> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
TESTAMENT RODU GRAALA cz.I
Data 14/11/2012 00:14  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 2419  Język Polish
 

Przedmowa.
 

 

Rennes le Chateau jest miejscem, gdzie ulokowane są rzeźby i malowidła, które swoim wizerunkiem tworzą obrazowy zbiór treści „Testamentu Rodu Graala”. Zbiór ten, ukryty jest w chrześcijańskim klimacie świątyni, w jej rzeźbach i zdobieniach zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła.

 

Tu w Rennes le Chateau, twórcy Testamentu Rodu Graala, pozostawili znaki proroctwa „pisząc” na kamieniu i w obrazach. Rzeźby i malowidła, swoim charakterem, nie różnią się wiele, od innych motywów sakralnych, są takie by nie budziły podejrzeń, i mogły bezpiecznie zachować się do dzisiejszego dnia.

 

Cały zbiór tego testamentu, posiada wspólny mianownik, jest nim przekazywana obraz rodziny i potomstwa.

 

Z tych wizerunków, możemy wyciągnąć następujące wnioski.

1.      Rzeźby na kościele i w jego wnętrzu, ukazują informacje świadczące o istnieniu dwóch wielodzietnych rodzin.

2.      Jedna z tych rodzin żyła w przeszłości.

3.      Druga rodzina żyje obecnie i pochodzi, z krwi rodziny pierwszej.

4.      Szczegóły zawarte w wizerunkach wskazują cechy osobiste wszystkich postaci.

 TESTAMENT RODU GRAALA

                       

Cz. 1

I.                   Wskazanie miejsca ukrycia treści testamentu.

Treść testamentu ukryta jest w wizerunkach rzeźb i obrazów, które są dekoracjami kościoła w Rennes le Chateau, i w jego najbliższym otoczeniu.

 

 

II.                Z tych wizerunków, możemy wyciągnąć następujące wnioski.

Cały zbiór jest podzielony na kilka tematycznych pod zbiorów.

 

a/ Wizerunek serca Chrystusa, widoczny na figurce umiejscowionej na wilii Betanii.


 

Willa Betania z widoczną na wysokości 2 piętra figurką Chrystusa.

 

Mówiące serce Chrystusa, tak w skrócie można zdefiniować istotę tej rzeźby.  Wizerunek, który na postaci Chrystusa eksponuje Jego serce, jest bardzo wymowny. Serce z takim wizerunkiem jest symbolem twarzy, B. Sauniere uczynił tak, by zwrócić uwagę, na informacje ukryte w obrazach i rzeźbach.

 

Wygląd tego serca posiada szczególną wymowę, jednoznacznie wskazując na oczy, które są szeroko otwarte. Przy tych szeroko otwartych oczach, wyraźny kontrast widzimy patrząc na usta a raczej w miejsce gdzie one powinny być. Nie istnieją, a raczej nie ma ich, bo zamknięte koroną cierniową.

 

Wymowa ta, jest jednoznaczna a informacja, jaką uzyskujemy mówi, by bardzo wnikliwie patrzeć na wszystko, co się tu znajduje. Należy dojrzeć i ocenić każdy detal, będący nawet najdrobniejszym szczegółem istniejących tu zdobień. Patrzeć, to nie tylko widzieć, patrzeć to również myśleć, te szeroko otwarte oczy i tak szczelnie zamknięte usta, mówią jednoznacznie. Bardzo dokładnie oglądaj i bardzo dokładnie analizuj.

 

b/ Zdobienia ponad drzwiami wejściowymi do Kościoła.


1/   2/  

 


Widok „1”; - w pierwszym tle widzimy trzy podobne do siebie nawy. W środkowej stoi figurka niewiasty w dwóch bocznych są usytuowane dwie kwitnące rośliny. Kolejne dwie rośliny stoją poza nawami. Rośliny zdają się być identyczne, różni je sposób ekspozycji. Dwie rośliny, które stoją poza nawami, są przypisane do wspólnego charakteru obrazu, poprzez lokalizację ich na stopniach swego rodzaju podium. W taki sposób są one przypisane do wspólnej grupy pięciu eksponowanych widoków w pierwszym tle.

W zakres pierwszego tła należy zaliczyć szósty widok, jest nim pnącze winorośli, które poprzez okręg z napisem Św. Maria Magdalena, łączy ten widok z postacią niewiasty.

 

Taki charakter ekspozycji sześciu widoków, sugeruje pełną ich wspólnotę. Można przyjąć, że widoczne rośliny symbolizują ludzi. Gdyby rośliny miały być tylko dekoracją, powinny być bardzie różnorodne w swym wyglądzie. Identyczność w przyrodzie, jest rzeczą niespotykaną a zastosowanie naw, jako ekspozycji równej człowiekowi, jest jednoznacznie wymowne.

 

One symbolizują ludzi, ludzi, którzy są związani ze Św. Marią Magdaleną.

 

Widok „2”: - Wizerunek Św. Marii Magdaleny w ciąży, która trzyma krzyż na rękach, jednoznacznie wskazuje, że w czasie po ukrzyżowaniu Chrystusa jest ona w ciąży.

Zdobienia dwóch filarków po obu stronach Magdaleny, są tak wykonane by w określonej perspektywie, ukazywały wzory przypominające małe dzieci. Symboli dzieci jest tutaj kilka, co jest wskazaniem na wielodzietną rodzinę.

 

Ekspozycja Magdaleny świadczy o życiu Chrystusa, człowieka, który poza kanonami kultu, jest normalnym mężczyzną i wraz z Magdaleną ma kilkoro dzieci.

To wskazanie jest wyrażone rzeczą, którą ona trzyma w rękach, (jest to krzyż symbol Chrystusa) w odniesieniu do widocznej ciąży i symboli dzieci.

 

Lilie wyrzeźbione ponad głową Magdaleny wskazują na ich potomków, przyszłe rody królewskie z lilią w herbie.

 

3/  4/  


Widok „3”; - Winorośl jest eksponowana na całej podstawie podestu.

Winorośl będąc uznanym symbolem Chrystusa, wskazuje na jego postac w tym obrazie, i jako szósty widok pierwszego planu, symbolizuje Chrystusa, jako podstawę wskazywanej tu rodziny.

 

Na liściach winorośli są widoczne nacięcia, których wygląd jest powiązany ze znakami wskazującymi miejsce lokalizacji w Rennes les Bains grobowca Magdaleny. W takim kontekście można przyjąć założenie, że ten grobowiec jest wspólnym, Magdaleny i Chrystusa. Drugim znaczeniem nacięć, jest informacja dzieląca widoki tego obrazu, na symbole wskazujące dwie rodziny.

 

Jedna już leży w grobie i pozostał po niej ród z lilią w herbie i druga żyjąca, która jest symbolizowana kwitnącymi roślinami, będąca bezpośrednimi spadkobiercami krwi Chrystusowej.

 

Widok „4”; - Identyczny wygląd czterech roślin, jest nienaturalną formą dla dekoracji kwiatami, natomiast doskonałą symboliką w kwestii przekazu dotyczącego rodziny. Istnieją dwie różnice w identyczności wyglądu tych czterech roślin. Pierwsza charakteryzuje się podziałem na rośliny w nawach i te, które nie stoją w nawach tylko na wspólnym podium. Druga różnica dzieli również te same rośliny, te w nawach posiadają po dwa liście więcej, niż te, które stoją na podeście.

 

W odniesieniu do Magdaleny, której postac jest umiejscowiona w nawie, można przyjąć, że dwie nawy z roślinami symbolizują ojca i matkę, pozostałe dwie dzieci.

 

Szczególny wygląd liści, drugie liście zakrywają owoce (nienaturalnie zamykając im dostęp do światła) mówią, że takie rzeźby roślin symbolizują opiekę nad potomstwem. Taki wygląd u wszystkich roślin symbolizuje wielodzietną rodzinę.

 

Rośliny są pokazane w trakcie rozwoju biologicznego, taki wizerunek wskazuje na życie. Różnica pokazana w mniejszej ilości liści na dwóch roślinach, ukazuje czas w rozwoju roślin a tym samym w życiu rodziny. Wszystkie rośliny posiadają taką samą ilość kwiatów, jedynie dwie mają mniej liści, czyli dwoje dzieci już żyje a kolejne mają być poczęte. Kwiaty oznaczają stan zapylenia w rozwoju rośliny, tym samym w rodzinie powinno by poczęte kolejne dziecko.

 

W tym miejscu i momencie zapisany jest czas odczytania testamentu. Jest on tożsamy z czasem, gdy wskazywana testamentem rodzina, pocznie trzecie dziecko.


c/ Figurka niewiasty w koronie znajdująca się po lewej stronie przed wejściem do Kościoła oraz, zawarte na niej rzeźby i napisy

 

1/ Druga figurka niewiast w ciąży, stoi na postumencie po lewej stronie przy wili Betanii. Posiada dwie cechy charakterystyczne: - koronę z ośmiu wież i różaniec przewieszony przez prawe ramie.

 

Korona zbudowana z wież, jest symbolem walki, lub całkowitej zmiany. Zburzenie starego porządku i zbudowanie od nowa. Takiej korony nie może mieć Matka Chrystusa. Z kolei Magdalena nie może dysponować różańcem. Jego pierwsze formy stosowania notowane są na trzynasty wiek w religii katolickiej. Kult Magdaleny to głównie środowisko Albigensów -Katarów, mordowanych w papieskich krucjatach.

 

Różaniec jest tu szczególnym wskazaniem, wiszący na przedramieniu mówi, ze już nie jest używany. Nie jest trzymany w dłoni, tylko odsunięty na przedramię. Postac, która go tak trzyma, mogła porzucić wiarę chrześcijańską.

 

W kontekście testamentu, należy przyjąć, że eksponowana w taki sposób niewiasta, jest matką we wskazywanej obrazem ponad drzwiami wejściowym do kościoła, żyjącej rodzinie potomków Chrystusa i Magdaleny.

 

1/  2/ 2/ Postument, na którym stoi tajemnicza niewiasta.

W dolnej części postumentu znajduje się znak utworzony z liter A i M. Forma tych liter jest tak dobrana, by razem utworzyły wizerunek dziecka. Ten znak graficzny wskazuje inicjały rodziców i dziecko. Dziecko jest dziewczynką, tym samym litera M, jako najbardziej połączona z postacią dziecka będzie inicjałem imienia Matki. A jako kolejna litera symbolu, będzie inicjałem imienia ojca.Powyżej znaku, widnieje napis MISSION a pod nim cyfry 1891.

Napis jest wyrzeźbiony w szczególny sposób, wygląda to tak, jakby celowo wskazywane były wybrane litery. Tymi wybranymi literami są dwie litery S.

 

Cyfry również są rzeźbione w taki sposób, by wykazać indywidualny wizerunek niektórych cyfr. Szczególny wygląd cyfr, pozwala na interpretację liczby, lub pojedynczych cyfr.
Informacjami pomocnymi w interpretacji napisu i cyfr, są znaki umieszczone na postumencie. Widoczne tu są dwa symbole u podstawy krzyża, po lewej znak zodiaku Barana a po prawej symbol męski. Należy przyjąć, że strona prawa będzie odpowiadała postaci ojca, co wynika z istniejącego tu znaku męskiego. Ponad prawym ramieniem krzyża widoczny jest drugi znak zodiaku Lew. W tym miejscu do inicjału imienia ojca litery A, dodajemy miesiąc jego urodzenia, będzie to lipiec – 7, lub sierpień – 8.

 

Czy znak Barana odpowiada matce?

Na to pytanie brak jednoznacznej odpowiedzi, dlatego, że nigdzie nie ma znaku wskazującego na kobietę. Z kolei w związku z testamentem, istnieją inne przesłanki, które mogą mieć związek z tym znakiem zodiaku.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3

----------- > TESTAMENT RODU GRAALA cz.4©  Magdalena i Andrzej Struski de Merowing  
A.D.13.11.2012.

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les bains, Rennes le Chateau,