> Strona g≥ůwna > Artykuly
Kalendarz
Czerwiec 2019
P W C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco AmbrosianoÔĽŅ
CZLOWIEK I SWIETY GRAAL
Data 03/10/2014 22:01  Autor Andrzej Struski de Merowing  KlikniÍś 1559  JÍzyk Polish
 

 CZ¬£OWIEK I ¬¶WI√äTY GRAAL

NATURALNE ¬¶RODOWISKO ¬ĮYCIA I OTOCZENIE PRZYRODY, WYZWA¬£A¬£Y W LUDZIACH WZNIOS¬£E UCZUCIA I NIEUCHWYTN¬° NUT√ä ISTNIENIA JAKICH¬¶ NIEMATERIALNYCH RZECZY. TAKIE UCZUCIA WOLNE BY¬£Y OD CIEKAWO¬¶CI, SMUTKU I POTRZEB POSZUKIWANIA ISTOTY NIEUCHWYTNEJ MY¬¶LOWEJ NUTY. NIE TWORZY¬£Y WYOBRA¬ĮE√Ď POSTACI DUCHOWYCH, JEDYNIE INICJOWA¬£Y PROCESY UCZUCIOWO EMOCJONALNE NA PLANIE OBCOWANIA Z PONADNATURALN¬° RZECZYWISTO¬¶CI¬°. W ZWI¬°ZKU Z TAKIMI ZDOLNO¬¶CIAMI, CZ¬£OWIEK KONTEPLUJ¬°CY PRZYROD√ä OSI¬°GA¬£ STANY EMOCJI, A¬Į DO SZCZ√䬶CIA W¬£¬°CZNIE. PO TAKIM OBCOWANIU Z PRZYROD¬°, POWRÓT DO ZYCIA W SPO¬£ECZNO¬¶CI, WNOSI¬£ CA¬£Y SZEREG POZYTYWNYCH ZACHOWA√Ď. BY¬£ SWEGO RODZAJU BALSAMEM ¬ĮYCIA.

Taki mechanizm uczuciowy istnieje w konstrukcji duchowej cz¬≥owieka (magnetyczne formy schematów dzia¬≥ania uczuciowego), i jest on do dyspozycji ludzi z wcielon¬Ī Dusz¬Ī. Mechanizmy uczuciowe w zupe¬≥no¬∂ci spe¬≥nia¬≥y wszystkie zadania i oczekiwania, jakie Bóg na¬≥o¬Ņy¬≥ na cz¬≥owieka. Czas przesz¬≥y, jaki u¬Ņy¬≥em w odniesieniu do spe¬≥niania zada√Ī przez mechanizmy uczuciowe jest uzasadniony tym, ¬Ņe obecnie one tych zada√Ī ju¬Ņ nie spe¬≥niaj¬Ī.
W tytule przedstawi¬≥em cz¬≥owieka i graala, jako jedno¬∂√¶. W magnetycznych schematach uczuciowych cz¬≥owieka - Graal, (jako forma ruchu materii w systemie) jest finalnym elementem konstrukcji eterycznej ca¬≥ego systemu. U szczytu pi¬Ītego – ostatniego poziomu dzia¬≥ania – z formy w postaci obrze¬Ņa kielicha wyp¬≥ywa¬≥ balsam ¬Ņycia. Materia eteryczna, jak¬Ī mogli uzyskiwa√¶ ludzie ¬Ņyj¬Īcy w opisywanych powy¬Ņej okoliczno¬∂ciach. Wytworzone w sprawnie dzia¬≥aj¬Īcym systemie kryszta¬≥ki, op¬≥ywaj¬Ī ca¬≥ego cz¬≥owieka i jego otocznie, i dzia¬≥aj¬Ī jak katalizator na programy psycho emocjonalne tego cz¬≥owieka i osób z nim obcuj¬Īcych.

SPRAWNIE DZIA¬£AJ¬°CY GRAAL, WYST√äPOWA¬£ U LUDZI WOLNYCH OD INDOKTRYNACJI DUCHOWYCH. JAK CZAS POKAZA¬£, KULTY I RELIGIE W PROCESIE SWOICH MISTERIÓW IMPLANTUJ¬° UCZESTNIKOM, OKRESLONE ZACHOWANIA MYSLOWE, KTÓRE Z KOLEI SK¬£ADAJ¬° SI√ä NA PSYCHICZNO UCZUCIOWY PROGRAM WIERZE√Ď, BLOKUJ¬°CYCH NATURALNE PROCESY UCZUCIOWE CZ¬£OWIEKA. MATERIA W ZAK¬£ÓCONYCH MECHANIZMACH NIE OSI¬°GA TAKIEGO STANU JAKO¬¶CI, KTÓRY UMO¬ĮLIWI¬£BY JEJ PODNIESIENIE SI√ä DO POZIOMU CZWARTEJ A CO NAJWA¬ĮNIEJSZE PI¬°TEJ CZASZY GRAALA. BALSAM ¬ĮYCIA SI√ä NIE TWORZY, MIMO, ¬ĮE CZ¬£OWIEK JEST G¬£√äBOKO WIERZ¬°C¬° I RELIGIJN¬° POSTACI¬°. INFORMACJE O BOGU I WYOBRARZENIA Z TYMI INFORMACJAMI ZWI¬°ZANE, ZABIJAJ¬° W CZ¬£OWIEKU JEGO NATURALN¬° BOSKO¬¶C. 
W ZWI¬°ZKU Z TYM, RELIGIE NIE S¬£U¬Į¬° BOGU, A WR√äCZ PRZECIWNIE DZIA¬£AJ¬° WBREW POTRZEBOM BOGA. O CZYM BÓG W SWOICH S¬£OWACH ZAWARTYCH W APOKALIPSIE (rozdzia¬≥ 13 o Bestii) INFORMUJE W SPOSÓB JEDNOZNACZNY.

¬¶wiat uczu√¶, zmys¬≥ów i my¬∂li ludzi wolnych, istnia¬≥ w czasie, gdy jeszcze moce z¬≥a nie zniewoli¬≥y ¬∂wiadomo¬∂ci cz¬≥owieka. Tacy ludzie ¬Ņyli, zanim moce z¬≥a przyst¬Īpi¬≥y do zmiany ich sposobu my¬∂lenia, poprzez wprowadzenie do ¬∂wiadomo¬∂ci w¬Ītków bóstwa. Te dzia¬≥ania w konsekwencji doprowadzi¬≥y do ukszta¬≥towania si√™, obecnie nam znanych form dominacji kap¬≥a√Īskiej, jako drogi do Boga, pierwotnie (bóstwa).

© Struski Andrzej de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrze¬Ņone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod√™ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.