> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
PROROCTWO APOKALIOSY JEST INSTRUMENTEM BOGA W WALCE Z SIŁAMI ZLA NA ZIEMI
Data 26/01/2015 22:54  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 779  Język Global
 

 

CZAS APOKALIPSY

PROROCTWO APOKALIOSY JEST INSTRUMENTEM BOGA W WALCE Z SIŁAMI ZŁA NA ZIEMI


Apokalipsa B.G.

I.-1. Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi,


„Objawienie Jezusa Chrystusa”, Objawienie Jezusa Chrystusa,

„ które mu dał Bóg, „które mu przekazał Bóg,

„aby okazał sługom swoim rzeczy”, w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy,

„które się w rychle dziać mają”, jakie w przyszłości mają się wydarzyć.

„a on je oznajmił” Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmił publicznie dla społeczności nieba.

„i posłał przez Anioła swojego” Następnie z proroctwem Boga posłał swojego Anioła,

„słudze swemu Janowi”, na Ziemię, do Jana z Patmos.


Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu przekazał Bóg w celu przedstawienia wiernym religijnym rzeczy, jakie w przyszłości mają się wydarzyć. Jezus Chrystus to Objawienie, oznajmił publicznie dla społeczności nieba. Następnie z proroctwem Boga posłał swojego Anioła, na Ziemię, do Jana z Patmos.


Apokalipsa B.G.

I.-2. Który świadectwo wydał słowu Bożemu i świadectwu Jezusa Chrystusa, i cokolwiek widział.


„Który świadectwo wydał” Św. Jan z Patmos zaświadcza, że:

„słowu Bożemu” ten tekst jest słowem Boga.

„i świadectwu Jezusa Chrystusa, „ Że Jezus Chrystus daje tego świadectwo.

„i cokolwiek widział.” I zaświadcza, cokolwiek sam widział jest prawdziwe.


Św. Jan z Patmos zaświadcza, że ten tekst jest słowem Boga.

Że Jezus Chrystus daje tego świadectwo. I zaświadcza, cokolwiek sam widział jest prawdziwe.


Apokalipsa B.G.

III.-3. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, i zachowują to, co w niem jest napisane; albowiem czas blisko jest.


„Błogosławiony”, Bóg pozdrawia – Błogosławi,

„który czyta” tego, który czyta

„i ci, którzy słuchają” i tych, którzy słuchając

„słów proroctwa tego”, słów zapisanych w tekście Apokalipsy,

„i zachowują to, co w niem jest napisane”: przyjmują to, co te słowa przekazują.

„albowiem czas blisko jest.” Dlatego, że czas zapowiadanych rzeczy, już jest blisko.


W swoim pozdrowieniu Bóg wskazuje te osoby, które Błogosławi za to, że, będą przyjmowali do siebie to, co mówią słowa proroctwa Apokalipsy i pozdrawia czytającego, który zgodnie z wolą i nakazem Boga odczyta słuchającym zaszyfrowane informacje za słów proroctwa.


ŚWIĘTY JAN Z PATMOS PRZEKAZUJE NAKAZ BOGA


Apokalipsa B.G.

XXII.-18. - A oświadczam się każdemu słuchającemu słów proroctwa księgi tej: Jeźliby kto przydał do tego, przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze;


„A oświadczam się” Oświadczam się,

„każdemu słuchającemu” każdemu, kto słucha

„słów proroctwa księgi tej”: słowa proroctwa Apokalipsy:

„Jeźliby kto przydał do tego”, Jeżeli kto przyda wartości tym słowom,

„przyda mu też Bóg plag opisanych w tej księdze”; ukaże go Bóg „plagami” opisanymi w Apokalipsie.


Oświadczam się, każdemu, kto słucha słów proroctwa Apokalipsy:, Jeżeli kto przyda wartości tym słowom, ukażę go Bóg „plagami” opisanymi w Apokalipsie.Nakaz Boga skierowany jest wyłącznie do słuchających, mówi o tym zwrot; - „A oświadczam się każdemu słuchającemu” nie ma tu wskazania na czytających. Według Boga, wymowa słowa, nie może być uzupełniana żadną wartością ponad jej przekaz.

Apokalipsa B.G.

XXII.-19. - A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.


„A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego”, Temu, kto ujmie wartości wymowy słów proroctwa Apokalipsy,

„odejmie też Bóg” Odejmie też Bóg,

„część jego z księgi żywota” część z jego praw w niebie

„i z miasta świętego”, i może on nie wejść do miasta świętego.

„i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.” A nawet może mu Bóg odebrać wszelkie prawa w niebie.


Temu, kto ujmie wartości wymowy słów proroctwa Apokalipsy, odejmie też Bóg, część z jego praw w niebie i może on nie wejść do miasta świętego. A nawet może mu Bóg odebrać wszelkie prawa w niebie.


Apokalipsa B.G.

I.- 4. Jan siedmiu zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy jego;


„Jan siedmiu zborom, które są w Azyi.” Przekazuję pozdrowienie od drugiej po Bogu postaci, wszystkim grupom ludzi, zachowującym potrzeby Boga,

„Łaska wam i pokój niech będzie” Przesyła On wam łaskę i pokój.

„od tego, który jest i który był, i który przyjść ma”; Pozdrowienie jest od tego, który ma przyjść od Boga.

„i od siedmiu duchów”, Również od wszystkich Aniołów,

„którzy są przed oblicznością stolicy jego”; którzy przybędą razem z nim z nieba.


Przekazuję pozdrowienie od drugiej po Bogu postaci, wszystkim zbiorom zachowującym potrzeby Boga, Przesyła On wam łaskę i pokój. Pozdrowienie jest od tego, który ma przyjść od Boga. Przesyłają również, wam łaskę i pokój wszyscy Aniołowie, którzy przybędą razem z nim z nieba.


Apokalipsa B.G.

I.-5. I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją;


„I od Jezusa Chrystusa”, Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesyła pozdrowienie od trzeciej w kolejności postaci po Bogu. W takiej kolejności w tekście Apokalipsy, te postacie ustawił Bóg.

„który jest onym świadkiem wiernym”, Jezus Chrystus jest najważniejszym świadkiem proroctwa Apokalipsy.

„pierworodnym z umarłych” Jest On pierwszą Duszą wcieloną w ciało człowieka na Ziemi

„i książęciem królów ziemi”; z królewskiej rodziny Boga i jednym z najmłodszych jego synów.

„który nas umiłował” On nas umiłował

„i omył nas z grzechów naszych krwią swoją”; i pokazał nam swoim życiem i swoimi zasadami, jak zachować potrzeby Boga.


Pozdrowienie od Jezusa Chrystusa. Jan przesyła pozdrowienie od trzeciej w kolejności postaci po Bogu. W takiej kolejności w tekście Apokalipsy, te postacie ustawił Bóg. Jezus Chrystus jest najważniejszym świadkiem proroctwa Apokalipsy. Jest On pierwszą Duszą wcieloną w ciało człowieka na Ziemi z królewskiej rodziny Boga i jednym z najmłodszych Jego synów. On nas umiłował i pokazał nam swoim życiem i swoimi zasadami, jak zachować potrzeby Boga.


Reasumując informacje zawarte w tych wersetach należy zwrócić uwagę na szczególną cechę zaszyfrowania informacji dotyczącej tych osób, które czytają tekst Apokalipsy. W dwóch wersetach nakazowych, 18 i 19 – 22 rozdziału, nie ma o czytających ani słowa. Natomiast w 3 wersecie pierwszego rozdziału, Bóg błogosławi czytającego i słuchających. Może wydawac się dziwne wskazanie na, tylko jedną osobę, która czyta w odniesieniu do treści tych trzech wersetów. Można założyć, że tylko jedna osoba przeczyta treść Apokalipsy w taki sposób, który niczego nie ujmuje i niczego nie dodaje ze słów proroctwa Apokalipsy.

Innym jakże ważnym aspektem w zaszyfrowanych tu informacjach jest sprawa tej postaci, która ma przyjść na Ziemię w Czasach Ostatecznych. Pierwszych 5 wersetów Apokalipsy, ukazuje nam najważniejsze w tym proroctwie postacie i ich cechy działania. Najistotniejszy tu, jest zbiór trzech wersetów, 3, 4 i 5 pierwszego rozdziału. W tych wersetach Bóg chronologicznie przedstawia trzy postacie. W pierwszej kolejności On sam, jako Bóg przesyła błogosławieństwo. Następnie w kolejnym wersecie, Bóg przedstawia postac, która ma przyjść na Ziemię i nie jest tą postacią Jezus Chrystus. A dowodem, że nie będzie powrotu Jezusa Chrystusa, jest tekst piątego wersetu. Tu w pierwszych słowach cyt.; „I od Jezusa Chrystusa”, jest przekazana informacja, że po poprzedniej postaci, która ma przyjść, od której Jan przekazał pozdrowienia w piątym rozdziale przekazuje je od kolejnej postaci Jezusa Chrystusa. W tych słowach Boga jest zawarta jednoznaczna informacja, że nie powróci Jezus Chrystus a przyjdzie inna postac z nieba.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych.