> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Matryca Czlowieka i znamie Krolow z dynastii Merowingow - The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians
Data 21/09/2012 23:55  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠4179  Jŕzyk Polish
 


 
Znami├¬ w postaci czerwonego krzy┬┐a by┬│o cech┬▒ rozpoznawcz┬▒ rodu Merowingów. Czerwony krzy┬┐ znajduj┬▒cy si├¬ pomi├¬dzy ┬│opatkami lub na piersi, pozwala┬│ natychmiast rozpozna├Ž ka┬┐dego z Merowingów. Dynastia Merowingów cieszy┬│a si├¬ wyj┬▒tkowym respektem a królowie posiadali ponad naturalne zdolno┬Âci. Potrafili uzdrawia├Ž za pomoc┬▒ dotyku, nazywano ich czarownikami, ale co najwa┬┐niejsze ich krew uznawana by┬│a za ┬Âwi├¬t┬▒.


Dok┬│adne pochodzenie jednej z ga┬│├¬zi tego rodu nie jest znane. Wed┬│ug mitów pochodzi ona z morza, co mo┬┐na zinterpretowa├Ž, jako zamorskie, lub nie europejskie pochodzenie. Zamorskie pochodzenie mo┬┐na równie┬┐ przypisa├Ž rodowi wywodz┬▒cemu si├¬ od Chrystusa i Magdaleny. W konsekwencji nieznan┬▒, lub dla bezpiecze├▒stwa celowo ukrywan┬▒, drug┬▒ ga┬│├¬zi┬▒ rodu Merowingów mo┬┐e by├Ž krew Chrystusa. W ostatnio odczytanym koptyjskim manuskrypcie z IV wieku istnieje zwrot, w którym Chrystus mówi s┬│owa „moja ┬┐ona”. Taki zwrot po┬Âwiadcza istnienie ma┬│┬┐e├▒stwa, Chrystusa i Magdaleny.

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

Królowie z rodu Merowingów panowali od V do VII wieku na du┬┐ym obszarze Europy (teren obecnej Francji i Niemiec). Nosili w swoich ┬┐y┬│ach ┬Âwi├¬t┬▒ krew i dali pocz┬▒tek wielu przysz┬│ym dynastiom królewskim.

Uzasadnieniem dla korzeni Chrystusowych rodu Merowingów jest fakt, ┬┐e w przysz┬│ych wiekach wielu w┬│adców Europy b├¬dzie zabiega┬│o o ┬Âluby z ksi├¬┬┐niczkami merowi├▒skimi. By┬│y nawet przypadki po┬Âlubienia ksi├¬┬┐niczek merowi├▒skich przez niektórych Papie┬┐y. Wszyscy oni w ten sposób, chcieli posiada├Ž ┬Âwi├¬t┬▒ krew w rodowodzie swoich potomków.

Znami├¬ rodu Graala, spadkobierców Merowingów.

Znami├¬ Merowingów nie otwiera┬│o si├¬ ju┬┐ od kilkunastu stuleci i pojawi┬│o si├¬ dopiero po inicjacji rodziny Graala w systemie magnetycznym Matrycy Cz┬│owieka. Wygl┬▒d znaku w postaci czerwonego krzy┬┐a, przybra┬│ jednak nieco inny kszta┬│t, pozosta┬│a wspólnota miejsca i barwy, natomiast rozwin├¬┬│a si├¬ forma geometryczna. Znami├¬, które pojawi┬│o si├¬ mi├¬dzy ┬│opatkami twórcy matrycy, posiada form├¬ geometryczn┬▒ gwiazdy z o┬Âmioma promieniami. Inn┬▒ interpretacj┬▒ tej formy, mog┬▒ by├Ž dwa krzy┬┐e posiadaj┬▒ce wspólne centrum i le┬┐┬▒ce w tym samy obszarze.


www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.   
The matrix of a Man and the birthmark of the Kings from the dynasty of the Merovingians.

 

The birthmark in the form of the red cross was a characteristic feature of the house of the Merovingians. The red cross that was situated between the shoulders or on the chest allowed one to recognise each of the Merovingians at once. The dynasty of the Merovingians enjoyed an exceptional respect and the kings had supernatural powers. They could heal by touch, they were called the sorcerers, but most importantly their blood was considered to be the holy one. 

 

The precise origin of one of the branches of this house is not known. According to the myths it comes from the sea, what can be interpreted as an over-sea or a non-European origin. The over-sea origin can be also ascribed to the house that descends from Christ and Magdalene. Consequently, the second branch of the house of the Merovingians which was unknown or for safety reasons which was purposely kept in concealment may be the blood of Christ. In the Coptic manuscript  of 4th century that has been recently read there is a phrase in which Christ says the words: ”my wife”. Such a phrase is evidence that Christ and Magdalene were married.

 

http://www.tvn24.pl/jezus-rzekl-do-nich-moja-zona-odszyfrowano-starozytny-manuskrypt,277702,s.html

 

http://www.lavie.fr/une/jesus-etait-marie-les-questions-que-pose-le-fragment-de-papyrus-copte-19-09-2012-30978_2.php

 

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/2012/09/18/20210736.html?fb_action_ids=281915988585088&fb_action_types=og.recommends&fb_source=timeline_og&action_object_map=%7B%22281915988585088%22%3A457862334253367%7D&action_type_map=%7B%22281915988585088%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=[]

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vlmoILJmH4M#!

 

The kings from the house of the Merovingians ruled from V to VII th century on a big area of Europe  (the region of present-day France and Germany). They had the holy blood in their veins and they gave rise to many future royal dynasties.

 

The justification of the Christian roots of the Merovingian house is the fact that in past centuries many rulers of Europe endeavoured to marry the Merovingian princesses. There were even some cases when some Popes married the Merovingian princesses. All of them in  this way wanted to have the holy blood in the bloodline of their descendants.

 

The birthmark of the house of Graal, of the successors of the Merovingians.

 

The birthmark of the Merovingians has not opened from ten to twenty centuries and it appeared only when the initiation of the family of Graal in the magnetic system of the Matrix of a Man had taken place. However, the appearance of the mark in the form of the red cross assumed a different shape, there is a union of place and colour whereas the geometrical form has developed. The birthmark that appeared between the shoulders of the creator of the matrix has a geometrical form of a star with eight rays. A different interpretation of this form may be two crosses which have a common centre and which are situated in the same area.

 
© Struski Andrzej de Merowing.

www.andrzejstruski.com
21.09.2012.

 All Rights Reserved. Copying, distribution only by the permission of the author of the text and giving the link to the original site of the authors.