> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Ezoteryczny Watykan - Tajemnice Watykanu cz.II.
Data 12/01/2014 12:55  Autor Magdala  Klikni੠928  Jŕzyk Polish
 Watykan jest zbiorem tysi├¬cy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ┬Âw.Piotra, Placu ┬Âw.Piotra, Muzeum Watyka├▒skiego jak i samego pa├▒stwa-miasta Watykan. 

 Ezoteryczny Watykan - Ezoterico Waticano cz.II.


Tajemne Syymbole Magiczne


Watykan jest zbiorem tysi├¬cy symboli dotyczy to zarówno Bazyliki ┬Âw.Piotra, Placu ┬Âw.Piotra, Muzeum Watyka├▒skiego jak i samego pa├▒stwa-miasta Watykan.
Jest jedynym miejscem na Ziemi gdzie zastosowano tak ró┬┐norodne symbole, wi├¬kszo┬Â├Ž wi├¬kszo┬Â├Ž nich to symbole ezoteryczne.
Obszerna gama Ezoteryki w Watykanie obejmuje mi├¬dzy innymi: Zasady Feng Szui: Zasady Geometrii i Kszta┬│tu oraz Koloru: Astrologi├¬ w ca┬│ej jej pe┬│ni: Tarot: Vicc├¬: Symbolik├¬ Poga├▒skich wierze├▒ i kultów:: a nawet wyobra┬┐e├▒ demonów.
Ca┬│a ta manifestacja symboli tworzy wra┬┐enie stosowania Magii-tej której tak bardzo zapieraj┬▒ si├¬ hierarchowie ko┬Âcielni i z któr┬▒ tak skutecznie walcz┬▒.

Dlaczego wierni nie widz┬▒ magicznych praktyk?

Poniewa┬┐ wierni wierz┬▒ w ”┬Âwi├¬te s┬│owa kap┬│anów”,  którzy mówi┬▒ im, ┬┐e magia jest od szatana.
Kap┬│ani mówi┬▒ im co innego a co innego pokazuj┬▒ w trakcie nabo┬┐e├▒stw.
Podczas celebracji nie brak jest magii w ubiorze i gestach Kap┬│ana. Tego równie┬┐ wierni nie rozumiej┬▒.

Z tego wynika, ┬┐e Kap┬│ani stosuj┬▒ czary ob┬│udnie wyklinaj┬▒c jakiekolwiek niekonwencjonalne praktyki.
Tak jaki i ca┬│y ┬Âwiat równie┬┐ Watykan w pe┬│nym tego s┬│owa znaczeniu korzysta z magii, czarów, dlaczego wi├¬c Kap┬│ani z tak┬▒ zawzi├¬to┬Âci┬▒ wyklinaj┬▒ innych korzystajacych z tego typu praktyk?
Otó┬┐ w przyrodzie nic nie ginie wszystko ma swoje miejsce,czas, moc, oddzia┬│ywanie,  tajemnica polega na tym by jak najmniej ludzi j┬▒ zna┬│o,  gdy┬┐ im mniej cz┬│owiek rozumie tym wi├¬cej jest zale┬┐ny od innych i o to w┬│a┬Ânie chodzi hierarchom Ko┬Âcio┬│a by mie├Ž. przewag├¬ na wiernymi.
W zamierzch┬│ych czasach Magowie wykorzystywali za├Žmienia by straszy├Ž podleg┬│y im lud kar┬▒ Bo┬┐┬▒, dzi┬ jest podobnie lecz w nieco zmienionej i ukrytej formie.

Niektóre atrybuty magii starodawnego rytua┬│u Vicca oraz magii czarownic u┬┐ywane w Ko┬Âciele Rzymsko- Katolickim:

- dzwonek uwalnia wibracje i d┬╝wi├¬k dzia┬│a na otoczenie znajduj┬▒ce si├¬ wokó┬│ niego
- kropid┬│o-tradycyjny, nieod┬│┬▒czny atrybut czarownic-s┬│u┬┐y do spryskiwania woda miejsc w celu oczyszczaj┬▒cym
- puchar lub kielich z winem- symbolizuj±cy wch³oniêcie zebranej energii
- kadzid┬│a- to remedia u┬┐ywane w feng szui aktywuj┬▒ ┬┐ywio┬│ ognia i równowa┬┐┬▒ termiczn┬▒ energi├¬ chi
- tiara - sto┬┐kowaty kapelusz  u┬┐ywany przez czarownice
- ┬Âwiece s┬▒ symbolem wszystkich ┬┐ywio┬│ów a odpowiednie kolory ┬Âwiec pomagaj┬▒ w magii.

Stroje u┬┐ywane do magii:

S┬▒ to szaty w okre┬Âlonym kolorze w zale┬┐no┬Âci od ┬Âwi├¬ta czy rytua┬│u.
Czarownicy nosz┬▒ d┬│ugie szaty ozdobione znakami.


 
 

Flaga Watykanu

 
Flaga sk┬│ada si├¬ z dwóch równej wielko┬Âci pól.
Po lewej stronie jest z┬│ote pole (┬┐ó┬│te) - kolor jako symbol z┬│ota /metalu szlachetnego/ lub s┬│o├▒ca jako co┬ boskiego, w niebiosach, symbol bogactwa, mocy i dobra, solis-bóg S┬│o├▒ca( dawny kult poga├▒ski odprawiany 25 grudnia ka┬┐dego roku dzi┬ traktowane jako narodzenie Chrystusa-mimo, i┬┐ nie zgodne z prawd┬▒ /, prawe pole jest bia┬│e (dawniej srebrne); jako symbol czysto┬Âci i ziemi odnowionej przez Chrystusa. Na bia┬│ej cz├¬┬Âci widniej┬▒ klucze do niebios ┬Âw.Piotra (uznawanego za pierwszego papie┬┐a- chocia┬┐ nigdy papie┬┐em nie by┬│); z┬│oty i srebrny . Klucze zwi┬▒zane s┬▒ na dole czerwonym sznurem, na górze "ukoronowane" papiesk┬▒ tiar┬▒ .

Czerwony sznureczek jest typowym narzêdziem u¿ywanym w magii oznacza on bogactwo a tak¿e zwi±zanie.

Symbolika Kluczy

Klucz jest symbolem otwarcia.
Skrzy¿owane klucze to symbol zamkniêcia.
Natomiast wi┬▒┬┐┬▒cy skrzy┬┐owane klucze czerwony sznur z w├¬z┬│ami symbolizuj┬▒cymi podwójnego w├¬┬┐a symbolizuje pot├¬g├¬ bogactwa jako ┬┐e tego typu w├¬ze┬│ jest najmocniejszym ezoterycznym, symbolem znanym cz┬│owiekowi.
W konkluzji skrzy┬┐owane klucze zamykaj┬▒ wiernym drog├¬ do Nieba i bogactwa a poprzez sznur,  który je zwi┬▒za┬│ oddaj┬▒ to wszystko Watykanowi..
Prawdziwie szata├▒ska pu┬│apka na ufnego cz┬│owieka..   


Jajo- ezoteryczno-geometryczny prastary magiczny symbol ┬┐ycia oznacza p┬│odno┬Â├Ž.
 

   

Jajo z gwiazd┬▒-podwójny symbol

 

 
 


Gryf- symbolika jego jest wspólna ze smokiem. Zwierz├¬ mityczne przedstawiane jako lew z g┬│ow┬▒, przednimi ┬│apami i skrzyd┬│ami or┬│a.
Jest reprezentantem m┬▒dro┬Âci i o┬Âwiecenia, mocy i zr├¬czno┬Âci, przebieg┬│o┬Âci niekiedy podst├¬pu, by┬│ najwi├¬kszym z ptaków mia┬│ czujno┬Â├Ž i zr├¬czno┬Â├Ž lwa, by┬│ tak┬┐e postrzegany jako symbol Chrystusa.
Pierwsze wizerunki pochodz┬▒ ze staro┬┐ytnej Mezopotamii a tak┬┐e Indii i licz┬▒ sobie oko┬│o 6 tys. lat. Gryf by┬│ wyobra┬┐eniem asyryjsko-babilo├▒skiej bogini Tiamat.
W sztuce tych wszystkich kultur spotyka siê gryfy oraz uskrzydlone lwy z ludzk± g³ow±. Staro¿ytni wierzyli, ¿e w³ada Scyti±.
Natomiast w greckiej mitologii gryf strze┬┐e podziemnych skarbów Apollona a w staro┬┐ytnym Rzymie jest opiekunem Neptuna-boga mórz. U w┬│adcy Tarsusu stoi na stra┬┐y Cylickich Wrót.
Gryf wyst├¬puje równie┬┐ w herbie Chama syna Noego, tworzonym przez dawnych
heraldyków
W V w. p. n. e. wizerunek gryfa pojawia si├¬ u naddunajskich Celtów.
 Rycerze w okresie wypraw krzy┬┐owych umieszczali go na proporcach najodwa┬┐niejsi i najprzebieglejsi w boju. Gryf jest równie┬┐ stra┬┐nikiem bursztynu. 


 
 

Gwiazda o┬Âmioramienna z┬│ota w kole
Dla pogan moc tego symbolu (ko┬│a) mia┬│a absolutna warto┬Â├Ž kosmicznej jedno┬Âci, ewolucji, astrologii. 

 

 
 

Kr┬▒g, Okr┬▒g, Dysk, Kr┬▒┬┐ek; tac. circulus, orbis, discus.
Ko┬│o jest symbolem Boga, bóstwa, wieczystego prawa, ┬Âwiata zjawisk; Kosmosu; niesko├▒czono┬Âci, wieczno┬Âci, absolutu, doskona┬│o┬Âci, doskona┬│ego kszta┬│tu, równowagi, wewn├¬trznej jedno┬Âci i harmonii materii, jedno┬Âci, czasu (jako linia bez ko├▒ca, przedstawiana niekiedy jako w┬▒┬┐ gryz┬▒cy swój ogon), regularno┬Âci, ci┬▒g┬│o┬Âci, idealnego, wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, precyzji, kompletno┬Âci, egzystencji cyklicznych; Nieba (w przeciwie├▒stwie do Ziemi); S┬│o├▒ca; ┬┐ywio┬│u wody; kr├¬gu istnienia, duszy, pierwiastka duchowego (w przeciwie├▒stwie do materialnego); w┬│asnego Ja, powrotu do siebie samego; zasady ┬┐e├▒skiej^ ochrony przed demonami; monety. Ko┬│o w Biblii — wszechmoc boska. „Starowieczny (tj. Bóg) usiad┬│: szata jego bia┬│a jak ┬Ânieg, w┬│osy na g┬│owie jak we┬│na czysta, jego tron jak p┬│omienie, a jego ko┬│a jak ogie├▒” (Daniel 7,9). Sw. Augu styn opisuje natur├¬ Boga jako ko┬│o, którego ┬Ârodek jest wsz├¬dzie, a obwód nigdzie. Ko┬│o zwierzy├▒cowe — zodiak. Trzy splecione ko┬│a — Trójca ┬Žwi├¬ta. m┬▒dro┬Â├Ž, mi┬│o┬Â├Ž. Ko┬│o wpisane w kwadrat — kabalistyczny emblemat iskry boskiego ognia ukrytej w materii: ko┬│o jest dynamicznie rozwijaj┬▒cym si├¬ centrum, a kwadrat przedstawia aspekt statyczny. Ko┬│o symbolizuje Niebo, kwadrat — Ziemi├¬. Ko┬│a koncentryczne — obojnactwo; oko Cyklopa; w buddyzmie Ze├▒ — najwy┬┐szy stopie├▒ o┬Âwiecenia, harmonia wszystkich si┬│ duchowych; ró┬┐ne hierarchie albo stopnie stworzenia. ,,Wygl┬▒d kó┬│ i robota jakby ko┬│o by┬│o po┬Ârodku ko┬│a” (Ezechiel 1,16). „l klatka na ptaki, rzek┬│ Sam, ko┬│a wewn┬▒trz kó┬│, wi├¬zienie wewn┬▒trz wi├¬zienia” (Klub Pickwicka r. 40, Dickensa); klatka na ptaki wisia┬│a w jednej z cel wi├¬zienia przy Fleet Street. Ko┬│o — doskona┬│o┬Â├Ž; idealny ruch. A┬┐ do czasów (1609) Keplera uwa┬┐ano za pewnik, ┬┐e orbity planet s┬▒ ko┬│owe, bo wg Arystotelesa ruch panuj┬▒cy na niebie musi by├Ž ko┬│owy jako najbardziej regularny i jednolity. „Nie psuj moich kó┬│”, ┬│ac. Noli turbare circulos meos, wg legendy s┬│owa Archimedesa (kre┬Âl┬▒cego na piasku figury geometryczne) do ┬┐o┬│nierza rzymskiego, który zbli┬┐a┬│ si├¬, aby go zabi├Ž (w czasie zdobywania Syrakuz w 212 p.n.e.); typowa „anegdota profesorska” (nm. Professorenwilz) o „roztargnionym”, a w istocie zatopionym w problemach swych bada├▒ uczonym. Ko┬│o Giotta, Wg anegdoty papie┬┐ Benedykt XI mia┬│ za┬┐┬▒da├Ž od s┬│ynnego malarza w┬│. Giotta di Bondone (1266—1337) dowodu jego kunsztu. Giotto pos┬│a┬│ mu w odpowiedzi idealne ko┬│o namalowane jednym, swobodnym poci┬▒gni├¬ciem p├¬dzla; st┬▒d przys┬│owie: Okr┬▒g┬│y jak O Giotta. Kwadratura ko┬│a zob. Kwadratura ko┬│a). B┬│├¬dne ko┬│o (┬│ac. circulus vitiosus) — b┬│┬▒d logiczny; definiowanie jakiego┬ wyra┬┐enia za pomoc┬▒ tego┬┐ wyra┬┐enia; przen. sytuacja bez wyj┬Âcia. Zakl├¬ty, zaczarowany kr┬▒g. ko┬│o — zamkni├¬cie chroni┬▒ce przed zewn├¬trznym bezkszta┬│tem chaosu, daj┬▒ce magiczne bezpiecze├▒stwo ka┬┐demu, kto znajdzie si├¬ w jego okr├¬gu, ko┬│o wyrysowane wokó┬│ czarodzie ja, kap┬│ana, grobu, ┬Âwi┬▒tyni, miasta; w obr├¬b takiego ko┬│a nie mog┬▒ ’si├¬ przedosta├Ž nieprzyjaciele, demony; inn┬▒ form┬▒ ochronnego kr├¬gu s┬▒ pier┬Âcienie, obr┬▒czki, bransolety, naszyjniki, pasy, korony; przen. granica nie do przebycia. Zaczarowane, zakl├¬te ko┬│o z bajek ludowych, z którego nie mo┬┐na si├¬ wydosta├Ž bez znajomo┬Âci w┬│a┬Âciwego zakl├¬cia. Zaczarowane ko┬│o — vulva. ,,Móg┬│by si├¬ rozgniewa├Ž, gdyby za spraw┬▒ mojego zakl├¬cia w zaczarowane ko┬│o jego pani inny duch wkroczy┬│ i sta┬│ tam dopóty, dopóki by go nie zmog┬│a” (Romeo i Julia 2, l Szekspira, t┬│. .1. Paszkowskiego). Ko┬│o opasane, z krzy┬┐em patriarchalnym na górze — Ziemia. Ko┬│o uskrzydlone — bóstwo, duch boski. Z┬│oty kr┬▒g — korona. „Tak wi├¬c odda┬│em w twe r├¬ce koron├¬, kr┬▒g mojej chwa┬│y” (Król Jan 5,1 Szekspira). „(Kleopatra) b┬│aga ci├¬, (Cezarze), o kr┬▒g Ptolemeuszy dla swych dzieci”, tj. o koron├¬ (Antoniusz i Kleopatra 3,12 Szekspira). Rozeta, zwana po tac. w ┬Âredniowieczu rota ’ko┬│o’, du┬┐y, kolisty otwór w szczycie albo nad portalem ko┬Âcio┬│a, wype┬│niony bogat┬▒ dekoracj┬▒ maswerkow┬▒ lub witra┬┐ow┬▒ w uk┬│adzie wspó┬│┬Ârodkowym; symbolizowa┬│a prawdop. cz┬│owiecze Ja przeniesione na p┬│aszczyzn├¬ kosmiczn┬▒. Bhavacakra (z sanskr. ’ko┬│o stawania si├¬’), zwane te┬┐ Ko┬│em ┬»ycia — w buddyzmie emblemat wiecznego cyklu wciele├▒ (transmigracji dusz), wyobra┬┐ane w plastyce w pazurach potwora przedstawiaj┬▒cego nietrwa┬│o┬Â├Ž.
 http://www.symbolizm.obrazy-olejne.org/symbol-kolo/480/ )  

 

Gwiazda o┬Âmioramienna
Zwana tak┬┐e Gwiazda Chaosu-chaosfer┬▒-stary pot├¬┬┐ny talizman u┬┐ywana przez praktykantów magii chaosu.-si┬│a przenikaj┬▒ca ca┬│a olbrzymia przestrze├▒ kosmosu. Symbolizuje niewyobra┬┐alnie p┬│odna pró┬┐ni├¬, zwana równie┬┐ „Ró┬┐┬▒ Wiatrów” jest maso├▒skim znakiem równouprawnienia. Magicznym Paktem Iluminatów Thqnaterosa, którzy uznaj┬▒ j┬▒ za swój „symbol i zwierciad┬│o magiczne”.  
 
Muszla pe┬│na z┬│ota.
Muszla to symbol odrodzenia i narodzenia, ksi├¬┬┐yca i kobieco┬Âci. W muszli jest z┬│oto czyli drogocenno┬Â├Ž otoczona tward┬▒ skorup┬▒, któr┬▒ pragnie si├¬ zdoby├Ž.


 
 

Lustro Ba gua - feng shui. To szczególne  lustra pe┬│ne  mocy symboli ochronnych. P┬│askie odbija szkodliwe energie.
 
 

 
 

Na dole zdj├¬cia mo┬┐na zauwa┬┐y├Ž symbol wiatru z Placu ┬Âw.Piotra, który dmucha na herb i znajduj┬▒ce si├¬ w nim symbole na górze uwie├▒czone Tiar┬▒.
W ca┬│ym Watykanie jest mnóstwo gwiazd. Symbolika gwiazdy pi├¬cioramiennej przynale┬┐y do Mocy Ziemi za┬ sze┬Âcioramiennej do Mocy Nieba.

GWIAZDA PI├ŐCIORAMIENNA – symbolizuje si┬│├¬ arcypot├¬┬┐n┬▒ zmuszaj┬▒c┬▒ do uleg┬│o┬Âci dobre i z┬│e demony.Jest piecz├¬ci┬▒ arcykróla Salomona. Chroni zdrowie cz┬│owieka i jego zwierz├¬cia, oraz jest gwarantem szcz├¬┬Âcia. Na dodatek w┬│a┬Ânie pentagram jest symbolem Gwiazdy Betlejemskiej Ceni┬▒ go arty┬Âci, gdy┬┐ odpowiada tzw. liczbie z┬│otej, oznaczaj┬▒c doskona┬│o┬Â├Ž harmonii ludzkiego cia┬│a. Tu patrz: s┬│ynny wykres Leonarda da Vici. Pentagram, jako znak NIE dopuszczaj┬▒cy szatana, by┬│ symbolem ┬Âwi├¬tego Tomasza za Akwinu. By├Ž mo┬┐e to spowodowa┬│o, ┬┐e gwiazda pi├¬cioramienna jest tak lubiana w armiach ca┬│ego ┬Âwiata. A st┬▒d ju┬┐ blisko do obserwacji, ┬┐e pentagram pojawia si├¬ w symbolice heraldycznej chrze┬Âcija├▒skiego rycerstwa. Przyk┬│adowo w polskiej: Pietyrog (=pi├¬cioróg
GWIAZDA SZE┬ŽCIORAMIENNA -. Najpowszechniej znana dzi├¬ki królowi Dawidowi, wielkiemu mi┬│o┬Ânikowi sztuki i kobiet, który w wolnych chwilach zwyk┬│ nabija├Ž d┬┐iny w butelk├¬. Na butelkach owych k┬│ad┬│ piecz├¬├Ž z gwiazd┬▒. Piecz├¬├Ž by┬│a nie do z┬│amania nawet przez pot├¬┬┐ne duchy. Prosz├¬ sobie przypomnie├Ž “Lamp├¬ Alladyna”.
Gwiazda Dawida zbudowana jest z dwóch trójk┬▒tów. Górny, bia┬│y to duch, czynno┬Â├Ž i rozwój. dolny – czarny to materia, bierno┬Â├Ž i proces wsteczny (gnilny). Oba razem symbolizuj├¬ nienagann┬▒ równowag├¬. W przeciwie├▒stwie do gwiazdy Salomona, jest symbolem nawy┬┐szej duchowo┬Âci.
Chrze┬Âcija├▒stwo ch├¬tnie zaakceptowa┬│o ten symbol zw┬│aszcza, ┬┐e symbolizowa┬│ te┬┐ szcz├¬┬Âliwy poród i pomy┬Âlno┬Â├Ž w ┬┐egludze. Ko┬Âcielny hymn “Ave Maria Stella” (Witaj Gwiazdo Morza) wywodzi si├¬ z IX w.

http://modaija.pl/gdy-pierwsza-gwiazdka/ (gwiazda pi├¬cioramienna i gwiazda sze┬Âcioramienna). 
 

Karta TAROTA
U wej┬Âcia g┬│ównego do Bazyliki ┬Âw.Piotra mozaik┬▒ w posadzce jest du┬┐a ponad dwu metrowa KARTA TAROTA.
 


Na karcie umieszczono Wie┬┐├¬ oraz powy┬┐ej zwierz├¬ – Lwa, nad którym góruje Tiara; z dolnej cz├¬┬Âci wychodzi stu┬│a z fr├¬dzlami  a  pod spodem widzimy niedost├¬pne dwa klucze.
Fr├¬dzle- sznur z fr├¬dzlami to magiczny znak jedno┬Âci maso├▒skiej, tarcza z fr├¬dzlami by┬│a atrybutem Zeusa.
Wie┬┐a -16- wielkie Wtajemniczenie w kartach Tarota. Znana pod nazwami: Wieza Boga, La Casa del Diavolo, La Mason de Dieu, The Tower of God, Der Turm, Destructio.
Odpowiedniki w astrologii:Neptun i Ryby.
Znaczenie kabalistyczne:strach,obawa Boga.
Znaczenie okultystyczne: materialne przywi┬▒zanie.
Znaczenie fizyczne: upadek w swiecie materialnym.
Wieza Babel- symbol dzie┬│a ludzkiej pychy oraz ch├¬c dorównania Bogu.
Jak to uj┬▒┬│ XYI wieczny kabalista Eliezer Aszkenazy-„kierowa┬│a nimi lucyferyczna tendencja spirytualnej i religijnej unifikacji".
Archetyp Mocy po┬│aczonej z kart┬▒ tarota- Wie┬┐┬▒.
Moc w postaci Lwa usytuowanego w górnej cz├¬┬Âci karty tarota. 
Inne nazwy tej karty to: Si┬│a; Pot├¬ga; Córa p┬│omiennego miecza; La Force; La Forza; Die Krat; The Strenght; 
Odpowiedniki astrologiczne: lew i s┬│o├▒ce.
Znaczenie kabalistyczne : si┬│a.
Znaczenie okultystyczne: mocno zaci┬Âni├¬ta d┬│o├▒.
Znaczenie fizyczne: ludzka si┬│a.
Powy┬┐szy artyku┬│ ukazuje jeden z aspektów pola dzia┬│ania Watykanu na drodze do pot├¬gi w┬│adzy i bogactwa. Jest to jednak tylko instrument w r├¬kach zespo┬│u dzia┬│aj┬▒cego przez ca┬│e wieki.

A.de.Mello-"┬Âpiew ptaków"-...có┬┐ warte jest szukanie Boga w miejscach ┬Âwi├¬tych jesli zagubi┬│es go w swoim sercu..."

Na posadzkach Bazyliki ┬Âw.Piotra jest mnóstwo symboli tego typu jaki opisano powy┬┐ej, wi├¬cej do obejrzenia w galerii:  Ezoteryczny Watykan - BazylikaMagdala.
wspó┬│praca z www.andrzejstruski.com
 
Tajemnice Watykanu cz I