> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Kto i czym stresuje sie w pracy
Data 13/04/2010 21:33  Autor Magdalena Struska  Klikni੠3227  Jŕzyk Polish
 

 

Stres w pracy - raport Melisany Klosterfrau na podstawie wyników bada├▒ Pentor Research International

A┬┐ 85% aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres w pracy, jak wynika z najnowszego badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau zrealizowanego na zlecenie firmy Klosterfrau Healthcare Group. Tylko 11% pracowników traktuje prac├¬ jako spe┬│nienie marze├▒ i ┬╝ród┬│o przyjemno┬Âci, a dla ponad 60% jest przede wszystkim sposobem zarobienia na ┬┐ycie. Najwy┬┐szy procent zestresowanych prac┬▒ Polaków mieszka w Warszawie.

Coraz cz├¬┬Âciej praca poch┬│ania nas bez reszty. Ci┬▒gle o niej my┬Âlimy. Dla wielu osób koniec weekendu to powód do niepokoju. Kolejny tydzie├▒ i ogrom obowi┬▒zków, którym za wszelk┬▒ cen├¬ musimy sprosta├Ž. Napi├¬cie zwi┬▒zane z prac┬▒ towarzyszy nam ka┬┐dego dnia, bez wzgl├¬du na rodzaj wykonywanej pracy czy zajmowane stanowisko. Stres jest naturaln┬▒ reakcj┬▒ na codzienne wyzwania i ┬┐yciowe zmiany, nie tylko negatywne, ale równie┬┐ pozytywne. Stresuj┬▒ce mo┬┐e by├Ž wszystko: przelot samolotem, egzamin na prawo jazdy, pierwszy dzie├▒ w pracy czy jej utrata. To w┬│a┬Ânie stres jest uznawany za jedno z g┬│ównych zagro┬┐e├▒ zwi┬▒zanych z miejscem pracy. Wyniki badania wskazuj┬▒ na to, ┬┐e 85% aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres zwi┬▒zany ze swoj┬▒ prac┬▒ 

Praca spe┬│nione marzenia

 Rywalizacja, po┬Âpiech, wysokie wymagania, szybkie tempo pracy. Wszystko to sprawia, ┬┐e pewna grupa ludzi z ka┬┐dym dniem coraz bardziej oddala si├¬ od swoich marze├▒. Wznios┬│e idee, m┬│odzie├▒cze marzenia ust├¬puj┬▒ miejsca my┬Âleniu o wysokich zarobkach i posiadaniu s┬│u┬┐bowego samochodu. Dla blisko dwóch trzecich ankietowanych praca to przede wszystkim ┬╝ród┬│o dochodu, dla 17% to obowi┬▒zek zarazem konieczno┬Â├Ž. S┬▒ równie┬┐ i tacy, którzy s┬▒ wierni w┬│asnym idea┬│om. I w┬│a┬Ânie dla tych 11% Polaków wykonywana praca zawodowa to spe┬│nienie marze├▒. Natomiast dla co pi┬▒tego pracuj┬▒cego mieszka├▒ca stolicy praca zawodowa to g┬│ownie mo┬┐liwo┬Â├Ž nawi┬▒zania kontaktów osobistych. 

Kto i czym siê stresuje w pracy?

Pojawienie si├¬ stresu mo┬┐e mie├Ž przyczyny w sposobie postrzegania ┬Âwiata, czyli by├Ž uzale┬┐nione od czynników osobowo┬Âciowych. Najgorzej radz┬▒ sobie ze stresem osoby zamkni├¬te w sobie, pesymi┬Âci, a tak┬┐e osoby, które ka┬┐d┬▒ pora┬┐k├¬ prze┬┐ywaj┬▒ jak osobisty dramat. Optymi┬Âci do tego samego problemu podejd┬▒ jak do kolejnego wyzwania.

 Polacy s┬▒ umiarkowanie zadowoleni ze swojej pracy. Lepiej oceniaj┬▒ j┬▒ osoby dobrze wyedukowane, reprezentanci wy┬┐szych klas spo┬│ecznych i mened┬┐erowie. Najwi├¬cej zastrze┬┐e├▒ maj┬▒ osoby s┬│abiej wykszta┬│cone, z niskim poziomem dochodów.

 55% ankietowanych skar┬┐y si├¬ na przem├¬czenie spowodowane nadmiarem obowi┬▒zków. Wielu pracowników cierpi równie┬┐ z powodu niekomfortowych warunków pracy uci┬▒┬┐liwego ha┬│asu czy te┬┐ zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur (43%). U 25% respondentów stres jest wywo┬│any konieczno┬Âci┬▒ zostawania w pracy po godzinach. 

Opinie Polaków o pracy:

Pozytywne ponad 80% respondentów deklaruje, ┬┐e ma jasno okre┬Âlone obowi┬▒zki i dobrze sobie radzi z trudno┬Âciami w pracy; 56% Polaków czuje si├¬ docenianych w pracy, a niewiele wi├¬cej, bo 59% robi to, co lubi. 55% przyznaje, ┬┐e w czasie wolnym nie my┬Âli o pracy.

Negatywne 49% badanych Polaków traktuje prac├¬ po godzinach i w weekendy jako naturalny stan; 41% deklaruje, ┬┐e z┬│y dzie├▒ ma swoje odzwierciedlenie w ich ┬┐yciu prywatnym, a 29% ankietowanych przyznaje, ┬┐e znajomi zarzucaj┬▒ im brak czasu na spotkania towarzyskie. Jednocze┬Ânie 15% badanych przyzna┬│o, ┬┐e obawia si├¬ powi├¬kszy├Ž rodzin├¬ ze wzgl├¬du na prac├¬.

Geografia stresu

 

 

Najcz├¬┬Âciej z powodu stresu w pracy cierpi┬▒ mieszka├▒cy centralnej i zachodniej cz├¬┬Âci Polski. Natomiast najmniej stresuj┬▒c┬▒ prac├¬ maj┬▒ mieszka├▒cy na wschodzie i po┬│udniu Polski. Najwy┬┐szy procent zestresowanych prac┬▒ Polaków mieszka w Warszawie. Stolica skupia a┬┐ 94% zestresowanych pracowników!  

 Jak ze stresem w pracy radz┬▒ sobie warszawiacy?

 A┬┐ 94% aktywnych zawodowo warszawiaków odczuwa stres w pracy. Najcz├¬┬Âciej narzekaj┬▒ na przem├¬czenie, przeci┬▒┬┐enie prac┬▒ (50%), zbyt wysokie wymagania pracodawcy (30%), a na prac├¬ po godzinach 28% ankietowanych.

 Warszawiacy s┬▒ przede wszystkim zm├¬czeni prac┬▒ tak odpowiedzia┬│o 74% ankietowanych. Pozosta┬│e dolegliwo┬Âci zwi┬▒zane z prac┬▒ to bóle g┬│owy (50%) i bóle pleców (29%), a 25% respondentów ma k┬│opoty z zasypianiem.

22% mieszka├▒ców Warszawy w celu odstresowania zajmuje si├¬ tym, co sprawia im przyjemno┬Â├Ž, albo czym┬Â, co odwróci ich uwag├¬ od stresuj┬▒cej sytuacji, a 18% s┬│ucha wyciszaj┬▒cej muzyki lub si├¬ga po papierosy (16%).

 Marzenia dotycz┬▒ przede wszystkim wynagrodzenia (33%), 9% marzy o skróceniu czasu pracy, ale 14% nic by nie zmieni┬│o. Cho├Ž 79% pracuj┬▒cych warszawiaków ma jasno okre┬Âlone obowi┬▒zki, a 61% czuje si├¬ docenianych w pracy, to jednak 33% ankietowanych obawia si├¬ utraty zatrudnienia, a 48% respondentów prac├¬ po godzinach i w weekendy postrzega jako naturalne zjawisko.

 60% mieszka├▒ców Warszawy twierdzi, ┬┐e z┬│y dzie├▒ w pracy odbija si├¬ negatywnie na domownikach, natomiast przyjaciele 32% ankietowanych zarzucaj┬▒ im brak czasu.

 Objawy stresu

 Jak dowodz┬▒ wyniki badania Stres w pracy Raport Melisany Klosterfrau, najcz├¬stszymi dolegliwo┬Âciami zwi┬▒zanymi z wykonywan┬▒ prac┬▒ s┬▒: zm├¬czenie (69%), bóle pleców 42% (najbardziej charakterystyczna dolegliwo┬Â├Ž dla osób po 50. roku ┬┐ycia) i bóle g┬│owy 40% (wskazywane g┬│ównie przez kobiety, osoby w wieku 2539 lat, pracuj┬▒ce w biurach i na kierowniczych stanowiskach). K┬│opoty z zasypianiem ma 22% polskiego spo┬│ecze├▒stwa, a bóle ┬┐o┬│┬▒dka a┬┐ 17%. K┬│opoty z sercem deklaruje 8% Polaków, g┬│ównie osoby starsze (po 50. r┬┐.) i pracuj┬▒ce jednocze┬Ânie w kilku miejscach.

 Nie-bezsilni wobec stresu?

 Jak pokazuj┬▒ wyniki badania, Polacy nie s┬▒ bezradni wobec stresu. Szukaj┬▒ odpr├¬┬┐enia w ró┬┐ny sposób. Wiele osób korzysta ze spacerów na ┬Âwie┬┐ym powietrzu (26%) lub te┬┐ si├¬ga po papierosa (23%). Dla 17% ankietowanych rozwi┬▒zaniem jest odwrócenie uwagi od sytuacji, która spowodowa┬│a stres i zaj├¬cie si├¬ czym┬ innym. M├¬┬┐czy┬╝ni roz┬│adowuj┬▒ napi├¬cie, uprawiaj┬▒c sport, a niekiedy pij┬▒c alkohol. Kobiety najcz├¬┬Âciej zwracaj┬▒ si├¬ po rad├¬ i pomoc do rodziny oraz przyjació┬│, pij┬▒ zio┬│a lub stosuj┬▒ leki uspokajaj┬▒ce.

 Idealna praca

 Jak mówi psycholog Ewa Woydy┬│┬│o: Praca sprawia satysfakcj├¬, je┬┐eli jest doceniana. Nie ma lepszego sposobu docenienia jak odpowiednie wynagrodzenie i dba┬│o┬Â├Ž o dobre warunki oraz czas pracy. W┬│a┬Ânie te wska┬╝niki uwa┬┐amy za najwa┬┐niejsze. Ich lekcewa┬┐enie mo┬┐e powodowa├Ž z┬│e skutki, na przyk┬│ad wypalenie zawodowe, cz├¬ste zmiany pracy, rozmaite dolegliwo┬Âci psychosomatyczne oraz pod┬Âwiadome lekcewa┬┐enie pracy, co oczywi┬Âcie musi wp┬│ywa├Ž na obni┬┐enie efektywno┬Âci.

 Polacy wzi├¬li udzia┬│ w sondzie: Gdybym móg┬│/mog┬│a zmieni├Ž jeden element w pracy, by┬│oby to.... Wyniki sondy ilustruje wykres:

 

 

 

 

dane w %

Badanie przeprowadzono w czerwcu 2007 przez Pentor Research International, Omnibus (CAPI), N = 475, Polacy w wieku 18 lat lub wiêcej, aktywni zawodowo

 

 

Przedruk za zgod┬▒: http://www.pentor.pl/11280.xml

© 4 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem
autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.