> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
TAJEMNICA STRZEZONA JAK ZYCIE - GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH FRANCUSKICH
Data 18/10/2012 21:38  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 13729  Język Polish
 

                   TAJEMNICA STRZEŻONA JAK ŻYCIE

Tę tajemnicę znamy już od kilku lat, a obecny czas jest tak szczególny, że postanowiliśmy ją opublikować. Odkrycie przez nas tej tajemnicy i wielu innych w tym rejonie Pirenejów było możliwe dzięki szczególnym wewnętrznym naszym cechom, jakimi dysponujemy z racji naszego pochodzenia z Rodu Merowingów i spadkobierców Rodu Graala. Niejedniokrotnie zdarzały się przypadki, że odkrywaliśmy historyczne artefakty tak jak byśmy je znali i wiedzieli gdzie się znajdują. Dzięki tym cechom odkryliśmy wszystkie najważniejsze tajemnice, które już w dużej części opublikowaliśmy a pozostałe w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne.

Nasze odkrycia archeologiczne  zostały zgłoszone do DRAC Montpellier, zostało wysłane także pisemne powiadomienie do Minister of Culture, France.

W myśl prawa, przedstawiamy naszą hipotezę dotyczącą; -

 GROBOWIEC MARII MAGDALENY W PIRENEJACH

                                FRANCUSKICH

Grób Magdaleny w Pirenejach, miejsce wyjątkowo dobrze ukryte a poszukiwane w różnych częściach Europy. Strzegą tajemnicy tego miejsca ci, którym otwarcie grobu Magdaleny żony Chrystusa może zniszczyć cały dorobek, skrzętnie gromadzony przez dwa tysiące lat. Poszukiwało go wielu a leży on sobie spokojnie na stoku góry, z której wypływa źródło Magdaleny. Czy to tylko przypadkowa zbieżność, że źródło Magdaleny wypływa z góry, na której ukryty jest grób Magdaleny?

Niewiele pozostało informacji, które wskazałyby to miejsce; cztery stare znaki i kilka wskazówek pozostawionych przez proboszczów H. Boudeta i B. Sauniere. Stare znaki wykute w skale, mimo, że widoczne jak na dłoni (przynajmniej jeden) nic nikomu nie powiedziały. Wskazówki proboszczów, również nie przemówiły do poszukiwaczy. To nie są klucze, które czekają by ktoś je wziął do ręki i otworzył drzwi. Te znaki same w sobie i ich wskazania, są ulotne w swojej wymowie, a dodatkowo wieloznaczne i powiązane z różnymi mitami.

Nas one również nie zaprowadziły do miejsca gdzie jest ukryte wejście do grobowca, ale ten jeden na okrągłej skale, był dla mnie wystarczająco wymowny.

 
 


Fot. 1/ Gwiazda w kole zbudowana z czterech M.

Nie miałem wątpliwości, gdy zobaczyłem gwiazdę w kole, gwiazdę zbudowaną z czterech M. wpisanych w okrąg. Nie była to pierwsza taka gwiazda, wcześniej w okolicy Rennes les Bains widziałem inne, razem odkryliśmy ich prawie dwadzieścia, ale ta jedna posiada szczególną wymowę.

Pozostałe są podrabiane prawdopodobnie w tym celu, aby ukryć znaczenie tej najważniejszej.

 Czułem, że jest tu miejsce ukrycia wejścia do grobu Magdaleny. Do grobowca nie wchodziłem, bo jest to zasypane wejście do podziemnej świątyni celtyckiej, co wskazują znaki wyrzeźbione na skale ponad wejściem.

To, że tylko czuję, jeszcze by nie było wystarczającym dowodem. Odkryliśmy również znaki i wskazówki, prawdopodobnie wszystkie, jakie pozostały w formie przygotowanego przed wiekami przekazu. Pierwszy znak miał zadanie, wskazać kierunek grobu, albo gwiazdy z czterema M. Jego lokalizacja nie była przypadkowa a dobór miejsca, gdzie został ulokowany pozwalał powiązać go z zupełnie innym tematem, tym samym uzyskał inne znaczenie.
Fot. 2/ Znak na kamiennym fotelu, który służył kapłanom druidzkim został wykonany, jako jego ozdoba i nic szczególnego nie wiąże go z Magdaleną ani miejscem jej ostatniego spoczynku. Posiada tylko jeden szczegół, który nietypowo wyróżnia się w całym wizerunku tego znaku. Jedna z dwóch ukośnych linii tworzących symbol „X” na pionowej belce krzyża jest dłuższa, i to ona wskazuje kierunek gdzie jest wyrzeźbiona gwiazda w okręgu.

 Pozostałe dwa znaki również są wyrzeźbione na tym fotelu. Na przedniej części fotela, znajdują się dwa znaki, które przywołują na myśl manuskrypty, jakie proboszcz z Rennes le Chateau B. Sauniere odkrył podczas prac remontowych w miejscowym kościele ponad sto lat temu. Te manuskrypty, są uznawane, jako pisma kryjące jakieś tajemnice związane z rodem Chrystusa i Magdaleny.
Fot. 3/ Charakterystyczny trójkąt, widoczny ponad lewym oparciem fotela.
Fot. 4/ Znak wyrzeźbiony ponad prawym oparciem fotela, jest zastosowany w tekstach obu manuskryptów, jako litera M. (Magdalena). W jednym z manuskryptów, ten znak wraz z trójkątem stanowią nagłówek. Takie zastosowanie tych dwóch znaków w manuskryptach i tu na fotelu, stanowi jednoznaczne wskazanie, że te znaki mówią o Chrystusie i Magdalenie. Lewe oparcie fotela jest zgodne ze wskazywanym kierunkiem, to oznacza, że specyficznie wyglądające M. wskazuje na miejsce związane z Magdaleną.

 


Fot. 5/ Manuskrypt ten, posiada nagłówek składający się z tych dwóch znaków. Oprócz znamiennego zastosowania litery M. i trójkąta, posiada również szczególną numerację wierszy. Ta numeracja może posiadać wspólne cechy z szyfrem H. Boudeta. 

 

Fot 6. Ten manuskrypt w swoim tekście posiada wyróżniające się litery M.

Wykonanie tych dwóch znaków na kamiennym fotelu (obecnie on nazywany jest „fotelem diabla”), gdzie wyrzeźbiony jest znak wskazujący kierunek grobu, posiada duże znaczenie. Wiąże wskazywany kierunek z Magdaleną, „mówiąc”; - tam gdzie wskazuje dłuższa linia „X”, jest coś, co dotyczy rodu Chrystusa i Magdaleny. Tak mało a zarazem tak wiele, pokazują nam te skromne cztery znaki. Są one na tyle skromne i wieloznaczne w odniesieniu do różnych mitów z nimi związanych, że nikt przed nami nie odczytał ich właściwej wymowy.

Poza tymi czterema znakami, istnieją jeszcze inne informacje, które zostały pozostawione, sto lat temu przez obydwóch proboszczy.

H. Boudet proboszcz miejscowej parafii, poświęcił kilkadziesiąt lat by pozostawić po sobie informacje, które przetrwają do naszego czasu i by pośród różnych zawiłych przekazów ukryć te najistotniejsze, dotyczące tajemniczego miejsca w górach.

Proboszcz Boudet pozostawił po sobie dużo pisemnych publikacji, które zawierają różne tajemnicze odniesienia. Jednak nic konkretnego z tych publikacji nie wynika. Pozostawił również przesłanie z za grobu, paradoksalnie, o grobie Magdaleny, mówi na swoim grobie. Na płycie grobu, gdzie oprócz niego leży również jego brat, który wspólnie z nim zajmował się tajemnicami Pirenejów, kazał wyryć szczególne napisy.

 


Fot. 7/ Widoczny na kamiennej książce (tak nazwano ten fragment płyty) znak w formie położonej na boku litery M.

 


Fot. 8/ Tu widoczne napisy istniejące na płycie nagrobnej, posiadają szczególną cechę charakterystyczną. Napisy po prawej stronie, posiadają zupełnie inną formę, niż te po lewej stronie. Istnieje tu odniesienie do tego manuskryptu, który posiada numerowane wiersze. Napisy po prawej stronie, dotyczące proboszcza H. Boudeta, są zebrane w 14 wierszy a te po lewej stronie, dotyczące jego brata Edwarda, w ostatnim, łukowo uformowanym wierszu posiadają 14 znaków. Wygrawerowane litery, tylko w części odpowiadają wyglądowi liter, jakie w tych miejscach powinny się znajdować. Taki sposób wykonania napisów, jest bardzo tajemniczy a już ostatni wiersz po lewej stronie, to zupełny szyfr. Tylko dwie litery w tym wierszu są w pełni wykształcone, pozostałe to ukośne, lub proste kreski, niewiele mające wspólnego z pismem.

Dodatkowo łukowata forma wiersza, jakby wymuszała szukanie w nim ukrytych informacji.

Należy zadać pytanie; jakich informacji możemy się spodziewać w tym tajemniczym wierszu?

Jedyne rozsądne wyjaśnienie tej kwestii posiada odniesienie w ilości ujętych w nim znaków. Jest ich 14, również 14 wierszy posiada tekst po prawej stronie płyty nagrobnej i tyle samo tajemniczo ponumerowanych wierszy znajduje się w manuskrypcie, którego nagłówek odnosi się do Magdaleny. Dalej te same znaki, które tworzą nagłówek manuskryptu towarzyszą na kamiennym fotelu, kierunkowskazowi, który pokazuje gdzie leży gwiazda posiadająca 4 M. Z kolei inny element napisów na płycie nagrobnej, również odnosi się do tego M., poprzez szczególne wygrawerowanie leżącej na boku litery M. na kamiennej książce.

Wniosek mówi nam, że te 14 znaków z krzywego wiersza ma coś wspólnego z górą, która jest wskazana, jako ta, gdzie jest ukryty grób Magdaleny. Łukowata forma wiersza, może dotyczyć półokrągłego zbocza, na którym znajduje się szereg skał.

Jeżeli tak jest w istocie, to te znaki mówią o istnieniu dwóch szczególnych skał, lub zbiorowisk skalnych. Wynika to z tego, że dwa z pośród 14-stu znaków są wygrawerowane jeden nad drugim, lub odwrotnie jeden ze znaków jest wygrawerowany niżej.

Reasumując, z pośród wszystkich skał, które leżą na zboczu góry, dwie posiadają szczególne znaczenie dla lokalizacji grobu Magdaleny. Biorąc pod uwagę fakt, że tylko jedna jest oznaczona gwiazdą składającą się z 4 M., to druga musi się znajdować w jej najbliższym otoczeniu. Pytanie, która?

I na to pytanie znaleźliśmy odpowiedź, we wskazówkach Proboszcza B. Sauniere.

Zastanawiałem się, co takiego chciał przekazać Sauniere, tworząc zbiór postaci zupełnie do siebie niepasujących i to przy samym wejściu do kościoła. Tak, jakby chciał, by przypadkiem, ten jego przekaz nie został pominięty.

 


Fot. 9/ Demon Asmodeusz, trzymający na plecach kropielnicę a na pierwszym planie widoczne pazury jego lewej ręki, które wyglądają jakby za moment miały być wbite w udo.

Stworzył zespół składający się z demona, który na głowie dźwiga kropielnicę ze święconą wodą. Wyżej są umieszczone dwie jaszczurki z jednoznacznie wyeksponowanym inicjałem B.S. Pod jaszczurkami widoczny jest motyw roślinny z wystającą szyszką piniową. Powyżej, cztery Anioły, przedstawiają znak krzyża, który ponad ich głowami jest pokazany w szczególnej formie.

  
 

Fot. 10/ Dwie jaszczurki a nad nimi, jest widoczny znak z inicjałami dwóch rzek. 

Ten cały przedziwny zbiór, posiada jeszcze cechy szczególne. I tak, pierwszą są pazury demona, które zdawają się wbijać w jego własne udo, a na łydce tej nogi są widoczne wzdłużne rysy. Ta cecha mówi, że należy zwrócić uwagę na jakieś 4 podłużne rysy, jako znaki.

 


Fot. 11/

Ale najważniejsza z pośród wszystkich cech szczególnych, to forma budowy krzyża. Jest to krzyż równoramienny, którego ramiona są zakończone liliami. I ta cecha, wskazuje nam informacje, że dotyczy on rodu Chrystusa i Magdaleny. Ten szokujący wielu zbiór postaci dotyczy spraw związanych z tą rodziną. Dodatkowo na krzyżu jest opisany okrąg, na którym widoczne są w każdej z 4 części okręgu zagłębione w nim po 4 kulki. Takie same kulki znajdują się przy liliach, po 2 przy każdej i jedna w środku krzyża. Dodatkowo na 4 belkach krzyża, widać po trzy nacięcia.

Pierwszy wniosek, jaki możemy wyciągnąć to liczba 4, która jest tu dominująca. Lilie – 4, cztery zbiory kulek po 4 kulki, cztery po 2 perły na liliach i cztery zbiory po 3 nacięcia. O ile po 2 kulki na liliach wynikają z samej formy przedstawionych tu symboli, to 3 nacięcia do tego zbioru nie pasują.

Z cech szczególnych zawartych w konstrukcji krzyża, możemy wyciągnąć kilka wniosków.

1.       Cały zbiór krzyża dotyczy Magdaleny i Chrystusa, dominują tu lilie.

2.       Istotnym tu wskazaniem, jest cyfra 4.

3.  Widniejący na krzyżu okrąg, poprzez liczbę 4 i lilie, kieruje nasze myśli, do gwiazdy w kole zbudowanej z 4 M.

4.       Dysharmonia 3 nacięć, wskazuje nam jakiś nowy aspekt w całym temacie związanym z grobem Magdaleny, bo powyższe wskazanie jednoznacznie tam nas kieruje.
Postacie 4 Aniołów, posiadają tak ułożone skrzydła, że przywołują w wyobraźni litery M. Z kolei napis, który widnieje u ich stóp mówi; - „Przez ten znak pokonasz go”

Znak, o którym mówi napis to inicjały B.S i tu w stosunku do lokalizacji wskazywanego grobowca, te inicjały posiadają sens. Jeżeli staniemy w miejscu gdzie znajduje się skała oznakowana gwiazdą w kole, plecami do niej, to u stóp góry będziemy mieli dwie płynące rzeki. Ta z prawej strony, nazywa się La Sals i odpowiada literze S., znajdującej się po prawej stronie inicjału. Rzeka z lewej strony nazywa się La Blanque i odpowiada literze B. znajdującej się po lewej stronie inicjału. Obie tu się łączą i dalej płyną ku północy przez Rennes les Bains.

W takim kontekście; -„Przez ten znak pokonasz go”, oznacza, że w związku z grobowcem leżącym pomiędzy rzekami, których inicjały B.S. są ujęte na znaku, ktoś zostanie pokonany. W ten sposób ujęta kwestia tego inicjału, potwierdza lokalizację grobowca pomiędzy rzekami, których nazwy są zgodne z inicjałami; - B. = Blanque, i S. = La Sals.

Bardzo ważne pytanie; - komu może tak dalece zaszkodzić coś, co znajduje się w grobowcu Magdaleny, a może i Chrystusa, zaszkodzić tak bardzo, że ten „on” zostanie pokonany?

Pozostały jeszcze do wyjaśnienia cechy związane z nacięciami widocznymi na krzyżu. Poza tymi są w tym zbiorze postaci, jeszcze inne nacięcia. Występują one, na motywach roślinnych pod jaszczurkami i pod lewym skrzydłem demona. Takie nacięcia, sugerują, że na skałach, które są związane z grobowcem występują jakieś sztucznie wykonane rysy, czy wyżłobienia.

Pazury demona i widoczne nacięcia, symbolizują różne znaki, jakie znajdują się na skale lezącej poniżej tej, gdzie znajduje się gwiazda w kole.

Tak, więc wspólnymi siłami, czterech starych znaków i wskazań proboszczów, można precyzyjnie określić położenia grobowca Magdaleny a możliwe jest, że i Chrystusa.©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing

18.10.2012.

www.andrzejstruski.com
Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów. 
 


France,Rennes le Chateau,MAS, Rennes les Bains,