> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
SAD OSTATECZNY -- OSADZENIE WSZETECZNICY, CZYLI – BOG OSADZA WATYKAN
Data 22/01/2015 12:01  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 1645  Język Global
 

 Francja A.D. 22 01 2015r 12:00

 

                                SĄD OSTATECZNY

                      OSĄDZENIE WSZETECZNICY,

                 CZYLI – BÓG OSĄDZA WATYKAN

 

W treści Apokalipsy Św. Jana z Patmos istnieją dwie zaszyfrowane informacje dotyczące osądzenia. Pierwsza z nich mówi o osądzeniu Kapłanów, czyli ludzi nie umarłych a żyjących. Druga informacja mówi o osądzeniu ludzi już nieżyjących a ściślej dotyczy ona weryfikacji stanu Duszy po powrocie do Nieba. To oznacza, że proces jednego osądu przebiega na Ziemi a drugiego w niebie.

W istocie rzeczy, Bóg nigdzie i nigdy nie osądza człowieka. Wszystkie aspekty dotyczące Sądu Ostatecznego dokonanego, lub zapowiadanego, jakie istnieją w świadomości człowieka są wymysłem Kapłanów. Niezrozumienie zawartej w proroctwach kwestii dotyczącej Sądu Boga, przyczyniło się do powstania szeregu mijających się z rzeczywistością opracowań i przesłania ich do publicznej wiadomości. Te fałszywe informacje w pierwszej kolejności wypaczyły świadomość wiernym a następnie dominującej większości społeczeństwa.

Osądzenie Wszetecznicy, czyli Watykanu, dotyczy osądzenia kapłanów a dokładniej ich pracy duszpasterskiej a proces tego osądzenia przebiega na Ziemi i właśnie się rozpoczął. W tym osądzeniu, Bóg wskazuje na błędy Kapłanów katolickich. Całą rzeszę Kapłanów, Bóg określa mianem (bestyji występującej z morza”. W następnej kolejności z całej grupy Kapłanów, Bóg wyszczególnia oligarchów watykańskich, nazywając ich mianem „stolicy apostolskiej”, lub „niewiasty”.

Wszetecznica, czyli Watykan to według Boga wszyscy Kapłani i ludzie, którzy pracują w Watykanie, jak również z nim współpracują. Watykan Bóg poza określeniem „wszetecznica”, nazywa również „babilonem”.

 

Poniżej przedstawiam informacje, jakie Bóg polecił zaszyfrować w treści Apokalipsy, które dotyczą sprawy osądzenia Kapłanów i Watykanu.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 15. - A królowie ziemi i książęta, i bogacze, i hetmani, i mocarze, i każdy niewolnik, i każdy wolny pokryli się w jaskinie i w skały gór,

 

„A królowie ziemi i książęta,: „ Królowie i książęta,

„i bogacze, i hetmani, i mocarze, „ bogacze, władcy i wpływowi,

„i każdy niewolnik, „ wszyscy wierni

„i każdy wolny” i wszyscy wolni,

„pokryli się w jaskinie i w skały gór, „ zniknęli z „oczu świata”.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 16. - I rzekli górom i skałom: Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy i przed gniewem tego Baranka;

 

„I rzekli górom i skałom: „ Proszą media i dziennikarzy,

„Upadnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na stolicy” Ratujcie nas i mówcie, że nic złego w stosunku do potrzeb Boga nie uczyniliśmy.

„i przed gniewem tego Baranka; „ Ratujcie nas, także i przed Jego dwoma światkami.

 

B.G. Apokalipsa

VI. 17. - Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, i któż się ostać może?

„Albowiem przyszedł dzień on wielki gniewu jego, „ Bo już nadszedł czas osądzenia

„i któż się ostać może?” I kto nie będzie przez Boga wskazany.

B.G. Apokalipsa

XI. 18. - I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię.

 

„I rozgniewały się narody, „ Gdy świat pozna winy Watykanu i Kapłanów, stanie przeciwko nim.

„i przyszedł gniew twój” I przeszedł czas osądzenia; -

„i czas umarłych, „ Przyszedł czas, również dla już nieżyjących z wielu pokoleń Kapłanów i ich ówczesnych popleczników.

, „aby byli sądzeni” By ich bluźniercze czyny były osądzone wspólnie z czynami żyjących.

„i abyś oddał zapłatę sługom twoim”, Niech otrzyma każdy wierny religijny, takie plagi, jakie jego błędy.

„prorokom i świętym”, Osądzenie i zapłata za winy należy się również prorokom i świętym, którzy współdziałali z Watykanem.

„i bojącym się imienia twego”, Również wszystkim, którzy brali czynny udział w bluźnierstwie względem potrzeb Boga.

„małym i wielkim”, Osądzenie odbędzie się nad każdym, posiadającym władzę i zwykłym człowiekiem.

„i abyś wytracił tych, co psują ziemię”. By już nigdy nikt więcej nie czynił zła w duszy człowieka.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 5. - I słyszałem Anioła wód mówiącego: Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest i któryś był, i święty, żeś to rozsądził.

 

„I słyszałem Anioła wód mówiącego: „ Anioł odpowiedzialny za stan uczuć człowieka i za jego uczynki emocjonalne, mówi: (w tych słowach jest wskazany Anioł, który zastąpił siedmiu Aniołów, mających identyczne zadanie do wykonania a opisanych w siedmiu zborach, którzy kolaborowali z siłami zła pod przewodnictwem Archanioła Michała.)

„Sprawiedliwyś jest, Panie! któryś jest i któryś był, „ Sprawiedliwe są twoje oceny Panie, który przyszedłeś od Boga.

„i święty, żeś to rozsądził.” Twój umysł poradził sobie z rozpoznaniem i osądem.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 6. – Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, dałeś im też krew pić; bo tego są godni.

 

„Ponieważ krew świętych i proroków wylewali, „ Ojcowie Kościoła manipulowali i niszczyli cechy osobiste i wizerunek życia świętych i proroków.

„dałeś im też krew pić; „ Anioł opiekuńczy twierdzi, że przekazałem publicznie a tym samym i Kapłanom, informacje przedstawiające potrzeby Boga. (Publikuję takie informacje od kilkunastu lat).

„bo tego są godni.” Bo będąc Kapłanami mają obowiązek te informacje poznać, zrozumieć i przyjąć do własnej świadomości a następnie zastosować w pracy kapłańskiej.

 

B.G. Apokalipsa

XVI. 7. – I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: Zaiste, Panie, Boże wszechmogący! Prawdziwe i sprawiedliwe są sądy twoje.

 

„I słyszałem drugiego od ołtarza mówiącego: „ Po słowach Anioła wód, mówi Anioł, posłaniec Boga z Nieba.

„Zaiste, Panie, Boże wszechmogący!” W istocie rzeczy Panie Boże Wszechmogący!

„prawdziwe i sprawiedliwe są sądy twoje.” Twoje sądy, które są opisane w treści Apokalipsy, potwierdzają się w rzeczywistości na Ziemi, są one prawdziwe i sprawiedliwe.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 1. - I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedm czasz, i rzekł do mnie, mówiąc mi: Chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkiemi,

 

„I przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedm czasz, „ Mówi kolejny Anioł, tym razem, biorący udział w zastępach misji czasów ostatecznych.

„i rzekł do mnie, mówiąc mi: „ I przekazał piszącemu tekst Apokalipsy słowa:

„Chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, „ Chodź, przedstawię ci osądzenie Watykanu.

„która siedzi nad wodami wielkiemi, „ Stolicy Apostolskiej, której potęga i władza sięga większości ludzi na Ziemi.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 2. - Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi.

 

„Z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi” Przedstawię ci osądzenie Stolicy Apostolskiej z którą razem wszeteczeństwo czynili Władcy.

„i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi.” Ukarzę ci jak ludzie w zaślepieniu umysłu, w poddańczy sposób i z duchowym uniesieniem, przyjmowali bluźnierstwo, jako prawdę o Bogu.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 3 - I odniósł mię na puszczę w duchu. I widziałem niewiastę siedzącą na szarłatnoczerwonej bestyi, pełnej imion bluźnierstwa, która miała siedm głów i dziesięć rogów.

 

„I odniósł mię na puszczę w duchu.” I ukazał mu nieznane miejsce,

„I widziałem niewiastę siedzącą na szarłatnoczerwonej bestyi, „ gdzie Jan zobaczył Stolicę Apostolską nakazującą kapłanom chrześcijańskim nauczać wiernych według zasad Watykanu. 

„pełnej imion bluźnierstwa, „ Stolicę Apostolską, całkowicie bluźnierczą.

„która miała siedm głów i dziesięć rogów.” Stolicę Apostolską wraz z Kapłanami chrystusowymi.

 

B.G. Apokalipsa

XVII. 18. - A niewiasta, którąś widział, jest miasto ono wielkie, które ma królestwo nad królami ziemi.

„A niewiasta, którąś widział, „ A Purpuraci (Stolica Apostolska), których ci pokazałem,

„jest miasto ono wielkie, „ stanowią władzę na całej Ziemi.

„które ma królestwo nad królami ziemi.” To Wielkie Miasto, rządzi nawet królami.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 4. - I słyszałem inszy głos z nieba mówiący: Wynijdźcie z niego, ludu mój! abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, a iżbyście nie wzięli z plag jego.

 

„I słyszałem inszy głos z nieba mówiący: „ Kolejny głos z nieba mówi poprzez tekst Apokalipsy,

„Wynijdźcie z niego, ludu mój!” Opuśćcie Watykan, którzy we mnie wierzycie.

„abyście nie byli uczestnikami grzechów jego, „ Byście razem z kapłanami nie bluźnili przeciwko moim potrzebom.

„a iżbyście nie wzięli z plag jego.” Opuśćcie Watykan, byście nie wzięli razem z nim udziału w osądzeniu.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 5. - Albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba i wspomniał Bóg na nieprawości jego.

 

„Albowiem dosięgły grzechy jego aż do nieba” Bóg został poinformowany o zachowaniu Kapłanów watykańskich, którzy zarówno czynili, jak i czynią tak wielkie bluźnierstwo, że informacja o ich czynach, dotarła aż do nieba. (W tych słowach; - „dosięgły grzechy jego aż do nieba” istnieje dodatkowa informacja. Mówi ona o tym, że Bóg nie jest wszechobecny, tu na Ziemi Go nie ma, tym samym nie może On byc wszechwidzący, nie widzi tego, co dzieje się na Ziemi, informacje o tym, co dzieje się na Ziemi zostały Mu przekazane. W kontekście do takiego stanu rzeczy, Bóg nie może opiekować się każdym człowiekiem i każdą sprawą ludzką. Taka informacja od Boga, eliminuje wiele dogmatów i przydane dla postaci Boga nadprzyrodzone cechy.)

„i wspomniał Bóg na nieprawości jego.” Bóg odniósł się do bluźnierstwa Watykanu.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 7. - Jako się wiele chlubił i rozkoszował, tak mu wiele dajcie mąk i smutku; bo mówi w sercu swojem: Siedzę jako królowa, a nie jestem wdową, i smutku nie ujrzę.

 

„Jako się wiele chlubił i rozkoszował, „ W takim stopniu, w jakim Watykan korzystał z władzy i majątku,

„tak mu wiele dajcie mąk i smutku; „ Bóg nakazał w takim samym stopniu, dac mu publicznego osądu i odebrania całego majątku.

„bo mówi w sercu swojem:” Bo swoją postawą Stolica Apostolska pokazuje światu,

„Siedzę jako królowa, „ że trzyma władzę królewską.

„a nie jestem wdową, „ W całym czasie swego istnienia, gdy umierali kolejni królowie z nią wszeteczeństwo czyniący, Papieże i Kardynałowie nie czuli więzi z odchodzącymi, tak jak czuje rodzina.

„i smutku nie ujrzę.” Purpuraci nie smucili się ich śmiercią, rodzili się nowi królowie.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 8. - Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, śmierć i smutek, i głód, i ogniem będzie spalony; bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi.

 

„Przetoż w jeden dzień przyjdą plagi jego, „ W stosunkowo krótkim czasie Watykan złamią efekty wynikające z informacji publicznych.

„śmierć i smutek, „ Nastanie koniec nauk religijnych i duszpasterstwa chrześcijańskiego, Dla wielu będzie to smutny czas.

„i głód, „ Ogromne rzesze kapłanów poddane zostaną próbie życia na własny rachunek.

„i ogniem będzie spalony; „ Wszystkie duchowe wartości watykańskiego kultu, zostaną wyeliminowane w taki sposób jak by były wypalone.

„bo mocny jest Pan Bóg, który go osądzi.” Moc instrumentów boskich, pozwoli na wyeliminowanie wpływu sił zła.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 9. - I będą go płakać, i narzekać nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali, gdy ujrzą dym zapalenia jego.

 

„I będą go płakać, „ Watykan będzie opłakiwany przez wielu ludzi.

„i narzekać nad nim będą królowie ziemi, którzy z nim wszeteczeństwo płodzili i rozkoszowali, „ Narzekali będą możni tego świata, którzy z Watykanem ślepo szerzyli wrogie w stosunku do potrzeb Boga postawy społeczne. Będą również narzekali tacy władcy, którzy korzyści czerpali ze współpracy z Watykanem.

„gdy ujrzą dym zapalenia jego.” Gdy zrozumieją istotę osądzenia kapłanów watykańskich.

 

B.G. Apokalipsa

XVIII. 10 - Z daleka stojąc dla bojaźni męki jego i mówiąc: Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój!

 

„Z daleka stojąc dla bojaźni męki jego i mówiąc: „ Wszyscy, którzy czują się winni współpracy z Watykanem z daleka będą obserwowali proces jego osądzenia.

„Biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, „ Wielki żal będą okazywać i niedowierzanie, że ta wielka międzynarodowa stolica świata ziemskiego, tak mocna i wpływowa, posiadająca całkowitą władzę,

„iż w jednę godzinę przyszedł sąd twój!” W tak krótkim czasie zostanie osądzona.

 

B.G. Apokalipsa

XIX. 2. - Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, iż osądził wszetecznicę onę wielką, która kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej.

 

„Bo prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego, „ Społeczność Ziemi uzna sądy Boga, nad poszczególnymi aspektami działalności Watykanu za prawdziwe i sprawiedliwe.

„iż osądził wszetecznicę onę wielką, „ Ziemia uzna osądzenie Watykanu.

„która kaziła ziemię wszeteczeństwem swojem” Stolicy Apostolskiej, której nauki i bluźniercza forma duszpasterstwa, utrudniały spełnienie potrzeb Duszy a tym samym potrzeb Boga.

„i pomścił się krwi sług swoich z ręki jej.” Bóg poprzez osądzenie Stolicy Apostolskiej, dokonał zadość uczynienia tym, którzy z przyczyny jej bluźnierczych metod działania doznali cierpień i krzywd.

 

B.G. Apokalipsa

XX. 11. - I widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione.

 

„I widziałem stolicę wielką białą, „ Jan w widzeniu, ma pokazaną Stolicę wszystkich kolonii wcieleniowych, Cywilizację Twórców Wszechświata - Niebo

„i siedzącego na niej, „ i siedzącego na jej tronie Boga.

„przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, „ Przed Jego zasadami, ugięły się siły zła i ołtarze religijne z wymyślonym przez kapłanów niebem.

„a miejsce im nie jest znalezione.” I na Ziemi już ich nie będzie.

 

P.S. Osądzenie jest wstępem uprawniającym nas – mnie i moją małżonkę - do przedstawienia aktu oskarżenia, który opublikujemy w następnej kolejności.

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych.