> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
DLACZEGO W WATYKANIE JEST DWOCH PAPIEZY?
Data 15/03/2013 10:34  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠7068  Jŕzyk Polish
 

 DLACZEGO W WATYKANIE JEST DWÓCH PAPIE┬»Y?

 

Dwóch papiezy oboje z tego samego zakonu: Zakonu Jezuitów : czarny genera┬│ Adolfo Nicolás  i czarny jezuita wybrany bia┬│ym Papie┬┐em.


Je┬┐eli jeden s┬│u┬┐y Chrystusowi to, po co jest drugi?Je┬┐eli zosta┬│ za┬│o┬┐ony zakon Jezuitów, to oni powinni wspó┬│pracowa├Ž z Papie┬┐em, czy oni nie uznaj┬▒ Papie┬┐a?

Je┬┐eli pierwszy Papie┬┐ jest aposto┬│em Chrystusa a drugi rz┬▒dzi wojskiem Chrystusa to, po co jest ich dwóch, czy nie wystarczy┬│by jeden?

Dlaczego ten pierwszy jest wybierany g┬│o┬Âno a ten drugi po cichu?

Tego typu pytania zadaj┬▒ sobie ró┬┐ni ludzie.

Fakt istnienia dwóch Papie┬┐y w jednym ko┬Âciele, lub inaczej w jednej spo┬│eczno┬Âci wyznaniowej, jest w istocie rzecz┬▒ zadziwiaj┬▒c┬▒ i daj┬▒c┬▒ do my┬Âlenia tym, którzy potrafi┬▒ samodzielnie ocenia├Ž sprawy Boga i religii. Przede wszystkim taki stan rzeczy uchybia warto┬Âciom pierwszemu Papie┬┐owi, wnosi on pytania poddaj┬▒ce w w┬▒tpliwo┬Â├Ž zdolno┬Âc zarz┬▒dzania ca┬│┬▒ struktur┬▒ ko┬Âcio┬│a przez Papie┬┐a i jego Kardyna┬│ów.

Informacje o istnieniu w Watykanie drugiego nieoficjalnego Papie┬┐a pochodz┬▒ jakby z podziemia lub z zaplecza, tym samym dodaj┬▒ pikantno┬Âci ca┬│ej sprawie. Powstaj┬▒ pytania i w┬▒tpliwo┬Âci, wielu zastanawia si├¬ nad tym, co to za zakon, który jest w stanie tak wp┬│ywa├Ž na Watykan, by z tamtego miejsca dochodzi┬│y tego typu wie┬Âci.

A zakon jezuitów, jest ┬│agodnie mówi┬▒c agresywnie dzia┬│aj┬▒cym zakonem. Zupe┬│nie inaczej ni┬┐ wszystkie inne, których my┬Âl┬▒ przewodni┬▒ jest ┬┐ycie w kontemplacji Boga i Ducha. Jezuici wr├¬cz przeciwnie poza kontemplacj┬▒ Boga, lub j┬▒ pomijaj┬▒c, wkraczaj┬▒ na plan ┬┐ycia spo┬│ecznego i to w pe┬│nym tego s┬│owa znaczeniu. Bracia zakonni s┬▒ wsz├¬dzie, gdzie rodzi si├¬ nowy nurt spo┬│eczny, bior┬▒ udzia┬│ we wszystkich wa┬┐nych sprawach ┬Âwiata i staraj┬▒ si├¬ by├Ž tymi, którzy wykonaj┬▒ najwa┬┐niejsze dzia┬│ania. Nie chwal┬▒ si├¬ jednak, ┬┐e to wszystko czyni┬▒ w imieniu zakonu, dzia┬│aj┬▒ w ukryciu i po obu stronach frontu zdarze├▒.

Takie dzia┬│ania s┬▒ w ca┬│kowitej sprzeczno┬Âci z oficjaln┬▒ dewiz┬▒ dzia┬│ania Watykanu a co najistotniejsze s┬▒ one sprzeczne z klimatem religii i przekazem Chrystusa. Jednak oni nazwali siebie ┬┐o┬│nierzami Chrystusa a przez innych wr├¬cz jego komandosami, czyli ┬┐o┬│nierzami dzia┬│aj┬▒cymi bardziej agresywnie.

Jak to mówi┬▒ „nie ma dymu bez ognia” i „ka┬┐da plotka ma w sobie ziarno prawdy”, tak i w sprawie dzia┬│alno┬Âci niespokojnych braci zakonnych takie informacje musz┬▒ wynika├Ž z jakich┬ ┬╝róde┬│?

Bior┬▒c pod uwag├¬ skrz├¬tnie wypieszczany wizerunek watyka├▒skiej polityki z czasem coraz trudniej by┬│o ukry├Ž wp┬│yw tego drapie┬┐nego zakonu, nie tylko na planie zdarze├▒ spo┬│ecznych, ale i w samym Watykanie. W efekcie narodzi┬│a si├¬ postac szarej eminencji Watykanu w osobie genera┬│a Zakonu Jezuitów. Z czasem zosta┬│ on okre┬Âlony mianem „czarnego Papie┬┐a” a plotki mówi┬▒, ┬┐e posiada wi├¬kszy wp┬│ywy ni┬┐ „bia┬│y Papie┬┐”.

Bior┬▒c pod uwag├¬ informacje o dzia┬│alno┬Âci zakonu, zarówno w czasach historycznych jak i obecnych, to, je┬┐eli tylko cz├¬┬Â├Ž z nich okaza┬│aby si├¬ prawdziwa, nale┬┐a┬│oby uzna├Ž zakon Jezuitów, jako grup├¬ ludzi poci┬▒gaj┬▒cych za sznurki ca┬│ej polityki ┬Âwiatowej.

Pytania;-

Gdzie tu jest przes┬│anie Chrystusa?

Taki jest ten zakon Jezuitów, ale zakon to ludzie wykonuj┬▒cy zadania, kto je wyznacza i dla czyich potrzeb?

Nie istnieje dzia┬│anie bez przyczyny (czytaj potrzeby), wi├¬c istniej┬▒ ludzie, dla których ci drapie┬┐ni braciszkowie dzia┬│aj┬▒ w my┬Âl przysi├¬gi, jak┬▒ sk┬│adaj┬▒ w zamian za w┬│asne ┬┐ycie. A tre┬Â├Ž przysi├¬gi jest i┬Âcie lucyferyczna, dowodem na takie moje skierowanie odniesienia tre┬Âci zawartych w przysi├¬dze, s┬▒ cechy zwrotów w niej istniej┬▒cych. Te zwroty (a w tre┬Âci przysi├¬gi jest ich wi├¬cej ni┬┐ kilka), posiadaj┬▒ taki charakter, jaki cz├¬sto jest przypisywany dzia┬│aniom ciemnych mocy, lub organizacji przest├¬pczych.

Czy w taki sposób powinni dzia┬│a├Ž ┬┐o┬│nierze Chrystusa?

Gdyby Chrystus by┬│ krwio┬┐erczym dyktatorem to owszem, ale takim nigdy nie by┬│.

Jakie wiêc cechy przypisuj± mu, jego samozwañczy czarni komandosi?

Czy oni w ogóle pracuj┬▒ na rzecz Chrystusa?


Reasumuj┬▒c informacje dotycz┬▒ce czarnego zakonu, odnajdujemy przyczyn├¬ wp┬│ywu jego promotora lub promotorów w ┬Ârodowisku w┬│adzy watyka├▒skiej. Odnajdujemy ┬╝ród┬│o okre┬Âlenia „Czarny Papie┬┐”.

Rozpoznajemy, zupe┬│nie inne potrzeby i formy dzia┬│ania, ni┬┐ te, jakie okre┬Âla oficjalna doktryna Watykanu. Bior┬▒c pod uwag├¬ si┬│├¬ przebicia i sposób dzia┬│ania, trudno pozby├Ž si├¬ wra┬┐enia, ┬┐e ten zakon musi dzia┬│a├Ž w ukryciu i pod szyldem s┬│u┬┐by jezusowej. Jego potencja┬│ musi objawia├Ž si├¬ na planie najwy┬┐szej w┬│adzy i nie tylko w Watykanie.

Takie cechy zakonu wyja┬Âniaj┬▒ nam, dlaczego jest dwóch Papie┬┐y w Watykanie i dlaczego jednego z nich nazywaj┬▒ „czarnym”. Wyja┬Âniaj┬▒ one, dlaczego musi by├Ž „bia┬│y” i dlaczego jest „czarny”. Papie┬┐ zwany tu „bia┬│ym”, czyli ten oficjalny, posiada oficjalny charakter „Ojca ┬Žwi├¬tego”, musi by├Ž bia┬│y. Nie móg┬│by zarz┬▒dza├Ž drapie┬┐n┬▒ armi┬▒ zakonników, którzy de facto maj┬▒ kontrolowa├Ž ca┬│y ┬Âwiat cz┬│owieka. Papie┬┐ najpierw zleci┬│ utworzenie zakonu a obecnie zakon przej┬▒┬│ ca┬│kowita w┬│adz├¬, wprowadzaj┬▒c czarnego brata na bia┬│ego Papie┬┐a.© Andrzej Struski de Merowing


Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.