykan---Bazylika.html


© Struski Andrzej de Merowing.


  08.04.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.