> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Najnowsze informacje z Bugarach 19.12.2012. godz.11:14.
Data 19/12/2012 20:58  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1894  Jzyk Polish
 

 Bugarach 19.12.2012. Godz.11:14.

Do Bugarach zjezdzaj± siê ró¿norodne s³u¿by publiczne z ¯andarmeri± na czele, ¿eby zabezpieczyæ los " ofiar UFO". Najobficiej zjecha³y siê media. T³umów w¶rod ludzi nie widaæ- mo¿e przyszli po rozum do g³owy. Z miejscowych informacji wiemy, ¿e s± wykupione wszystkie bilety w portach lotniczych w ostanich dniach w Tuluzie, Carcassonne, Montpellier, Perpignan. Rozpoczyna siê Festiwal Bugarach. 

Informacje udostêpni³a  MAS.

www.andrzejstruski.com