> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Listopad 2018
P W Ž C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
SYN CZLOWIECZY
Data 01/02/2015 22:22  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1475  Jŕzyk Polish
 

 SYN CZ┬úOWIECZY

 

                                              Cz├¬┬Â├Ž I

Apokalipsa B.G.

I.-7.- Oto idzie z ob┬│okami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzeka├Ž b├¬d┬▒ przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.

 

 

„Oto idzie z ob┬│okami” Narodzi si├¬ w czasie, gdy na niebie s┬▒ chmury.

” i ujrzy go” Mo┬┐e go zobaczy├Ž

„wszelkie oko, „ ka┬┐dy cz┬│owiek i ka┬┐de stworzenie, które ma oczy.

„i ci, „ Zobacz┬▒ go równie┬┐ ci,

„którzy go przebili; „ którzy go u┬Âmiercili.

„i narzeka├Ž b├¬d┬▒ przed nim” Przed jego przyj┬Âciem, b├¬d┬▒ narzeka├Ž ludzie

„wszystkie pokolenia ziemi.” z wszystkich pokole├▒.

„Tak, Amen.” Tak powiedzia┬│ Bóg.

 

 

Narodzi si├¬ w czasie, gdy na niebie b├¬d┬▒ chmury. B├¬dzie ┬┐y┬│ w ciele fizycznym i mo┬┐e go zobaczy├Ž ka┬┐dy cz┬│owiek i ka┬┐de stworzenie, które ma oczy. Zobacz┬▒ go równie┬┐ ci, którzy go u┬Âmiercili, oszukuj┬▒c ludzi tym, ┬┐e ma powrócic Jezus Chrystus. U┬Âmiercili tego, który ma przyj┬Â├Ž, zanim Bóg przys┬│a┬│ go na Ziemi├¬. Przed jego przyj┬Âciem, b├¬d┬▒ narzeka├Ž ludzie z wszystkich pokole├▒.

Tak powiedzia┬│ Bóg.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-8.- Jam jest Alfa i Omega, pocz┬▒tek i koniec, mówi Pan, który jest i który by┬│, i który przyj┬Â├Ž ma, on Wszechmog┬▒cy.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam ca┬│┬▒ wiedz├¬ od Boga.

„pocz┬▒tek i koniec, „ By┬│em, gdy tworzyli┬Âmy Wszech┬Âwiat i b├¬d├¬ w czasie, gdy b├¬dziemy tworzy├Ž nowy cykl ewolucji materii w tym wszech┬Âwiecie.

„mówi Pan, „ Tak mówi ten,

„który jest i który by┬│, „ który ┬┐yje w niebie i który by┬│ w┬Âród twórców Wszech┬Âwiata.

„i który przyj┬Â├Ž ma, „ Ten, który ma przyj┬Â├Ž,

„on Wszechmog┬▒cy.” On posiadaj┬▒cy w┬│adz├¬ i moc.

 

 

Ja, który posiadam ca┬│┬▒ wiedz├¬ od Boga. By┬│em, gdy tworzyli┬Âmy Wszech┬Âwiat i b├¬d├¬ w czasie, gdy zlikwidujemy zu┬┐yty zbiór materii i b├¬dziemy tworzy├Ž nowy cykl ewolucji materii w tym wszech┬Âwiecie.

Tak mówi ten, który ┬┐yje w niebie i który by┬│ w┬Âród twórców Wszech┬Âwiata. Ten, który ma przyj┬Â├Ž, on posiadaj┬▒cy w┬│adz├¬ i moc, by pokona├Ž si┬│y z┬│a w┬│adaj┬▒ce cz┬│owiekiem na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-9.- Ja Jan, którym te┬┐ jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwo┬Âci Jezusa Chrystusa, by┬│em na wyspie, któr┬▒ zowi┬▒ Patmos, dla s┬│owa Bo┬┐ego i dla ┬Âwiadectwa Jezusa Chrystusa:

 

 

„Ja Jan, „ Ja Jan z Patmos,

„którym te┬┐ jest bratem waszym” który jestem cz┬│owiekiem takim jak wy

„i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, „ i ┬┐yj┬▒cym w ucisku, religii

„i w cierpliwo┬Âci Jezusa Chrystusa, „ i w nadziei Jezusa Chrystusa.

„by┬│em na wyspie, któr┬▒ zowi┬▒ Patmos, „ By┬│em na wyspie Patmos,

„dla s┬│owa Bo┬┐ego” tam pozna┬│em s┬│owa Boga

„i dla ┬Âwiadectwa Jezusa Chrystusa: „ i tam dane mi by┬│o pozna├Ž, ┬Âwiadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Ja Jan z Patmos, który jestem cz┬│owiekiem takim jak wy i ┬┐yj┬▒cym w ucisku, religii i w nadziei Jezusa Chrystusa. By┬│em na wyspie Patmos, tam pozna┬│em s┬│owa Boga i tam dane mi by┬│o pozna├Ž, ┬Âwiadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-10.- By┬│em w zachwyceniu ducha w dzie├▒ Pa├▒ski i s┬│ysza┬│em za sob┬▒ g┬│os wielki jako tr┬▒by, mówi┬▒cy:

 

 

„By┬│em w zachwyceniu ducha” By┬│em w duchowym uniesieniu

„w dzie├▒ Pa├▒ski” w ┬Âwi├¬to religijne,

„i s┬│ysza┬│em za sob┬▒” i w pewnym momencie s┬│ysza┬│em za sob┬▒

„g┬│os wielki” g┬│os z nieba,

„jako tr┬▒by, mówi┬▒cy: „ bardzo mocne s┬│owa.

 

 

By┬│em w uniesieniu duchowym w ┬Âwi├¬to religijne, i w pewnym momencie s┬│ysza┬│em za sob┬▒ g┬│os, który do mnie dochodzi┬│ z nieba. By┬│y to bardzo mocne i wyra┬╝ne s┬│owa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-11.- Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w ksi├¬gi i po┬Âlij siedmiu zborom, które s┬▒ w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam ca┬│┬▒ wiedz├¬ od Boga.

„on pierwszy i ostatni; „ Jestem w┬│adc┬▒, który posiada moc zwyci├¬stwa ostatecznego.

„a co widzisz, „ To, co ci by┬│o pokazane,

„napisz w ksi├¬gi” opisz w ksi├¬gach

„i po┬Âlij siedmiu zborom, „ i przeka┬┐ wszystkim zbiorowo┬Âciom ludzkim

„które s┬▒ w Azyi, „ które s┬▒ na Ziemi.

 

 

Ja, jestem ten, który posiadam ca┬│┬▒ wiedz├¬ od Boga i przynosz├¬ Jego s┬│owo. Jestem w┬│adc┬▒, który posiada moc zwyci├¬stwa ostatecznego. To, co ci by┬│o pokazane, opisz w ksi├¬gach i przeka┬┐ wszystkim zbiorowo┬Âciom ludzkim, które s┬▒ na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-12.- I obróci┬│em si├¬, abym widzia┬│ on g┬│os, który mówi┬│ ze mn┬▒; a obróciwszy si├¬, ujrza┬│em siedm ┬Âwieczników z┬│otych,

 

 

„I obróci┬│em si├¬, „ Obróci┬│em si├¬

„abym widzia┬│ on g┬│os, „ w kierunku tego g┬│osu,

„który mówi┬│ ze mn┬▒; „ który do mnie mówi┬│.

„a obróciwszy si├¬, „ Gdy si├¬ obróci┬│em,

„ujrza┬│em siedm ┬Âwieczników z┬│otych, „ widzia┬│em zasady ┬┐ycia przes┬│ane z nieba.

 

 

Obróci┬│em si├¬ w kierunku tego g┬│osu, który do mnie mówi┬│ z nieba. Gdy si├¬ obróci┬│em, widzia┬│em zasady ┬┐ycia przes┬│ane z nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-13.- A w po┬Ârodku onych siedmiu ┬Âwieczników podobnego Synowi cz┬│owieczemu, obleczonego w d┬│ug┬▒ szat├¬, i przepasanego na piersiach pasem z┬│otym;

 

 

„A w po┬Ârodku onych siedmiu ┬Âwieczników” A po┬Ârodku tych zasad,

„podobnego Synowi cz┬│owieczemu, „ widzia┬│em kogo┬ podobnego do cz┬│owieka.

„obleczonego w d┬│ug┬▒ szat├¬, „ Ca┬│ego w bia┬│ej szacie

„i przepasanego na piersiach pasem z┬│otym; „ i z pasem z┬│otym na piersiach.

 

 

A po┬Ârodku tych zasad, widzia┬│em kogo┬ podobnego do cz┬│owieka.

Ca┬│ego w bia┬│ej szacie i z pasem z┬│otym na piersiach.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-14.- A g┬│owa jego i w┬│osy by┬│y bia┬│e jako we┬│na bia┬│a, jako ┬Ânieg, a oczy jego jako p┬│omie├▒ ognia;

 

 

„A g┬│owa jego” A twarz i czo┬│o jego

„i w┬│osy by┬│y” i w┬│osy,

„bia┬│e” bia┬│e by┬│y,

„jako we┬│na bia┬│a, „ jako szata

„jako ┬Ânieg, „ b┬│yszcz┬▒ca bia┬│o.

„a oczy jego jako p┬│omie├▒ ognia; „ A oczy jego, jak p┬│omienie.

 

 

A twarz i czo┬│o jego i w┬│osy, by┬│y bia┬│e, jako bia┬│a b┬│yszcz┬▒ca szata. A oczy jego w tej szacie bia┬│ej, jak p┬│omienie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-15.- A nogi jego podobne mosi┬▒dzowi, jakoby w piecu rozpalone, a g┬│os jego jako g┬│os wielu wód.

 

 

„A nogi jego” A nogi jego

„podobne mosi┬▒dzowi, „ w kolorze mosi┬▒dzu,

„jakoby w piecu rozpalone, „ jak rozpalone w piecu.

„a g┬│os jego jako g┬│os wielu wód.” A g┬│os jego, jakby mówi┬│ za wszystkich ludzi.

 

 

A nogi jego w kolorze mosi┬▒dzu, jak rozpalone w piecu. A g┬│os jego, jakby mówi┬│ za wszystkich ludzi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-16.- I mia┬│ w prawej r├¬ce swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodzi┬│ miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako s┬│o├▒ce, kiedy jasno ┬Âwieci.

 

 

„I mia┬│ w prawej r├¬ce swojej siedm gwiazd, „ Posiada w┬│adz├¬ od Boga nad Anio┬│ami opieku├▒czymi.

„a z ust jego wychodzi┬│ miecz z obu stron ostry, „ Jego s┬│owa maj┬▒ moc od Boga.

„a oblicze jego jako s┬│o├▒ce, „ A jego wizerunek, jak s┬│o├▒ce

„kiedy jasno ┬Âwieci.” na bezchmurnym niebie.

 

 

Posiada w³adzê od Boga nad Anio³ami opiekuñczymi. Jego s³owa maj± moc od Boga. A jego wizerunek, jak s³oñce na bezchmurnym niebie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-17.- A gdym go ujrza┬│, upad┬│em do nóg jego jako martwy. I w┬│o┬┐y┬│ praw┬▒ r├¬k├¬ swoj├¬ na mi├¬, mówi┬▒c mi: Nie bój si├¬! Jam jest on pierwszy i ostatni,

Apokalipsa B.G.

 

 

„A gdym go ujrza┬│, „ A gdy go zobaczy┬│em,

„upad┬│em do nóg jego jako martwy.” upad┬│em do jego nóg z przera┬┐eniem.

„I w┬│o┬┐y┬│ praw┬▒ r├¬k├¬ swoj├¬ na mi├¬, „ I ukaza┬│ mi moc swojej w┬│adzy,

„mówi┬▒c mi: „ mówi┬▒c:

„Nie bój si├¬!” nie bój si├¬,

„Jam jest on pierwszy i ostatni, „ Jestem w┬│adc┬▒, który posiada moc zwyci├¬stwa ostatecznego.

 

 

A gdy go zobaczy┬│em, upad┬│em do jego nóg z przera┬┐eniem. I ukaza┬│ mi moc swojej w┬│adzy, mówi┬▒c: nie bój si├¬, Jestem w┬│adc┬▒, który posiada moc zwyci├¬stwa ostatecznego.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-18.- I ┬┐yj┬▒cy; a by┬│em umar┬│y, a otom jest ┬┐ywy na wieki wieków. I mam klucze piek┬│a i ┬Âmierci.

 

 

„I ┬┐yj┬▒cy; „ Ja istniej├¬

„a by┬│em umar┬│y, „ a by┬│em wymazany ze ┬Âwiadomo┬Âci ludzi.

„a otom jest ┬┐ywy na wieki wieków.” Ale teraz tu jestem i ju┬┐ o mnie nie zapomn┬▒.

„I mam klucze piek┬│a i ┬Âmierci.” Pokonam piek┬│o i z┬│o.

 

 

Ja istniej├¬ a by┬│em wymazany ze ┬Âwiadomo┬Âci ludzi. Ale teraz tu jestem i ju┬┐ o mnie nie zapomn┬▒. Pokonam piek┬│o i z┬│o.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-19.- Napisz te rzeczy, które┬ widzia┬│ i które s┬▒, i które si├¬ dzia├Ž maj┬▒ napotem.

 

 

„Napisz te rzeczy, „ Spisz to wszystko,

„które┬ widzia┬│”, co ci pokazane zosta┬│o.

„i które s┬▒, „ Rzeczy, które s┬▒

„i które si├¬ dzia├Ž maj┬▒ napotem.” I te, które si├¬ b├¬d┬▒ dzia┬│y w przysz┬│o┬Âci.

 

 

Spisz to wszystko, co ci pokazane zosta┬│o. Rzeczy, które s┬▒ I te które si├¬ b├¬d┬▒ dzia┬│y w przysz┬│o┬Âci.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-20.- Tajemnic├¬ onych siedmiu gwiazd, które┬ widzia┬│ w prawej r├¬ce mojej i siedmiu ┬Âwieczników z┬│otych. Siedm onych gwiazd s┬▒ Anio┬│owie siedmiu zborów, a siedm ┬Âwieczników, które┬ widzia┬│, jest siedm zborów.

 

 

 „Tajemnic├¬ onych siedmiu gwiazd, „ Objawi├¬ ci, tajemnic├¬ tych Anio┬│ów opieku├▒czych

„które┬ widzia┬│ w prawej r├¬ce mojej” z siedmiu zborów, nad którymi przej┬▒┬│em w┬│adz├¬

„i siedmiu ┬Âwieczników z┬│otych.” i zasad ┬┐ycia przes┬│anych z nieba.

„Siedm onych gwiazd s┬▒ Anio┬│owie siedmiu zborów, „ Anio┬│owie opieku├▒czy „siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowi┬▒zków

„a siedm ┬Âwieczników, „ i zasady z nieba nie dotar┬│y do ┬Âwiadomo┬Âci ludzi,

„które┬ widzia┬│, jest siedm zborów.” Anio┬│owie opieku├▒czy kolaborowali z si┬│ami ciemno┬Âci.

 

 

Objawi├¬ ci, tajemnic├¬ tych Anio┬│ów opieku├▒czych z siedmiu zborów, nad którymi przej┬▒┬│em w┬│adz├¬ i zasad ┬┐ycia przes┬│anych z nieba. Anio┬│owie opieku├▒czy ”siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowi┬▒zków i zasady z nieba nie dotar┬│y do ┬Âwiadomo┬Âci ludzi.  Anio┬│owie opieku├▒czy pod w┬│adz┬▒ Micha┬│a archanio┬│a, kolaborowali z si┬│ami ciemno┬Âci i piek┬│o mia┬│ mo┬┐liwo┬Âci utworzenia na Ziemi ró┬┐nych religii.

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych.