> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Wedrowka dusz - reinkarnacja a wcielanie
Data 14/04/2010 10:47  Autor Andrzej Struski  Klikni੠2971  Jŕzyk Polish
 

W├¬drówka dusz? - reinkarnacja a wcielanie.
 

W├¬drówka dusz i reinkarnacja, dwa terminy, które posiadaj┬▒ ró┬┐ne znaczenie, tu w tre┬Âci pytania, mylnie zosta┬│y zrównane i jakoby wskazuj┬▒ tak┬▒ sam┬▒ warto┬Âci. Takie b┬│├¬dne odniesienie, istoty okre┬Âlanej mianem „dusza” do procesu inkarnacji wyst├¬puje bardzo cz├¬sto, powiedzie├Ž mo┬┐na, ┬┐e jest to, ogólnie przyj├¬te znaczenie. Nic bardziej b┬│├¬dnego. Dla zrozumienia tematu, przytocz├¬ taki przyk┬│ad; Odnios├¬ si├¬ do zbioru, cz┬│owiek jako kierowca samochodu, samochód, którym b├¬dzie je┬╝dzi┬│ i fotel przy pomocy, którego b├¬dzie móg┬│ zaj┬▒├Ž miejsce w samochodzie.
- Cz┬│owieka tu porównamy do duszy, b├¬dzie on korzysta┬│ z samochodu siedz┬▒c w fotelu.
- Samochód tu porównywany do zsynchronizowanego zespo┬│u cia┬│a i duchowo┬Âci ludzi, jest zbiorem z┬│o┬┐onych podzespo┬│ów, które umo┬┐liwi┬▒ cz┬│owiekowi, korzystanie z jego dobrodziejstwa.
- Fotel tu porównany do istoty astralnej, jest miejscem gdzie korzystaj┬▒cy z samochodu cz┬│owiek spe┬│ni swoje potrzeby.
Cz┬│owiek mo┬┐e skorzysta├Ž z samochodu, gdy wsi┬▒dzie do niego, umiejscawiaj┬▒c si├¬ w fotelu.
Dusza, b├¬dzie mog┬│a wcieli├Ž si├¬ w cz┬│owieka, gdy uprzednio b├¬dzie dla niej, przygotowane odpowiednie miejsce. Takim miejscem s┬▒ istoty astralne, inkarnowane w cia┬│o cz┬│owieka. Fotel kierowcy tu wskazany, symbolizuje istoty astralne, które podlegaj┬▒ inkarnacji, lub kolejnym powtórzeniom takiej procedury, zwanej reinkarnacj┬▒.
Jak z tego wynika, inn┬▒ rzecz┬▒ jest procedura dotycz┬▒ca wprowadzania w cia┬│o cz┬│owieka istoty okre┬Âlanej dusz┬▒ a inn┬▒ spraw┬▒ jest, wprowadzanie istot astralnych równie┬┐ w cia┬│o cz┬│owieka. Zbiór sze┬Âciu istot inkarnowanych w cia┬│o cz┬│owieka, poza innymi funkcjami spe┬│nia rol├¬, umiejscowienia w cz┬│owieku duszy i po┬│┬▒czenia jej pier┬Âcieni z systemem emocjonalnym.

Funkcjê lokalizacji duszy w ciele cz³owieka, spe³niaj± istoty astralne. Tego typu funkcjê spe³nia fotel kierowcy w samochodzie z punktu widzenia potrzeb cz³owieka.
Dusza wcielana jest w cz┬│owieka, by uzyska├Ž materi├¬ emocjonaln┬▒, która jest efektem jego uczynków. Cz┬│owiek, który je┬╝dzi samochodem, korzysta z jego mo┬┐liwo┬Âci dzia┬│ania.
Takie odniesienia, pokazuj┬▒ wzajemne stosunki, pomi├¬dzy wskazywanymi warto┬Âciami. Stosunek duszy do cz┬│owieka jest taki, jak stosunek cz┬│owieka do samochodu. Istoty astralne s┬▒ dodatkowym wyposa┬┐eniem, które umo┬┐liwia dzia┬│anie ca┬│ego zbioru; cz┬│owiek – wcielona dusza.

Inkarnacja w tym kontek┬Âcie jest dzia┬│aniem, które zdecydowanie ró┬┐ni si├¬ od wcielania. By dobrze zrozumie├Ž stosunek okre┬Âlaj┬▒cy hierarchi├¬ duszy, istoty z nieba wcielanej w cia┬│o cz┬│owieka astralnych odniesieniu, do astralnych istot duchowych inkarnowanych w tym samym czasie, równie┬┐ w to samo cia┬│o cz┬│owieka, nale┬┐y uwzgl├¬dni├Ž porównanie z przyk┬│adu cz┬│owieka i samochodu.
Inna kwestia, która wynika z okre┬Âlenia uj├¬tego w pytaniu to, „w├¬drówka dusz”. Tego typu forma post├¬powania nie zachodzi w sposobie ┬┐ycia i dzia┬│ania duszy, która przebywa we wszech┬Âwiecie. Dusze w ┬Ârodowisku wszech┬Âwiata, nie maj┬▒ mo┬┐liwo┬Âci w├¬drówki, to ┬Ârodowisko jest dla nich ┬Âmiertelnie niebezpieczne. Dusze równie┬┐ nie maja potrzeby w├¬drowa├Ž tu we wszech┬Âwiecie, nic taka w├¬drówka by im nie przynios┬│a poza zagro┬┐eniem ┬┐ycia.
Poprzez procedur├¬ wcielania, wy┬│┬▒cznie w cia┬│o cz┬│owieka, dusza uzyskuje mo┬┐liwo┬Â├Ž przebywania i korzystania ze ┬Ârodowiska ┬┐ycia wszech┬Âwiata, jednak taka forma nie jest w├¬drówk┬▒.
Kwestia, która dotyczy inkarnowania, wprowadzania astralnych istot duchowych w celu skompletowania postaci fizyczno – duchowej cz┬│owieka, dotyczy przygotowania miejsca dla duszy w ciele fizycznym.
W konkluzji do sprawy wcielania i inkarnacji; nale┬┐y w zdecydowany i jednoznaczny sposób rozdzieli├Ž warto┬Âciowo te dwie kwestie. Wcielaniu przynale┬┐y procedura obs┬│ugi duszy istoty równej Bogu a inkarnacji przynale┬┐y procedura obs┬│ugi istot astralnych, które ┬┐yj┬▒ tylko po to by wykonywa├Ž tego typu prac├¬ w rodzaju inteligentnego narz├¬dzia.

Dusza

Najczystsza krystalicznie rozwiniêta forma ¿ycia.
W odniesieniu do koloru posiada ca³e spektrum b³êkitu.
W ┬Ârodowisku wszech┬Âwiata mo┬┐e przebywa├Ž tylko w os┬│onach.
Znan┬▒ na ziemi os┬│on┬▒ jest cia┬│o i duchowo┬Â├Ž cz┬│owieka.
Wcielane w cia┬│o istoty w formie duszy Jezus okre┬Âli┬│ jako istoty równe BOGU.
Dusza swój kszta┬│t dopasowuje do formy fizycznej i duchowej cz┬│owieka.
Procedura wcielania przygotowywana przez astralny system opieki.
Przychodzi na ziemi├¬ pozyska├Ž energie emocjonaln┬▒.
Jako┬Â├Ž energii to stan objawiaj┬▒cy sie na poziomie "eufori energii mi┬│o┬Âci ".
Tre┬Â├Ž Ap. odnosz┬▒ca sie do duszy 5 werset 2 rozdzia┬│u "Pami├¬taj tedy sk┬▒de┬ wypad┬│".
© Andrzej Struski de Merowing.

Powy┬┐szy tekst jest tekstem autorskim. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku.