> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Czy Jezus mial braci
Data 13/04/2010 21:40  Autor Magdalena Struska  Klikni੠11707  Jŕzyk Polish
 

 

Ewangelie mówi┬▒c o braciach Jezusa czyni┬▒ to mimochodem, nie zatrzymuj┬▒c si├¬ przy dra┬┐liwych kwestiach.

 W ewangeliach synoptycznych pomini├¬to fakt, ┬┐e Piotr i Jezus byli bra├Žmi. Chocia┬┐ wyst├¬puje jeszcze jedna teza, ┬┐e Piotr móg┬│ by├Ž szwagrem Jezusa.

Kluczem do tego sekretu jest Piotr.

Zastanówmy si├¬ najpierw czy tak szanowana instytucja mog┬│aby sobie pozwoli├Ž, by jej za┬│o┬┐yciel by┬│ synem rewolucjonisty b┬▒d┬╝ te┬┐ nieznanego ojca?

Przeliczmy wi├¬c chronologi├¬ wydarze├▒: Józef po┬Âlubiaj┬▒cy Mari├¬ mia┬│by  ok. 90 lat, a ta wed┬│ug oblicze├▒ na podstawie ewangelii mia┬│aby oko┬│o 40 lat, a wi├¬c wi├¬kszo┬Â├Ž jej dzieci by┬│a ju┬┐ odchowana i doros┬│a, zw┬│aszcza bior┬▒c pod uwage najwazniejszy fakt, ┬┐e pierwszego syna Jezusa urodzi┬│a w wieku oko┬│o 16 lat.

Ewangelie nie s┬▒ zgodne co do tego kim byli w rzeczywisto┬Âci bracia Jezusa.

Mateusz 13,55

"Czy┬┐ nie jest on synem cie┬Âli? czy jego matce nie jest na imie Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? tak┬┐e jego siostry czy┬┐ nie ┬┐yj┬▒ wszystkie u nas?

Czy┬┐by tutaj celowo Mateusz pomin┬▒┬│ Jana? który wed┬│ug tradycji jest bratem Jakuba i tak┬┐e syna Zebedeusza. By├Ž mo┬┐e dlatego, ┬┐e Jan nie cieszy┬│ si├¬ dobr┬▒ opini┬▒ w┬Âród aposto┬│ów Jezusa; nieustannie unika┬│ kobiet, nie cierpia┬│ solonych ryb, które by┬│y podstaw┬▒ rodzinnego interesu.

Mateusz nie wspomnia┬│, tak┬┐e w ewangelii czy owe siostry s┬▒ siostrami z "krwi" czy raczej na┬Âladowczyniami nazarejskimi.

Nie wskaza┬│ on równie┬┐ czy Szymon i Piotr to ta sama osoba.

Wliczaj┬▒c Jezusa, Mateusz mówi nam o pi├¬ciu braciach: Jakubie, Józefie, Szymonie i Judzie.

Równie┬┐ Marek bez wi├¬kszych wyja┬Ânie├▒ wymienia dok┬│adnie te same imiona braci Jezusa, które wymieni┬│ Mateusz.

Z kolei ┬úukasz przywo┬│uje jedynie Jana i Jakuba jako synów Zebedeusza, a nastepnie wyliczaj┬▒c 12 aposto┬│ów, wymienia w┬Âród nich tak┬┐e braci jednak i tu nie precyzuje pokrewie├▒stwa.

"Szymona, którego nazwa┬│ Piotrem, i Andrzeja brata jego,Jakuba i Jana, i Filipa, i Bart┬│omieja.  Mateusza i Tomasza, i Jakuba Alfeuszowego, i Szymona zwanego Gorliwcem. I Judasza Jakubowego, i Judasza Iskariot├¬, który zosta┬│ zdrajc┬▒."

┬úukasz wymienia równie┬┐ Jana, przedstawiaj┬▒c go jako brata Jakuba, a skoro Jakub by┬│ bratem Jezusa, to i te┬┐ Jan musia┬│ nim by├Ž.

Reasumuj┬▒c wed┬│ug ewangelii ┬úukasza bra├Žmi Jezusa byli; Jakub - starszy syn Zebedeusza i Jan, Tomasz - Didymos lub bli┬╝niak, Szymon Gorliwy i Judasz - brat Jakuba a tym samym brat Jezusa i Jana. Czyli wraz z Jezusem by┬│o by sze┬Âcioro rodze├▒stwa wiecej o jednego brata, ni┬┐ wymieniaj┬▒ Mateusz i Marek.

Je┬Âli zaliczyliby┬Âmy do tych braci jeszcze tajemnicz┬▒ posta├Ž o imieniu Sydoniusz, który nie jest nigdzie wymieniony, wspomina si├¬ o nim jedynie, ┬┐e mieszka┬│ w Sydonie, wówczas mo┬┐na by┬│oby przypuszcza├Ž, ┬┐e Maria mia┬│a o┬Âmiu synów.

Przyjmijmy jednak, i┬┐ mia┬│a ich siedmiu kolejno wyliczaj┬▒c by┬│oby tak:

1.Jezus- pierworodny.

2.Tomasz - Didymos, by├Ž mo┬┐e brat bli┬╝niak.

3.Jakub - Santiago wed┬│ug tradycji hiszpa├▒skiej syn Zebedeusza.

4.Józef

5. Judasz

6.Szymon - Piotr.

7.Jan - syn Zebedeusza.

Kim by┬│ ów Zebedeusz?

Zebedeusz jest do┬Â├Ž tajemnicz┬▒ postaci┬▒ nazywany te┬┐ "Piorunem". Istnieje kilka okre┬Âle├▒ Zebedeusza, jedno z nich jest takie, ┬┐e by┬│ drugim m├¬┬┐em Marii, a pojawi┬│ sie po to by ukry├Ž synów rewolucjonisty. Innym wyja┬Ânieniem jest to, ┬┐e gdy Maria zosta┬│a wdow┬▒ po Judaszu z Gamali potrzebowa┬│a podpory finansowej, któr┬▒ zabezpieczy┬│ jej w┬│a┬Ânie Zebedeusz.

Tradycja utrzymuje, ┬┐e Jezus po "zmartwychwstaniu" przekaza┬│ wszystkim swoim braciom gnoz├¬ { poznanie} oraz umiejetno┬Â├Ž uzdrawiania chorych.

Nie przyzna┬│ on te┬┐ najwi├¬kszej w┬│adzy Piotrowi jak podtrzymuje tradycja Ko┬Âcio┬│a, wr├¬cz przeciwnie duchowe dziedzictwo powierzy┬│ Jakubowi Sprawiedliwemu jako patriarchy Ko┬Âcio┬│a w Jerozlimie.

Jak wynika z danych historycznych, bior┬▒c pod uwag├¬ rzeczywisto┬Â├Ž, autorytet Piotra by┬│ znikomy, nawet w dziejach Apostolskich wypomina mu si├¬ bratanie z "nieobrzezanymi i poganami" oraz uganianie si├¬ za "spódniczkami".

Marek i Mateusz zgodnie wymieniaj┬▒ braci Jezusa, a s┬▒ nimi: Szymon i Andrzej cyt ew. Mateusza 4,21. " A gdy poszed┬│ stamt┬▒d dalej, ujrza┬│ innych dwóch braci Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w ┬│odzi swe sieci.  Ich te┬┐ powo┬│a┬│."

Ci wymienieni czterej bracia s┬▒ pierwszymi aposto┬│ami, do których potem kolejno do┬│┬▒cz┬▒ Filip i Nataniel, Lewi, celnik znany jako syn Alfeusza. Natomiast tradycja talmudyczna ogranicza aposto┬│ów tylko do kilku, uznaje bowiem:

1. Mattai - Mateusza

2.Naccai - Andrzeja

3.Nezera - Filipa

4.Buniego - Nikodema

5.Todaha -Tadeusza.

Synowie Zebedeusza Jan i Jakub zwani s┬▒ tak┬┐e bra├Žmi Boanerges co znaczy " Synowie Gromu".

Niektóre przekazy ┬Âwiadcz┬▒, ┬┐e Jan by┬│ ciotecznym bratem Jezusa.

Natomiast rola Tomasza nabiera innego znaczenia w ┬┐ród┬│ach innych ni┬┐ kanoniczne.

Tomasz Didymos.

Tomasz znaczy bli┬╝niak. Didymos te┬┐ oznacza bli┬╝niak.  Czyli mamy zwrot podwójny  bli┬╝niak { bli┬╝niak- bli┬╝niak}. Okre┬Âlenie Tomasz zwany Didymosem daje znaczenie bli┬╝niak zwany bli┬╝niakiem.  W Apokryfie - "Dzieje Tomasza", kiedy Jezus stan┬▒┬│ przed pewnym m┬│odym cz┬│owiekiem, ten dostrzeg┬│ podobie├▒stwo pana do Aposto┬│a Judasza Tomasza.

Pan rzek┬│ mu :"Jam nie jest Judasz, którego zw┬▒ Tomaszem, jam jest jego brat ".   

Profesor Helmut Koester z Wydzia┬│u Religioznawstwa  na Uniwersytecie Harvarda w wywiadzie dla telewizji w programie z cyklu: "Jesus:the Evidence" jednoznacznie potwierdzi┬│, ┬┐e na podstawie najnowszych bada├▒ mo┬┐na stwierdzi├Ž bez cienia w┬▒tpliwo┬Âci, ┬┐e Judasz by┬│ bratem Jezusa.


" Dziejach Tomasza " znajduje si├¬ nastepuj┬▒cy cytat " Bli┬╝niaczy brat Jezusa, Aposto┬│ Najwy┬┐szego i wspó┬│wtajemniczony w sekrecie s┬│owa Chrystusa, ten który s┬│ucha jego tajemnej mowy ".

W kanonie NT znajduje si├¬ list do Jakuba, w którym okre┬Âla on siebie mianem brata Jana; oraz list od cz┬│owieka imieniem Juda, który tytu┬│uje siebie s┬│ug┬▒ Jezusa i brata Jakuba. Mozna z tego wywnioskowa├Ž, ┬┐e Juda podobnie jak i Jakub  byli bra├Žmi Jezusa.

Mateusz i Marek, zgodnie twierdz┬▒, ┬┐e Jezus mia┬│ czterech braci :  Józefa, Szymona, Jakuba, Jud├¬ { Judah, Judasz }, oraz przynajmniej dwie siostry. { Mat.13,55; Mk 6,3 }.

Jeszcze tu┬┐ przed ukrzy┬┐owaniem Jezusa, jego bracia k┬│óc┬▒ si├¬ o przywódstwo w Ko┬Âciele w Jerozolimie. Mimo i┬┐ Jezus okazuje swe wzgl├¬dy Janowi, a Piotra formalnie nazywa " kamieniem na, którym zbuduj├¬ swój Ko┬Âció┬│", to niezale┬┐nie od tego ostatecznie Jakub przejmuje biskubstwo Jerozolimy. Pozostali bracia ju┬┐ po ukrzy┬┐owaniu pozostaj┬▒ w cieniu walki o w┬│adz├¬, która nadal toczy si├¬ mi├¬dzy Jakubem a Piotrem, gdy┬┐ wraz z biskupi┬▒ lask┬▒ Jerozolimy, ka┬┐dy z nich odziedziczy┬│by tak┬┐e i prawo do tronu Izraela, o które ubiega┬│ si├¬ potem równie┬┐ i syn Piotra, Judasz.

Kim byli Aposto┬│owie?

 

┬úukasz {6,13 } powiada, ┬┐e Jezus wyznaczy┬│ w sumie 82 Aposto┬│ów. Z czego 70 wys┬│a┬│ do g┬│oszenia nauki, a 12 zatrzyma┬│ przy sobie.Dla dok┬│adnie "szperajacych" w historii nie jest tajemnic┬▒, ┬┐e Aposto┬│owie byli uzbrojeni

£k.{ 22,36} " Kto nie ma miecza, niech sprzeda suknie sw± i kupi".

By nie budzi├Ž ┬┐adnych podejrze├▒ rzymskich namiestników, ksi├¬gi zosta┬│y spisane dla odbiorców potrafi┬▒cych czyta├Ž mi├¬dzy wierszami.

Marek {4,9} " Ten kto ma uszy ku s┬│uchaniu, niechaj s┬│ucha".

Jezus mówi o Janie i Jakubie u┬┐ywaj┬▒c greckiego s┬│owa Boanerges { Syn Gromu, Mk. 3,17} jest to typowy przyk┬│ad zakodowania informacji przeznaczonej dla wtajemniczonych, gdy┬┐ "Grom" i "B┬│yskawica" to tytu┬│y wysokich rang┬▒ duchownych w ┬Žwi┬▒tyni. Te symboliczne tytu┬│y odwo┬│uj┬▒ si┬▒ wprost do cudu na górze Synaj {Ks. Wyj┬Â. 19.16}.

"Grom" to Jonatan Annasz, syn Ananusza, sadycejski najwy┬┐szy Kap┬│an w okresie 6-15 n.e. Jonatana { zn. Jehowa da┬│}, nazywano cz├¬sto Natanaelem { zn. dar Boga}. Jego odpowiednikiem, a zarazem rywalem by┬│  "B┬│yskawica" - Szymon Mag { zw. te┬┐ Zebedeuszem- Jehowa daje }.Szymon Mag by┬│ wp┬│ywowym zwierzchnikiem samaryta├▒skich magów.

Szymon Mag jest przedstawiany jako, Szymon Zelota lub Szymon Kananejczyk.

Nale┬┐y zada├Ž pytanie czy wi├¬c Jakub i Jan byli synami "Gromu" czy "B┬│yskawicy"?

Otó┬┐, byli oni synami obu; ale nie z urodzenia, lecz z nadania, znaczy to, ┬┐e byli duchowymi synami Ananusza, podlegali oni równie┬┐ Szymonowi Magowi, który to w stosownym czasie mia┬│ obj┬▒├Ž najwa┬┐niejszy urz┬▒d patrialchalny  " Ojca".

Poganie pragn┬▒cy przy┬│┬▒czy├Ž si├¬ do plemion ┬┐ydowskich musieli wzi┬▒├Ž udzia┬│ w chrzcie, który nie odbywa┬│ si├¬ w "wodzie". Mogli oni otrzyma├Ž b┬│ogos┬│awie├▒stwo z r┬▒k Kap┬│ana, lecz dopiero jak wydobyto ich w wielkich sieciach na pok┬│ad ┬│odzi. kap┬│anów, którzy mogli dokonywa├Ž obrz┬▒dku chrztu nazywano " Rybakami." Takimi "Rybakami" byli Jan i Jakub. natomiast Szymon i Andrzej zaliczali si├¬ do "wybieraczy sieci"- po┬│awiaczy ryb.

Jednak Jezus obieca³ im kap³añstwo Mk. {1,17 } "..sprawiê, ¿e staniecie siê rybakami ludzi".

 

Szymon Zelota { Szymon Mag lub Zebedeusz}.

By┬│ on przywódc┬▒ magów z zakonu Zachodnich Mannasytów - kap┬│a├▒skiej kasty samaryta├▒skich filozofów.

Manuskrypty dotycz┬▒ce jego ┬┐ycia opowiadaj┬▒, ┬┐e by┬│ to cz┬│owiek obdarzony niezwyk┬│ymi zdolno┬Âciami, zajmowa┬│ si├¬ te┬┐ kosmologi┬▒, lewitacj┬▒ i psychokinez┬▒.

By³ ¿arliwym zwolennikiem wojny z Rzymem, dlatego uznano go za Szymona Kananitê { gr. fanatyk } co potem mylnie zinterpretowano na Kananejczyk.

Szymon Mag mia┬│ najwy┬┐szy status spo┬│eczny wsród uczniów Jezusa. by┬│ te┬┐ przywódc┬▒ Zelotów st┬▒d jego przydomek Zelota. Zeloci byli to wr├¬cz fanatyczni bojownicy mszcz┬▒cy si├¬ na rzymianach, za zagarni├¬cie ich ziem i dziedzictwa. W oczach okupantów Zeloci byli poprostu lestai { bandytami }.

Judasz Iskariota

By┬│ nacjonalistycznym przywódc┬▒ uczonych w pi┬Âmie oraz przywódc┬▒ Wschodnich Manassea├▒czyków, a tak┬┐e genera┬│em Kumran.

W niektórych t┬│umaczeniach mo┬┐na spotka├Ž notki odno┬Ânie jego przydomku, który rzekomo nadali mu Rzymianie, a mianowicie Sikariusz - Zabójca { sica- morderczy }. Judasz ust├¬powa┬│ rang┬▒ tylko Szymonowi Zelocie.

Tadeusz, Jakub, Mateusz.

 

 Lebeusz Tadeusz opisywany jest jako syn  Alfeusza [ zwany te┬┐ Judaszem- Teozeuszem}. By┬│ on wp┬│ywowym przywódc┬▒ wspólnoty i kolejnym dowódc┬▒ Zelotów oraz terapeutów- uzdrowicieli. Bra┬│ równie┬┐ udzia┬│ w powstaniu przeciw Poncjuszowi Pi┬│atowi w 32 roku n.e.
 

 

 

 

Jakub syn Alfeusza [ Jonatan Annasz}, zosta┬│ przywódc┬▒ partii "Gromu", imi├¬ Jakub przyj┬▒┬│ jako patrialchalny tytu┬│.

Mateusz { zw. Lewit┬▒ }, równie┬┐ by┬│ opisywany jako syn Alfeusza i brat Jonatana. W pó┬╝niejszym okresie od 42 roku n.e. zosta┬│ najwy┬┐szym kap┬│anem, trwa┬│o to, a┬┐ do z┬│o┬┐enia z urz├¬du przez Heroda Agryp├¬.


 

 

Jako g┬│ówny Kap┬│an Lewitów posiada┬│ nominalny tytu┬│ Lewita. by┬│ te┬┐ jerozolimskim publikaninem {dzier┬┐awc┬▒ podatków}, publicznych od ┬┐ydów osiedlonych poza ojczyzn┬▒. Dochody zbierano z Azji Mniejszej i sk┬│adowano w skarbcu w Jerozolimie. Mt. [9,9 } " I odchodz┬▒c stamt┬▒d, ujrza┬│ jezus cz┬│owieka siedz┬▒cego przy cle imieniem Mateusz "; ┬úukasz {5,27} "A potem wyszed┬│ i ujrza┬│ celnika, imieniem Lewi, siedz┬▒cego przy cle".

Mateusza, Tadeusza, Jakuba zwano synami Alfeusza nie ze wzglêdu, i¿ ten by³ ich ojcem, bowiem s³owo "syn" oznacza³o " zastepca" [ sukcesja}.

Filip, Bart┬│omiej, Tomasz.


 

 

Jan opisuje Filipa tak {1,45-49}, to bliski Jonatana Annasza, nieobrzezany poganin - prozelita, g┬│ówny przywódca zakonu Szema.

  

Bart┬│omiej { znany jako Jan Marek }, to polityczny i ewangeliczny towarzysz Filipa. by┬│ tak┬┐e, przywódc┬▒ prozelitów, wysokim rang┬▒ urz├¬dnikiem oraz wp┬│ywowym terapeut┬▒ egipskim w Kumran.

  

Tomasz najbardziej wp┬│ywowy chrze┬Âcija├▒ski ewangelista.

Piotr { Szymon }, Andrzej. 

Najmniej wp┬│ywowi cz┬│onkowie po┬Âród Aposto┬│ów. Byli zwyk┬│ymi " wie┬Âniakami" ese├▒czyków { w owych czasach tak ich zwano}, nie sprawowali ┬┐adnych urz├¬dów publicznych, byli tylko "po┬│awiaczami ryb" nie "rybakami", ich rola podczas rytua┬│u chrztu by┬│a ┬Âci┬Âle ┬Âwiecka znaczy to, ┬┐e ci┬▒gn├¬li tylko sieci, nie wykonuj┬▒c przy tym ┬┐adnych rytua┬│ów kap┬│a├▒skich.

 

 

 

 

Wykorzystano fragmenty Biblii, przek┬│ad z j├¬zyków hebrajskiego i greckiego - Brytyjskie i Zagraniczne towarzystwo Biblijne.1975.

Opracowano na podstawie ' Jesus" Ramon Herwas,; Bloodline of the holy Grail {krew z krwi Jezusa} Laurence Gardner wyd Amber.

Wiêcej informacji www.wydawnictwoamber.pl za zgod±.

© 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem
autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.