> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2019
P W Ž C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Eksperyment Filadelfia
Data 13/04/2010 23:04  Autor Magdalena Struska  Klikni੠15087  Jŕzyk Polish
 

Artyku┬│ po raz pierwszy opublikowany w internecie - wrzesien 2008r.
 

 
                       

                       Tajemnica Zielonej Po┬Âwiaty


 


28 Pa¼dziernik 1943 rok - eksperyment "Filadelfia"; zwany te¿ eksperymentem "Têcza".

  • Dane:
Okr├¬t, którego u┬┐yto do do┬Âwiadcze├▒ by┬│ zbudowany na krótko przed jego wodowaniem czyli 25 czerwca 1943 r.
Wyporno┬Â├Ž 1520 ton , niszczyciel eskortuj┬▒cy USS " Eldridge".

Przeznaczenie: ochrona konwojów europejskich niszczonych na Atlantyku przez niemieckie u-booty.
Organizator projektu: Urz┬▒d Bada├▒  Marynarki Wojennej USA {ONR}.

Prawdopodobni g┬│ówni uczestnicy eksperymentu to wybitni fizycy: Thomas Townsend Brown, Nikola tesla, John von Neumann i Albert Einstein, {który opublikowa┬│ ju┬┐ teori├¬ wzgl├¬dno┬Âci i utrzymywa┬│ w niej, ┬┐e ┬Âwiat┬│o mo┬┐e si├¬ zagina├Ž w silnym polu grawitacyjnym. pracowa┬│ on ju┬┐ wówczas nad teori┬▒ pola, która wyja┬Âni┬│aby zachowanie energii elektromagnetycznej i grawitacyjnej}.

Archiwa personalne armii ameryka├▒skiej w St. Louis zawieraj┬▒ dokumenty jasno stwierdzaj┬▒ce, ┬┐e Albert Einstein zatrudniony by┬│ dorywczo w Departamencie Marynarki Wojennej jako "pracownik kontraktowy S┬│u┬┐b Specjalnych", czyli konsultant naukowy Biura Uzbrojenia. Naukowiec pracowa┬│ dla US Navy od 31 maja 1943 r. do 30 czerwca 1946 r.

 
Cel  eksperymentu?

Celem jego by┬│o zastosowanie einsteinowskiej jednolitej teorii pola poprzez wypróbowanie dzia┬│ania pola magnetycznego na okr├¬t wojenny USS "Eldridge" D-173; a tak┬┐e, na za┬│og├¬ przebywaj┬▒c┬▒ na jego pok┬│adzie. W pocz┬▒tkach II wojny ┬Âwiatowej marynarka wojenna niemiec u┬┐ywa┬│a podwodnych min magnetycznych i torped, przyci┬▒ganych przez pole magnetyczne generowane przez du┬┐e metalowe okr├¬ty. Miny by┬│y przyci┬▒gane przez kad┬│uby statków alianckich, wybucha┬│y w ich pobli┬┐u i zatapia┬│y je. Alianci znale┬╝li sposób na wroga bowiem nauczyli si├¬ oszukiwa├Ž te urz┬▒dzenia dzi├¬ki technice tak zwanej: "demagnetyzacji".

A wygl┬▒da┬│o to mniej wi├¬cej tak: wokó┬│ kad┬│ubów zacz├¬to montowa├Ž - du┬┐┬▒ cewk├¬ elektryczn┬▒, przez któr┬▒ przep┬│ywa┬│ pr┬▒d- "nie w fazie" z magnetycznym rezonansem okr├¬tu.

Jednak skutkiem ubocznym tej techniki by┬│o to, ┬┐e gdy okr├¬ty przemieszcza┬│y si├¬ w ziemskim polu magnetycznym; {które ró┬┐ni si├¬ nieco w ró┬┐nych miejscach}- harmoniczny rezonans statku zmienia┬│ si├¬ gdy ten przep┬│ywa┬│ z jednego miejsca na inne. Z tego tez powodu rezonans w cewkach demagnetyzacyjnych musia┬│ by├Ž na bie┬┐┬▒co monitorowany oraz dostosowywany w taki sposób ┬┐eby mie├Ž ca┬│kowit┬▒ pewno┬Â├Ž iz okr├¬t pozostaje 'magnetycznie niewidzialny" dla min i torped; ka┬┐dy nawet najdrobniejszy b┬│┬▒d w warto┬Âci rezonansu pozostawi┬│ by jaki┬ ┬Âlad i wówczas statek sta┬│by si├¬ "widzialny".

 
Narodziny pomys┬│u eksperymentu " Filadelfia".

Nowa koncepcja polega┬│a na tym , ┬┐eby u┬┐ywaj┬▒c nie jednej cewki, a trzech cewek wokó┬│ ka┬┐dej osi okr├¬tu , zestrojonych ze sob┬▒ tak by znajdowa┬│y si├¬ nawzajem "w fazie" , stworzy├Ž rotacyjne pole elektromagnetyczne, które zagina┬│oby sygna┬│y radaru.

Sygna┬│y te owija┬│yby si├¬ wokó┬│ statku, nie wracaj┬▒c do niemieckich zestawów radarowych, wskutek tego niemieccy operatorzy nie dostrzegli by ameryka├▒skich jednostek.

 
Przebieg eksperymentu.

Istnieje kilka wersji wydarze├▒ przebiegu eksperymentu "Filadelfijskiego".

Jedna z nich mówi o tym, ┬┐e gdy w┬│┬▒czono cewki i uruchomiono pole elektromagnetyczne, w powietrzu momentalnie pojawi┬│o si├¬ g┬│o┬Âne elektrostatyczne "buczenie" a ca┬│y statek spowi┬│a "zielona mg┬│a". Fakt ten pomo┬┐e wyja┬Âni├Ž to co zasz┬│o potem, poniewa┬┐ tak┬▒ mg┬│├¬ mo┬┐na uzna├Ž za zwyk┬│┬▒ jonizacj├¬ normalnego powietrza atmosferycznego w silnym polu magnetycznym.

Bowiem takie zjawisko ma równie┬┐ miejsce w Ameryce na ┬Žrodkowym Zachodzie podczas tr┬▒by powietrznej lub silnej burzy pojawia si├¬ wtedy specyficzny zielony kolor zjonizowanej atmosfery.

Podczas tego eksperymentu gdy zielona mg┬│a si├¬ unios┬│a statek nie tylko by┬│ niewidoczny dla operatorów ameryka├▒skich ale tak┬┐e by┬│ niewidoczny go┬│ym okiem; jedna z wersji wydarze├▒ wspomina  o widocznych jedynie zarysach kad┬│uba.

Natomiast w innej wersji okr├¬t znik┬│ by pojawi├Ž si├¬ kilkaset kilometrów dalej w ob┬│oku " zielonej mg┬│y" tu┬┐ przed brytyjskim lotniskowcem, którego kapitan odnotowa┬│ ten fakt w dzienniku pok┬│adowym. Widziano go podobno te┬┐ w Bazie Si┬│ Morskich w Norfolk {ok. 375 mil na pó┬│noc}. cywile i ameryka├▒scy ┬┐o┬│nierze b├¬d┬▒cy wówczas na molo zobaczyli nagle pojawiaj┬▒cy si├¬ z nik┬▒d okr├¬t.

Wed┬│ug relacji ┬Âwiadków tego wydarzenia pole magnetyczne rozci┬▒ga┬│o si├¬ na d┬│ugo┬Â├Ž oko┬│o 100 metrów z ka┬┐dej strony statku i mia┬│o widoczny kszta┬│t elipsoidy. Osoby znajduj┬▒ce si├¬ na pok┬│adzie sprawia┬│y wra┬┐enie jakby "chodzi┬│y w powietrzu". A gdy pole zacz├¬to zwi├¬ksza├Ž dostrze┬┐ono jedynie zarys kad┬│ubu, który w krótkim czasie sta┬│ si├¬ coraz bardziej przezroczysty, a┬┐ w ko├▒cu znik┬│ z pola widzenia obserwatorów, pozosta┬│ tylko na wodzie wg┬│├¬biony ┬Âlad po kad┬│ubie.

 
Co siê sta³o po wy³±czeniu pola?

Prawie w ka┬┐dej z relacji z eksperymentu powtarza si├¬ to, i┬┐ cz┬│onkowie za┬│ogi znajduj┬▒cy si├¬ na pok┬│adzie statku odczuwali przyt┬│aczaj┬▒ce ci┬Ânienie elektrostatyczne, zjawisko bardzo podobne do tego, które odnotowa┬│ podczas swoich do┬Âwiadcze├▒ z impulsami pr┬▒du sta┬│ego wielkiej cz├¬stotliwo┬Âci Nikola Tesla.

 
Reakcja cia┬│a ludzkiego na eksperyment?

Ko├▒czyny a przede wszystkim stopy kilku cz┬│onków za┬│ogi zosta┬│y uwi├¬zione w przegrodach oraz innych powierzchniach statku. Pozostali stracili ko├▒czyny,. natomiast niektórzy z nich., w jaki┬ dziwny sposób zostali wtopieni w beton b├¬d┬▒cy pokryw┬▒ statku. Tkwi┬▒c swoim cia┬│em wewn┬▒trz zimnego, twardego metalu byli nie do odratowania. Cze┬Âci ich cia┬│ dos┬│ownie stopi┬│y si├¬ z metalem .Nielicznym skrócono m├¬czarnie...

Cyt: " za┬│oga, która zmieni┬│a swoje pocz┬▒tkowe pozycje, znalaz┬│a si├¬ w niebezpiecze├▒stwie po wy┬│┬▒czeniu pola. Pole zdolne dos┬│ownie zagi┬▒├Ž ┬Âwiat┬│o, wystarczaj┬▒co silnie by uczyni├Ž niewidzialnym ca┬│y okr├¬t, mo┬┐e by├Ž postrzegane w inny sposób, poniewa┬┐ równie dobrze mog┬│o ono by├Ž do┬Â├Ž silne, by wys┬│a├Ž obiekt do innej przestrzeni, "nie b├¬d┬▒cej w fazie" z nasz┬▒ . Je┬Âli kto┬ poruszy┬│ si├¬ podczas powrotu do naszej rzeczywisto┬Âci, zosta┬│ faktycznie stopiony z przegroda okr├¬tu".

Pono├Ž marynarze z innych okr├¬tów widzieli go potem kilkana┬Âcie mil dalej, dryfuj┬▒cy swobodnie na pe┬│nym morzu.. Jednak po oko┬│o dwudziestu minutach statek" uwidoczni┬│ si├¬ oczom innych", lecz uszkodzenie jego by┬│o przera┬┐aj┬▒ce.

Po "powrocie USS Eldridge"; wi├¬kszo┬Â├Ž  marynarzy nie by┬│a zdrowa na umy┬Âle.. Zapadli oni na nieuleczaln┬▒ i ci├¬┬┐k┬▒ schizofreni├¬,

Czy┬┐by ów projekt przerós┬│ oczekiwania naukowców?

John von Neumann powróci┬│ do bada├▒ fazy projektowania by zrozumie├Ž dlaczego eksperyment zako├▒czy┬│ si├¬ tak nieoczekiwanym sukcesem, a zarazem tak wielk┬▒ pora┬┐k┬▒.

Wnioski Kapitana X.

Cyt:" Czterej cz┬│onkowie za┬│ogi, którzy zmienili swoje wcze┬Âniejsze pozycje, utkwili w stalowym pok┬│adzie. dopóki pole dzia┬│a┬│o, wszystko by┬│o w porz┬▒dku. kiedy pole zanik┬│o, ich wcze┬Âniejsze" wiezienia czasowe przepad┬│y, kiedy m├¬┬┐czy┬╝ni zmienili pozycje i ponownie zmaterializowali si├¬ w naszym wymiarze {...} w nieco innym miejscu lub pechowo zmaterializowali si├¬ dok┬│adnie tam, gdzie by┬│ pok┬│ad wi├¬c moleku┬│y stali dos┬│ownie wymiesza┬│y si├¬ z moleku┬│ami ich cia┬│[..}.

Jak siê do tego co siê sta³o z USS " Edgridge" ustosunkowa³ Rz±d?

Teoriom tym stanowczo zaprzeczono, wi├¬kszo┬Â├Ž cz┬│onków za┬│ogi oraz przedstawiciele rz┬▒du; wed┬│ug tych relacji, Eldridge bra┬│ udzia┬│ w badaniach naukowych, pono├Ž nie mia┬│y one wcale charakteru w jaki opisywano eksperyment "Filadelfijski". Przyznano natomiast, ┬┐e badano mo┬┐liwo┬Âci wykorzystania pól magnetycznych do stworzenia os┬│ony przeciwtorpedowej wokó┬│ okr├¬tu.

Ameryka├▒ska Marynarka Wojenna oficjalnie nigdy nie przyzna┬│a si├¬ do przeprowadzenia takiego eksperymentu. Wszelkie wie┬Âci zosta┬│y poch┬│oni├¬te przez cenzur├¬. Zachowa┬│a si├¬ jedynie krótka notka w jednej z gazet filadelfijskich i zeznania pojedynczych ┬Âwiadków.

Co na to Einstein? i Dr Bertrand Russell?

Teorie jednolitego pola uko├▒czy┬│ on w 1925-1927 roku, ale potem ja odwo┬│a┬│,  prawdopodobnie nie kierowa┬│ si├¬ wzgl├¬dami matematycznymi lecz humanitarnymi.

Dzi┬ t┬│umaczy si├¬ to w ten sposób, ┬┐e  teoria ta jest niekompletna.

Dr Bertrand Russell prywatnie przyzna┬│, ┬┐e zosta┬│a ona uko├▒czona, jednak cz┬│owiek jeszcze do niej nie dorós┬│.
 

 Moje   spostrze┬┐enia:
  • Pozostaje pytanie na ile ów eksperyment jest fikcj┬▒ a na ile prawd┬▒?
  • Poza tym je┬Âli mia┬│ w nim równie┬┐ uczestniczy├Ž Nikola Tesla (ur. 10 lipca 1856 r. w Smiljanie, zm. 7 stycznia 1943 r. w Nowym Jorku) to jakim┬ cudem nie zgadzaj┬▒ si├¬ daty eksperymentu z dat┬▒ jego ┬Âmierci.
  • Sytuacja wy┬┐ej przedstawiona je┬Âli w ogóle mia┬│a miejsce to z punktu widzenia fizyki wskazywane relacje zaistnia┬│y w przestrzeni magnetycznej i materialnej.
  • Pole magnetyczne, które w efekcie zak┬│óci┬│o charakter fizyczny przestrzeni materialnej musia┬│o rozwi┬▒za├Ž i ponownie zwi┬▒za├Ž moleku┬│y.


Opracowa┬│a: © 1 Maja 2009 MMagdalena Struska de Merowing.
Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu.
Opracowanie na podstawie materia┬│ów podanych poni┬┐ej.
  • The Giza Death Star,Joseph p. Farrell, wersja polska przek┬│ad Krzysztof Kurek D W Amber- za zgod┬▒.
  • Kapitan X The Philadelphia Chronicles the Strange Case of Alfred Bielek and Dr.M.K. Jessup Abelard Publication, Wilmington, Delaware 1994.
  • ┬Čród┬│a internetowe.