> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2018
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Nostradamus – o chrzescijanstwie i Watykanie.
Data 10/06/2012 16:01  Autor Struski Andrzej  Klikni੠3610  Jŕzyk Polish
 

Nostradamus – o chrze┬Âcija├▒stwie i Watykanie.

 

 

                                Centuria VI; czterowiersz 9.


 „W ┬Âwi├¬tych ko┬Âcio┬│ach dopuszcz┬▒ si├¬ bezece├▒stw Mieni┬▒c je cnot┬▒, godn┬▒ najwy┬┐szej pochwa┬│y Ten, na którego cze┬Â├Ž bij┬▒ z┬│ote medale Zako├▒czy ┬┐ywot w niewys┬│owionych m├¬czarniach.”

 

Religie swoje haniebne prawa nazywaj┬▒ cnot┬▒, która wed┬│ug kap┬│anów tych religii zas┬│uguje na miano, jedynej drogi do Boga. Papie┬┐ zako├▒czy swoje w┬│adanie w nies┬│awie.

 

W konkluzji do czterowiersza VI – 9;


Nostradamus w zwrocie; „W ┬Âwi├¬tych ko┬Âcio┬│ach”, wskazuje na „ko┬Âcio┬│y” jako religie a nie ┬Âwi┬▒tynie. ┬Žwiadczy o tym przymiotnik „┬Âwi├¬tych” uj├¬ty w tym zwrocie. Liczba mnoga mówi o wielu ko┬Âcio┬│ach, które uwa┬┐aj┬▒ si├¬ za „┬Âwi├¬te” a sw┬▒ wiar├¬ za w┬│a┬Âciw┬▒ drog├¬ do Boga.

 

Cnot┬▒ i to cnot┬▒ najwy┬┐szej warto┬Âci, b├¬d┬▒ okre┬Âla├Ž t├¬ drog├¬ do Boga, która jest w proroctwie Nostradamusa okre┬Âlona bezece├▒stwem.

 

Posta├Ž, której godno┬Â├Ž uznawana jest przez ludzi tak wysoko, ┬┐e na jej cze┬Â├Ž bite s┬▒ z┬│ote medale to mo┬┐e by├Ž tylko papie┬┐. Inne religie nie wp┬│yn├¬┬│y tak skutecznie na opini├¬ publiczn┬▒, by ich g┬│owy w taki sposób by┬│y honorowane.

 

Jednak Papie┬┐ ko├▒czy ┬┐ywot - pontyfikat w niewys┬│owionych m├¬czarniach duchowych. Tu poddana jest w w┬▒tpliwo┬Â├Ž warto┬Â├Ž publiczna i samego pontyfikaty Papie┬┐a, który odchodzi w nies┬│awie.

 

 

                            Centuria V; czterowiersz 73.


 „Przez samego Boga prze┬Âladowany b├¬dzie Ko┬Âció┬│ ┬Žwi├¬te Ko┬Âcio┬│y zostan┬▒ ograbione {spl┬▒drowane} Matka wyda na ┬Âwiat dziecko naga w koszuli Potem Arabowie zjednocz┬▒ si├¬ z Polakami.”

 

Bóg poprzez swego syna, b├¬dzie prze┬Âladowa┬│ religie. Wszystkie religie zostan├¬ odarte ze swoich niezgodnych z wol┬▒ Boga zasad. Matka ju┬┐ uwolniona spod jarzma chrze┬Âcija├▒skiego, urodzi dziecko, ono ju┬┐ nie b├¬dzie wolne od wp┬│ywu religii. Wkrótce Arabowie, po┬│┬▒cz┬▒ si┬│y z Polakami.

 

W konkluzji do V- 73;


Jak wa┬┐ne to s┬▒ sprawy dla Boga ┬Âwiadczy fakt przybycia na ziemie Jego syna. Tu On musi wykaza├Ž przed lud┬╝mi b┬│├¬dy, jakie czyni┬▒ religie. B┬│├¬dy, które wyka┬┐e spowoduj┬▒ takie zmiany, jakie powstaj┬▒ po ograbieniu (w tym przypadku z warto┬Âci kultowych).

 

Matka: - „naga w koszuli” urodzi dziecko. Cz┬│owiek nagi, takie okre┬Âlenie mo┬┐e by├Ž odniesieniem do duchowo┬Âci religijnej. Tu matka naga w koszuli urodzi dziecko, oznacza to, ┬┐e ju┬┐ bez chrze┬Âcija├▒skiego p┬│aszcza duchowego. Po urodzeniu tego dziecka co┬ si├¬ zmieni w kontaktach pomi├¬dzy Arabami a Polakami, a ta zmiana w jaki┬ sposób dotyczy┬│a b├¬dzie tej niewiasty.

 

                               Centuria III; czterowiersz -34


„Kiedy niebia├▒skie S┬│o├▒ce przestanie wysy┬│a├Ž promienie, W pe┬│nym ┬Âwietle dnia uka┬┐e si├¬ potwór. Na wiele sposobów b├¬d┬▒ t┬│umaczy├Ž to zjawisko, Nikt nie zdo┬│a przewidzie├Ž, jak drogo za nie zap┬│ac┬▒.”

 

„Kiedy niebia├▒skie S┬│o├▒ce przestanie wysy┬│a├Ž promienie”

 

W tym zwrocie kluczowym jest okre┬Âlenie: „niebia├▒skie S┬│o├▒ce”, czyli najwy┬┐sza kultowa postac (Nostradamus w swoich proroctwach zwraca si├¬ do religii chrze┬Âcija├▒skiej) tu, Papie┬┐.

 

„W pe┬│nym ┬Âwietle dnia uka┬┐e si├¬ potwór”.

 

Z kolei tu, kluczowymi, s┬▒ dwa okre┬Âlenia: „W pe┬│nym ┬Âwietle dnia” i „uka┬┐e si├¬ potwór”.

W pe┬│nym ┬Âwietle dnia a wi├¬c w pe┬│ni publicznie, zostanie obna┬┐ona, skrywana ciemna strona religii chrze┬Âcija├▒skiej.

 

„Na wiele sposobów b├¬d┬▒ t┬│umaczy├Ž to zjawisko,”

 

Okre┬Âleniem kluczowym jest: „b├¬d┬▒ t┬│umaczy├Ž” i próbowac wyja┬Ânia├Ž, t├¬ niespotykan┬▒ spraw├¬.

 

„Nikt nie zdo┬│a przewidzie├Ž, jak drogo za nie zap┬│ac┬▒.”

 

Tu kluczowym zwrotem jest: „jak drogo za nie zap┬│ac┬▒.” I w tym momencie nikt nie b├¬dzie w stanie tego przewidzie├Ž.

 

Reasumuj┬▒c zaszyfrowany w tym czterowierszu przekaz, dowiadujemy si├¬, ┬┐e proroctwo mówi o sytuacji gdy zostanie upubliczniona wyj┬▒tkowo niekorzystna dla religii chrze┬Âcija├▒skiej informacja. B├¬dzie ona pokazywa┬│a tak wyj┬▒tkowe potworno┬Âci, ┬┐e zga┬Ânie ┬Âwi├¬to┬Âc papie┬┐a i kultu.

 

Informacja b├¬dzie znana w pe┬│nym ┬Âwietle dnia a wi├¬c na ca┬│ym ┬Âwiecie. Pomimo tak trudnej sytuacji, kler b├¬dzie próbowa┬│ wyt┬│umaczyc si├¬ i wyja┬Âni├Ž spraw├¬.

 

Znaj┬▒c pot├¬g├¬ chrze┬Âcija├▒stwa; - to mimo, ┬┐e potworno┬Âc b├¬dzie zabójcza dla religii, nikt nie b├¬dzie w stanie przewidzie├Ž ko├▒cowych efektów.

 

 

                               Centuria VIII; czterowiersz 98.


„Krew ludzi Ko┬Âcio┬│a poleje si├¬ obficie wiele czasu up┬│ynie, nim jej potok zostanie wstrzymany P┬│ynie czerwona zupe┬│nie jak woda Niedola, kl├¬ska i ┬┐a┬│oba przypadnie kap┬│anom w udziale.”

 

Zasady wiary i kanony religii zostan┬▒ odarte z fa┬│szu i z┬│amane, d┬│ugo wierni nie b├¬d┬▒ mogli si├¬ z tym pogodzi├Ž. Krew – zasady wiary, s┬▒ dla wiernych jak woda, nie mog┬▒ i nie chc┬▒ si├¬ wyzwoli├Ž w istocie s┬▒ oni, zniewoleni kanonami chrze┬Âcija├▒stwa. Kap┬│anów czeka czas odpowiedzialno┬Âci w nim, niedola, kl├¬ska i ┬┐a┬│oba.

 

W konkluzji do czterowiersza VIII – 98;


Jednym ze s┬│ów klucza Apokalipsy i wszystkich przekazów z nieba, jest s┬│owo „krew”, które symbolizuje zasady. Dla przyk┬│adu „krew Boga” to zasady z nieba g┬│oszone jako s┬│owo Boga, „krew Chrystusa” to wszystko, co On przekazywa┬│ s┬│uchaj┬▒cym Go, gdy naucza┬│ (nie myli├Ž z naukami religii chrze┬Âcija├▒skiej).

 

W tym czterowierszu, Nostradamus opisuje sytuacj├¬, gdy miecz s┬│owa (wskazywany tre┬Âci┬▒ informacji zaszyfrowanej w Apokalipsie) przetnie zak┬│amane informacje o Bogu i o Jezusie Chrystusie. To nieznane wcze┬Âniej oblicze Boga i nieba a przede wszystkim oblicze Chrystusa, b├¬dzie nie do przyj├¬cia przez ludzi w szczególno┬Âci tych, którzy s┬▒ za┬Âlepieni wiar┬▒.

 

Dla wiernych, którzy poddali si├¬ praniu mózgów w procederze chrze┬Âcija├▒skiej teologii, zasady i kanony wiary, s┬▒ ┬Âwi├¬to┬Âci┬▒, która do ko├▒ca spenetrowa┬│a ich ┬Âwiadomo┬Âc. Dla nich wiara jest jak woda i pogodzic si├¬ z b┬│├¬dami tej ┬Âwi├¬to┬Âci to tak, jak przestac pic wod├¬.

 

Kap┬│ani zostan┬▒ poddani publicznej opinii, Ci, którzy posiadaj┬▒ sumienie, b├¬d┬▒ widzieli swoja kl├¬sk├¬ i czeka ich cierpienie.

 

 

                                       Omen 83

„Podczas, gdy chrze┬Âcija├▒stwem wstrz┬▒saj┬▒ niepokoje przywódcy prowadz┬▒ rozmowy: Hordy naje┬╝d┬╝ców atakuj┬▒ Stolic├¬ Apostolsk┬▒, Ich przyj┬Âcie zraza jak choroba, pó┬╝niej zgub├¬ przyniesie. Ze wschodu ci┬▒gnie ┬Âmier├Ž, zaraza, g┬│ód i pakty zdradzieckie.”

 

Czas, w jakim chrze┬Âcija├▒stwo dozna wstrz┬▒sów, jest czasem wa┬┐nych mi├¬dzynarodowych rozmów takich, które prowadz┬▒ przywódcy. W tym czasie ma┬│e grupy, atakuj┬▒ stolic├¬ apostolsk┬▒, Watykan, wytykaj┬▒c jej b┬│├¬dy. Najpierw te ataki przynios┬▒ Watykanowi problemy a nast├¬pnie zgub├¬. Te ataki ze wschodu (w stosunku do geograficznego po┬│o┬┐enia Watykanu), nios┬▒ wszystko co najgorsze dla kap┬│anów.

 

Konkluzja do omenu 83;

Tu Nostradamus wskazuje na czas i moc ataków skierowanych przeciwko chrze┬Âcija├▒stwu. Ten czterowiersz pomija inne religie a skupia si├¬ wy┬│┬▒cznie na chrze┬Âcija├▒stwie i Watykanie.

 

Czas w jakim chrze┬Âcija├▒stwo dozna wstrz┬▒sów, nast┬▒pi w ten czas, gdy powa┬┐ne problemy mi├¬dzynarodowe b├¬d┬▒ rozwi┬▒zywane w trakcie rozmów pomi├¬dzy przywódcami pa├▒stw, a nie na planie dzia┬│a├▒ wojennych.

 

Moc tych ataków z biegiem czasu b├¬dzie si├¬ nasila┬│a. Wskazanie na taki rozwój wypadków w czasie, odnajdujemy w zwrocie; „zraza jak choroba, pó┬╝niej zgub├¬ przyniesie.” Moc ataków z pocz┬▒tku jako choroba, a potem jest porównana do ┬Âmierci, by w ko├▒cu przynie┬Â├Ž zgub├¬ Watykanowi.

 

W ostatnim zwrocie; „i pakty zdradzieckie” mo┬┐emy odczyta├Ž informacj├¬, ┬┐e do tych kl├¬sk kleru przyczyni┬▒ si├¬ równie┬┐ sami kap┬│ani, kolaboruj┬▒c z tymi, którzy atakuj┬▒ religi├¬ chrze┬Âcija├▒sk┬▒ i Watykan.

 

 

                               Centuria II; czterowiersz 12

„Oczy otwarte tylko na wspomnienia z przesz┬│o┬Âci, nikt nie b├¬dzie chcia┬│ przywdzia├Ž mniszego habitu. Pot├¬┬┐ny król srodze ukarze ich g┬│upot├¬: B├¬d┬▒ patrze├Ž w milczeniu, jak pustoszy ich ┬Âwi┬▒tynie”

 

Ju┬┐ nie ma kandydatów do zakonu, pozosta┬│y tylko wspomnienia. Syn Boga bezlito┬Ânie obna┬┐y b┬│├¬dy ich ┬┐ycia zakonnego. Bez s┬│owa b├¬d┬▒ obserwowa├Ž, jak zasady ich ko┬Âcio┬│a rozsypuj┬▒ si├¬ w proch.

 

Konkluzja do czterowiersza II – 12;

Miecz s┬│owa, zniszczy istniej┬▒ce w zakonach zasady i osi┬▒gni├¬cia ┬┐ycia klasztornego. Publikacja takich informacji, zniech├¬ci nowych kandydatów do wst├¬powania na s┬│u┬┐b├¬ w tej religii.

 

Przekazywane przez Syna Boga zasady, zburz┬▒ porz┬▒dek zakonny a wszystkie warto┬Âci i zasady ko┬Âcio┬│a legn┬▒ w gruzach, na oczach zakonnic i zakonników.

 

 
------- > Nostradamus zapowiada w 2012r pedzace ze Slonca dlugie iskry 

------- > Nostradamus zapowiada resetacje swiadomosci czlowieka 

 

© Struski Andrzej de Merowing.

 
 

  10.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.