> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
LOSY KR├ôLEWSKIEGO RODU GRAALA – WCALE NIE JAK BAJKA
Data 09/02/2013 22:13  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠3707  Jŕzyk Polish
  Banicja, by┬│aby chyba lepszym losem ni┬┐ ten, który spotka┬│ jedyn┬▒ lini├¬ rodow┬▒, która jest lini┬▒ ┬Žw. Krwi Merowingów. Po wiekach ┬Âwietno┬Âci przysz┬│y ciemne stulecia a potem, potomek Chrystusa znika z oczu wszystkich ludzi. Tylko Bóg wie, jakimi drogami ┬┐ycia pod┬▒┬┐aj┬▒ kolejni potomkowie tego rodu. Tajemnica by┬│a tak wielka, ze nawet oni sami nie wiedzieli, ┬┐e nosz┬▒ w swoich ┬┐y┬│ach najbardziej b┬│├¬kitn┬▒ krew na Ziemi. Ostatni znany i chroniony /Merowing/ znikn┬▒┬│ w Montsegur i ┬Âlad po nim zagin┬▒┬│. On nic /o pochodzeniu w┬│asnego rodu, / nie móg┬│ powiedzie├Ž swojemu nast├¬pcy a ten z kolei ju┬┐ nie mia┬│, co mówi├Ž swoim.


Katarzy i /Templariusze/ chronili ten ród do czasu, gdy oni sami zostaj┬▒ zdziesi┬▒tkowani i pozbawieni wszelkich praw. Pot├¬┬┐ny ┬Âmiertelny wróg jest bezlitosny, nie rozmawia tylko szuka i morduje ka┬┐dego, kogo uzna za prawdopodobnego cz┬│onka tego rodu. Morduje wszystkich, którzy o┬Âmielaj┬▒ si├¬ pomóc im w ukryciu, gin┬▒ dziesi┬▒tki tysi├¬cy ludzi. Tak mijaj┬▒ stulecia, ju┬┐ od wieków nikt nie widzia┬│ nikogo z tego ┬Žw. Rodu, ani nie s┬│ysza┬│ o jego miejscu pobytu.

Jedynie nast├¬pcy tych, którzy w zamierzch┬│ych czasach chronili znanych jeszcze wówczas spadkobierców Królewskiej dynastii Merowingów, mówi┬▒, ┬┐e nadal ukrywaj┬▒ i chroni┬▒ Graala. Nikt z nich ju┬┐ od czasów Masakry w Langwedocji nie widzia┬│ spadkobiercy, ale obrona Boskiej sprawy pozosta┬│a w ich obowi┬▒zku i w ich charakterze. Z up┬│ywem kolejnych stuleci, nast├¬pne pokolenia Rycerzy powi├¬kszaj┬▒ swoje szeregi a tym samym dziel┬▒ si├¬ i ró┬┐ni┬▒ w swoich dzia┬│aniach /na planie ochrony potomka czystej krwi Chrystusa/. Istniej┬▒ grupy Rycerzy, które t├¬ ochron├¬ czyni┬▒ w towarzystwie jak równie┬┐ za zgod┬▒ i „rad┬▒” watyka├▒skiego Ojca ┬Âcigaj┬▒cych i morduj┬▒cych potomków tego rodu.

 Od czasu, gdy ostatni raz publicznie widziany by┬│ potomek Chrystusa, biegnie szóste stulecie a siepacze z piekielnych legionów ci┬▒gle nie ustaj┬▒ w tropieniu. I mimo, ┬┐e od sze┬Âciu wieków nikt nie widzia┬│ ani nie s┬│ysza┬│ o istnieniu potomka oni nie ustaj┬▒. Dla pewno┬Âci Wielki Ojciec czarnych legionów, postanawia uczyni├Ž dodatkow┬▒ czystk├¬ w szeregach wszystkich Francuzów. W Watykanie zostaje wydany wyrok ┬Âmierci na tych, którzy posiadaj┬▒ B┬│├¬kitn┬▒ Krew i tych, którzy s┬▒ Szlachcicami. Do wykonania tego zadania zostanie wykorzystany ca┬│y naród Francuski. A tajemnym promotorem Rewolucji zostaje Genera┬│ Jezuitów. Ten zakon doskonale si├¬ nadaje do „mokrej roboty” i do wszelkich o najgorszym charakterze dzia┬│a├▒, bo ju┬┐ w przysi├¬dze ma zapisan┬▒, obowi┬▒zkow┬▒ s┬│u┬┐b├¬ dla si┬│a z┬│a. Przysi├¬gaj┬▒ oni na swoje ┬┐ycie, ┬┐e b├¬d┬▒ szpiegowa├Ž, mataczy├Ž, zabija├Ž i czyni├Ž wiele innych przest├¬pczych z punktu widzenia moralno┬Âci i prawa rzeczy. Przysi├¬gaj┬▒, ┬┐e w przypadku nie wykonania zbrodniczego rozkazu, godz┬▒ si├¬ na najokrutniejsz┬▒ ┬Âmier├Ž. Tak┬▒ przysi├¬g├¬ mog┬▒ sk┬│ada├Ž jedynie Rycerze Z┬│a. Sk┬│adaj┬▒ j┬▒ Jezuici, Zakonnicy, którzy w rzeczywisto┬Âci s┬▒ ┬┐o┬│nierzami Watykanu, armi┬▒ powo┬│an┬▒ przez cz┬│owieka uznanego za ┬Âwi├¬tego, przez Loyol├¬ w 14…

Rewolucja, czyli pospolite ruszenie w rzeczywisto┬Âci nie by┬│o takim pospolitym czynem, a plan wymordowania wszystkich, którzy by mogli w swoich rodzinach ukrywa├Ž potomka Chrystusa szala┬│ w ca┬│ej Francji. Jednego, „Wielki ┬Žwi├¬ty Ojciec” nie rozumia┬│, ┬┐e jego plany i realizuj┬▒cy je mordercy walcz┬▒ z planami Boga. Plany Boga inaczej ni┬┐ plany watyka├▒skie, wykonuj┬▒ ludzie, którzy czyni┬▒ wszystko z natury swojego ┬┐ycia. Nikt im nie rozkazuje, ca┬│kowicie nie┬Âwiadomie realizuj┬▒ boskie intencje.

Nikomu w Watykanie, równie┬┐ nikomu innemu, nie przysz┬│o do g┬│owy, ┬┐e kolejni potomkowie ┬Žwi├¬tej krwi rodz┬▒ si├¬, jako zwykli ludzie, jako rolnicy, rzemie┬Âlnicy albo szeregowi ┬┐o┬│nierze. A przecie┬┐ jasnym jest, ┬┐e je┬┐eli uciekinier z Montsegur nie móg┬│ nic o w┬│asnym pochodzeniu przekaza├Ž swojemu nast├¬pcy, to równie┬┐ jego potomek, swoim nast├¬pcom nie móg┬│ przekaza├Ž królewskiego tytu┬│u, bo sam o nim nie wiedzia┬│.

Boski plan objawia si├¬ w intencjach tych osób, które s┬▒ zwi┬▒zane ze sprawami dotycz┬▒cymi rodzin i miejsc, gdzie przychodzili na ┬Âwiat kolejni potomkowie krwi Dawidowej i Chrystusowej. Te intencje nie wynika┬│y z objawie├▒, wizji czy przekazów duchowych, one pojawia┬│y si├¬ w ┬Âwiadomo┬Âci wtenczas, gdy ludzie zwi┬▒zani ze sprawa czynili w danym momencie rzeczy powi┬▒zane z tematem a tym samym z planem Boga. W taki sposób powsta┬│ ca┬│y rozci┬▒gaj┬▒cy si├¬ na minione tysi┬▒cleciach zbiór rzeczy i przekazów, który zawiera w sobie informacje od Boga. Tak jak te informacje powsta┬│y tylko z „przypadkowych” intencji, tak odczyta├Ž je mo┬┐e tylko cz┬│owiek, który posiada w swojej ┬Âwiadomo┬Âci odpowiednie, przygotowane w my┬Âl planu Boga, zdolno┬Âci i informacje pomocnicze dotycz┬▒ce zaszyfrowanej rzeczy.

Z kolei plan watyka├▒ski, czyli ten, który nakazywa┬│ zlikwidowanie potomków krwi chrystusowej, pochodzi┬│ od Szatana. Taki plan musia┬│ powsta├Ž w ┬Âwiadomo┬Âci tej istoty, która na Ziemi jest symbolizowana, jako z┬│o a najcz├¬┬Âciej, jako postac z rogami. Watykan jest miejscem gdzie zdobienia Bazylki a tak┬┐e innych budowli s┬▒ wype┬│nione postaciami posiadaj┬▒cymi rogi. Cztery filary podtrzymuj┬▒ce Baldachim w centralnym miejscu Bazyliki, ponad grobem Piotra, s┬▒ ozdobione szesnastoma postaciami. Te wszystkie postacie posiadaj┬▒ rogi a osim z nich nie tylko rogi, ale równie┬┐ demoniczny wizerunek.

Charakter zdobie├▒ Watykanu i znane w historii zarówno brutalne, jak i psychologiczne prze┬Âladowania stosowane przez ludzi Papie┬┐a, ┬Âci┬Âle wi┬▒┬┐┬▒ si├¬ ze sob┬▒ i s┬▒ dowodem na istnienie wi├¬zi, pomi├¬dzy Szatanem a Watykanem. Ten wrogi Bogu plan dzia┬│a istnieje na ziemi równie┬┐ bardzo d┬│ugo a jego celem jest eliminacja cech boskich w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. Cz┬│owiekowi jest on przekazywany poprzez objawienia, które s┬▒ przyjmowane, jako ┬Âwi├¬te a w rzeczywisto┬Âci pochodz┬▒ od si┬│ z┬│a. Ró┬┐ne formy takich objawie├▒, za┬Âlepi┬│y ludzi w taki sposób, by nie potrafili oni, rozpozna├Ž spraw Boga.

Szatan widz┬▒c, ┬┐e potomek umyka „sztyletowi Papie┬┐a” tak wp┬│yn┬▒┬│ na sposób zachowa├▒ kap┬│anów katolickich, by ich przekaz dotycz┬▒cy przyj┬Âcia Syna Boga opacznie przedstawia┬│ plan Boga. Nawet, je┬┐eli oczekiwany Syn Boga, (który z krwi i z ducha jest potomkiem Chrystusa) b├¬dzie mówi┬│ oto jestem, b├¬dzie czyni┬│ to, czego inni uczyni├Ž nie b├¬d┬▒ mogli i przedstawia┬│ wszelkie dowody, nikt tego nie b├¬dzie rozumia┬│ „Baranek sta┬│, jako zabity”. Nie b├¬d┬▒ Go widzieli i nie b├¬d┬▒ go rozumieli, bo dla jednych, je┬┐eli nie mieszka w Pa┬│acu nie jest oczekiwanym Królem. Dla innych, je┬┐eli nie unosi si├¬ na ob┬│oku, nie mo┬┐e by├Ž Synem Boga. Jeszcze inni nie czuj┬▒ by ratowa┬│ ich z opresji, wi├¬c nie mo┬┐e by├Ž Synem Cz┬│owieczym oczekiwanym zbawc┬▒.

Nikt nie rozumie planu Boga, bo ka┬┐dy my┬Âli priorytetami przekazanymi w kap┬│a├▒skich naukach. Nikt nie chce widzie├Ž innego ni┬┐ byc powinien oczekiwany zbawca (wed┬│ug kap┬│anów), bo ka┬┐dy ma w┬│asne nadzieje. Nikt Go nie przyjmie innego, bo ka┬┐dy ma swoje potrzeby. Wszyscy doskonale Boga poznali i wiedz┬▒, jaki zbawca przyjdzie, ale nie z planów Boga, tylko z nauk rogatego.© Andrzej Struski de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.