> Strona główna > Artykuly > Rozne > Bugarach – Informacje godzina 18:35. 19.12.2012.
Kalendarz
Brak pliku!
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoGaleria Magdala
Winnice

Bugarach – Informacje godzina 18:35. 19.12.2012.
Data 19/12/2012 21:47  Autor Andrzej_Struski  Klikniêæ 1876  Jêzyk Italian
 

 Bugarach – Informacje :  godzina 18:35. 19.12.2012.

 

Bugarach jest gotowe na przyjêcie podró¿nych. ¯andarmeria obstawi³a drogi w okolicy wioski Bugarach, zatrzymuje ka¿dy jad±cy samochód czy inny pojazd. Kontrole odbywaj± siê bardzo sprawnie i fachowo. Dojazd do samej góry Bugarach jest zamkniêty na 2.5 km przed wej¶ciem na szlak turystyczny, trzeba posiadaæ  specjalne przepustki aby przejechaæ tamtejsz± drog±. W gotowo¶ci s± wszystkie jednostki tak¿e Czerwony Krzy¿. Poni¿ej przedstawiamy kilka zdjêæ  z godziny 18:35. 19.12.2012r.Informacje udostêpni³o: MAS

www.andrzejstruski.com