> Strona gwna > Artyku³y
T³umacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Stycze 2018
P W C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ARTYKU£Y - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materia?y nades?ane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materia?y
Artyku? pilotuj?cy ksi??k? Watykan Zdemaskowany - Papie? musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chro?my nasze dzieci -
Plaga spo?ecze?stwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: S?o?ce zniszczy Ziemi?!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskar?a Watykan
Afery za Spi?ow? bram?

 

Przymierze z Bogiem - Covenant with God
Data 03/03/2013 13:45  Autor Andrzej_Struski  Klikni 2430  Jzyk Polish
 

 


26.02.2013.


 Today it has been 14 years since the time of the Covenant which was a prepared process of contact of Andrzej Struski's spirituality contact with God the Creator. After this Covenant Andrzej Struski de Merowing started to receive the transfers from Heaven which included knowledge and pictures exposed directly in His consciousness. 
 
14 years of work bore fruit in the form of the understanding of huge knowledge which refers to the structure of the etheric structures of a man and of astral and to the recognition of the techniques which are necessary to carry out the mission by the Lord of Hosts.
 
 
 
 
PL - Dzisiaj mija 14 lat od czasu Przymierza, które by³o przygotowanym procesem kontaktu duchowo¶ci Andrzeja Struskiego z Bogiem Stwórc±. Po tym Przymierzu Andrzej Struski de Merowing zacz±³ otrzymywaæ przekazy z Nieba, które obejmowa³y wiedzê i obrazy eksponowane prosto w jego ¶wiadomo¶ci.
 
14 lat pracy w kontakcie z Niebem zaowocowa³o zrozumieniem olbrzymiej wiedzy, która dotyczy budowy struktur eterycznych cz³owieka i astralu oraz poznania technik potrzebnych do wykonania misji przez Pana Zastêpów.
 
 
 
© Andrzej Struski de Merowing
 
 
Wszelkie Prawa Zastrze¿one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod± autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.