> Strona główna > Artykuly > Rozne > PRAWDZIWY KONIEC SWIATA NASTAPI W BUGARACH…- THE REAL END OF THE WORLD WILL TAKE PLACE IN BUGARACH…
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala

PRAWDZIWY KONIEC SWIATA NASTAPI W BUGARACH…- THE REAL END OF THE WORLD WILL TAKE PLACE IN BUGARACH…
Data 18/12/2012 14:14  Autor Andrzej Struski  Klikniêæ 3737  Jêzyk Global
 

PRAWDZIWY KONIEC ¦WIATA NAST¡PI W BUGARACH…

 

Prawdziwy koniec ¶wiata nast±pi w Bugarach, gdy t³umy kosmicznych uciekinierów nie doczekaj± siê statków UFO, je¿eli nie bêdzie, na czym odbyæ ostatniej ziemskiej podró¿y. Jak i gdzie siê udadz±?

Co poczn± Ci, którzy tu przy tej górze S³oñca z nadziej± czekaj± na zmianê ich ¶wiadomo¶ci, na ducha zbawiciela, albo na uzyskanie niebiañskich wibracji.

To bêdzie koniec ¶wiata dla nich i kiedy¶ spokojnej Bugarach.THE REAL END OF THE WORLD WILL TAKE PLACE IN BUGARACH…

 

The real end of the world will take place in Bugarach when crowds of cosmic runaways will not wait till UFO ships, in case they would not have anything to make their last earth journey. How and where would they go?

What will do all of those who near that Sun mountain are waiting with hope for their consciousness’ change, for Saviour spirit or for acquiring the divine vibration.

This will be the end of the world for them and previously peaceful Bugarach.


Andrzej Struski de Merowing 17.12.2012.