> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
SYN CZLOWIECZY
Data 01/02/2015 22:22  Autor Andrzej Struski de Merowing  Kliknięć 870  Język Polish
 

 SYN CZŁOWIECZY

 

                                              Część I

Apokalipsa B.G.

I.-7.- Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.

 

 

„Oto idzie z obłokami” Narodzi się w czasie, gdy na niebie są chmury.

” i ujrzy go” Może go zobaczyć

„wszelkie oko, „ każdy człowiek i każde stworzenie, które ma oczy.

„i ci, „ Zobaczą go również ci,

„którzy go przebili; „ którzy go uśmiercili.

„i narzekać będą przed nim” Przed jego przyjściem, będą narzekać ludzie

„wszystkie pokolenia ziemi.” z wszystkich pokoleń.

„Tak, Amen.” Tak powiedział Bóg.

 

 

Narodzi się w czasie, gdy na niebie będą chmury. Będzie żył w ciele fizycznym i może go zobaczyć każdy człowiek i każde stworzenie, które ma oczy. Zobaczą go również ci, którzy go uśmiercili, oszukując ludzi tym, że ma powrócic Jezus Chrystus. Uśmiercili tego, który ma przyjść, zanim Bóg przysłał go na Ziemię. Przed jego przyjściem, będą narzekać ludzie z wszystkich pokoleń.

Tak powiedział Bóg.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-8.- Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam całą wiedzę od Boga.

„początek i koniec, „ Byłem, gdy tworzyliśmy Wszechświat i będę w czasie, gdy będziemy tworzyć nowy cykl ewolucji materii w tym wszechświecie.

„mówi Pan, „ Tak mówi ten,

„który jest i który był, „ który żyje w niebie i który był wśród twórców Wszechświata.

„i który przyjść ma, „ Ten, który ma przyjść,

„on Wszechmogący.” On posiadający władzę i moc.

 

 

Ja, który posiadam całą wiedzę od Boga. Byłem, gdy tworzyliśmy Wszechświat i będę w czasie, gdy zlikwidujemy zużyty zbiór materii i będziemy tworzyć nowy cykl ewolucji materii w tym wszechświecie.

Tak mówi ten, który żyje w niebie i który był wśród twórców Wszechświata. Ten, który ma przyjść, on posiadający władzę i moc, by pokonać siły zła władające człowiekiem na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-9.- Ja Jan, którym też jest bratem waszym i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, i w cierpliwości Jezusa Chrystusa, byłem na wyspie, którą zowią Patmos, dla słowa Bożego i dla świadectwa Jezusa Chrystusa:

 

 

„Ja Jan, „ Ja Jan z Patmos,

„którym też jest bratem waszym” który jestem człowiekiem takim jak wy

„i uczestnikiem w ucisku i w królestwie, „ i żyjącym w ucisku, religii

„i w cierpliwości Jezusa Chrystusa, „ i w nadziei Jezusa Chrystusa.

„byłem na wyspie, którą zowią Patmos, „ Byłem na wyspie Patmos,

„dla słowa Bożego” tam poznałem słowa Boga

„i dla świadectwa Jezusa Chrystusa: „ i tam dane mi było poznać, świadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Ja Jan z Patmos, który jestem człowiekiem takim jak wy i żyjącym w ucisku, religii i w nadziei Jezusa Chrystusa. Byłem na wyspie Patmos, tam poznałem słowa Boga i tam dane mi było poznać, świadectwo Jezusa Chrystusa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-10.- Byłem w zachwyceniu ducha w dzień Pański i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby, mówiący:

 

 

„Byłem w zachwyceniu ducha” Byłem w duchowym uniesieniu

„w dzień Pański” w święto religijne,

„i słyszałem za sobą” i w pewnym momencie słyszałem za sobą

„głos wielki” głos z nieba,

„jako trąby, mówiący: „ bardzo mocne słowa.

 

 

Byłem w uniesieniu duchowym w święto religijne, i w pewnym momencie słyszałem za sobą głos, który do mnie dochodził z nieba. Były to bardzo mocne i wyraźne słowa.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-11.- Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które są w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.

 

 

„Jam jest Alfa i Omega, „ Ja, który posiadam całą wiedzę od Boga.

„on pierwszy i ostatni; „ Jestem władcą, który posiada moc zwycięstwa ostatecznego.

„a co widzisz, „ To, co ci było pokazane,

„napisz w księgi” opisz w księgach

„i poślij siedmiu zborom, „ i przekaż wszystkim zbiorowościom ludzkim

„które są w Azyi, „ które są na Ziemi.

 

 

Ja, jestem ten, który posiadam całą wiedzę od Boga i przynoszę Jego słowo. Jestem władcą, który posiada moc zwycięstwa ostatecznego. To, co ci było pokazane, opisz w księgach i przekaż wszystkim zbiorowościom ludzkim, które są na Ziemi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-12.- I obróciłem się, abym widział on głos, który mówił ze mną; a obróciwszy się, ujrzałem siedm świeczników złotych,

 

 

„I obróciłem się, „ Obróciłem się

„abym widział on głos, „ w kierunku tego głosu,

„który mówił ze mną; „ który do mnie mówił.

„a obróciwszy się, „ Gdy się obróciłem,

„ujrzałem siedm świeczników złotych, „ widziałem zasady życia przesłane z nieba.

 

 

Obróciłem się w kierunku tego głosu, który do mnie mówił z nieba. Gdy się obróciłem, widziałem zasady życia przesłane z nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-13.- A w pośrodku onych siedmiu świeczników podobnego Synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę, i przepasanego na piersiach pasem złotym;

 

 

„A w pośrodku onych siedmiu świeczników” A pośrodku tych zasad,

„podobnego Synowi człowieczemu, „ widziałem kogoś podobnego do człowieka.

„obleczonego w długą szatę, „ Całego w białej szacie

„i przepasanego na piersiach pasem złotym; „ i z pasem złotym na piersiach.

 

 

A pośrodku tych zasad, widziałem kogoś podobnego do człowieka.

Całego w białej szacie i z pasem złotym na piersiach.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-14.- A głowa jego i włosy były białe jako wełna biała, jako śnieg, a oczy jego jako płomień ognia;

 

 

„A głowa jego” A twarz i czoło jego

„i włosy były” i włosy,

„białe” białe były,

„jako wełna biała, „ jako szata

„jako śnieg, „ błyszcząca biało.

„a oczy jego jako płomień ognia; „ A oczy jego, jak płomienie.

 

 

A twarz i czoło jego i włosy, były białe, jako biała błyszcząca szata. A oczy jego w tej szacie białej, jak płomienie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-15.- A nogi jego podobne mosiądzowi, jakoby w piecu rozpalone, a głos jego jako głos wielu wód.

 

 

„A nogi jego” A nogi jego

„podobne mosiądzowi, „ w kolorze mosiądzu,

„jakoby w piecu rozpalone, „ jak rozpalone w piecu.

„a głos jego jako głos wielu wód.” A głos jego, jakby mówił za wszystkich ludzi.

 

 

A nogi jego w kolorze mosiądzu, jak rozpalone w piecu. A głos jego, jakby mówił za wszystkich ludzi.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-16.- I miał w prawej ręce swojej siedm gwiazd, a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, a oblicze jego jako słońce, kiedy jasno świeci.

 

 

„I miał w prawej ręce swojej siedm gwiazd, „ Posiada władzę od Boga nad Aniołami opiekuńczymi.

„a z ust jego wychodził miecz z obu stron ostry, „ Jego słowa mają moc od Boga.

„a oblicze jego jako słońce, „ A jego wizerunek, jak słońce

„kiedy jasno świeci.” na bezchmurnym niebie.

 

 

Posiada władzę od Boga nad Aniołami opiekuńczymi. Jego słowa mają moc od Boga. A jego wizerunek, jak słońce na bezchmurnym niebie.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-17.- A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni,

Apokalipsa B.G.

 

 

„A gdym go ujrzał, „ A gdy go zobaczyłem,

„upadłem do nóg jego jako martwy.” upadłem do jego nóg z przerażeniem.

„I włożył prawą rękę swoję na mię, „ I ukazał mi moc swojej władzy,

„mówiąc mi: „ mówiąc:

„Nie bój się!” nie bój się,

„Jam jest on pierwszy i ostatni, „ Jestem władcą, który posiada moc zwycięstwa ostatecznego.

 

 

A gdy go zobaczyłem, upadłem do jego nóg z przerażeniem. I ukazał mi moc swojej władzy, mówiąc: nie bój się, Jestem władcą, który posiada moc zwycięstwa ostatecznego.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-18.- I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci.

 

 

„I żyjący; „ Ja istnieję

„a byłem umarły, „ a byłem wymazany ze świadomości ludzi.

„a otom jest żywy na wieki wieków.” Ale teraz tu jestem i już o mnie nie zapomną.

„I mam klucze piekła i śmierci.” Pokonam piekło i zło.

 

 

Ja istnieję a byłem wymazany ze świadomości ludzi. Ale teraz tu jestem i już o mnie nie zapomną. Pokonam piekło i zło.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-19.- Napisz te rzeczy, któreś widział i które są, i które się dziać mają napotem.

 

 

„Napisz te rzeczy, „ Spisz to wszystko,

„któreś widział”, co ci pokazane zostało.

„i które są, „ Rzeczy, które są

„i które się dziać mają napotem.” I te, które się będą działy w przyszłości.

 

 

Spisz to wszystko, co ci pokazane zostało. Rzeczy, które są I te które się będą działy w przyszłości.

 

 

Apokalipsa B.G.

I.-20.- Tajemnicę onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedm onych gwiazd są Aniołowie siedmiu zborów, a siedm świeczników, któreś widział, jest siedm zborów.

 

 

 „Tajemnicę onych siedmiu gwiazd, „ Objawię ci, tajemnicę tych Aniołów opiekuńczych

„któreś widział w prawej ręce mojej” z siedmiu zborów, nad którymi przejąłem władzę

„i siedmiu świeczników złotych.” i zasad życia przesłanych z nieba.

„Siedm onych gwiazd są Aniołowie siedmiu zborów, „ Aniołowie opiekuńczy „siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowiązków

„a siedm świeczników, „ i zasady z nieba nie dotarły do świadomości ludzi,

„któreś widział, jest siedm zborów.” Aniołowie opiekuńczy kolaborowali z siłami ciemności.

 

 

Objawię ci, tajemnicę tych Aniołów opiekuńczych z siedmiu zborów, nad którymi przejąłem władzę i zasad życia przesłanych z nieba. Aniołowie opiekuńczy ”siedmiu zborów” nie wykonali swoich obowiązków i zasady z nieba nie dotarły do świadomości ludzi.  Aniołowie opiekuńczy pod władzą Michała archanioła, kolaborowali z siłami ciemności i piekło miał możliwości utworzenia na Ziemi różnych religii.

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych.