> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
NAKAZ BOGA, W JAKI SPOSOB NALEZY CZYTAC TEKST APOKALIPSY
Data 30/12/2014 16:43  Autor Andrzej_Struski  Klikni੠1505  Jŕzyk Polish
 

 NAKAZ BOGA, W JAKI SPOSÓB NALE┬»Y CZYTAC TEKST          

APOKALIPSY   

 

B.G.

XX. - 18. - A o┬Âwiadczam si├¬ ka┬┐demu s┬│uchaj┬▒cemu s┬│ów proroctwa ksi├¬gi tej: Je┬╝liby kto przyda┬│ do tego, przyda mu te┬┐ Bóg plag opisanych w tej ksi├¬dze;

O┬Âwiadczenie zawarte w tym wersecie, które jest przekazane przez ┬Žw. Jana z Patmos a pochodz┬▒ce od Boga, posiada szczególn┬▒ wymow├¬. Bóg wiedz┬▒c, ┬┐e czytaj┬▒cy i odczytuj┬▒cy tekst Apokalipsy, sa tak za┬Âlepieni, ┬┐e na pewno Jego o┬Âwiadczenia nie us┬│uchaj┬▒, postanowi┬│ On, to o┬Âwiadczenie skierowa├Ž do s┬│uchaj┬▒cych.

┬»e jest ono skierowane do s┬│uchaj┬▒cych a nie do czytaj┬▒cych. Mówi o tym zwrot; - „A o┬Âwiadczam si├¬ ka┬┐demu s┬│uchaj┬▒cemu”. W tym sformu┬│owaniu, jest zawarta informacja o tym, ┬┐e Bóg na tyle nie ufa wszystkim czytaj┬▒cym, w tym odczytuj┬▒cym tekst Apokalipsy, ┬┐e swoje o┬Âwiadczenie kieruje do szerokich rzesz s┬│uchaj┬▒cych. Z tego wynika, ┬┐e Bóg uzna┬│ czytaj┬▒cych i odczytuj┬▒cych, za ludzi, dla których Jego s┬│owa i o┬Âwiadczenie, nie maj┬▒ znaczenia. Dla tych ludzi liczy si├¬ tylko w┬│asna potrzeba interpretacji, do tego wed┬│ug w┬│asnych priorytetów.

W taki nierzetelny sposób by┬│a przez dwa tysi┬▒ce lat, czytana tre┬Â├Ž Apokalipsy.

 

 

Nasuwa si├¬ tu bardzo wa┬┐ne pytanie; Czego dotyczy o┬Âwiadczenie Boga?

W sformu┬│owaniu; - „A o┬Âwiadczam si├¬ ka┬┐demu s┬│uchaj┬▒cemu s┬│ów proroctwa ksi├¬gi tej: Je┬╝liby kto przyda┬│ do tego, „, jest zawarty nakaz, który zabrania przydawania warto┬Âci s┬│owom zapisanym w teksie Apokalipsy.

Bardzo wa┬┐ne jest wskazanie, zawarte w tym o┬Âwiadczeniu Boga, wskazanie na wag├¬ ka┬┐dego s┬│owa. Równie wa┬┐n┬▒ jest rzecz, by nic do wymowy s┬│ów na by┬│o przydawane. W rozumieniu nakazu Boga, wymowa s┬│owa nie mo┬┐e by├Ž uzupe┬│niana ┬┐adn┬▒ warto┬Âci┬▒ ponad jej przekaz.

 

 

B.G.

XX. - 19. - A je┬╝liby kto uj┬▒┬│ ze s┬│ów ksi├¬gi proroctwa tego, odejmie te┬┐ Bóg cz├¬┬Â├Ž jego z ksi├¬gi ┬┐ywota i z miasta ┬Âwi├¬tego, i z tych rzeczy, które s┬▒ napisane w tej ksi├¬dze.

 

W zwrocie; - „A je┬╝liby kto uj┬▒┬│ ze s┬│ów ksi├¬gi proroctwa tego” jest przekazana kolejna informacja dotycz┬▒ca nakazu Boga w jaki sposób czyta├Ž tre┬Â├Ž Apokalipsy. Ten nakaz zabrania, ujmowania warto┬Âci przekazywanej przez ka┬┐de s┬│owo z tekstu Apokalipsy.

W s┬│owach; - „ze s┬│ów ksi├¬gi proroctwa tego, „ istnieje jednoznaczne wskazanie na -s┬│owo ksi├¬gi-, nie ma wskazania na zbiór s┬│ów w postaci zwrotu, s┬│ownego okre┬Âlenia, czy zdania. Warto┬Â├Ž wymowy ka┬┐dego s┬│owa jest tu nadrz├¬dna i nikomu nie wolno nic uj┬▒├Ž z jego wymowy.

 

Reasumuj┬▒c informacje nakazowe, jakie Bóg zawar┬│ w tych dwóch wersetach, nale┬┐y jednoznacznie stwierdzi├Ž, ┬┐e nikomu nie wolno pod gro┬╝b┬▒ okre┬Âlonych kar od Boga, nic dodawa├Ž, ani ujmowa├Ž z wymowy s┬│ów zapisanych w ksi├¬dze Apokalipsy.

 

P.S. Powy┬┐szy tekst, przedstawiam, jako cz┬│owiek, który ma do tego pe┬│ne prawo otrzymane do Boga i czyni├¬ Jego wol├¬. Jestem tu na Ziemi w charakterze przedstawiciela Boga i dysponuj├¬ odpowiednim prawem i wiedz┬▒ do reprezentowania Jego potrzeb. Ka┬┐de s┬│owo, które napisa┬│em i gdziekolwiek napisz├¬ w sprawach Boga, jestem w stanie uzasadni├Ž w odniesieniu do potrzeb Boga i Jego woli.

 

© Struski Andrzej de Merowing A.D.30.12.2014.

Wszelkie Prawa Zastrze┬┐one. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgod┬▒ autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.