> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
TESTAMENT RODU GRAALA cz.4
Data 29/11/2012 17:23  Autor Andrzej i Magdalena Struscy  Kliknięć 2452  Język Polish
 

Testament Rodu Graala 

Cz. 4

 

j/ Działanie proboszcza Berengera Sauniere w czasie tworzenia ostatecznej formy wizerunku testamentu.

 

Wielu ludzi w czasie historycznym przyczyniło się do utworzenia obecnie istniejącego obrazu Testamentu Rodu Graala. Różne działania, które wynikały z sytuacji życiowych powodowały tworzenie przez tych ludzi określonych rzeźb, obrazów, lub napisów. Całokształt obrazu istniał tylko w zamyśle Boga. Poszczególne części rozłożone w czasie wielu wieków, były wynikiem działania w zakresie indywidualnych potrzeb twórczych, lub rodowych przekazów. Wszystkie takie działania w swojej głębi posiadały boskie natchnienie duchowe, które nawet nie zostało rozpoznane ich zmysłami, jako wpływ zewnętrzny, tylko przyjęte z racji własnych potrzeb.

 

B. Sauniere, generalnie przebudował szatę ozdobną kościoła i jego okolic. Motywacje, jakie kierowały jego działaniami pochodziły z istniejących ozdób i tajemniczych manuskryptów. W swojej pracy brał pod uwagę przekazy historyczne spadkobierców rodu i przekazy żyjących jego potomków. Uwzględniał również informacje zawarte w obrazach znanych mistrzów malarstwa.

 

W efekcie stworzył dwa zaszyfrowane dzieła, które posiadają cechy kompletnego wizerunku i spójnego przekazu, na planie Testamentu Rodu Graala i na planie informacji o miejscu ukrycia jakiegoś ważnego skarbu. W sprawie dotyczącej miejsca ukrycia grobowca Magdaleny, współpracował z proboszczem H. Boudetem i przekazał własną część informacji.

 

Zaszyfrowanie tych wszystkich informacji, było na tyle głębokie, że nikt przed nami nawet ich nie wskazał w sposób rzeczywisty. Wszelkie publikacje, których było bardzo dużo a pośród nich wiele bezcelerów wydawniczych, nie wniosły realnej szansy na odkrycie tych tajemnic. Do odkrycia ich niezbędne były informacje pomocnicze, które posiadałem z racji poznania wiedzy od Boga.

 

B. Sauniere był osobą wybraną, o czym świadczy jego data urodzenia, urodził się 11 kwietnia 1852 roku, jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. Data urodzenia wskazuje na znak zodiakalny Barana i taki znak zodiaku jest wyrzeźbiony na wizygockiej kolumnie, która była jednym z dwóch filarów podtrzymujących ołtarz w kościele przed jego remontem. Według informacji historycznych w takim filarku B. Sauniere odnalazł 4 manuskrypty.

 

Filarek stał w takiej pozycji, że znaki i napisy były odwrócone, co może świadczyć – czytaj inaczej. Natomiast inicjały w dolnej części filarka są w normalnej pozycji i symbolizują jak opisałem w cz. 1. Według interpretacji ten inicjał ma oznaczać „Ave Maryja”, jednak biorąc pod uwagę, że wykonany został przez Wizygotów w VII wieku trudno przyjąć by dotyczył Matki Chrystusa.


 
Oryginalny wizygocki filarek, który znajduje się w muzeum parafialnym.

 

Odwrócone liczby uzyskują znaczenie szczególne w odniesieniu do innego miejsca, które znajduje się przy drzwiach wejściowych do kościoła.

 


 

Cyfry na filarku są odwrócone i posiadają nietypową formę a te na kościele jednoznacznie mówią o jakiejś dacie. W odniesieniu do wyrzeźbionej postaci, która może symbolizować rodzące się dziecko, ta data będzie miała znaczenie daty urodzenia zapowiadanej w testamencie postaci matki lub ojca. W świetle obu liczb należy tę datę odpowiednio zinterpretować.

 

Istnieje tu wskazówka w postaci wyrzeźbionego liścia, który ma siedem kulek a liczba siedem w Apokalipsie, jest najważniejszym kluczem do jej odszyfrowania. Mówi, że wszystko, co jest symbolizowane siódemką pochodzi z Nieba. Z tego wynika, że to rodzące się dziecko i liczba siedmiu kulek, jak również data, symbolizują datę narodzin zapowiadanego przyjścia Syna Boga, ojca we wskazywanej testamentem rodzinie.

 

W jaki sposób B. Sauniere wskazuje na inicjały i datę urodzenia?

 


 

Odręczny rysunek księdza Saunière przedstawia koło zodiaku i wpisane w nie trójkąty a na obwodzie koła litery i symbole.

 

W dolnej części koła zodiaku widnieje litera „S” a obok niej po dwie litery z prawe i lewej strony. Swoją wielkością te pięć liter wyróżnia się z pośród wszystkich tu widniejących. Ostatni wyraz w opisie koła zodiaku brzmi „Jason”. Czytanie od prawej do lewej jest uzasadnione w dwojaki sposób. Tak poruszają się wskazówki zegara i w takim kierunku przemieszcza się Słońce po znakach zodiaku na nieboskłonie.

 

W kolejnej odsłonie tego szyfru, mamy te litery zapisane w postaci zwykłego pisma, JA – S – ON. W polskim znaczeniu takiego zapisu a tak on wygląda, napis mówi, Moje nazwisko zaczyna się na „S” i jego nazwisko będzie się zaczynało na „S”.

 

W tym momencie wyjaśniło się znaczenie trzeciej litery dotyczącej inicjałów.

1.      „M” i „A” z postumentu.

2.      „M” i „S” z tak dużej ilości symboli istniejących za ołtarzem.

3.      „S” Będzie pierwszą literą nazwiska a „M” imieniem matki, z kolei „A” imieniem ojca, zapowiadanej testamentem rodziny, spadkobierców Chrystusa na Ziemi.

 

Sauniere urodził się w 1852r. 11 kwietnia, jest, więc zodiakalnym baranem a taki znak zodiaku jest wyrzeźbiony na postumencie.

 

Symbol zodiakalny lwa, wyrzeźbiony na postumencie dotyczy postaci zapowiadanej a znak barana dotyczy B. Sauniera.

 

Niewątpliwie data urodzenia Bérengera Saunière, jak również jego działalność w Rennes le Chateau, nobilitują go do pozycji czynnika wiążącego informacje zawarte w Testamencie Rodu Graala. Jego data urodzenia związana jest z informacjami zaszyfrowanymi w motywach wyrzeźbionych na postumencie. Ta sytuacja wyjaśnia, dlaczego ksiądz Saunière objął parafię i przeprowadził te wszystkie prace.

 

 

   

Spróbujmy z posiadanych liczb, złożyć datę urodzenia ojca zapowiadanej testamentem rodziny.

 

Wyrzeźbione cyfry mają specyficzny wygląd, dwie jedynki są identyczne jak dwie litery I w napisie MISSION. Taka forma łączy napis z liczbą i w efekcie tworzy wspólny przekaz. Liczba dotyczy daty urodzenia zapowiadanego Syna Boga, który będzie związany ze sprawą wskazywaną napisem „MISSION”

 

Forma litery „A” w inicjale, poprzez zakrycie wierzchołkiem środkowego krążka łączy ją z 9 krążkami, czyli łączy ją z cyfrą 9.

 

1.      Liczba 9, która będzie określała jakieś cechy w dacie urodzenia.

 

Dwie jedynki posiadają płytsze wgłębienia, co odróżnia je od pozostałych i pozwala utworzyć niezależną liczbę 11.

 

2.      Liczba 11, która po uwzględnieniu cech liczby 8, jako miesiąca urodzenia, może oznacza dzień urodzenia.

 

Pozostała cyfra 8, która odnosi się do Lwa w znaku zodiaku.

 

3.      Liczba 8, która jest ostatnią wskazywaną przez sposób wykonania rzeźb, spełnia podział liczby 1891 na uzasadnione części liczbowe.

 

Nie posiadamy jeszcze roku urodzenia a pozostała nam tylko jedna liczba „9” do dyspozycji.

 

Niewiele by ona wskazywała gdyby nie B. Sauniere, jako element całej układanki testamentu. Miesiąc kwiecień z jego daty urodzenia zgadza się z charakterem rzeźby znaku zodiaku Barana, który jest elementem wspólnym ze znakiem zodiaku Lwa, jako wizerunek na postumencie.

 

Taka wspólnota pozwala na zmianę daty urodzenia B. Sauniere; - 1852r. kwiecień 11.

Zakres zmiany możemy przeprowadzić tylko w sposób wstawienia cyfry „9”, która pozostała do dyspozycji. Biorąc pod uwagę skalę czasu historycznego logiczna jest tylko zmiana w zakresie setek lat.

 

Data B. Sauniere to 1852r wymieniamy „8” na „9” i otrzymujemy Datę urodzenia Syna Boga 1952r.

 

Po uzupełnieniu wszystkich logicznie i zgodnie z zasadami uzyskanych składników liczbowych otrzymujemy pełna datę urodzenia Syna Boga 11 08 1952r

 

 

                                                          WNIOSKI

 

Reasumując w treści przedstawionej w postaci obrazów, zapisany jest Testamentu Rodu Graala. Jest on zaszyfrowany w Rennes le Chateau, na terenie kościoła i w jego otoczeniu. Możemy z jego wizerunku wyciągnąć kilka punktów, które będą kwintesencją przekazu Boga.

 

I.       Testament mówi o dwóch rodzinach, które są połączone więzami krwi.

II.    Rodziny te, są wielodzietne a dzieci w przeważającej mierze to chłopcy.

III. Pierwszą wskazywaną rodziną, jest żyjąca dwa tysiące lat temu, rodzina Chrystusa i Magdaleny.

IV. Ich synowie, byli protoplastami wszystkich rodów królewskich, które posiadają w herbie lilie.

V.    Rodzina Chrystusa i Magdaleny, poprzez zapis testamentu wskazuje swoich spadkobierców świętej krwi.

VI. Dla pełnego potwierdzenia rzetelności przekazu, zawarte w testamencie informacje wskazują na istnienie grobowca Chrystusa i Magdaleny.

VII.                     Przekaz testamentu, poprzez wartości kontekstowe, wskazuje kilka punktów zawierających precyzyjne informacje dotyczące spadkobierców.

 

1/ Testament po raz pierwszy musi by otwarty w czasie, gdy wskazywana rodzina czystej krwi, będzie miała dwoje dzieci i w czasie bezpośrednio po tym, urodzi im się trzecie dziecko.

2/ Matka w tej rodzinie będzie posiadała prawa królowej.

3/ Ojciec będzie wskazywanym proroctwami i oczekiwanym Synem Boga.

4/ Inicjały Matki, imię na literę „M”, nazwisko na literę „S”.

5/ Inicjały ojca, imię na literę „A”, nazwisko na literę „S”.

6/ Ojciec będzie posiadał pełną wiedze z zakresu wiedzy o Bogu i duchowości.

7/ Będzie on przedstawiał geometrię pochodzącą od Boga.

8/ Jego data urodzenia to, 1952r 11 sierpień.


----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.I

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA Cz. 2 

----------- >  TESTAMENT RODU GRAALA cz.3©
 Magdalena i Andrzej Struski de Merowing
29.11.12

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.

Rennes les Bains, Rennes le Chateau, France,FR,