> Strona główna > Artykuly > Rozne > Matryca Czlowieka i znamie Krolow z dynastii Merowingow - The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Pszczo³y AS

Matryca Czlowieka i znamie Krolow z dynastii Merowingow - The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians
Data 21/09/2012 23:55  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 5771  Jêzyk Polish
 


 
 

Znamie w postaci czerwonego krzyza bylo cecha rozpoznawcza rodu Merowingow. Czerwony krzyz znajdujacy sie pomiedzy lopatkami lub na piersi, pozwalal natychmiast rozpoznac kazdego z Merowingow. Dynastia Merowingow cieszyla sie wyjatkowym respektem a krolowie posiadali ponad naturalne zdolnosci. Potrafili uzdrawiac za pomoca dotyku, nazywano ich czarownikami, ale co najwazniejsze ich krew uznawana byla za swieta.


Dokladne pochodzenie jednej z galezi tego rodu nie jest znane. Wedlug mitow pochodzi ona z morza, co mozna zinterpretowac, jako zamorskie, lub nie europejskie pochodzenie. Zamorskie pochodzenie mozna rowniez przypisac rodowi wywodzacemu sie od Chrystusa i Magdaleny. W konsekwencji nieznana, lub dla bezpieczenstwa celowo ukrywana, druga galezia rodu Merowingow moze byc krew Chrystusa. W ostatnio odczytanym koptyjskim manuskrypcie z IV wieku istnieje zwrot, w ktorym Chrystus mowi slowa „moja zona”. Taki zwrot poswiadcza istnienie malzenstwa, Chrystusa i Magdaleny.


http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeli
ne_og&action_object_
map=%7B%22281915988585
088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=
%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

Krolowie z rodu Merowingow panowali od V do VII wieku na duzym obszarze Europy (teren obecnej Francji i Niemiec). Nosili w swoich zylach swieta krew i dali poczatek wielu przyszlym dynastiom krolewskim.


Uzasadnieniem dla korzeni Chrystusowych rodu Merowingow jest fakt, ze w przyszlych wiekach wielu wladcow Europy bedzie zabiegalo o sluby z ksiezniczkami merowinskimi. Byly nawet przypadki poslubienia ksiezniczek merowinkich przez niektorych Papiezy. Wszyscy oni w ten sposob, chcieli posiadac swieta krew w rodowodzie swoich potomkow.


Znamie rodu Graala, spadkobiercow Merowingow.


Znamie Merowingow nie otwieralo sie juz od kilkunastu stuleci i pojawilo sie dopiero po inicjacji rodziny Graala w systemie magnetycznym Matrycy Czlowieka. Wyglad znaku w postaci czerwonego krzyza, przybral jednak nieco inny ksztalt, pozostala wspolnota miejsca i barwy, natomiast rozwinela sie forma geometryczna. Znamie, ktore pojawilo sie miedzy lopatkami tworcy matrycy, posiada forme geometryczna gwiazdy z osmioma promieniami. Inna interpretacja tej formy, moga byc dwa krzyze posiadajace wspolne centrum i lezace w tym samy obszarze.www.andrzejstruski.com

Wszelkie Prawa Zastrzezone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgoda autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorow.   The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians.

 

The birthmark in the form of the red cross was a characteristic feature of the house of the Merovingians. The red cross that was situated between the shoulders or on the chest allowed one to recognise each of the Merovingians at once. The dynasty of the Merovingians enjoyed an exceptional respect and the kings had supernatural powers. They could heal by touch, they were called the sorcerers, but most importantly their blood was considered to be the holy one. 

 

The precise origin of one of the branches of this house is not known. According to the myths it comes from the sea, what can be interpreted as an over-sea or a non-European origin. The over-sea origin can be also ascribed to the house that descends from Christ and Magdalene. Consequently, the second branch of the house of the Merovingians which was unknown or for safety reasons which was purposely kept in concealment may be the blood of Christ. In the Coptic manuscript  of 4th century that has been recently read there is a phrase in which Christ says the words: ”my wife”. Such a phrase is evidence that Christ and Magdalene were married.

 

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

 

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

 

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action
_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&a
ction_object_map=%
7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088
%22%3A%22og.
recommends%22%7D&action_ref_map
=[]

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

 

The kings from the house of the Merovingians ruled from V to VII th century on a big area of Europe  (the region of present-day France and Germany). They had the holy blood in their veins and they gave rise to many future royal dynasties.

 

The justification of the Christian roots of the Merovingian house is the fact that in past centuries many rulers of Europe endeavoured to marry the Merovingian princesses. There were even some cases when some Popes married the Merovingian princesses. All of them in  this way wanted to have the holy blood in the bloodline of their descendants.

 

The birthmark of the house of Graal, of the successors of the Merovingians.

 

The birthmark of the Merovingians has not opened from ten to twenty centuries and it appeared only when the initiation of the family of Graal in the magnetic system of the Matrix of a Man had taken place. However, the appearance of the mark in the form of the red cross assumed a different shape, there is a union of place and colour whereas the geometrical form has developed. The birthmark that appeared between the shoulders of the creator of the matrix has a geometrical form of a star with eight rays. A different interpretation of this form may be two crosses which have a common centre and which are situated in the same area.

 
© Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com


21.09.2012.

 All Rights Reserved. Copying, distribution only by the permission of the author of the text and giving the link to the original site of the authors.