> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
Z POLECENIA BOGA LIST OTWARTY DO PAPIEZA I KAPLANOW KATOLICKICH
Data 01/01/2015 01:11  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 3745  Język Polish
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TREŚCI LISTU OTWARTEGO

Mój list do kapłanów może poruszyć u wiernych chrześcijańskich uczucia religijne. Wielu może uważać, że pisząc ten list naruszyłem ich uczucia religijne.
Oświadczam, że w treści opublikowanego i wysłanego do Watykanu listu, nie istnieje żaden zwrot, który mógłby naruszyć uczucia człowieka w stosunku do Boga.
Oświadczam, że żaden Kapłan, który w swym sercu jest całkowicie oddany służbie bożej, nie może czuć się obrażony treścią tego listu. W liście przedstawiłem tylko i wyłącznie wolę Boga. Jego Wolę, jaką polecił On zapisać w treści Apokalipsy.
Oświadczam, Że Bóg jednoznacznie przekazał swoją Wole i żąda by człowiek, który chce być Jego Kapłanem zastosował we własnym życiu rodzinnym (celibat jest w brew nakazom Boga) Dziesięć Przykazań Bożych.


Z POLECENIA BOGA LIST OTWARTY DO PAPIEŻA I KAPŁANÓW KATOLICKICH


Słowa tego listu kieruję do wszystkich kapłanów na Ziemi a publikuję je każdemu, kto chce przeczytać.

Papież Franciszek, Biskupi i Kapłani katoliccy.

Zwracam się do Was z polecenia Boga i wymagam spełnienia zawartych w treści Apokalipsy Jego nakazów, do Was Kapłani katoliccy skierowanych. W zaszyfrowanej treści Apokalipsy, polecił On napisać, co się wydarzy w przyszłości, za Waszą przyczyną. Przekazał z wyprzedzeniem to, co uczynicie i to, co odrzucicie w swej pracy kapłańskiej. Precyzyjnie przewidział działania możnych Stolicy Apostolskiej i czekał aż wypełni się szala waszych błędów. Szyfr istniejący w tekście Apokalipsy, został tak skonstruowany, by żaden Człowiek niedysponujący dodatkowymi a zarazem kluczowymi wiadomościami od Boga, nie mógł odczytać wszystkich niezbędnych informacji zakrytych w treści pisma.

Żadnej religii nie utworzył Bóg, ale w swoim gniewie wskazuje On na Was chrześcijańscy kapłani. Wskazuje Bóg na Kapłanów, bo to Wy, według Jego słów zawartych w Apokalipsie jesteście odpowiedzialni za największe bluźnierstwo względem Jego potrzeb. Niezbędnych potrzeb Boga, kierowanych do człowieka, potrzeb, dla których spełnienia został człowiek utworzony. Bóg dał człowiekowi Raj – Łaskę Boga, wasi protoplaści z kapłaństwa, odebrali człowiekowi Raj, czyli optymalne warunki do życia.

Wy, Kapłani katoliccy, pozbawiliście ludzi dostępu do przykładów i wzorów jak mają żyć, by spełniać potrzeby Boga. Ten kolejny po Raju zbiór informacji od Boga w postaci Dziesięciu Przykazań, zastosowaliście w sposób bluźnierczy.

To Wy Kapłani posiadacie nakazany przez Boga obowiązek stosowania we własnym życiu zasad zawartych w treści Dziesięciu Przykazań. Scedowaliście ten, własny i bardzo trudny obowiązek na wiernych. Sami w zamian korzystacie z dobrodziejstw władzy i materii otrzymywanych od wiernych. Gdybyście zastosowali Dziesięć Przykazań w swoim życiu osobistym, dalibyście innym wzór jak żyć i ten wzór byłby szansą dla wszystkich obserwujących Was, do takiego życia, które spełniałoby potrzeby Boga w warunkach, gdy już nie ma Raju na Ziemi.

Papieżu Franciszku, Kardynałowie i Biskupi, jesteście spadkobiercami władzy apostolskiej, we wszystkich aspektach i odpowiadacie za jej owoce przed Bogiem i przed Człowiekiem. Radzicie sobie z ludzką krytyką i potraficie omijać sprawy dotyczące potrzeb Boga. W spadku po poprzednikach otrzymaliście sposoby, które są skuteczne do zaślepienia człowieka, ale nie oszukacie Boga. Jako człowiek, zostałem przysłany przez Boga na Ziemię.  Rozpoznałem mechanizmy indoktrynacji i zrozumiałem, że kapłani piszący doktryny nie do końca rozumieli ich korzenie zła. Ten szatański mechanizm manipulacji świadomością człowieka, wybrani przez siły zła twórcy doktryn religijnych przyjmowali, jako łaskę i wolę Boga. Siły zła i ciemnych mocy dysponują wysterczającą psychologią, by wymanewrować intelekt człowieka. Ich sztandarową postacią na planie manipulacji, był Paweł, uznany przez Was za jeden z filarów Kościoła.

Na planie materialnym, Konstantyn wraz z obecnymi Mu biskupami, stworzyli katolicyzm, religię, która spełnia potrzeby zła i jest bluźniercza względem potrzeb Boga. Następcy Konstantyna odeszli, pozostała tylko władza watykańska, która działała w taki sposób, że realizowane były potrzeby zła, a nie potrzeby Boga.

Sądzę, że nie rozumiecie bluźnierstwa wynikającego z zasad życia religii, które Wam Bóg wskazuje w treści Apoklaipsy. Nieświadomość czynu w niczym nie umniejsza winy. Przez wieki w społecznościach wiernych i nie tylko, istniały i istnieją owoce Waszego bluźnierstwa. I pomimo, że to działanie, moim zdaniem, było i jest z Waszej strony nieświadome, czyny zostały dokonane a Bóg mówi, że za to Was „nienawidzi”.

Z polecenia Boga żądam, by Kapłani zmienili swoją formę postepowania i czynili ją, zgodnie z Jego wolą i Jego nakazami. By zmienili swój sposób życia, stosując we własnym życiu zasady zawarte w Dziesięciu Przykazaniach Bożych. Tak jak Wasi poprzednicy odrzuciliście je, dodając jeszcze celibat, co Bóg jednoznacznie Wam zarzuca w zaszyfrowanej treści Apokalipsy.

Z polecenia Boga żądam, by Kapłani, nazwani przez Boga bestyją, zaniechali nauk dotyczących spraw Boga. Kapłani nie rozumiecie potrzeb Boga, nie możecie, więc niczego o Nim nauczać.

Z polecenia Boga żądam, by Stolica Apostolska, zaszyfrowana w Apokalipsie pod słowem „Niewiasta”, została niezwłocznie rozwiązana.

Z polecenia Boga żądam, by kult Maryjny, który Bóg określi mianem Jezabel został niezwłocznie rozwiązany.

Z polecenia Boga żądam, by Watykan, który Bóg nazwał Wszetecznicą, niezwłocznie podjął się procesu samo - likwidacji.

Z polecenia Boga żądam, by w tym procesie samo - likwidacji zostały zwrócone dobra zagrabione z wykorzystaniem oszustwa, które było związane z Donacją Konstantyna.

Z polecenia Boga żądam, by w tym procesie samo - likwidacji zostały oddane wszystkie Skarby Narodom.

Z polecenia Boga żądam, by zostały zwrócone wszelkie dobra i majętności, przejęte od różnych osób, za przydzielenie Łask.

Z polecenia Boga żądam, by zwrócone zostały wszelkie dokumenty i pisma prawowitym właścicielom.

Z polecenia Boga żądam, by Bramy Watykanu zostały otwarte.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych. 
A.D. 1 Styczeń 2015. 1:11.

 

 

© Struski Andrzej de Merowing

Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodę autora tekstu oraz podaniem linku do orginalnej strony autorów.