> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
TESTAMENT RODU GRAALA cz.3
Data 29/11/2012 10:53  Autor Andrzej Struski i Magdalena St  Klikni੠3119  Jŕzyk Polish
 

 TESTAMENT RODU GRAALA

 

Cz. 3

f/ Droga krzy┬┐owa.

 

1/  2/ 

 

Cztery wybrane stacje z ca┬│ej drogi krzy┬┐owej w ko┬Âciele parafialnym w Renne le Chateau.

 

Stacje drogi krzy┬┐owej swoj┬▒ konstrukcj┬▒ odnosz┬▒ si├¬ do budowy o┬│tarzy i zbioru rze┬╝b ponad wej┬Âciem. Obrazy drogi krzy┬┐owej w swej górnej cz├¬┬Âci znajduj┬▒ si├¬ w miejscu, gdzie w konstrukcji o┬│tarzy jest symbolizuj┬▒ca ród Chrystusa winoro┬Âl. Z kolei ca┬│a pozosta┬│a cz├¬┬Â├Ž obrazów stacji le┬┐y pomi├¬dzy filarkami, które równie┬┐ s┬▒ odniesieniem do konstrukcji o┬│tarzy i obrazu ponad wej┬Âciem. Oznacza to, ┬┐e informacje zawarte w obrazach niektórych stacji b├¬d┬▒ si├¬ odnosi┬│y do testamentu.

 

1/ Stacja pierwsza pokazuje nam odkrywaj┬▒c┬▒ si├¬ kotar├¬ teatru zdarze├▒ z g┬│ównym aktorem w pierwszym planie, Jezusem Chrystusem.

2/ Kolejna stacja pokazuje ukrzy┬┐owanego Chrystusa w otoczeniu osób towarzysz┬▒cych, a po┬Âród nich jest tylko jeden stra┬┐nik.

 

3/   4/ 

 

3/ Stacja trzynasta przedstawia obraz bardzo delikatnego obchodzenia si├¬ z cia┬│em Chrystusa. Wygl┬▒da to tak jakby osoby, które zdejmuj┬▒ go z krzy┬┐a, zwraca┬│y szczególn┬▒ uwag├¬ by nic mu si├¬ nie sta┬│o.

4/ Na tej stacji wida├Ž cia┬│o niesionego do grobu Chrystusa a z jego boku p┬│ynie krew. Krew b├¬dzie p┬│yn├¬┬│a tylko z rany ┬┐ywego cz┬│owieka. Jest tu pokazany obraz, który mówi, ┬┐e w grocie po┬│o┬┐ono nieprzytomnego Jezusa. Po odzyskaniu ┬Âwiadomo┬Âci uka┬┐e si├¬ on potajemnie kilku osobom a nast├¬pnie zniknie z pola widzenia spo┬│eczno┬Âci.

 

g/ Trzej ch┬│opcy

 

1 / 2/ 3/ 

 

Trzech bli┬╝niaczo do siebie podobnych ch┬│opców jest przedstawione wraz z g┬│ównymi figurami w ko┬Âciele.

 

 

 

1.      Posta├Ž opisana, jako ┬Žw. Józef trzyma na r├¬ku pierwsze dziecko. Twarz tej postaci przedstawia nam m┬│odego m├¬┬┐czyzn├¬ a nie starego Józefa. Ta twarz jest bardzo podobna do wygl┬▒du oblicza, jakie cz├¬sto posiadaj┬▒ figury Chrystusa. Chrystus trzyma w prawej r├¬ce kwiat lilii.

2.      Posta├Ž opisana, jako Matka Chrystusa trzyma na r├¬ku drugie dziecko. W kontek┬Âcie do dziecka, które trzyma Chrystus, ta posta├Ž przedstawia Magdalen├¬. Dowodem jest tu korona z lili┬▒, która wskazuje na ród Chrystusa i Magdaleny, jako przysz┬│e pokolenia królów z lili┬▒ w herbie.

3.      Posta├Ž Antoniego z Padwy, trzyma na r├¬ku trzecie dziecko. W prawej r├¬ce równie┬┐ trzyma kwiat lilii a dziecko stoi na otwartej ksi┬▒┬┐ce, któr┬▒ trzyma w lewej r├¬ce.

 


Na fresku, który widnieje po przeciwnej stronie o┬│tarza w jednej ze scen jest przedstawiona ta sama posta├Ž niewiasty, która jest opisana, jako Matka Chrystusa z dzieckiem na r├¬ku. Obie niewiasty s┬▒ z twarzy identyczne. Tu jest pokazana jak opiekuje si├¬ czworgiem dzieci. Starsz┬▒ dziewczyn┬▒, dwojgiem synów i ma┬│ym dzieckiem na r├¬ce. W tym widoku jest ona w towarzystwie Chrystusa, b├¬d┬▒c od niego m┬│odsz┬▒ osob┬▒. Taki wizerunek wyklucza, by tu na fresku i na pos┬▒gu, mog┬│a by├Ž przedstawiana Matka Chrystusa, jest to Magdalena z dzie├Žmi. Po zastosowaniu w stosunku do tego fresku odpowiedniej obróbki w postaci ci├¬├Ž, widok tej rodziny znika a pozostaje widok, jaki mo┬┐na zobaczy├Ž z miejsca przed ukrytym w górach grobowcem Magdaleny i Chrystusa.

 

h/ Malowid┬│a we wn├¬trzu ko┬Âcio┬│a.

 

 

Na ca┬│ym zapleczu o┬│tarza widoczne s┬▒ inicja┬│y w postaci zespolonych liter M i S. Taka forma litery M wyst├¬puje na postumencie figurki niewiasty po lewej stronie przed ko┬Âcio┬│em. Tam, jako inicja┬│, jest po┬│┬▒czona z liter┬▒ A.

 

Inicja┬│ w ko┬Âciele dotyczy tej postaci niewiasty, która jest przedstawiana wizerunkiem figurki przed ko┬Âcio┬│em.

  

Alfa i Omega, tych liter nie mog┬│o zabrakn┬▒├Ž w zbiorze testamentu. W my┬Âl przekazu od Boga, który jest zaszyfrowany w tek┬Âcie Apokalipsy, alfa i omega symbolizuj┬▒ zakres wiedzy Syna Boga, który ma przyj┬Â├Ž na Ziemi├¬. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu jednego z j├¬zyków mówi, ┬┐e cz┬│owiek oznaczony tym symbolem, b├¬dzie posiada┬│ pe┬│n┬▒ wiedz├¬ w jednej z dziedzin. Alfabet grecki odnosi si├¬ do j├¬zyka aramejskiego a ten z kolei do tekstów biblijnych. Pe┬│na wiedza wskazywanej postaci b├¬dzie, wi├¬c dotyczy┬│a spraw boskich i duchowych.

 

Alfa i Omega w kontek┬Âcie testamentu symbolizuje ojca ┬┐yj┬▒cej rodziny, przedstawianej w jego tre┬Âci.

 

i/ Cechy wspólne symboli.

 

   

 

  

1.      Wszystkie krzy┬┐e w ko┬Âciele ramiona maj┬▒ zako├▒czone kwiatem lilii, jest to jednoznaczne odniesienie do Chrystusa i jego potomków w królewskich rodach z lili┬▒ w herbie.

2.      Wsz├¬dzie wyst├¬puj┬▒ce zdobienia ro┬Âlinne z widocznym owocem, symbolizuj┬▒ p┬│odno┬Â├Ž – rodzin├¬ wielodzietn┬▒.

3.      Charakterystyczne filarki s┬▒ w ka┬┐dym miejscu, gdzie tworz┬▒ nawy dla przedstawienia wspólnych cech rodzinnych, ró┬┐nych postaci.

4.      Lukowe formy zamykaj┬▒ce filarki dope┬│niaj┬▒ budowy naw.

5.      Ma┬│e wie┬┐yczki ponad sklepieniem naw równie┬┐ tworz┬▒ wspólnot├¬ wizerunku.

 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.4


© Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
2012..11.

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,