> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Marzec 2019
P W Ž C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy




Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzec



Afera Banco Ambrosiano



´╗┐
EZOTERYCZNY ABSURD - EWY MAY, BLAD ALBERTA EINSTEINA I NAUKOWY KOGEL-MOGEL cz1
Data 26/06/2012 20:24  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4985  Jŕzyk Polish
 



  EWA MAY, B┬ú┬íD A. EINSTEINA I NAUKOWY KOGEL-MOGEL cz1


BOSKA MATRYCA i irlandzki jasnowidz Keith Barry.

Autor: Ewa May     ┬Čród┬│o: Ewa May, FN     Dodany: Tuesday, 06 March 2012 22:58

 

Na pocz┬▒tku lutego byli┬Âmy w Irlandii, gdzie mieli┬Âmy okazj├¬ zobaczy├Ž na w┬│asne oczy mo┬┐liwo┬Âci irlandzkiego jasnowidza Keitha Barrego, który sam nazywa siebie mentalist┬▒. Jego umiej├¬tno┬Âci czytania ludzkich my┬Âli mieli┬Âmy okazj├¬ obserwowa├Ž tak┬┐e u polskich jasnowidzów, cho├Ž on t├¬ umiej├¬tno┬Â├Ž doprowadzi┬│ do zdumiewaj┬▒cego poziomu.

Tym razem prezentujemy tekst przys┬│any do FN a┬┐ z Australii. Autorka próbuje odpowiedzie├Ž na pytanie, jaka jest natura tego, co nazywa si├¬ "czytaniem cudzych my┬Âli".



  Czytanie cudzych my┬Âli to domena Piek┬│a, Bóg z tym nie ma nic wspólnego.

                            Boska Matryca

 Powstaje nowy mit a powinien powsta├Ž zbiór rzetelnych informacji.

Nie jest moim zamierzeniem uchybi├Ž warto┬Âci w zakresie postawy osobistej a tylko wskazanie b┬│├¬dów przekazu publicznego Pani Ewie May. Chc├¬ jedynie by sprawa Matrycy, która w istocie jest konstrukcj┬▒ wiod┬▒c┬▒ na planie ewolucji cz┬│owieka, nie okaza┬│a si├¬ obszarem manipulacji ciemnych mocy.

Na wst├¬pie artyku┬│u, który b├¬dzie szeroko omawia┬│ cechy Matrycy, jest publikowana informacja o wyst├¬puj┬▒cej ingwilacji ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka w kontek┬Âcie pozytywnego dzia┬│ania. Pozytywne przedstawienie tego rodzaju piekielnej ingerencji w wolno┬Â├Ž osobist┬▒ cz┬│owieka, mówi nam o braku zrozumienia istoty ┬┐ycia nie tylko cz┬│owieka, ale równie┬┐ cech konstrukcyjnych Matrycy Boga.   

Ewa May rozsiewa wokó┬│ siebie aur├¬ mi┬│o┬Âci, która w stosunku do tego, co przekazuje o ewolucji cz┬│owieka, jest jak wielka paj├¬czyna, która tylko czeka na za┬Âlepionych. Przy okazji s┬│ów o mi┬│o┬Âci, wr├¬cz podprogowo (prawdopodobnie nie┬Âwiadomie, -podobnie jak czyni┬▒ takie przekazy kap┬│ani), przesy┬│a iluzj├¬ rzeczywisto┬Âci dotycz┬▒cej istnienia i budowy Boskiej Matrycy.

 

Matryca ┬Žwiat┬│a -  free photo stock dreamstime.com  

 Skromna nieco konstrukcja, jak na Bosk┬▒ Matryc├¬, taki wzór geometryczny przystaje raczej zbo┬┐owym kr├¬gom.

Wprowadzenie.

„ Badania nad BOSK┬í  MATRYC┬í RZECZYWISTO┬ŽCI – energetyczn┬▒, krystaliczn┬▒, kwantow┬▒, nad matryc┬▒ utkan┬▒ niewidzialnym, czuj┬▒cym ┬Âwiat┬│em… sta┬│y si├¬ centrum uwagi wielu specjalistów: naukowców, ezoteryków, uzdrowicieli, ksi├¬┬┐y, a nawet lekarzy.”

Nie istnieje co┬ takiego jak; - „niewidzialnym, czuj┬▒cym ┬Âwiat┬│em…”. ┬Žwiat┬│o z natury rzeczy jest w obszarach fizyki a sk┬│ada si├¬ z szeregu pojedynczych fotonów, których wielko┬Âc stanowi o jego spektrum. Cz┬│owiek swoim wzrokiem nie jest w stanie dojrze├Ž ca┬│ego spektrum, ale jest ono w 100% fizyczne i nie jest „czuj┬▒cym ┬Âwiat┬│em”.

„Poszerzaj┬▒ca si├¬ wiedza o tym, CZYM ONA JEST,   przyczyni┬│a si├¬ do rozwoju naszej ┬Âwiadomo┬Âci duchowej i ┬┐yciowej, do ┬Âwiadomego kreowania lepszego ┬Âwiata i zdrowia szeroko poj├¬tego. Do poznawania, KIM JESTE┬ŽMY i PO, CO jeste┬Âmy tutaj.”

Zwrot; -„Poszerzaj┬▒ca si├¬ wiedza o tym, CZYM ONA JEST”, jest o tyle iluzyjny, ┬┐e jeszcze nikt nie przedstawi┬│, jej form ┬╝ród┬│owych, st┬▒d wiedza o niej nie mo┬┐e si├¬ poszerza├Ž a jedynie rozszerza├Ž. A rozszerzanie wiedzy, mo┬┐e dotyczy├Ž dowolnych aspektów w odniesieniu do okre┬Âlenia Boska Matryca rzeczywisto┬Âci. Nawet nie wiemy czy s┬│owo „rzeczywisto┬Â├Ž dotyczy rozwoju, lub potrzeb cz┬│owieka, czy mo┬┐e, potrzeb Piek┬│a.Przypisanie takiego zwrotu w stosunku do poni┬┐ej przedstawionych mitów dotycz┬▒cych Matrycy Boga, sankcjonuje je, i przydaje im cech ┬╝ród┬│owych, mimo, ┬┐e takich nie posiadaj┬▒. W taki sposób powstaj┬▒ iluzyjne formy nieistniej┬▒cej rzeczywisto┬Âci.

„O Boskiej Matrycy Rzeczywisto┬Âci mówi┬▒ przekazy wiedzy staro┬┐ytnej, takie jak ksi├¬gi Wed, I Ching, Upaniszady,  zwoje z Morza Martwego,  chrze┬Âcija├▒ska Biblia, Szmaragdowe Tablice staro┬┐ytnego Egiptu, Dreamtime Aborygenów – czyli legendy o czasie ┬Ânienia, gdy powsta┬│ ┬Âwiat i wiele innych.”

„Wspó┬│czesna nauka t├¬ staro┬┐ytn┬▒ wiedz├¬-filozofi├¬ potwierdza,  s┬│owami noblistów i autorytetów takich jak Albert Einstein, Otto Stern, Herman Weyl,  Fritjof Capra, Gregg Braden , Jean Baudrillard, Nessim Harmein i wielu innych -  w ksi┬▒┬┐kach: Tao Fizyki, Boska Matryca, Simulacra and Simulation, inne.” 

„W dalszej cz├¬┬Âci artyku┬│u znajduj┬▒ si├¬ cytaty z wypowiedzi tych autorytetów, definiuj┬▒ce czym jest Boska Matryca.”

  1. I.               PO CO WARTO POZNA├ć CZYM JEST BOSKA MATRYCA ┬ŽWIAT┬úA?


„Warto jest pozna├Ž natur├¬ Boskiej Matrycy Rzeczywisto┬Âci
, utkanej duchowym-kwantowym ┬Âwiat┬│em, daj┬▒c┬▒ pierwotny wzorzec istnienia i funkcjonowania naszej rzeczywisto┬Âci. Warto te┬┐ pozna├Ž nasz┬▒ rol├¬ i sens uczestnictwa w niej.”

Tym razem, to ju┬┐ nie jest „czuj┬▒ce ┬Âwiat┬│o” a „duchowe kwantowe ┬Âwiat┬│o”, czy w ogóle taka forma fizyczna istnieje? Mo┬┐e autorce chodzi┬│o o kwantowe promieniowanie? Taki stan fizyczny mia┬│by odpowiada├Ž za pierwotny wzorzec istnienia a co jeszcze bardziej sensacyjne za sens naszego udzia┬│u w tworzeniu pierwotnego wzorca. Taki rodzaj wypowiedzi w stosunku do konstrukcji Matrycy Boga, zakrawa na herezj├¬. Gdyby ka┬┐dy móg┬│ uczestniczy├Ž w tworzeniu wzorców Matryc, to ewolucja istot my┬Âl┬▒cych, zamiast stabilnego rozwoju na planie genetyki, kozio┬│kowa┬│aby jak pi┬│eczka. 

„Po to, ┬┐eby samodzielnie kreowa├Ž swój los, umie├Ž  oprze├Ž si├¬ manipulacji,  przesta├Ž ┬┐y├Ž w ┬Âwiecie iluzji, zmaga├▒, stresu, trudno┬Âci, cierpienia i fa┬│szywego przekonania, ┬┐e spektakularne sukcesy, cuda uzdrowienia, czy realna opieka duchowa nad poczynaniami cz┬│owieka, to rarytas dost├¬pny tylko dla wybranych lub szczególnie o┬Âwieconych.”

Okazuje si├¬, ┬┐e wypowied┬╝ zakrawaj┬▒ca na herezj├¬, mo┬┐e by├Ž przedstawiona w zupe┬│nie innym ┬Âwietle. Odnosi si├¬ ona do wy┬┐szych celów cz┬│owieka, na planie samodzielnej kreacji w┬│asnego losu i odporno┬Âci na manipulacj├¬. Powy┬┐szy akapit to doskona┬│a zas┬│ona dymna, która b┬│yskawicznie usunie ewentualne w┬▒tpliwo┬Âci, co do sensu osobistego udzia┬│u w tworzeniu wzorców Matrycy. I┬Âcie szata├▒ska manipulacja.


 II.            BOSKA MATRYCA ┬ŽWIAT┬úA -  czym jest?


Na pocz┬▒tek chcia┬│abym przedstawi├Ž wypowiedzi kilku autorytetów w tej dziedzinie:  


Gottfried Leibniz-  filozof i metafizyk ┬┐yj┬▒cy w 17-tym wieku.


 
„Rzeczywisto┬Â├Ž  nie mo┬┐e by├Ž inaczej zrozumiana i postrzegana, jak tylko JEDNO, pojedyncze przestrzenne ┬Čród┬│o, z powodu po┬│┬▒cze├▒ wszystkiego ze wszystkim.”


Ka┬┐dy cz┬│owiek posiada w┬│asn┬▒ rzeczywisto┬Â├Ž – jeden osi┬▒ga same sukcesy, inny doznaje nieustannego pasma pora┬┐ek. Jak do takiej ró┬┐nicy pomi├¬dzy efektami rzeczywisto┬Âci, ma si├¬ ta filozoficzna „maksyma?. A mo┬┐e autorka rozumie t├¬ filozoficzn┬▒ wypowied┬╝, jako dzia┬│anie jednej Boskiej Matrycy Rzeczywisto┬Âci, tak ró┬┐nej dla ka┬┐dego cz┬│owieka.


Brian Greene – wspó┬│czesny naukowiec, ameryka├▒ski fizyk,


który zosta┬│ profesorem w Harwardzie w wieku 22 lat w 1995 roku. Napisa┬│ ksi┬▒┬┐k├¬ o Teorii Strun i Eleganckim Wszech┬Âwiecie. Ale dopiero ksi┬▒┬┐ka pt:


„The Fabric of the Cosmos” ( tkanina, z której jest zrobiony kosmos),┬┐e tkanin┬▒ t┬▒ jest CZAS, PRZESTRZE├Ĺ  i KWANTOWA FAKTURA TKANINY, wyja┬Ânia czym jest matryca rzeczywisto┬Âci. Opowiada w niej o istnieniu rzeczywisto┬Âci ukrytej pod powierzchni┬▒ tej, któr┬▒ widzimy i jeste┬Âmy zdolni postrzega├Ž fizycznymi zmys┬│ami. W jego multimedialnej prezentacji czym jest TKANINA, opowiada i pokazuje jak ka┬┐dy nasz ruch, intencja, my┬Âl, emocja, pragnienie…natychmiast t├¬ tkanin├¬ skr├¬ca, przesuwa, fa┬│duje, albo pl┬▒cze itd. A tkanina ta jest geometrycznym w swej pierwotnej strukturze uk┬│adem strun, wibracji, promieni ┬Âwiat┬│a niewidzialnego dla oczu ludzkich.


„CZAS, PRZESTRZE├Ĺ  i KWANTOWA FAKTURA TKANINY, „ czas
 i przestrze├▒ to poj├¬cia uniwersalne a kwantowa faktura tkaniny wskazuje na jaki┬ rodzaj materii kwantowej, rozlokowanej w przestrzeni i podlegaj┬▒cej up┬│ywowi czasu. Ta tkanina wed┬│ug Profesora, wyja┬Ânia, czym jest Matryca Rzeczywisto┬Âci. Lecz czy Profesor, wyja┬Ânia gdzie jest granica naszej rzeczywisto┬Âci, za któr┬▒ jest ukryta ta, tworz┬▒ca Matryc├¬. Czy przedstawia procesy fizyczne i struktur├¬ geometryczn┬▒ wzorców Matrycy? Bo chyba nie s┬▒dzi, ┬┐e „tkanina” tworz┬▒ca Matryc├¬ jest sama dla siebie wzorcem a raczej wzorcami. Gdyby mia┬│ by├Ž tylko jeden wzorzec to nasza postac marnie by si├¬ prezentowa┬│a. Istnieje tu drugi powa┬┐ny b┬│┬▒d w interpretacji ┬Ârodowiska fizycznego zwanego „tkanin┬▒”. Ona wchodzi w interakcj├¬ z my┬Âlami i emocjami cz┬│owieka.


Czy Boska Matryca Rzeczywisto┬Âci jest ┬Ârodowiskiem fizycznym lub instrumentem, do dyspozycji cz┬│owieka? Czy raczej powinna to by precyzyjnie u┬│o┬┐ona struktura – instrument zawiaduj┬▒cy ewolucj┬▒ i rozwojem?


Je┬┐eli ma to by├Ž Boska Matryca nie mo┬┐e podlega wp┬│ywowi z zewn┬▒trz. Chyba, ┬┐e te objawy fizyczne, które pozna┬│ Profesor i okre┬Âli┬│ je jako „tkanina tworz┬▒ca Matryc├¬ Rzeczywisto┬Âci” s┬▒ efektami zewn├¬trznymi stabilnej struktury Matrycy. Ale to ju┬┐ ca┬│kowicie zmienia postac rzeczy. Opis Profesora mija si├¬ z rzeczywisto┬Âci┬▒ Matrycy Rzeczywisto┬Âci. Tak, mas┬│o-ma┬Âlane, ale opis Matrycy przez Profesora taki jest.


Lama Govinda – wspó┬│czesny  buddyjski filozof i nauczyciel.


Urodzi┬│ si├¬ w Niemczech, ale 20 lat swego ┬┐ycia sp├¬dzi┬│  w tybeta├▒skich-buddyjskich klasztorach jako praktykuj┬▒cy mnich, a potem ju┬┐ jako Lama stworzy┬│ pomost pomi├¬dzy zachodnia kultur┬▒ i wiedz┬▒, a duchow┬▒ filozofi┬▒. Podró┬┐owa┬│ po ┬Âwiecie z wyk┬│adami i oto wypowied┬╝ z roku 1977.:


  "nawi┬▒zuj┬▒c do staro┬┐ytnej Indyjskiej  tradycji, Wszech┬Âwiat ukazuje si├¬ nam w dwu fundamentalnych postaciach: jako RUCH  (Prana) i jako  PRZESTRZE├Ĺ  (Akasa) w której ten ruch ma miejsce. Ta przestrze├▒ nazywa si├¬ Akasa  jest t┬▒, w której rzeczy niewidzialne objawiaj┬▒ si├¬ nam jako widzialne i poprzez któr┬▒ one przeobra┬┐aj┬▒ si├¬ w cielesno┬Â├Ž. Akasa ma korzenie w s┬│owie „kas” – promieniowa├Ž, ┬Âwieci├Ž, b┬│yszcze├Ž i mo┬┐na j┬▒ nazwa├Ž „eterem”, który jest  z kolei narz├¬dziem ruchu.  Zasad┬▒ ruchu jest PRANA. –oddech ┬┐ycia, wszechmocny I wszechprzenikaj┬▒cy rytm Wszech┬Âwiata.”


„Wszech┬Âwiat ukazuje si├¬ nam w dwu fundamentalnych postaciach: jako RUCH  (Prana) i jako  PRZESTRZE├Ĺ  (Akasa) w której ten ruch ma miejsce.”
 W istocie, logiczne okre┬Âlenie rozpoznanego stanu fizycznego, prawdopodobnie rozpoznanego na planie filozofii. Filozofia jest równie┬┐ instrumentem poznawania rzeczywisto┬Âci.


Dwie fundamentalne postacie Wszech┬Âwiata, Prana, jako ruch i Przestrze├▒, jako Akasa.
 „Ta przestrze├▒ nazywa si├¬ Akasa  jest t┬▒, w której rzeczy niewidzialne objawiaj┬▒ si├¬ nam jako widzialne i poprzez któr┬▒ one przeobra┬┐aj┬▒ si├¬ w cielesno┬Â├Ž”. Taki opis jest ca┬│kowicie nieuzasadniony w stosunku do Matryc. Mówi o przestrzeni, jako ca┬│o┬Âci Wszech┬Âwiata a nie o indywidualnych potrzebach jednostek w nim ewoluuj┬▒cych.Pozosta┬│e okre┬Âlenia s┬▒ jeszcze bardziej nie jasne i nie mówi┬▒ nic logicznego. Jest to typowy be┬│kot religijny, tym razem pochodz┬▒cy z obszaru Buddyzmu.


Dr Deepak Chopra-   jeden z najbardziej na ┬Âwiecie respektowanych filozofów


 i specjalistów na polu  niekonwencjonalnych oddzia┬│ywa├▒ umys┬│-duch-cz┬│owiek. Zintegrowa┬│ staro┬┐ytn┬▒ wiedz├¬ indyjsk┬▒ Ayurved├¬, z tradycyjn┬▒ zachodni┬▒ medycyn┬▒ i fizyk┬▒ kwantow┬▒ Oto fragment jego wyk┬│adu z 1991 roku w Seatle Centre USA:


„ Nie mo┬┐emy ufa├Ž zmys┬│om. One daj┬▒ nam bardzo zniekszta┬│cony obraz ┬Âwiata. One krusz┬▒ CA┬úO┬Ž├ć na male├▒kie kawa┬│eczki i my ogl┬▒daj┬▒c te kawa┬│eczki, nazywamy je „obiektywn┬▒ rzeczywisto┬Âci┬▒” i mamy ca┬│┬▒ metodologi├¬ pod r├¬k┬▒, któr┬▒ nazywamy  „wiedz┬▒ naukow┬▒” do poznawania tego. Je┬Âli naprawd├¬ rozumiesz czym naukowa wiedza jest do dzisiaj, to powiesz, ┬┐e ona NIE JEST metod┬▒ do odkrywania prawdy. Naukowa wiedza by┬│a jak dot┬▒d jedynie metod┬▒ do poznawania mapy naszego my┬Âlenia, naszych przypuszcze├▒ czym prawda jest. Mapa nie jest realnym terytorium….”


„Dla fizyka istniej┬▒ tylko 4 podstawowe si┬│y w naturze i kosmosie: grawitacja, silne interakcje, s┬│abe interakcje i elektromagnetyzm. I to wszystko razem stwarza wszystko, co istnieje. Fizyk powie ci, ┬┐e poza tym nie istnieje nic wi├¬cej. ┬»e wszystko jest zrobione z tych 4 si┬│. Ale powie ci te┬┐, ┬┐e ostatecznie te si┬│y bior┬▒ swe ┬╝ród┬│o z JEDNEJ ZUNIFIKOWANEJ SI┬úY,  nazywanej dzi┬ przez nauk├¬ ZUNIFIKOWANE POLE. I ┬┐e gwiazdy, galaktyki, kwiaty, ludzie, wszystko co istnieje…jest manifestacj┬▒ tych si┬│ natury. Wi├¬c czym jest ┬Âwiat materialny? Jest on zako├▒czeniem inteligentnego kabla, przez który te si┬│y niewidzialne przep┬│ywaj┬▒ i si├¬ manifestuj┬▒, uk┬│adaj┬▒c w ró┬┐ne struktury materialne tutaj….a tak naprawd├¬ to ┬Âwiat istnieje wewn┬▒trz nas. My swoj┬▒ ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ i projekcjami umys┬│u kreujemy ┬Âwiat jaki jest. „


„Wi├¬c czym jest ┬Âwiat materialny?-
Pyta filozof.


 Jest on zako├▒czeniem inteligentnego kabla, przez który te si┬│y niewidzialne przep┬│ywaj┬▒ i si├¬ manifestuj┬▒, uk┬│adaj┬▒c w ró┬┐ne struktury materialne tutaj… .” 
odpowiada na w┬│asne pytanie, prezentuj┬▒c pierwsz┬▒ alternatyw├¬, w któr┬▒ sam nie wierzy.

Bardziej sk┬│onny jest uzna├Ž inn┬▒ wersj├¬ oceny stanu rzeczywistego, istnienia materialnej formy cz┬│owieka. Mówi; - „a tak naprawd├¬ to ┬Âwiat istnieje wewn┬▒trz nas. My swoj┬▒ ┬Âwiadomo┬Âci┬▒ i projekcjami umys┬│u kreujemy ┬Âwiat jaki jest. „


W istocie filozoficzne podej┬Âcie do tematu materialnej formy cz┬│owieka. Mimo, ┬┐e w podtek┬Âcie, odnosi si├¬ do niematerialnych aspektów postaci, to jasno werbalizuje tylko odniesienie do formy materialnej. Czyni to w takim zwrocie;-
 „Jest on zako├▒czeniem inteligentnego kabla, przez który te si┬│y niewidzialne przep┬│ywaj┬▒ i si├¬ manifestuj┬▒, uk┬│adaj┬▒c w ró┬┐ne struktury materialne tutaj” Wskazuje tu, na istnienie hipotetycznego ┬│┬▒cza cyt.; „Jest on zako├▒czeniem inteligentnego kabla, przez który te si┬│y niewidzialne przep┬│ywaj┬▒ i si├¬ manifestuj┬▒”, prawdopodobnie mia┬│ na my┬Âli jaki┬ rodzaj niewidzialnego kana┬│u, który umo┬┐liwia materialn┬▒ manifestacj├¬, niewidzialnych si┬│, przyjmuj┬▒cych postac cz┬│owieka.

 Jest to bardzo karko┬│omna hipoteza a przede wszystkim niemaj┬▒ca nic wspólnego z Bosk┬▒ Matryca rzeczywisto┬Âci. Podparcie si├¬, tym filozofem w kwestii matrycy jest podejrzane na planie manipulacji informacjami, które, mimo, ┬┐e w tym temacie bezpodstawne, s┬▒ z natury atrakcyjne. W efekcie mog┬▒ utrudni├Ž w┬│a┬Âciw┬▒ ocen├¬ tematu.


Sir John Eccles – Australijski nuakowiec, neurolog, który zdoby┬│ nagrod├¬ Nobla


w fizjologii i medycynie w 1963 roku za prace nad mózgiem i systemem nerwowym. Tak oto okre┬Âli┬│ niewidzialn┬▒ – tzw realn┬▒ rzeczywisto┬Â├Ž:


„pragn├¬ ┬┐eby┬Âcie zrozumieli, ┬┐e tam nie ma kolorów w realnym ┬Âwiecie. ┬»e tam nie ma ┬┐adnej struktury w realnym ┬Âwiecie. Tam nie ma zapachów w realnym ┬Âwiecie. Tam nie ma brzydoty, ani nie ma pi├¬kna. Niczego w tym rodzaju. Tma jest tylko chaos energetycznej zupy i energetycznych pól. My to bierzemy w r├¬ce, mamy pomys┬│-intencj├¬, i gdzie┬ wewn┬▒trz nas…to wszystko si├¬ urzeczywistnia.”


W realnym ┬Âwiecie, jak pisze Sir. Joho Eccles, jest tylko „chaos energetycznej zupy”. Okre┬Âlenie jest do tego stopnia niejasne, ┬┐e nawet nie pisze On, „jaka to jest zupa”, zwyk┬│y pomys┬│ na jakie┬ s┬│owa. Ma ta „zupa’ istnie├Ž w realnym ┬Âwiecie, to by oznacza┬│o, ┬┐e cz┬│owiek ┬┐yje w ┬Âwiecie nierealnym, chyba, ┬┐e równie┬┐ jest w tej zupie „ugotowany” przez tego naukowca.


To ju┬┐ druga przytoczona w tej publikacji a niezwi┬▒zana z tematem, wypowied┬╝ ┬Âwiatowej s┬│awy autorytetu naukowego. Pytam si├¬ Pani Ewy May, dlaczego podpiera Pani, swoje wywody dotycz┬▒ce Boskiej Matrycy takimi bzdurami?


Gregg Braden – wspó┬│czesny badacz rzeczywisto┬Âci. pisarz, naukowiec, wyk┬│adowca.


W przesz┬│o┬Âci geolog, potem g┬│ówny konstruktor komputerowych systemów pracuj┬▒cy dla wojska . Pionier, który ustanowi┬│ pomost pomi├¬dzy nauk┬▒ a duchowo┬Âci┬▒. Napisa┬│ s┬│ynn┬▒ ksi┬▒┬┐k├¬ „Boski Matrix” i wiele innych. Przez ostatnie 25 lat podró┬┐owa┬│ po ┬Âwiecie odwiedzaj┬▒c aszramy, ┬Âwi┬▒tynie, ko┬Âcio┬│y, klasztory, wioski w wysokich górach, by odkrywa├Ž tajemnice modlitwy, medytacji, uzdrawiania i czym jest nasza rzeczywisto┬Â├Ž. Oto fragment jego wyk┬│adu on-line sponsorowanego przez Hay House:


“ czy w cudach jakie obserwujemy w polu kwantowej energii, tej samej która stworzy┬│a nasze cia┬│a i ┬Âwiat – drzemie nasza najwi├¬ksza potencjalna si┬│a? Czy to jest si┬│a, która odwraca chorob├¬ i przywraca zdrowie? Która jest natychmiastowo skontaktowana, po┬│┬▒czona ze wszystkim i ze wszystkimi i mo┬┐e zmienia├Ž rzeczywisto┬Â├Ž za kiwni├¬ciem palca ju┬┐ teraz? Nowe odkrycia sugeruj┬▒, ┬┐e odpowied┬╝ czy mamy takie mo┬┐liwo┬Âci, brzmi – TAK!”…┬┐eby mie├Ž dost├¬p do takich si┬│ rzeczywisto┬Âci, musimy zrozumie├Ž jak MATRYCA RZECZYWISTO┬ŽCI  funkcjonuje i rozmawia├Ž z ni┬▒ j├¬zykiem, która ona rozpoznaje.”


Jak do tej pory, pierwsza w┬│a┬Âciwa wypowied┬╝, brzmi ona; - „┬┐eby mie├Ž dost├¬p do takich si┬│ rzeczywisto┬Âci, musimy zrozumie├Ž jak MATRYCA RZECZYWISTO┬ŽCI  funkcjonuje i rozmawia├Ž z ni┬▒ j├¬zykiem, która ona rozpoznaje.”


W istocie Matryca Boga jest nies┬│ychanie z┬│o┬┐onym konstrukcyjnie instrumentem. Jest ona zespo┬│em, który w okre┬Âlonej przestrzeni (w przypadku Matrycy dotycz┬▒cej cz┬│owieka, przestrze├▒ konstrukcyjna Matrycy znajduje si├¬ w obszarze fizyczno –duchowym postaci), wi┬▒┬┐e tysi┬▒ce geometrycznych struktur. Wszystkie te przestrzenne struktury, posiadaj┬▒ wzajemne odniesienia a powi┬▒zane s┬▒ na planie matematyki, która opisuje cechy charakterystyczne wszelkich warto┬Âci na planie kodów.


Jak z tego wynika, nie wystarczy modlitwa, by korzysta z dobrodziejstwa Matrycy. Co nie wyklucza, mo┬┐liwo┬Âci naturalnego korzystania z potencja┬│u Matryc. Jednak kluczem do naturalnej formy korzystania z Matryc Boga, jest stan naszych cech uczuciowych i emocjonalnych.


I jeszcze wypowied┬╝  Alberta Einsteina - kolejnego noblisty  


„s┬│ynnego ze swej teorii wzgl├¬dno┬Âci i tego, ┬┐e M= mc2. Czym wg niego jest Bóg czyli przejawiona Rzeczywisto┬Â├Ž/Wszech┬Âwiat:”


“1. wiedza o istnieniu czego┬Â, czego nie potrafimy zg┬│├¬bi├Ž, co manifestuje si├¬ jako najg┬│├¬bszy sens istnienia tak cudownego, promieniuj┬▒cego pi├¬kna  wokó┬│ nas i we Wszech┬Âwiecie– to jest wiedza i uczucie, które charakteryzuje najprawdziwsz┬▒ religijn┬▒ postaw├¬. W tym jedynym sensie jestem g┬│├¬boko religijnym cz┬│owiekiem.”


Wiedza, której nie mo┬┐emy zg┬│├¬bi├Ž
,  „wiedza o istnieniu czego┬Â, czego nie potrafimy zg┬│├¬bi├Ž” i dalej;- „to jest wiedza i uczucie, które charakteryzuje najprawdziwsz┬▒ religijn┬▒ postaw├¬.” Tu wielki naukowiec troch├¬ si├¬ przej├¬zyczy┬│. Zwrot; - „to jest wiedza i uczucie, „ nie mo┬┐e ┬│┬▒czy├Ž tych dwóch poj├¬├Ž, albo to jest wiedza, któr┬▒ zg┬│├¬biamy, albo uczucie na planie religii.


2. wierz├¬ w Boga Spinozy, który nie jest Bogiem osobowym, zarz┬▒dzaj┬▒cym ludzkimi dzia┬│aniami i  losem, ale objawia si├¬ jako Uporz┬▒dkowana Harmonia wszystkiego, co istnieje.


To albo wierzy³ w Boga, albo nie wierzy³ a mo¿e umizgiwa³ siê do Watykanu?
Tylko gdzie w tym tek┬Âcie Albert Eistein, odnosi si├¬ do Matrycy? 


******************************************************************************

 

------- > EWA MAY, B┬ú┬íD A. EINSTEINA I NAUKOWY KOGEL-MOGEL cz2

© Struski Andrzej de Merowing

 
 

  26.06.2012r. Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.