> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Opiekun duchowy czlowieka
Data 14/04/2010 08:34  Autor Andrzej Struski  Kliknięć 4939  Język Polish
 

Opiekun duchowy człowieka
 

Problem zakłócenia życia emocjonalnego człowieka i pozbawienie go możliwości korzystania z raju, jego naturalnego środowiska.
Opiekunem jest istota duchowa, która w celu spełnienia własnych potrzeb podejmuje się wykonania procedury opieki nad przebiegiem losu człowieka w trakcie jego życia na Ziemi.

Opiekunowie duchowi to istoty astralne wywodzące się z odpowiednio rozwiniętych poziomów cywilizacji astralnej. W odróżnieniu od inkarnowanych istot astralnych, opiekun duchowy nie jest trwale związany z postacią człowieka. Okres jego „pracy” jest odpowiedni do założonych potrzeb i przewidywanego rozwoju człowieka. Na ogół nie jest to okres całego życia, tylko wybrany czas związany z rozwojem człowieka. Opiekunowie zmieniają się w zależności od wieku i stanu ducha człowieka. Na ogół przy człowieku występuje kilku opiekunów, którzy odpowiadają za różne aspekty życia. W środowisku rodziny lub w środowisku ściśle współpracującej grupy ludzi występują opiekunowie przypisani do spraw i ludzi z takiego środowiska.

Każda dziedzina, w której są zaangażowane myśli i uczucia ludzi, podlega opiece duchowej. Człowiek dla twórców Wszechświata jest najważniejszym ogniwem ewolucji. Spełnia on rolę efektu finalnego, który to efekt swym życiem emocjonalnym spłaca poniesione przez nich nakłady na budowę Wszechświata. Z tej przyczyny, jego życiowa droga losu musi być odpowiednio przygotowana i zabezpieczona.

Sprawa tysięcy problemów z jakimi w naszej cywilizacji musi borykać się człowiek, wskazuje na brak odpowiedniej opieki duchowej. Jednak takie postawienie sprawy byłoby jej dużym uproszczeniem. Bez wątpienia opiekunowie duchowi nie radzą sobie z zabezpieczeniem drogi losu człowieka.

W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie, czy ten problem wynika z braku opieki lub niewłaściwego jej wykonania, czy z jeszcze innej przyczyny?

Tu na Ziemi opiekunowie nie mają możliwości prawidłowego wykonania swojego zadania, a wynika to z przyczyny występowania w ich środowisku działania negatywnych istot astralnych. Te negatywne istoty dysponują większą możliwością wpływu na świadomość człowieka. Mogą oferować bardziej atrakcyjne wartości, które zaspokoją wiele zachcianek. Takie sprawy jak zaspakajanie różnych zachcianek, to integralna część osobowości człowieka. Zachcianki nie należą do niezbędnych, jak również naturalnych potrzeb człowieka, a w jego świadomości zrodziły się w czasie negatywnej indoktrynacji życia.

By dobrze zrozumieć istotę negatywnej indoktrynacji życia człowieka, należy brać pod uwagę dawno miniony czas ziemskiej cywilizacji. Czas, w którym świadomość człowieka poddawana indoktrynacji stała się umysłem łasym na propozycje negatywnych istot duchowych. Propozycje, które oferowały nieznane w raju potrzeby, zachcianki, smaki i uciechy.

Głównym zadaniem duchowych opiekunów jest takie kierowanie zbiorem przyczynowo skutkowym losu człowieka, by on nie stąpał drogą, na której jego problemy życiowe spowodują u niego negatywne uczucia. Zadanie to nie sprawiało i nadal nie sprawia opiekunom żadnej trudności lecz tylko tam, gdzie człowiek żyje w środowisku raju.

Opiekunowie duchowi posiadają dostęp do umysłów nadświadomości i podświadomości człowieka, co daje im duże możliwości ingerencji w tok odczuwania i myślenia. Tam, gdzie nie występuje wpływ negatywnych istot duchowych, opiekun lub opiekunowie nie dopuszczają się destrukcyjnego wpływu na świadomość człowieka. W naturalnych warunkach raju nie występują żadne przyczyny, które mogłyby spowodować zmianę charakteru działania opiekuna duchowego w stosunku do człowieka.

Tylko wyjątkowe okoliczności lub nienaturalne potrzeby mogły motywować opiekunów do zaniedbań w ustalonej procedurze wykonywania funkcji opieki. W tym miejscu należy wyjaśnić kwestię przyczyn zmiany charakteru wykonywanej opieki, lub brak reakcji opiekunów na ingerencję z zewnętrz, czynioną przez negatywne istoty astralne.

By ocena pracy opiekunów duchowych w pełni oddawała stan rzeczywisty przyczyn wpływających na zmianę jakości ich usług względem człowieka, należy wykazać, jakie korzyści wynikają dla opiekuna z usługi czynionej człowiekowi. I czy zaistniały inne przyczyny, które spowodowały zmiany w charakterze usług opieki?

Naturalną zapłatą za ponoszony przez istotę astralną trud czynienia opieki nad losem człowieka jest pozyskiwanie w trakcie tej opieki materii emocjonalnej.
Jest to jedyna zapłata za czynioną usługę opieki duchowej. Jedyna takiej klasy materia emocjonalna, może być wytworzona tylko przez człowieka.

Żadna inna istota, czy postać żyjąca we Wszechświecie nie tworzy emocji z uczuć w stanach szczęścia i okazywanej w tych stanach miłości, tworząc przy tym w myślach obfitą wyobraźnię.

Opiekun duchowy pełniący zadanie, którego podjął się na wybrany okres czasu życia człowieka, wykonując je rzetelnie uzyska efekt w postaci dużej ilości pozytywnej materii emocjonalnej wytworzonej przez człowieka.
Ważną sprawą dla każdej istoty duchowej jest, by emocje człowieka powstawały na bazie pozytywnych uczuć i myśli. Taka materia będzie posiadała odpowiedni stan swojej konstrukcji krystalicznej.

Jeżeli z kolei emocje będą miały negatywny charakter, to ciało eteryczne istoty duchowej zostanie poddane wpływowi destrukcyjnemu. Mówiąc inaczej, opiekun zamiast zyskać, straci w trakcie takiej pracy dla człowieka. Z punktu widzenia potrzeb istot astralnych, pozytywna materia emocjonalna umożliwia im rozwój. Uzyskują lepszą krystaliczność (wyższą wibrację), swojego eterycznego ciała, co pozwala im na dalszy postęp w ewolucji rodzimej społeczności duchowej. Taki proces jest określany mianem przechodzenia do wyższych poziomów astralnych.

Jest on bardzo ważnym procesem dla wielu istot duchowych. Biorąc pod uwagę wolną wolę i swobodę w podejmowaniu działań jako prawo wszystkich istot astralnych, trudno odpowiedzieć, czy dla nich wszystkich taka praca jest niezbędna. Jeżeli podejmą taką decyzję i w zamian uzyskają dużo pozytywnej materii emocjonalnej, mogą piąć się po drabinie społecznej astralnych cywilizacji.

Co zatem mogło spowodować, w takim kontekście potrzeb istot duchowych, zmianę ich postępowania w zakresie czynienia opieki duchowej?

Jednoznacznie nie można stwierdzić, że one zmieniły swoje postępowanie. Występuje możliwość dominującego działania negatywnych istot astralnych, któremu istoty opiekuńcze nie mogły sprostać. Jak inaczej wyjaśnić działanie opiekunów wbrew sobie?

A takie działanie musiałoby wystąpić w sytuacji zakłócenia pozytywnego charakteru życia człowieka. Poddany wpływowi negatywnej materii emocjonalnej opiekun – istota duchowa, dla której pozytywna materia emocjonalna jest celem pracy, przyczyniałby się do powstawania negatywnej materii emocjonalnej, a w efekcie samozagłady lub w najlepszym przypadku zatrzymania w rozwoju.

W konkluzji do sprawy - kto zniszczył pozytywne życie emocjonalne człowieka w raju, można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że nie uczynili tego opiekunowie astralni. Jednak oceniając sprawę z drugiej strony wynika, że nie zapobiegli takiej destrukcji życia człowieka, nad którym mieli sprawować pieczę.

© Andrzej Struski de Merowing.