> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2019
P W Ž C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Astronomia - nauka, ktora zglebia zagadki nieba
Data 13/04/2010 19:13  Autor Magdalena Struska  Klikni੠6748  Jŕzyk Polish
 


 
 
Astronomia - nauka, która zg┬│├¬bia zagadki nieba

Astrologia i astronomia dwie odr├¬bne dziedziny a jednak o wspólnym pocz┬▒tku, do dzi┬ nie jest pewnym, która by┬│a pierwsza jednak informacje publiczne stawiaj┬▒ na astrologi├¬ jako pocz┬▒tek obu tych dziedzin.

Uto┬┐samianie astrologii z astronomi┬▒ sprawia┬│o trudno┬Âci w odró┬┐nieniu enigmatycznej postaci astrologa od astronoma.Dopiero w XVII wieku wskutek wyodr├¬bnienia si├¬ astronomiio jako dziedziny nauki, konieczno┬Âci┬▒ sta┬│o si├¬ rozdzielenie tych dwóch postaci.

Astrologi├¬ zepchni├¬to do gatunku wró┬┐bitów,  szarlatanów natomiast astronomia zyska┬│a presti┬┐owy wizerunek nauki.

Astronomia – gr. Aster- gwiazda
Nomos – prawo, regu┬│a czyli nauka
 1. Astronomia nauka o prawach rzadz┬▒cymi gwiazdami.
 2. Nowoczesna astronomia jest splotem wielu dziedzin nauki i techniki.
 3. Obecnie mo┬┐na rozró┬┐ni├Ž dwa podstawowe dzia┬│y astronomii:
  - astronomia i mechanika nieba
  - astrofizyka
Astronomia ma równie┬┐ bezpo┬Âredni zwi┬▒zek z meteorologi├¬, geologi┬▒, kartografia, astronautyk┬▒, optyk┬▒, matematyk┬▒, chemi┬▒.

Schemat podzia┬│u astronomi wspó┬│czesnej

Wymienione s┬▒ poni┬┐ej Klasyczne dzia┬│y astronomii; Wspólczesne dzia┬│y astronomii; Specjalistyczne dzia┬│y astronomii; nauki pomocnicze w stosunku do astronomii, dziedziny nauki, na które astronomia na wp┬│yw bezpo┬Âredni lub po┬Âredni.

 Astrofizyka - Heliofizyka (badania S┬│o├▒ca); Fotometria; Spektroskopia – Astronomia promieniowania gamma, Astronomia w podczerwieni, Astronomia rentgenowska, badania kosmosu fizyka pozaziemska - nauki o ziemi meteorologia, geofizyka,geologia, oceanografia;Astrobiologia, medycyna ; Astronautyka; technika rakietowa; `Radioastronomia; Astrofizyka- Kosmogonia, Kosmologia, Fizyka atmosfer gwiazd, Fizyka wn├¬trz gwiazd; Astrofizyka teoretyczna- Fizyka, Fizyka atomu, fizyka j┬▒dra atomowego, Fizyka relatywistyczna; Chemia; Technika, matematyka; geodezja; Chronologia,Nauki historyczne; optyka; Astrofizyka- Dynamika uk┬│adów gwiezdnych; Statystyka uk┬│adów gwiazdowych; Mechnika nieba; Wyznaczania efemeryd do roczników astronomicznych; Astrometria- Astronomia pozycyjna, Astronomia sferyczna; Instrumenty astronomiczne, Astronomia praktyczna;

Historia astronomii.

S┬│o├▒ce, Ksi├¬┬┐y├Ž tajemniczo ┬Âwiec┬▒ce gwiazdy od wieków przykuwa┬│y uwag├¬ cz┬│owieka.
Zasadniczo mo┬┐emy wyró┬┐ni├Ž dwie g┬│ówne przyczyny powstania i rozwoju astronomii:
 1. Staro┬┐ytne ludy prowadzi┬│y obserwacj├¬ nieba, gdy┬┐ gwiazdy uznawane by┬│y jako wyobra┬┐enia bogów i czczone jako kult.
  Ju┬┐ od najstarszych dziejów w historii ludzko┬Â├Ži, cz┬│owiek mial poczucie uzale┬┐nienia od gwiazd i z tego┬┐ powodu podj┬▒┬│ próby odczytania i wp┬│ywu ich na w┬│asne ┬┐ycie, a tak┬┐e i przyrod├¬.
 2. Drug┬▒ g┬│ówna przyczyn┬▒ by┬│a potrzeba wyznaczania czasu.
  Ze wzgl├¬du na kulty, cele poznania nieba by┬│y wy┬│┬▒czno┬Âci┬▒ dla Kap┬│anów - Astronomów.
Znaczenie religijno- kultowe w odniesieniu do astronomii maj┬▒ niektóre staro┬┐ytne budowle:

 

 
STONEHENGE - Kamienny Pier┬Âcie├▒ (w po┬│udniowej Anglii k/ Salisbury}
Jest to kamienny monument licz±cy ponad 4 000 lat wyznaczaj±cy kierunki wschodu i zachodu s³oñca oraz ksiê¿yca.

PIRAMIDA CHEOPSA

Jej boki wskazuj┬▒ cztery podstawowe kierunki ┬Âwiata oraz kierunki konstelacji i gwiazd.
Wczesne dzieje astronomii s┬▒ z obserwacjami, które prowadzili: Babilo├▒czycy, Egipcjanie, Chi├▒czycy, Hindusi, Majowie z Ameryki ┬Žrodkowej, Aztecy z Meksyku.
Z p┬│yt kamiennych i róznego rodzaju rytu wynika, ┬┐e sztuka obserwacji w czasach zamierzch┬│ych osi┬▒gn├¬┬│a bardzo wysoki poziom wiedzy.
 • Prawdopodobnie najstarszym zapisem astronomicznym s┬▒ fazy ksi├¬zyca wyryte na ko┬Âci - 32 000 p.n.e.
 • Pierwsze informacje o konstelacjach zapisane w kulturze Sumerów { Mezopotamia} 3000 p.n.e}.
Staro┬┐yno┬Â├Ž i ┬Âredniowiecze

W tym czasie ludzie przestali interpretowa├Ž gwiazdy w sposób mitologiczny a pojawi┬│ si├¬ pogl┬▒d naukowo- filozoficzny.
W staro┬┐ytno┬Âci najbardziej rozkwit┬│a astronomia grecka.
 • Tales z Miletu przewidzia┬│ za├Žmienie s┬│o├▒ca na 22 V 585 p.n.e.
 • Pitagoras i jego uczniowie wprowadzili ide├¬ kulisto┬Âci Ziemi w roku ok. 500 p.n.e. [ Potem broni┬│ tezy tak┬┐e Platon 427-347 p.n.e.}
 • Demokryt twierdzi┬│, ┬┐e Droga Mleczna jest zbiorowiskiem gwiazd.
 • Arystoteles rozbudowa┬│ system sfer z centralna Ziemi┬▒, ok. 350 p.n.e. 
 • Arystarch z Samos { 320- 250 p.n.e} naucza┬│, i┬┐ Ziemia obraca si├¬ wokó┬│ w┬│asnej osi i wciagu roku obiega jeden raz dooko┬│a S┬│o├▒ce.
 • Eratostenes { ok.220 p.n.e.} zmierzy┬│ obwód Ziemi, cho├Ž nie ca┬│kiem dok┬│adnie.
 • Hipparch z Rodos {190-125 p.n.e.} opracowa┬│ pierwszy znany katalog gwiazd wprowadzajac wielko┬Â├Ži i jasno┬Âci gwiazdowe.
 • Ptolemeusz { 85- 160 n.e.} Napisa┬│ dzie┬│o podsumowuj┬▒ce osi┬▒gni├¬cia astronomii staro┬┐ytnej Zawar┬│ to w dziele wa┬┐┬▒cym ponad 13 kg ksi┬▒g { geocentryczny obraz ┬Âwiata}. Przedstawi┬│ on Model Wszech┬Âwiata, w którego ┬Ârodku znajdowa┬│a si├¬ Ziemia.

  Wprowadzi┬│ te┬┐ system okr├¬gów zwanych epicykle {gr.epikykos= okr┬▒g}, których ┬Ârodek porusza┬│ si├¬ jednostajnie po innym okr├¬gu co pomog┬│o opisa├Ž do┬Â├Ž dok┬│adnie skomplikowane ruchy planet bez odej┬Âcia od za┬│o┬┐enia jednostajnego ruchu po okregu {Zmienne pr├¬dko┬Âci ruchu planet, ich zatrzymanie, ruch wsteczny}.

  Obraz Wszech┬Âwiata Ptolemeusza przetrwa┬│, a┬┐ do czasów Kopernika.
W wiekach pó┬╝niejszych arabowie przej├¬li i rozszerzyli astronomie greck┬▒.
 • al - Battani {ok.900 n.e.} wyznaczy┬│ roczny ruch s┬│o├▒ca po niebie.
 • Ibn Junis {ok.1000 n.e.} prowadzi┬│ obserwacje po┬│o┬┐enia planet w obserwatorium w Cairze.
 • Nasireddin z Tusi {ok.1250} wykona┬│ mapy nieba.
Z tego okresu pochodzi wiele arabskich nazw gwiazd np. Betelgeuse - z lewego ramienia oriona .
Za po┬Ârednictwem Arabów ta staro┬┐ytna nauka dotar┬│a do Europy Zachodniej.

Od Geocentrycznego do heliocentrycznego obrazu ┬Âwiata.
 • Geocentryczny {centralnym punktem jest Ziemia}
 • Heliocentryczny {centralnym punktem jest S┬│o├▒ce}
 
 
Wiek XVI Miko┬│aj Kopernik - Kanonik i Astronom z Fromborka.

Odrzuci┬│ on ptolemeuszowski obraz ┬Âwiata i przyj┬▒┬│ S┬│o├▒ce jako centralny punkt uk┬│adu gwiazd.

 

 
Swoje dzie┬│o opublikowa┬│ dopiero pod koniec ┬┐ycia. Ten nowy obraz ┬Âwiata wynikaj┬▒cy z przemy┬Âle├▒ Miko┬│aja Kopernika praktycznymi obserwacjami potwierdzili min.


- Tychon Brahe {1546- 1601} Du├▒czyk prowadz┬▒cy obserwacje w astronomicznym obserwatorium w "Uraniborg".

- Galileo Galilei {1546 - 1642} profesor matematyki i astronomii w Padwie.W roku 1610 odkrywa kratery na ksiêzycu, ksiê¿yce Jowisza oraz gwiazdy Drogi Mlecznej.

- Johannes Kepler {1571 - 1630} w roku 1620 odkry┬│ ┬Âcis┬│┬▒ zale┬┐no┬Â├Ž pomi├¬dzy okresem orbitalnym planety a jej odleg┬│o┬Âci┬▒ od S┬│o├▒ca.Zawar┬│ swoje teorie w trzech prawach nazwanych prawami ruchu Keplera.

LUNETA

W roku 1608 optyk Jan Lipperhey wynalaz┬│ lunet├¬, rok pó┬┐niej Galileusz dowiedziawszy si├¬ o tym wynalazku sam zbudowa┬│ lunet├¬ {30 x powi├¬kszenie} i jako pierwszy skierowa┬│ j┬▒ na niebo.

PROCES GALILEUSZA


 

 
Galileusz przyj┬▒┬│ otwarcie Kopernikowski obraz ┬Âwiata tym samym chcia┬│ spowodowa├Ž to aby obraz ten zosta┬│ oficjalnie przyj├¬ty.

Jednak Rzym, który trwa┬│ przy swoich tradycyjnych planach wyda┬│ orzeczenie okre┬Âlaj┬▒ce heliocentryczny obraz ┬Âwiata jako nauk├¬ niepoprawn┬▒ filozoficznie oraz nieuzasadnion┬▒ teologicznie gdy┬┐ przeciwstawia┬│a si├¬ ona ┬Žwi├¬temu Pismu oraz jego wyk┬│adni g┬│oszonej prze Ko┬Âció┬│.

Galileuszowi Inkwizycja wytoczy┬│a proces i wówczas zmuszony by┬│ odwo┬│a├Ž swoje pogl┬▒dy.

Wiek XVIII i XIX.

To burzliwy rozwój astronomii szczególnie w Niemczech.
 • Rozwój teleskopów soczewkowych {refraktory};
 • oraz teleskopów zwierciadlanych {reflektory}.
 
 • William Herschel {1738- 1822} ur. w Hanowerze. W Anglii w Bath k/ Londynu zbudowa┬│ wielki teleskop za pomoca, ktorego odkry┬│ planet├¬ Uran w roku 1871. Skatalogowa┬│ i pomierzy┬│ gwiazdy.Odkry┬│ wiele uk┬│adów podwójnych gdzie dwa s┬│o├▒ca obiegaj┬▒ wspólny ┬Ârodek masy.
 • Giuseppe Piazzi [1746 - 1826} astronom z Palermo.Odkry┬│ pomi├¬dzy marsem a Jowiszem pierwsz┬▒ planetk├¬ nazwan┬▒ Ceres
 • Friedrich Wilhelm Bessel {1784 - 1846} uda┬│o mu si├¬ zmierzy├Ž odleg┬│ó┬Â├Ž do gwiazdy - 61 Cygni w gwiazdozbiorze ┬úab├¬dzia.
 • Friedrich Wilhelm Argelander {1799 - 1875 } opracowa┬│ "Bonner Durchmusterung" - katalog nieba pó┬│nocnego wraz z atlasem. Na podstawie jego opracowa├▒ zaj├¬to si├¬ badaniem gwiazd zmiennych.
 • Johann Galle oraz Heinrich d' Arrest w roku 1846 na podstawie skomplikowanych oblicze├▒ Urbaina Leverriera odnajduj┬▒ Neptuna.
Niezale┬┐ne obliczenia dotycz┬▒ce tego tematu wykona┬│ równie┬┐ John Adams.

XIX wieczni astronomowie zajmowali si├¬ g┬│ównie kometamii wyznaczaniem ich orbit mia┬│o to zwi┬▒zek z powrotem komety Halleya przewidzianej na rok 1835.

Schiaparelli - astronom w┬│oski odkry┬│ zwi┬▒zek pomi├¬dzy rojami meteorów a kometami.
 • XIX wiek lata 60.poznano budow├¬ gwiazd i mg┬│awic dzi├¬ki zasatosowaniu urz┬▒dzenia o nazwie spektroskop.
 • 20 lat pó┬╝niej nastapi┬│ rozwój fotografii astronomicznej.
WIEK XX.

 

W roku 1913 zareprezentowano po raz pierwszy wykres Hertzsprunga- Russella nadaj┬▒cy si├¬ do badania ewolucji gwiazd. Nastapi┬│ szybki rozwój fizyki j┬▒drowej.

 
Albert Einstein {1879 - 1955}, opublikowa┬│ Teori├¬ Wzgl├¬dno┬Âci, mówi┬│a ona o zakrzywieniu przestrzeni, która wprawdzie nie ma granic, lecz nie jest niesko├▒czona [ podobnie jak powierzchnia kuli nie ma granic ale jest policzalna}.
 • 1917 r. Kalifornia - Obserwatorium Mount Wilson zbudowano Teleskop Hookera o ┬Ârednicy 100 cali. 254 cm {1 cal = 2,54 cm ]
 • 1923 r. Edwin Hubble badaj┬▒c mg┬│awice spiralne wykaza┬│, i┬┐ le┬┐┬▒ one poza granicami Drogi Mlecznej.
 • 1930 r. Clyde Tombaugh odkrywa Plutona.
 • 1932 r. Karl Guthe Janski odkry┬│ kosmiczne promieniowanie radiowe.
 • 1937 r. Grote Reber odkrywa fale radiowe, które biegn┬▒ z centrum Drogi Mlecznej.
 • 1939 r. Hans Bethe wyja┬Âni┬│ zachodz┬▒ce reakcje j┬▒drowe w procesie ┬Âwiecenia S┬│o├▒ca.
 • 1946 r. John Hey wraz z innymi astronomami odkryli najpot├¬┬┐niejsze radio┬╝ród┬│o na niebie - Cygnus A.
 • 1948 r. Mount Palomar {Kalifornia} zostaje ustawiony Teleskop Hale'a [5m ].
 • 1957 r. Rozpoczyna si├¬ wy┬Âcig kosmiczny jako pierwszy zostaje wystrzelony Sputnik 1 przez ZSRR.
 • 1959 r. Zrobiono pierwsze zdj├¬cia odwrotnej strony ksi├¬┬┐yca
 • 1961 r. Jurij Gagarin jako pierwszy cz┬│owiek przebywa┬│ w kosmosie.
 • 1962 r. Sonda Mariner bada atmosfer├¬ Wenus.
 • 1963 r. Maarten Schmidt odkrywc┬▒ odleg┬│ych kwazarów.
 • 1965 r. Mariner 4 sonda, która przelatuje obok Marsa.
 • 1968 r. Odkrycie pulsarów przez Jocelyn Bell;
 • 1969 r. Edwin Aldrin, Neil Amstrong {Apollo 11} jako pierwsi ludzie na ksi├¬┬┐ycu.
 • Za┬│oga pierwszej misji ksi├¬┬┐ycowej. Od lewej: Neil A. Armstrong (dowódca misji), Michael Collins (pilot modu┬│u za┬│ogowego), Edwin E. Aldrin Jr. (pilot l┬▒downika ksi├¬┬┐ycowego).
 • 1973 r. Obok Jowisza przelatuje sonda Pioneer 10
 • 1974 r. Mariner 10 - zdj├¬cia kraterów Merkurego i chmur Wenus.
 • 1975 r. Wenera 9 robi pierwsze zdj├¬cia z powierzchni Wenus.
 • 1976 r. L┬▒dowanie Sond Viking na Marsie.
 • 1977 r. Odkryto pier┬Âcienie Urana
 • 1978 r. odkrycie ksi├¬┬┐yca Plutona - Charon - przez James Christy
 • 1979 r. Voyager 1, 2 przelatuja obok Jowisza i odkrywaj┬▒ jego pier┬Âcienie. natomist Pioneer 11 przelatuje obok Saturna.
 • 1980 r. Voyager 1, przeprowadza szczegó┬│owe badania Saturna; W Nowym meksyku rozpoczyna prac├¬ radioteleskop VLA.
 • 1983 r. Satelita IRAS bada niebo w podczerwieni.
 • 1986 r. Voyager 2 ma swój pierwszy przelot obok Urana.
 • 1987 r. Voager 2 pierwszy przelot obok Neptuna.
 • 1990 r. Wystrzelenie kosmicznego teleskopu Hubble'a. Sonda Magellan rozpoczyna badania radarowe Wenus.
 • 1991 r. Wystrzelenie w kosmos Obserwatorium Promieni Gamma
 • 1992 r. Satelita COBE odkrywa nierówno┬Âci w promieniowaniu kosmicznym t┬│a.
 • Na Hawajach zostaje zainstalowany pierwszy Teleskop Kecka { 10 m}.
 • 1994 r. Kometa o nazwie Shoemaker- Levy uderza w Jowisza
 • 1995 r. Galileo dociera do Planety Jowisz i wysy┬│a próbnik w g┬│┬▒b atmosfery badaj┬▒c j┬▒ oraz jej ksi├¬┬┐yce.
 • 1997 r. L┬▒dowanie na Marsie Sondy Mars Pathfinder oraz pojazdu Sojourner.
 • 1999 r. Prac├¬ rozpoczyna Obserwatorium rentgenowskie Chandra.
 • 2000 r. Odkryto ┬Âlady ┬Âwiadcz┬▒ce o istnieniu niegdy┬ wody na Marsie.
PRZYRZ¡DY ASTRONOMICZNE

┬»aden inny instrument nie da nam tak szerokiego pola widzenia nieba jak nasze oczy, jednak dok┬│adniejsze mo┬┐liwo┬Âci obserwacji powi├¬kszaj┬▒ si├¬ nam poprzez zastosowanie optycznych przyrz┬▒dów.

Na przyk┬│ad: W gromadzie otwartej Plejady w Byku go┬│ym okiem mo┬┐na dostrzec 5 - 8 gwiazd; obserwuj┬▒c natomiast za pomoc┬▒ lornetki dojrze├Ž mo┬┐na tam conajmniej 30 gwiazd.

 

1. Lornetka - sk┬│ad: para ma┬│ych teleskopów, zalet┬▒ lornetki jak i równie┬┐ teleskopu jest zdolno┬Â├Ž zbierania ┬Âwiat┬│a.

W Wieku ┬Ârednim ┬╝renica cz┬│owieka ma w ciemno┬Âci ┬Ârednic├¬ oko┬│o 6 mm. Natomiast ┬Ârednica obiektywu typowej lornetki ma ok.40 mm. Ilo┬Â├Ž ┬Âwiat┬│a, które wpada do przyrz┬▒du przez obiektyw jest zale┬┐ne od powierzchni obiektywu co znaczy, ┬┐e jest proporcjonalne do kwadratu jego ┬Ârednicy. Tak wi├¬c obiektyw o dwukrotnie wi├¬kszej ┬Ârednicy zbiera cztery razy wi├¬cej ┬Âwiat┬│a.

Dlatego, te┬┐ lornetka o ┬Ârednicy obiektywów 40 mm zbiera ok. 45 razy wi├¬cej ┬Âwiat┬│a ni┬┐ nasze oczy.

Np. oznaczenie na lornetce "8 x 40" daje nam o┬Âmiokrotne powi├¬kszenie i jej obiektyw jest o ┬Ârednicy 40 mm.

Dobra lornetka mo┬┐na du┬┐o zaobserwowa├Ž min. kratery na powierzchni ksi├¬┬┐yca, cztery najwi├¬ksze ksi├¬┬┐yce Jowisza, fazy Wenus oraz mg┬│awice i gwiazdy podwójne.

Do lornetek du┬┐ych o obiektywach 100 mm i powi├¬kszeniu 14 x powinnismy zakupi├Ž statyw aby zapobiec drganiom obrazu, który ogladamy.

Zalety lornetki: mniejszy koszt ni┬┐ np. luneta, nadaje si├¬ tak┬┐e do obserwacji obiektów na ziemi. daje nam nie odwrócone proste obrazy, pozwala tak┬┐e na wygodne obserwacje.

 


2. Binokulary - to lornetki o ┬Ârednicach obiektywów wi├¬kszych ni┬┐ 50 mm.

 

3. Luneta - Jej podstawowymi cz├¬┬Âciami s┬▒: obiektyw, okular i tubus. {soczewkowa}.

 
 

4. Teleskopy astronomiczne - posiadaj┬▒ ró┬┐ne wielko┬Âci i zasady dzia┬│ania.

- Soczewkowe-refraktory
- Zwierciadlane - reflektory.


Soczewkowe - padajace ┬Âwiat┬│o gromadzi si├¬ w ogisku obiektywu za pomoc┬▒ soczewki skupiaj┬▒cej; powstaje wówczas obraz odwrócony, który mo┬┐e by├Ž ogladany za pomoc┬▒soczewki okularowej, powiekszaj┬▒cej obraz na zasadzie lupy.

Obiektyw { ┬│ac.obiectum = przedmiot} - soczewka skupiaj┬▒ca przez, któr┬▒ ┬Âwiat┬│o wpada do teleskopu.
Okular {┬│ac.oculus = oko} - soczewka, do której przyk┬│adamy oko.


Zwierciadlane - zamiast soczewki skupiaj┬▒cej zastosowane jest lustro przez, które jest tworzony obraz jest on odbijany za pomoc┬▒ dodatkowego lustra umieszczonego w wi┬▒zce ┬Âwiat┬│a i kierowany do okularu. Teleskopy te maj┬▒ ró┬┐ne typy konstrukcji, najcz├¬┬Âciej stosowanymi s┬▒: Teleskop Newtona oraz teleskop Cassegraina.

Jedne z najwi├¬kszych refraktorów znajduj┬▒ si├¬:
 • w Obserwatorium Yerkesa k/ Chicago { ┬Âr. obiektywu 102 cm}

 • w Obserwatorium Licka k/ San Francisko { ┬Âr. 91 cm}
 • w Obserwatorium Meudon k/ Pary┬┐a { ┬Âr. 83 cm}
Najwiêksze teleskopy zwierciadlane:

 
 • 10 metrowy teleskop Kecka na Hawajach
 • teleskop w Obserwatorium Astrofizycznym na Kaukazie {┬Âr. 610 cm}
 • teleskop w Mount Palomar w Kalifornii { ┬Âr.508 cm}
 

5. Globus Nieba, globus Ksiê¿yca.

 

6. Obrotowa mapa nieba - sk┬│ada si├¬ z ruchomej cz├¬┬Âci z podzia┬│k┬▒ godzinow┬▒ i kalendarzem.
7. Ma┬│e planetarium Baadera - ma┬│y globus nieba wykonany z ciemnego szk┬│a organicznego pokazuj┬▒cy poprawnie zorientowany wygl┬▒d nieba gwia┬╝dzistego.

ASTROFOTOGRAFIA

Nie ma wymagañ skomplikowanego wyposa¿enia. Proste aparaty fotograficzne z mechanicznymi migawkami sprawdzaj± siê lepiej od modeli elektronicznych.

Jak fotografowa├Ž gwiazdy?

Film o czu┬│o┬Âci od 400 do 800 ISO, nalezy w┬│o┬┐yc do aparatu, ustawi├Ž go na trójnogu i zogniskowa├Ž do niesko├▒czono┬Âci. Nastepnie trzeba wybra├Ž ┬Âwiat┬│osi┬│├¬ 2,8 i namierzy├Ž gwiazdozbiór.

Najlepiej pos┬│u┬┐y├Ž si├¬ wyzwalaczem, by trzyma├Ž migawk├¬ otwart┬▒ przez oko┬│o 20 - 40 sekund- jest to sposób aby utrwali├Ž na kliszy tyle gwiazd, ile tylko mo┬┐na dostrzec go┬│ym okiem.

Je┬┐eli jednak chcemy utrwali├Ž np. mg┬│awice koniecznie musimy wybrac takie miejsce gdzie jest zupe┬│nie ciemno i wówczas umocowa├Ž aparat do monta┬┐u paralaktycznego, który to jest nap├¬dzany silnikiem co pozwala nam sledzi├Ž gwiazdy w czasie od 5 do 15 minut ekspozycji. Jest to bardzo prosta metoda i daje wy┬Âmienite rezultaty.

Aby sfotografowa├Ž po┬Âwiat├¬ ksi├¬┬┐ycow┬▒ nale┬┐y wybra├Ž czas na┬Âwietlania ok. 40 sekund przy ┬Âwiat┬│osile 2,8 oraz czu┬│o┬Âci filmu 400 ISO.

Natomiast szlaki gwiazd fotografujemy z otwart┬▒ migawk┬▒ w czasie od 10 do 60 minut. W skutek wirowego ruchu naszej planety zakre┬Âl┬▒ one na niebosk┬│onie ┬│uki.

 

 

 
 
Zebra┬│a i opracowa┬│a na podstawie ┬╝róde┬│ {bibliografia poni┬┐ej}.
Zbiorów w┬│asnych i ┬╝róde┬│ internetowych [zdj.] Magdalena Struska.
© MMagdalena Struska de Merowing
Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.
 
Bibliografia:
 • Astronomie Als Hobby - Detlev Block, Germany przek┬│ad polski Teresa Giedroj├Ž- Rudawy.
 • Astronomia Robert Burnham, Allan Dyer Jeff Kanipe;  wyd.Arkady.
Strony na, których s┬▒ dodatkowe informacje :
 • http://www.astro.uni.wroc.pl
 • http://fatcat.ftj.agh.edu.pl/
 • http://auger.ifj.edu.pl/UHE/Zrodla_UHE.html
 • http://news.astronet.pl/dir.cgi?344