> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Kwiecie˝ 2018
P W Ž C P S N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Ufo w Bugarach. Manipulacja swiadomosci
Data 21/12/2012 12:17  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠1950  Jŕzyk Polish
 

Ufo w Bugarach. Manipulacja ┬Âwiadomo┬Âci

 

 

 

 

Festiwal UFO w Bugarach osi┬▒ga kulminacj├¬, ale swój pocz┬▒tek mia┬│ kilka lat wstecz.

Pierwszym krokiem albo pocz┬▒tkiem tego fenomenu w Bugarach by┬│ kontakt mentalny na poziomie eterycznym z istotami duchowymi. W efekcie tego kontaktu, ma┬│┬┐e├▒stwo Marie-France i Alain przyj├¬┬│o, ┬┐e to by┬│o spotkanie z UFO. I mimo, ┬┐e ca┬│a opisana przez nich sceneria dotycz┬▒ca osobistych dozna├▒, niewiele przypomina┬│a istoty z obszarów UFO. Oni jednak uznali, ┬┐e nale┬┐y si├¬ skontaktowa├Ž ze specjalistami od UFO. Istoty, które im si├¬ ukaza┬│y, lub zmaterializowa┬│y na planie materii rozrzedzonej posiada┬│y wszelkie cechy istot duchowych. By┬│y one przezroczyste i unosi┬│y si├¬ w powietrzu, takie s┬▒ zdolno┬Âci i zachowania posiadaj┬▒ tylko istoty duchowe, lub formy iluminacji ┬Âwietlnych. Równie┬┐ informacja we ┬Ânie „jeste┬Âmy ┬Âwiat┬│em” jednoznacznie mówi┬│a, ┬┐e to nie s┬▒ UFO.

 Cyt. ”Pod koniec sierpnia 2009r francuskie ma┬│┬┐e├▒stwo Marie-France i Alain jad┬▒c pó┬╝nym wieczorem obok góry Bugarach, postanowili spróbowa├Ž „wywo┬│a├Ž UFO”. Znajomy powiedzia┬│ im, ┬┐e je┬Âli b├¬d┬▒ zapala├Ž i gasi├Ž ┬Âwiat┬│o w latarce stosuj┬▒c równy rytm, to mo┬┐e uda si├¬ im zobaczy├Ž co┬ ciekawego.”W tym miejscu relacji istnieje pierwsza przyczyna niew┬│a┬Âciwej interpretacji ca┬│e sytuacji, jak wyst┬▒pi┬│a w okolicach góry Bugarach. Przyczyna tkwi w zwrocie „wywo┬│a├Ž UFO”, wywo┬│uje si├¬ duchy a nie UFO. Takie okre┬Âlenie dzia┬│ania mog┬│o nakierowa├Ž my┬Âli wskazywanego ma┬│┬┐e├▒stwa na kierunek UFO, mimo, ┬┐e ca┬│a sprawa nie mia┬│a z tymi istotami nic wspólnego, od samego pocz┬▒tku.

 

„Ko┬│o pó┬│nocy, nad gór┬▒ pojawi┬│y si├¬ jakie┬ dziwne ┬Âwiat┬│a. Po krótkim czasie Marie i Alain zobaczyli, ┬┐e nad poboczem drogi, w odleg┬│o┬Âci kilku metrów, p┬│ynie w powietrzu b┬│yszcz┬▒ca posta├Ž. Wed┬│ug relacji Marie p┬│yn┬▒ca postac mia┬│a kszta┬│t i wymiar cz┬│owieka a g┬│ow├¬ w kszta┬│cie sto┬┐ka. By┬│a ona jasna i lekko przezroczysta. Otacza┬│a j┬▒ ┬Âwietlista, bia┬│o-zielonkawa aureola.”P┬│yn┬▒ca w powietrzu przezroczysta i otoczona aureol┬▒ postac, to typowy wygl┬▒d postaci duchowej. Tak prezentuj┬▒ca si├¬ istota nie mog┬│a by├Ž istot┬▒ zwi┬▒zan┬▒ z UFO.

„Z kolei Alain widzia┬│ inny wizerunek tej postaci. Wed┬│ug jego relacji by┬│ to humanoid bez r┬▒k. Ca┬│a prezentacja trwa┬│a kilkadziesi┬▒t sekund, mo┬┐e nieca┬│┬▒ minut├¬. Po tym czasie posta├Ž odwróci┬│a si├¬ i znikn├¬┬│a w ciemno┬Âciach.”

Alain widzi inny wygl┬▒d postaci. Jest tu jednoznaczny dowód, ┬┐e ta prezentacja dotyczy┬│a postaci ┬Âwietlnej, wyeksponowanej specjalnie dla indywidualnego odbioru. Postac po obróceniu si├¬ znika w ciemno┬Âci. Obraz ┬Âwietlny, który pod innym kontem nie jest widoczny, by┬│ przeznaczony dla wzroku tych dwojga ludzi.

„Gdy szybko odje┬┐d┬┐ali zobaczyli, ┬┐e równolegle do drogi, szybuje du┬┐o ┬Âwiec┬▒cych dysków. Wygl┬▒da┬│y jak wielkie, patelnie z otworami w ┬Ârodku. Mia┬│y kilka metrów ┬Ârednicy i porusza┬│y si├¬ wolnym, poziomym lotem.”

Dyski w postaci patelni z otworami w ┬Ârodku nie wskazuj┬▒ na pojazdy UFO, raczej na ┬Âwietln┬▒ iluminacj├¬.

„W nocy Marie-France us┬│ysza┬│a s┬│owa, które przyj├¬┬│a, jako przekaz: „Jeste┬Âmy ┬Âwiat┬│em. Bezpo┬Ârednie kontakty z wami s┬▒ dla nas niebezpieczne. B├¬dzie wielka katastrofa 28 lutego 2010 r. Musisz pomóc wielu ludziom”. Nie by┬│o podane miejsce, gdzie nast┬▒pi ta katastrofa.”S┬│yszenie g┬│osu jest wskazaniem na sfer├¬ duchow┬▒, jako ┬╝ród┬│a pochodzenia przekazu a ca┬│a sprawa na manipulacj├¬ ┬Âwiadomo┬Âci odbiorców. Niby duch a podobny do UFO, jakie┬ formy niezidentyfikowanych obiektów, które w istocie s┬▒ tylko do nich podobne.

G┬│os mówi „Jeste┬Âmy ┬Âwiat┬│em”, ┬Âwiat┬│o jest pozytywnie odbieranym zwrotem, co stawia przekazuj┬▒cych na pozycji pozytywnych istot. Teraz kobieta b├¬dzie ich przekazy traktowa┬│a, jako dobre i wa┬┐ne.

W dalszym przekazie g┬│os mówi: „Bezpo┬Ârednie kontakty z wami s┬▒ niebezpieczne” w tym momencie, cz┬│owiek jest poni┬┐ony do roli postaci niepe┬│nej, komu┬ zagra┬┐aj┬▒cej, musi uwa┬┐a├Ž na to, co czyni by nie zaszkodzi├Ž tym ze ┬╝ród┬│a, a tym samym stara├Ž si├¬ jak najdok┬│adniej wykona├Ž ich polecenia.

 „B├¬dzie wielka katastrofa”, najbardziej boimy si├¬ wielkich katastrof w tym momencie nasze wszystkie zmys┬│y zostaj┬▒ postawione w stan pe┬│nej gotowo┬Âci.

Na ko├▒cu „Musisz pomóc wielu ludziom”, ka┬┐dy cz┬│owiek bezwarunkowo podejmie takie dzia┬│anie. Ten przekaz jest form┬▒ definitywnego uruchomienia procesu dzia┬│ania cz┬│owieka odbieraj┬▒cego informacje. Marie-France b├¬dzie musia┬│a ca┬│┬▒ spraw├¬ aktywowa├Ž na wszelkich mo┬┐liwych i jej znanych p┬│aszczyznach.

Wygl┬▒da to na manipulacj├¬ w miejscu i czasie, który dotyczy Czasów Ostatecznych i miejsca, w regionie gdzie ┬┐y┬│a rodzina Chrystusa i Magdaleny.

„Nast├¬pnego dnia wieczorem wrócili w okolic├¬ Bugarach. Kiedy dojechali tam samochodem, liczne kule ┬Âwiat┬│a wisia┬│y albo p┬│yn├¬┬│y w powietrzu przy drodze. W ko├▒cu te kule otoczy┬│y samochód i oboje poczuli jaki┬ ruch. Zimny dreszcz na plecach i nogi zupe┬│nie zdr├¬twia┬│e, to odczucia w czasie, gdy te kule otoczy┬│y ich samochód. Nie mogli si├¬ porusza├Ž.”

Nieprzyjemne odczucia s┬▒ informacj┬▒, ┬┐e ┬╝ród┬│o ich wyst├¬powania jest w obszarach wrogich cz┬│owiekowi. Tu mamy informacj├¬, ┬┐e istoty duchowe prowadz┬▒ce ca┬│y przekaz, pochodz┬▒ z negatywnych cywilizacji astralnych a ich zamiary s┬▒ wrogie w stosunku do ludzi, lub stanu rzeczy wyst├¬puj┬▒cego na Ziemi.

„Alain odniós┬│ wra┬┐enie, jakby kto┬ go d┬╝ga┬│ i popycha┬│. Z kolei jego ma┬│┬┐onka odczuwa┬│a wewn├¬trzn┬▒ wibracj├¬ przypominaj┬▒c┬▒ lekki przep┬│yw pr┬▒du elektrycznego. Obojgu wydawa┬│o si├¬, ┬┐e kto┬ bada ich cia┬│a. Pó┬╝niej czuli si├¬ ┬╝le, a ko├▒czyny odmawia┬│y im pos┬│usze├▒stwa.”

Dalszy ci┬▒g niekomfortowych odczu├Ž, które mog┬│y by├Ž procesem wpisu programów warunkuj┬▒cych do dzia┬│ania we w┬│a┬Âciwym kierunku. W istocie, takie dzia┬│ania podj├¬li informuj┬▒c grup├¬ ufologów.

„Poinformowali o tym zdarzeniu francusk┬▒ grup├¬ ufologów.”

Obszar penetracji spo┬│ecze├▒stwa poszerza si├¬ o mi┬│o┬Âników UFO, jak równie┬┐ obejmuje wszystkich interesuj┬▒cych si├¬ ezoteryk┬▒, histori┬▒ Magdaleny i Chrystusa, jak równie┬┐ wszystkich interesuj┬▒cych si├¬ ca┬│okszta┬│tem tych spraw.

„Marie-France powiedzia┬│a tak┬┐e o katastrofie, przed któr┬▒ ostrzega┬│ tajemniczy g┬│os w jej g┬│owie.”

Tu prorocza informacja o katastrofie w kontek┬Âcie do rzeczywistego wydarzenia, jest czynnikiem ukazuj┬▒cym ch├¬├Ž pomocy ludziom w czasie katastrof. W obliczu zapowiadanej Apokalipsy 21 12 2012r, wiara w cuda zmobilizowa┬│a rzesze ludzi do przyj├¬cia absurdalnego wniosku, ┬┐e UFO b├¬dzie prowadzi┬│o akcj├¬ ratunkow┬▒ na górze Bugarach. Wszyscy jak za┬Âlepieni, bez logicznej oceny sytuacji, przez trzy wa┬┐ne lata ┬┐yli w ┬Âwiecie iluzji, nic poza ni┬▒ nie widz┬▒c. Znamy osobi┬Âcie ludzi z tego ┬Ârodowiska, widzieli┬Âmy ich za┬Âlepienie i determinacj├¬.


„Po nied┬│ugim czasie skorygowa┬│a dat├¬ tragedii. Chodzi┬│o o 27 a nie o 28 lutego 2010 r. Okaza┬│o si├¬, ┬┐e przepowiednia odebrana prze kobiet├¬ w jej ┬Âwiadomo┬Âci, w trakcie snu, by┬│a prawdziwa. 27 Luty w Chile wyst├¬puje ogromne trz├¬sienie ziemi o sile 8,8 w skali Richtera, w wyniku tego trz├¬sienia zgin├¬┬│o wiele osób.”

W ramach tego przekazu istniej┬▒ jeszcze inne ukryte p┬│aszczyzny informacji, które objawiaj┬▒ na planie dzia┬│ania ludzi zwi┬▒zanych z ezoteryk┬▒. W zwi┬▒zku z ca┬│┬▒ spraw┬▒ w tym regionie a w szczególno┬Âci w okolicy Bugarach, rozwin├¬┬│o si├¬ mniemanie, jakoby w czasie grudniowej Apokalipsy, ludzie tu przebywaj┬▒cy dozna├Ž mogli korzystnej dla nich zmiany ┬Âwiadomo┬Âci, lub przej┬Âcia w inny wymiar ┬┐ycia.

………………….

 

 

 

Trzy kolejne lata po opublikowaniu informacji o kontakcie z „UFO”, to czas wielkiego zainteresowania ró┬┐nych ludzi t┬▒ spraw┬▒. W my┬Âl istot duchowych, które przygotowa┬│y i przeprowadzi┬│y t├¬ manipulacj├¬, zainteresowanie mo┬┐liwym ratunkiem w czasie zapowiadanego ko├▒ca ┬Âwiata by┬│o du┬┐e i wielop┬│aszczyznowe.


Nadzieje wielu ludzi skierowa³y siê ku trzem zasadniczym aspektom ratunku.


1.      UFO zabiera z góry Bugarach tych, którzy w czasie zapowiadanej daty kataklizmu tam b├¬d┬▒ si├¬ znajdowali.


2. Pozytywna moc, pozwoli adeptom, którzy b├¬d┬▒ na górze w odpowiednim czasie osi┬▒gn┬▒├Ž stan o┬Âwiecenia i przej┬Âcia w wy┬┐szy wymiar ┬┐ycia.


3. Dozna├Ž zmiany ┬Âwiadomo┬Âci u tych, którzy b├¬d┬▒ na górze Bugarach w dniu 21 12 2012r.


Prosz├¬ zwrócic uwag├¬ na rzecz specyficzn┬▒. ┬»aden z tych aspektów nie by┬│ wskazany w zdarzeniach z sierpnia 2009r, jakich uczestnikami by┬│o wskazane powy┬┐ej ma┬│┬┐e├▒stwo. Podstawowym wspólnym mianownikiem jest tu okre┬Âlenie „ratunek”. I pomimo, ┬┐e w tamtych wydarzeniach okre┬Âlenie „ratunek” dotyczy┬│o ratowania ludzi w czasie wskazuj┬▒cym na trz├¬sienie Ziemi, to tu automatycznie zosta┬│o ono przeniesione na plan grudnia 2012r.


Przeniesienie „ratunku” dotyczy┬│o nie tylko tej daty, ale równie┬┐ konkretnych obszarów potrzeb cz┬│owieka. Potrzeb ratowania siebie nie tylko przed fizyczn┬▒ ┬Âmierci┬▒ w czasie zapowiadanego kataklizmu, ale równie┬┐ ratowania siebie z odm├¬tów ziemskich problemów duchowych i psychicznych.


Manipulacja psychologiczna polega┬│a na po┬│┬▒czeniu kilku cech tego specyficznego kontaktu. Po┬│┬▒czone zosta┬│y;-


1.      Miejsce, czyli góra Bugarach, która od niepami├¬tnych czasów odnosi si├¬ do spraw duchowych cz┬│owieka.


2.      Informacja o spotkaniu z UFO, która by┬│a wskazaniem na ratuj┬▒cych.

3.      Postacie, które same siebie okre┬Âlaj┬▒ ┬Âwietlistymi, „jeste┬Âmy ┬Âwiat┬│em”, jest to jednoznaczne odniesienie do ezoteryki.


4.      Przekaz w postaci s┬│yszanego g┬│osu, zwraca my┬Âli cz┬│owieka w kierunku jego sfer duchowych.


5.      „Musisz pomóc wielu ludziom”, gdy b├¬dzie wielka katastrofa.


Te pi├¬├Ž aspektów po┬│┬▒czone razem i obwarowane obowi┬▒zkiem pomocy ludziom, ugruntowa┬│y platform├¬ do dzia┬│ania. Rozwin├¬┬│a si├¬ ona na planie zapowiadanego na 21 12 2012r kataklizmu w odniesieniu do miejsca, którym mog┬│a by├Ž tylko wskazywana tu góra Bugarach.


W czasie tych trzech lat w okolicy góry a raczej w jej obliczu, powstaje co┬ w rodzaju kultu UFO. Chodz┬▒c w zwi┬▒zku z naszymi pracami archeologicznymi, setki kilometrów po okolicznych górach natrafili┬Âmy na szczególne miejsce, które jest zwi┬▒zane z wierzeniami w pomoc UFO i odnosi si├¬ do góry Bugarach.


Trafili┬Âmy do miejsca kultu, gdzie kluczow┬▒ postaci┬▒ jest kamienna g┬│owa przypominaj┬▒ca swoim wygl┬▒dem g┬│ow├¬ ufoludka.


Fot. 1 Rze¼ba g³owy wykuta w kamieniu i pomalowana na niebiesko.( znaleziona w 2011r., ujawniamy nigdzie nie publikowane zdjêcia kultu).
Fot. 2 Widok z tego miejsca na pierwszym planie ukazuje gór├¬ Bugarach.(A.D.2011)
MAS - Magdalena i Andrzej Struski de Merwoing
20-21.12.2012.

www.andrzejstruski.com