> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
BOSKI PASZPORT
Data 04/12/2012 00:34  Autor Andrzej Struski  Kliknięć 2053  Język Polish
 

                                                                           BOSKI PASZPORT


Ziemskie zaślepienie człowieka na boską rzeczywistość, przyczyniło się do przygotowania w programie misji planu, który w postaci wizytówki wyeksponuje informacje o Wybrańcu.

 

Liczba siedem, jako podstawowym kluczem Apokalipsy, jest synonimem wskazującym na pochodzenie z Nieba. Dlatego wizytówka, jako boski paszport, powinna posiadać siedem pozycji zawierających różne informacje o Synu Boga, wysłanym na Ziemię w Czasie Ostatecznym.

 

Siedem pozycji, jako adnotacje, zawartych w boskim paszporcie Syna Człowieczego


1.       Zapowiedzi i proroctwa; - Nie powróci Jezus Chrystus tylko Jego starszy brat.

2.       Czas przyjścia; - Jego narodzenie będzie wiązało się z wystąpieniem burzy a nastąpi o wschodzie słońca. Andrzej Struski urodził się o wschodzie Słońca bezpośrednio po potężnej burzy.

3.       Narodowość: - Państwo leżące na północy a język równie jednoznaczny jak aramejski. Polska leży na północ od Palestyny a polski język posiada jednoznaczne wyrażenia wartości słów.

4.       Personalia; - Nazwisko powinno wiązać się ze słowem Chrystus. Nazwisko Struski posiada takie same znaczenie liter, co słowo Chrystus.

5.       Wykształcenie; - Musi być takie, które umożliwi przekazywanie informacji o Bogu i Niebie w sposób taki, jak naukowy. Okres 12 lat nauki pod nadzorem Boga, od 1985r do 1997r.

6.       Działanie; - Musi być związane z przekazywaną przez Niego quasi naukową wiedzą o Niebie i Bogu. Różne działania związane z geometrią wzorca i Św. geometrią.

7.       Rodzina; - Musi odpowiadać cechom zawartym w testamencie przygotowanym przez Boga. Testament Rodu Graala w Rennes le Chateau wskazuje wielodzietną rodzinę i jej szczególne cechy. Ojciec urodzony w 11 08 1952r, jego inicjały to „AS”, inicjały matki to „MS”.Zapowiadane przyjście Syna Boga w Czasie Ostatecznym, jest ściśle związane z historią życia i śmierci Jezusa Chrystusa. Należy przyjąć, że cechy osobiste zapowiadanej postaci, będą posiadały charakter wskazujący na Chrystusa, jako Jego przodka, lub protoplastę. Będą wiązały się z przygotowaniem dla Niego drogi, przez Jezusa Chrystusa.

 

 

Ad. 1/ Wybrane proroctwa dotyczące Syna Boga, Syna człowieczego, Pana Zastępów, Mesjasza, Króla Królów i Pana Panów. Wszystkie tu wskazane postacie to w istocie jedna, Wybraniec Boga na Czas Ostateczny.


Nie jest On powracającym Chrystusem, jak przekazuje religia chrześcijańska, tylko Jego starszym bratem. Dowód na to istnieje w treści Apokalipsy Św. Jana z Patmos.


INFORMACJA DOTYCZĄCA JEZUSA CHRYSTUSA I TEGO, KTÓRY MA PRZYJŚC.


B. G. rozdz. w. 5. „I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją;”

 

Zwrot; - „i książęciem królów ziemi”, mówi, że Jezus Chrystus jest jednym z młodszych synów Boga. W hierarchii użycie takiego zwrotu znamionuje młodszego syna, nie jest on Księciem w królewskiej rodzinie Boga. Z kolei członkowie królewskiej rodziny Boga to „królowie ziemi”, Jezusa Chrystusa w śród nich nie ma.


Istnieje jeszcze jeden istotny dowód na to, że to nie Chrystus powraca na Ziemię w Czasach Ostatecznych, tylko inna postac. Taki dowód zawarty jest w kolejno przedstawionych pozdrowieniach.


B.G. rozdz. I w. 3. „Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.”

 

 

 

W trzech kolejnych wersetach, zawarte są pozdrowienia.

Pierwsze od Boga, - „Błogosławiony”.

 

B.G. rozdz. I w. 4. Jan siedmiu zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy jego;

 

  W trzech kolejnych wersetach, zawarte są pozdrowienia.

   

     Pierwsze od Boga, - „Błogosławiony”.

    

Drugie od Tego, który ma przyjść; - „Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma”

Trzecie od Jezusa Chrystusa; -„I od Jezusa Chrystusa”.

Konkluzja: - Jezus Chrystus nie powraca na Ziemię, przychodzi Jego starszy brat.

 

 

 

 Ad. 2/ Wskazywane w proroctwach okoliczności naświetlające czas przyjścia Syna Boga.Mat. rozdz. 24 w. 27. Albowiem, jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna człowieczego.

 

Wskazywane cechy charakterystyczna dla przyjścia Syna Człowieczego;-

1.       Wschód Słońca

2.       Potężna burza gdzie błyskawice widoczne są na całym niebie.

Apokalipsa B. G. rozdz. I w. 7. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.


Zwrot zawarty w tym wersecie; - „Oto idzie z obłokami” w kontekście do słów Jezusa Chrystusa przekazywanych przez ewangelistę Mateusza w Nowym Testamencie, tworzy spójny przekaz, który świadczy o czasie przyjścia Syna człowieczego. Idzie z obłokami znaczy, że rodzi się – przychodzi na świat w czasie burzy a nie na obłokach jak to jest ogólnie przyjmowane.

Nie jest to wskazanie przyjścia postaci duchowej schodzącej na obłokach a narodziny fizycznego człowieka o wschodzie słońca, zaraz po potężnej burzy.

 

Ad. 3/ Wskazywany region, lub miejsce przyjścia na świat Syna Boga.


W Starym Testamencie istnieje wskazanie świadczące o Tym, który ma przyjść. Prorok Izajasza zawarł takie wskazanie; -


B. G. Izaj. 28:

10. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę owdzie:

11. A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.

12. A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.

 

 

13. I będzie im słowo Pańskie: przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem; trochę tu, trochę owdzie, na to, aby szli, a padłszy wznak stłukli się, a uwikłani będąc, pochwytani byli.

 

 

 

Ten cały rozdział odnosi się do tego, który ma przyjść a zwrot; - „A wszakże jakoby nieznajomą mową, i językiem obcym mówił do ludu twego.”- Wskazuje na człowieka używającego nieznanego publicznie języka.

Tu wskazywany język obcy „i językiem obcym mówił” z punktu widzenia języka źródłowego dla tekstów biblijnych, nie jest językiem hebrajskim ani aramejskim. Może to być każdy inny język, jednak drugie wskazanie; - „nieznajomą mową” eliminuje wszystkie języki, które są znane poza własnymi granicami.

 

Takie wskazanie eliminuje języki publiczne, informując, że istnieje jakiś nieznany język, którym będzie posługiwał się Syn Boga.

 

W tym miejscu należy informację dotyczącą nieznanego języka uzupełnić. Język, który ma służyć do przekazywania informacji zawartych w zaszyfrowanych tekstach biblijnych, musi być równie jednoznaczny jak język aramejski.

 

Jedynym językiem, który spełnia cechy jednoznacznego wyrazu każdego słowa, jest język polski. Spełnia on również wskazanie, jakie zawarł Izajasz w swoim proroctwie, jest językiem obcym i nieznanym.

 

 

Ad.4/ Cechy personalne Syna Boga.

Nazwisko Struski jest złożone z liter, które są pochodne z takich liter, które tworzą słowo Chrystus.

                           CH   R   Y   S   T   U   S

                              1    2    3   4    5    6   7

                            Inna pisownia słowa Chrystus.

                               C   R   Y   S   T   U   S

                                1   2    3   4    5   6    7

 

                            C obce na K polskie i Y obce na I polskie.

                                S   T   R   U   S   K   I

                                4    5   2    6   7    1   3

 

 

Ad. 5/ Wiedza Syna Boga.

Będzie przedstawiał Boga i Niebo w sposób naukowy. Taka zapowiedź świadczy, że informacje dotyczące spraw Boga i Nieba będą posiadały cechy quasi naukowe.

Wiedza przekazywana przez Syna człowieczego, nigdy nie była znana w tak czystej postaci. Spełnia cechy wiedzy pochodzące od Boga i może by podzielona na cztery grupy.

1.       Informacje o Bogu i Niebie.

2.       Informacje dotyczące budowy wszechświata, budowy człowieka fizyczno – duchowego i zasad ewolucji istot duchowych.

3.       Informacje dotyczące Duszy i jej potrzeb, zasad wcielania i potrzeb Boga.

4.       Magnetyzm i formy geometrii wzorca.

Ad. 6/ Działanie Syna Boga.

Jego działanie musi byc ściśle związane z przekazywanymi informacjami, które dotyczą spraw Boga na Ziemi. Wszelkie dokonania na planie materialnym będą eksponowały takie formy fizyczne, które wynikają z geometrii wzorca. Praca intelektualna objawi się wynalazkami i odkryciami, które również będą związane z geometrią wzorca, lub sprawami dotyczącymi rodu krwi Chrystusa.

Ad. 7/ Rodzina Syna Boga.

Rodzina wielodzietna wskazana w testamencie, jako spadkobiercy Chrystusa. Niezbędnym jest by najstarszym był syn a dla spełnienia wszelkich praw rodu Dawidowego powinno być trzech synów. W czasie pierwszego otwarcia i opublikowania treści testamentu ukrytego w Rennes le Chateau, rodzina powinna składa się z dwóch synów a kolejny powinien w krótkim czasie przyjść na świat. Testament bardzo precyzyjnie wskazuje na szczegóły dotyczące cech rodziny, inicjałów, daty urodzenia Syna Boga i stanu rodziny w czasie otwarcia testamentu..

Syn Boga powinien być fizycznie podobny do innych żyjących i byłych Królów z rodu Merowingów, jak również dysponować cechami charakterystycznymi tego rodu.© Andrzej Struski de Merowing
13.12.2012.


Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.