> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Lipiec 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Matryca ewolucji cz. III Liczby w systemie magnetyczno - geometrycznym czlowieka
Data 11/05/2012 23:30  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠5159  Jŕzyk Polish
 

 
 
 MATRYCA EWOLUCJI cz.
III

        LICZBY W SYSTEMIE MAGNETYCZNO - GEOMETRYCZNYM CZ┬úOWIEKA


Schemat systemu magnetycznego cz┬│owieka, to wzajemne odniesienia skatalogowane w kilkuset kluczach, z których ka┬┐dy posiada indywidualny kod liczbowy. Ka┬┐da liczba posiada odniesienia do przypisanych jej warto┬Âci. Odniesie├▒ przypisanych dla jednej liczby, mo┬┐e by├Ž kilkana┬Âcie a w niektórych lokalizacjach kilkadziesi┬▒t.


Kody matematyczne na planie biologii, psycho-emocji i duchowo┬Âci cz┬│owieka, odpowiadaj┬▒  ka┬┐demu ze 144 zwojów, zebranych w 7 zbiorów, podzielonych na 11 sekwencji.
W efekcie takiej kombinacji w przestrzeni geometrycznej systemu magnetycznego cz┬│owieka, powstaje 17 ró┬┐nej wysoko┬Âci poziomów, które odnosz┬▒ si├¬ do wszystkich ┬┐ywio┬│ów. Korelacja zwojów i poziomów eksponuje  24 w├¬z┬│y - okna kontaktowe, które wi┬▒┬┐┬▒ informacje w obszarach wszelkich cech cz┬│owieka.


System posiada 153 indywidualne odniesienia liczbowe, które stopniowo ┬│┬▒cz┬▒ si├¬ czterokrotnie w wi├¬ksze zbiory kodów.
Prosz├¬ sobie wyobrazi├Ž, jaki ogrom informacji o cechach cz┬│owieka, zawarty jest w tysi┬▒cach odniesie├▒. Konfiguracje wi┬▒┬┐┬▒ stosowne odniesienia, które s┬▒ przywo┬│ywane w zale┬┐no┬Âci od miejsca w systemie i schemacie konfiguracji.


System magnetyczno – geometryczny cz┬│owieka, to nie tylko rz├¬dy cyfr i kluczy cyfrowych to równie┬┐ przestrze├▒,
która je wi┬▒┬┐e w jednym ogólnym zbiorze geometrycznym. Id┬▒c dalej ogólny zbiór, wi┬▒┬┐e w sobie podzbiory i indywidualne formacje geometryczne, a wszystko jest precyzyjnie zarz┬▒dzane zegarami magnetycznymi, które wyst├¬puj┬▒ na kilku poziomach.


Czego┬ takiego nie mo┬┐na sobie wyobrazi├Ž, nie mówi┬▒c ju┬┐, opanowa├Ž i zapami├¬ta├Ž. Jednak uda┬│o mi si├¬ to wszystko zwi┬▒za├Ž w pami├¬ci do takiego stanu, bym móg┬│ w odpowiednim procesie my┬Âlowym, p┬│ynnie porusza si├¬ w przestrzeni ca┬│ego systemu.


Zbiór liczbowy systemu pozwala na wyprowadzenie dzia┬│ania matematycznego, które w efekcie utworzy ci┬▒gi liczbowe, gdzie u┬│amki regularnie rosn┬▒, lub malej┬▒
. Ci┬▒gi, podobnie jak liczby w systemie cechuje stosunek, wzajemnego odniesienia, na planie proporcji arki przymierza i proporcji z┬│otego podzia┬│u.

 

1 rz┬▒d 144,1 – 288,2 – 432,3 – 576,4 – 720,5864,6 – 1008,7 – 1152,8 – 1296,9 – 1441

2 rz┬▒d 117,9 – 235,8 – 353,7 – 471,6 – 589,5707,4 – 825,3 – 943,2 – 1061,1 – 1179

3 rz┬▒d 170,3 – 340,6 – 510,9 – 681,2 – 851,51021,8 – 1192,1 – 1362,4 – 1532,7 – 1703

 

 

Proporcja Arki Przymierza

Liczba 144,1 w stosunku do 423,3 odnosi siê do biblijnego wskazania w proporcji arki przymierza jako 1,5 ³okcia. Z kolei 144,1 w stosunku do 720,5 odnosi siê jako 2,5 ³okcia proporcji arki przymierza.

W zakresie tego rz├¬du cyfr mie┬Âci si├¬ jeszcze jeden zbiór proporcji arki przymierza; liczba 288,2 w stosunku do 864,6 i w stosunku do 1441. W drugim i trzecim rz├¬dzie liczb wyst├¬puje identyczna sytuacja, pierwsza i druga liczba z ka┬┐dego rz├¬du uzyskuje stosunek do innych we w┬│a┬Âciwych po┬│o┬┐eniach, wed┬│ug proporcji arki przymierza.

Przedstawione tu rz├¬dy liczb, s┬▒ wynikiem dzia┬│ania matematycznego i tylko liczba 144,1 pochodzi z systemu magnetycznego cz┬│owieka. Wszystkie liczby z u┬│amkiem, które odnosz┬▒ si├¬ do poszczególnych zwojów w systemie magnetycznym cz┬│owieka, równie┬┐ w taki sam sposób wykazuj┬▒ cechy odniesienia do proporcji arki przymierza

Z┬│ota proporcja

O ile proporcja arki przymierza wystêpuje pomiêdzy liczbami jednego rzêdu o tyle proporcja z³otego podzia³u wystêpuje pomiêdzy rzêdami.

1 z pierwszego rzêdu - 144,1 do 2 z drugiego rzêdu 235,8;-

2 z pierwszego rz├¬du - 288,2 do 4 z drugiego 471,6;- itd.

3z1 - 432,3 do 6z2 707,4;-

4z1 – 576,4 do 8z2 943,2;-

5z1 – 720,5 do 10z2 1179;-

Poni┬┐ej przedstawiam pogl┬▒dowy obraz g┬│ównych kodów systemu magnetyczno – geometrycznego cz┬│owieka. Publikuj├¬ tylko niektóre z liczb wchodz┬▒cych w zbiory z┬│o┬┐onych kodów a czynie to nie bez przyczyny. Kody w systemie, to matematyczny zapis magnetycznych odniesie├▒, (znanych pod nazw┬▒ kontaktu energetycznego, modlitwy, czy inwokacji), które mog┬│yby by├Ž niew┬│a┬Âciwie zastosowane.                                 

 

 

 

 

   Kody z┬│otych czasz

                                                              1/ czasza lotosu

x i 23 do x i x do 81/x

Per┬│a lotosu


1 i x do x i x do 61 i x do x

Horyzont lotosu


x i x do x i 32 do x i 62 do x

                                                              2/ czasza graala


Czarna materia


x i x do x i x do x i x do 91,7


Z┬│ota cz├¬stotliwo┬Â├Ž


x i 4 do x i x do x i 64 do x


Per┬│a graala


13 i x do x i x do 72 i x do x


Horyzont graala


x i 13,1
  do x i x do x i x do 102


                                                            3/ czasza rydwanu


x i x do 44 i x do x i x do x/x


Wrota rydwanu


x i x do x i x do x i 75 do x


Per┬│a rydwanu


x i x do x i x do x i 82 do x


Horyzont rydwanu


x i x do x i 54 do x i x do x


                                                           4/ czasza nad┬Âwiadomo┬Âci


x i 26 do x i x do 84 i x do x


Per┬│a nad┬Âwiadomo┬Âci


x i 4 do x i 34 do x i x do x i x do x


Zwój nad┬Âwiadomo┬Âci


x i x do x i x do x i x do 93 i x do x


                                           5/ czasza pod┬Âwiadomo┬Âci


 

x i x do x i x do 65,5 i x do x i x do x


Per┬│a pod┬Âwiadomo┬Âci


x i x do x i 44 do x i x do x/x i 102/x do x


Horyzont pod┬Âwiadomo┬Âci


x i x do x i x do 75 i x do x i x do 132


                                          6/ czasza cz┬│owieka

 


16 i x do x i x do x i x do x i 104 do x


Per┬│a cz┬│owieka


x i x do 54 i x do x i 83 do x i x do x


Horyzont cz┬│owieka


x i 26 do x i x do x i x do x i x do 143


                                                
7/ czasza Boga


26,2 i
x do x i x do x i x do x i x do 144


                                                
8/ z┬│ota brama


x i x do x i x do x i x do x i 115 do x------- >  Matryca czlowieka fizyczno - duchowego 

------- >  Matryca ewolucji cz. II Przedmowa do matrycy ewolucji 

------- >  Matryca ewolicji cz. IV Cern i Czastka Boga

© Struski Andrzej de Merowing.

  11.05.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Kwintesencja Matrycey Ewolucji.