> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Bugarach – Informacje godzina 18:35. 19.12.2012.
Data 19/12/2012 21:47  Autor Andrzej_Struski  Klikni 1280  Jzyk Italian
 

 Bugarach – Informacje :  godzina 18:35. 19.12.2012.

 

Bugarach jest gotowe na przyjêcie podró¿nych. ¯andarmeria obstawi³a drogi w okolicy wioski Bugarach, zatrzymuje ka¿dy jad±cy samochód czy inny pojazd. Kontrole odbywaj± siê bardzo sprawnie i fachowo. Dojazd do samej góry Bugarach jest zamkniêty na 2.5 km przed wej¶ciem na szlak turystyczny, trzeba posiadaæ  specjalne przepustki aby przejechaæ tamtejsz± drog±. W gotowo¶ci s± wszystkie jednostki tak¿e Czerwony Krzy¿. Poni¿ej przedstawiamy kilka zdjêæ  z godziny 18:35. 19.12.2012r.Informacje udostêpni³o: MAS

www.andrzejstruski.com