> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

PRAWDZIWY KONIEC SWIATA NASTAPI W BUGARACH…- THE REAL END OF THE WORLD WILL TAKE PLACE IN BUGARACH…
Data 18/12/2012 14:14  Autor Andrzej Struski  Klikni 3185  Jzyk Global
 

PRAWDZIWY KONIEC ¦WIATA NAST¡PI W BUGARACH…

 

Prawdziwy koniec ¶wiata nast±pi w Bugarach, gdy t³umy kosmicznych uciekinierów nie doczekaj± siê statków UFO, je¿eli nie bêdzie, na czym odbyæ ostatniej ziemskiej podró¿y. Jak i gdzie siê udadz±?

Co poczn± Ci, którzy tu przy tej górze S³oñca z nadziej± czekaj± na zmianê ich ¶wiadomo¶ci, na ducha zbawiciela, albo na uzyskanie niebiañskich wibracji.

To bêdzie koniec ¶wiata dla nich i kiedy¶ spokojnej Bugarach.THE REAL END OF THE WORLD WILL TAKE PLACE IN BUGARACH…

 

The real end of the world will take place in Bugarach when crowds of cosmic runaways will not wait till UFO ships, in case they would not have anything to make their last earth journey. How and where would they go?

What will do all of those who near that Sun mountain are waiting with hope for their consciousness’ change, for Saviour spirit or for acquiring the divine vibration.

This will be the end of the world for them and previously peaceful Bugarach.


Andrzej Struski de Merowing 17.12.2012.