> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Wrzesie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
Piramidy, fascynacja ich wplywem i zagrozenie wynikajace z proporcji ksztaltu.
Data 15/04/2010 10:50  Autor Andrzej Struski  Klikni੠4703  Jŕzyk Polish
 

Piramidy, fascynacja ich wp┬│ywem i zagro┬┐enie wynikaj┬▒ce z proporcji kszta┬│tu.

Zastanówmy si├¬, dlaczego staro┬┐ytni korzystaj┬▒c z piramid, nie trzymali ich modeli we w┬│asnych domach?
Proporcje piramid stanowi┬▒ o ich w┬│a┬Âciwo┬Âciach. Dzieje si├¬ tak z tej przyczyny, ┬┐e wzajemne po┬│o┬┐enie wzgl├¬dem siebie kraw├¬dzi bry┬│y, tworzy z niej swoisty rodzaj pryzmatu. Ta najbardziej znana na ┬Âwiecie Wielka Piramida z Gizy jest najwi├¬kszym na ziemi, sztucznie zbudowanym pryzmatem. Ka┬┐da bry┬│a w jaki┬ sposób koreluje z otaczaj┬▒cym j┬▒ ┬Ârodowiskiem. Efekt takiego wzajemnego oddzia┬│ywania, mo┬┐e by├Ž silniejszy lub s┬│abszy, cz┬│owiek mo┬┐e odczuwa├Ž go w sposób korzystny lub wr├¬cz odwrotnie.

Wiele zosta┬│o opisanych, pozytywnie wp┬│ywaj┬▒cych na cz┬│owieka efektów, wynikaj┬▒cych ze stosowania instrumentów posiadaj┬▒cych posta├Ž piramidy. Wyst┬▒pi┬│a w tym klimacie spraw zwi┬▒zanych z fascynacj┬▒ rzeczami niezwyk┬│ymi ciekawa i gro┬╝na zarazem sytuacja publicznego przemilczenia.

By┬│y publikowane informacje, dotycz┬▒ce wyników bada├▒ radiestezyjnych promieniowania piramid a w szczególno┬Âci piramidy Cheopsa. Badania czynione kompleksowo w odró┬┐nieniu od tych, które zlecili zainteresowani sprzeda┬┐┬▒ wskazywanych instrumentów, wykaza┬│y jednoznacznie, jakie promieniowanie emituje bry┬│a o proporcjach piramidy Cheopsa.

W odkrytym spektrum emisji promieniowania tego kszta┬│tu, znajduje si├¬ kilka, (okre┬Âlonych jako postacie kolorowych) rodzajów energii. W tym zbiorze wyst├¬puje jedna szczególnie niebezpieczna dla samopoczucia lub zdrowia cz┬│owieka a mo┬┐e nawet biologii. Jest to energia nazwana, szar┬▒ zieleni┬▒, lub ujemn┬▒ zieleni┬▒.

Jest ona na tyle istotna w ca┬│ym zbiorze, ┬┐e nale┬┐y o jej wyst├¬powaniu otwarcie informowa├Ž. Zajmuje, bowiem sporo procent w ca┬│okszta┬│cie promieniowania piramidy. Piramida emituje j┬▒ ze ┬Âciany po┬│udniowej i mo┬┐emy ┬Âmia┬│o powiedzie├Ž, ┬┐e jest tam dominuj┬▒c┬▒. Zasi├¬g tego promieniowania, jest uzale┬┐niony od wielko┬Âci piramidy, jednak nawet ma┬│e wystarczaj┬▒co mog┬▒ zak┬│óci├Ž nasze mieszkanie.

Mo┬┐e z tej przyczyny, ludno┬Â├Ž, która zna┬│a rodzaj oddzia┬│ywania tego kszta┬│tu, nie stosowa┬│a piramid w swoim otoczeniu. Znane zastosowanie to rodzaj grobowców lub instrumentów nieznanego zastosowania, jednak nigdy jako odpromiennik lub napromiennik. Szara ziele├▒ jest znan┬▒ i istniej┬▒c┬▒ form┬▒ energii na ziemi. Emitowana jest mi├¬dzy innymi przez, ostre kraw├¬dzie i niektóre cieki wodne. Jest to rodzaj energii zak┬│ócaj┬▒cy, mi├¬dzy innymi poprzez obci┬▒┬┐enie, kondycje biologii i zdrowie cz┬│owieka. Istniej┬▒ g┬│osy wskazuj┬▒ce t├¬ form├¬ promieniowania jako przyczyn├¬ wielu chorób do najci├¬┬┐szych w┬│┬▒cznie.

Jej naturalnie w przyrodzie wyst├¬puj┬▒ca ilo┬Â├Ž, jest w jaki┬ sposób utylizowana, lub biologia potrafi sobie z tym problemem radzi├Ž. Gorsza sytuacja nast├¬puje, gdy stosujemy du┬┐┬▒ ilo┬Â├Ž nienaturalnych ostrych przedmiotów. Do tego stosowanie napromiennkia typu instrument o proporcjach piramid, jest bezsensownym obci┬▒┬┐aniem swego zdrowia lub zdrowia wszystkich znajduj┬▒cych si├¬ w zasi├¬gu promieniowania szarej zieleni.

W sytuacji wyst├¬powania naturalnego obci┬▒┬┐enia szar┬▒ zieleni┬▒, dodatkowa jej porcja z kosmosu, (mo┬┐e ona, posiada├Ž wyj┬▒tkowo niekorzystna posta├Ž) jest absolutnie zb├¬dnym „luksusem”. Nasze pokolenie jako wyj┬▒tkowo ch┬│onne na wszelkiej ma┬Âci fascynuj┬▒ce sprawy, zwi┬▒zane z duchowo┬Âci┬▒ i energiami, niezbyt korzystnie wymo┬Âci┬│o sobie miejsce bytowania. Zwi┬▒zane jest to z ca┬│okszta┬│tem nasilaj┬▒cego si├¬ zainteresowania w czasach ostatecznych. A si┬│y ciemno┬Âci, nie zasypuj┬▒ gruszek w popiele i wykorzystuj┬▒ ka┬┐d┬▒ sytuacj├¬ do zmanipulowania ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka.

Istnieje jeszcze jedna sprawa, która dotyczy oddzia┬│ywania kszta┬│tu piramidy, mumifikacja cia┬│a biologicznego. Tu k┬│aniaj┬▒ si├¬ piramidy jako grobowce, w których zmumifikowane zw┬│oki mia┬│y szczególnie sprzyjaj┬▒ce warunki do „bytowania po ┬Âmierci”. Sprawa mumifikacji jest prawdopodobnie zwi┬▒zana z s┬│ynnym ostrzeniem w piramidzie ┬┐yletek. Zarówno w jednej jak i w drugiej sytuacji do spe┬│nienia istoty tej sprawy niezb├¬dne jest pozbycie si├¬ wody z cia┬│a biologicznego lub jej brak w otoczeniu tego cia┬│a.

Powie kto┬Â, przecie┬┐ ┬┐yletka nie ma nic wspólnego z cia┬│em biologicznym. Nic bardziej b┬│├¬dnego. Golenie jest procesem w trakcie, którego dochodzi do zbierania z naskórka wielu bakterii. Osadzone na ostrzu ┬┐yletki, zaokr┬▒glaj┬▒ je i przyczyniaj┬▒ si├¬ do utraty sprawno┬Âci nast├¬pnego golenia. Je┬┐eli teraz taka zabrudzon┬▒ bakteriami ┬┐yletk├¬ wstawimy do piramidki, bakterie poddane zostan┬▒ mumifikacji, inaczej mówi┬▒c pozbawione wody wyschn┬▒ i skruszone odpadn┬▒, „ostrz┬▒c ┬┐yletk├¬”.

Dlaczego tak siê dzieje w piramidzie a nie w innym miejscu lub formie.
W przestrzeni ka┬┐dej bry┬│y geometrycznej, zachodzi indywidualny proces odpowiedniego dla tego rodzaju kszta┬│tu, oddzia┬│ywania magnetycznego. W piramidzie o proporcjach piramidy Cheopsa, wskazywane pole magnetyczne zmienia charakter biegunów kropelek wody. Takie dzia┬│anie mo┬┐e rozwi┬▒za├Ž, sta┬│e – charakterystyczne dla biologii po┬│┬▒czenia magnetyczne mikro kropelek wody w komórkach cia┬│a biologicznego. Taki proces nieuchronnie doprowadzi do ┬Âmierci komórki i jej mumifikacji. Bowiem w czasie po ┬Âmierci tej komórki, nie rozwin┬▒ si├¬ bakterie gnilne z takiej samej przyczyny, z jakiej obumar┬│a komórka. Mo┬┐na wyci┬▒gn┬▒├Ž stwierdzenie, ┬┐e forma bry┬│y o proporcjach piramidy Cheopsa, nie jest piramid┬▒ ┬┐ycia.

Jak wa┬┐na dla si┬│ ciemno┬Âci, jest sprawa zak┬│ócenia zdrowia cz┬│owieka a przede wszystkim jego ┬Âwiadomo┬Âci, niech ┬Âwiadczy fakt istnienia na ziemi objawie├▒ dotycz┬▒cych „korzy┬Âci” jakie dla cz┬│owieka maj┬▒ wynika├Ž ze stosowania piramid.

© Andrzej Struski de Merowing.