> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Grudzie˝ 2018
P W Ž C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy




Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzec



Afera Banco Ambrosiano



´╗┐
SYN CZLOWIECZY - Cz. 2 BARANEK
Data 02/02/2015 23:05  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1679  Jŕzyk Polish
 

 
 
SYN CZ┬úOWIECZY 
Cz. 2 BARANEK

Apokalipsa B.G.

V.-1 - I widzia³em po prawej rêce siedz±cego na stolicy ksiêgi napisane, wewn±trz i zewn±trz zapieczêtowane siedmioma pieczêciami.

 

 

„I widzia┬│em po prawej r├¬ce” Zobaczy┬│em po prawicy

„siedz┬▒cego na stolicy” Boga, który siedzi na tronie nieba,

„ksi├¬gi napisane, „ odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy.

„wewn┬▒trz i zewn┬▒trz” Ta ca┬│a specjalna wiedza i jej zbiory,

„zapiecz├¬towane siedmioma piecz├¬ciami.” by┬│y zapiecz├¬towane piecz├¬ciami Nieba.

 

 

Zobaczy┬│em po prawicy Boga, który siedzi na tronie nieba, odpowiednio przygotowane zbiory wiedzy. Ta ca┬│a specjalna wiedza, niezb├¬dna do przeprowadzenia misji czasów ostatecznych na Ziemi i jej bezpieczne zbiory, by┬│a zapiecz├¬towane piecz├¬ciami Nieba.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-2 - I widzia┬│em Anio┬│a mocnego, wo┬│aj┬▒cego g┬│osem wielkim: Kto jest godzien otworzy├Ž te ksi├¬gi i odpiecz├¬towa├Ž piecz├¬ci ich?

 

 

„I widzia┬│em Anio┬│a mocnego, „ Widzia┬│em ┬┐o┬│nierza armii nieba,

„wo┬│aj┬▒cego g┬│osem wielkim: „ wo┬│aj┬▒cego z polecenia Boga.

„Kto jest godzien otworzy├Ž te ksi├¬gi” Kto jest gotowy przej┬▒├Ž te zbiory

„i odpiecz├¬towa├Ž piecz├¬ci ich?” i otworzy├Ž wszystkie pieczecie.

 

 

Widzia┬│em ┬┐o┬│nierza armii nieba, wo┬│aj┬▒cego z polecenia Boga. Kto jest gotowy przej┬▒├Ž te zbiory i otworzy├Ž wszystkie ich piecz├¬cie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-3 - A nikt nie móg┬│ ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemi┬▒ otworzy├Ž onych ksi┬▒g, ani wejrze├Ž w nie.

 

 

„A nikt nie móg┬│” Nie znalaz┬│ si├¬ nikt,

„ani w niebie, „ ani po┬Âród dusz w niebie,

„ani na ziemi, „ ani po┬Âród ludzi na ziemi,

„ani pod ziemi┬▒” ani ktokolwiek w piekle,

„otworzy├Ž onych ksi┬▒g, „ kto mia┬│by prawo przyj┬▒├Ž te zbiory

„ani wejrze├Ž w nie.” I odczyta├Ž informacje.

 

 

Nie znalaz┬│ si├¬ nikt, ani po┬Âród dusz w niebie, ani po┬Âród ludzi na ziemi, ani ktokolwiek w piekle, kto mia┬│by prawo przyj┬▒├Ž te zbiory i odczyta├Ž zawarte w nich informacje. Te informacje s┬▒ obj├¬te najwy┬┐sz┬▒ tajemnic┬▒, bo dotycz┬▒ dzia┬│ania armii nieba w trakcie zdarze├▒, jakie wyst├¬puj┬▒ w zwi┬▒zku z misj┬▒ czasów ostatecznych.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-4 - I p³aka³em bardzo, i¿ nikt nie by³ znaleziony godny, aby otworzy³ i czyta³ ksiêgi, i wejrza³ w nie.

 

 

„I p┬│aka┬│em bardzo, „ I bardzo p┬│aka┬│em,

„i┬┐ nikt nie by┬│ znaleziony godny, „ ┬┐e nie znalaz┬│ si├¬ nikt

„aby otworzy┬│” kto, by móg┬│ przej┬▒├Ž,

„i czyta┬│ ksi├¬gi, „ odczyta├Ž zbiory

„i wejrza┬│ w nie.” i zrozumie├Ž tam ukryte informacje.

 

 

I bardzo p┬│aka┬│em, ┬┐e nie znalaz┬│ si├¬ nikt, kto by móg┬│ przej┬▒├Ž i odczyta├Ž zbiory, a tak┬┐e zrozumie├Ž ukryte w tych zbiorach informacje.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-5 - Tedy mi jeden z onych starców rzek┬│: Nie p┬│acz! Oto zwyci├¬┬┐y┬│ lew, który jest z pokolenia Judowego, korze├▒ Dawidowy, aby otworzy┬│ ksi├¬gi i odpiecz├¬towa┬│ siedm piecz├¬ci ich.

 

 

„Tedy mi jeden z onych starców rzek┬│: „ Wtedy mi jeden z Królów w niebie powiedzia┬│,

„Nie p┬│acz!” nie p┬│acz,

„Oto zwyci├¬┬┐y┬│ lew, „ poradzi┬│ sobie Dowódca Armii Nieba,

„który jest z pokolenia Judowego, „ który pochodzi z pokolenia Judowego.

„korze├▒ Dawidowy, „ Posiada czyst┬▒ krew Dawidow┬▒ i niezb├¬dn┬▒ genetyk├¬,

„aby otworzy┬│ ksi├¬gi” by móg┬│ przyj┬▒├Ž zbiory informacji z nieba

„i odpiecz├¬towa┬│ siedm piecz├¬ci ich.” i zrozumie├Ž ukryt┬▒ w nich wiedz├¬.

 

 

Wtedy mi jeden z Królów w niebie powiedzia┬│, nie p┬│acz, poradzi┬│ sobie Dowódc Armii Nieba, Syn cz┬│owieczy, który pochodzi z pokolenia Judowego. Posiada czyst┬▒ krew Dawidow┬▒ i niezb├¬dn┬▒ genetyk├¬, by móg┬│ przyj┬▒├Ž zbiory informacji z nieba i zrozumie├Ž ukryt┬▒ w nich wiedz├¬.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-6. - I spojrza┬│em, a oto mi├¬dzy stolic┬▒ i czterema onemi zwierz├¬tami, i mi├¬dzy onymi starcami Baranek sta┬│ jako zabity, maj┬▒c siedm rogów i siedm oczy, które s┬▒ siedm duchów Bo┬┐ych, pos┬│anych na wszystk├¬ ziemi├¬.

 

„I spojrza┬│em, „ I spojrza┬│em

„a oto mi├¬dzy stolic┬▒ i czterema onemi zwierz├¬tami, „ a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga,

„i mi├¬dzy onymi starcami” pomi├¬dzy innymi królami,

„Baranek sta┬│ jako zabity, „ sta┬│ Król, pos┬│uszny Bogu a u┬Âmiercony przez ludzi na Ziemi.

„maj┬▒c siedm rogów” W jego koronie, widzia┬│em siedem diademów,

„i siedm oczy, „ który sa, jako oczy,

„które s┬▒ siedm duchów Bo┬┐ych, „ i instrumenty z nieba,

„pos┬│anych na wszystk├¬ ziemi├¬.” do kontaktu z ka┬┐d┬▒ enklaw┬▒ wcieleniow┬▒ we Wszech┬Âwiecie.

 

 

I spojrza┬│em a tam w komnacie tronowej, przed tronem Boga, pomi├¬dzy innymi królami, sta┬│ Król, pos┬│uszny Bogu a u┬Âmiercony przez ludzi na Ziemi. W jego koronie, widzia┬│em siedem diademów, który sa, jako oczy i instrumenty z nieba. Te diademy s┬│u┬┐┬▒, do kontaktu z ka┬┐d┬▒ enklaw┬▒ wcieleniow┬▒ we Wszech┬Âwiecie.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-7 - Ten przyszed³ i wzi±³ one ksiêgi z prawej rêki siedz±cego na stolicy.

 

 

„Ten przyszed┬│” Król podszed┬│ do Tronu

„i wzi┬▒┬│ one ksi├¬gi” i przyj┬▒┬│ zbiory,

„z prawej r├¬ki” które s┬▒ specjalnie przygotowane,

„siedz┬▒cego na stolicy.” od Boga

 

 

Król podszed┬│ do Tronu przyj┬▒┬│ od Boga zbiory, które by┬│y specjalnie dla niego przygotowane.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-8 - A gdy wzi┬▒┬│ one ksi├¬gi, zaraz ono czworo zwierz┬▒t i oni dwadzie┬Âcia i cztery starcy upadli przed Barankiem, maj┬▒c ka┬┐dy z nich cytry i czasze z┬│ote, pe┬│ne wonnych rzeczy, które s┬▒ modlitwy ┬Âwi├¬tych.

 

 

„A gdy wzi┬▒┬│ one ksi├¬gi, „ Gdy Syn cz┬│owieczy przej┬▒┬│ te zbiory,

„zaraz ono czworo zwierz┬▒t” niezw┬│ocznie komnata tronowa

„i oni dwadzie┬Âcia i cztery starcy” i wszyscy królowie w tej komnacie,

„upadli przed Barankiem, „ uznali, jako w┬│a┬Âciwe, dzia┬│ania Dowódcy Armii Nieba wcielonego w cia┬│o cz┬│owieka.

„maj┬▒c ka┬┐dy z nich cytry” W uznaniu oddali mu ho┬│d  

„i czasze z┬│ote, „ „pe┬│ne wonnych rzeczy, „ i przyznali szczególne prawa,

„które s┬▒ modlitwy ┬Âwi├¬tych.” które s┬▒ takie jak w pro┬Âbach ludzi ┬Âwi├¬tych do Boga.

 

 

Gdy Syn cz┬│owieczy przej┬▒┬│ te zbiory, niezw┬│ocznie komnata tronowa, – jako zabezpieczone miejsce najwy┬┐szej w┬│adzy nieba i zarazem system kontaktu z ca┬│┬▒ spo┬│eczno┬Âci┬▒ - i wszyscy królowie w tej komnacie, uznali dzia┬│ania dowódcy armii nieba wcielonego w cia┬│o cz┬│owieka, jako w┬│a┬Âciwe. W uznaniu oddali mu ho┬│d i przyznali szczególne prawa. Prawa te okaza┬│y si├¬ niezb├¬dne do dalszych dzia┬│a├▒ na Ziemi. W modlitwach ludzi ┬Âwi├¬tych, wyst├¬powa┬│y odniesienia do tych szczególnych dzia┬│a├▒, na które Najwy┬┐sza Rada Nieba wyrazi┬│a jednomy┬Âln┬▒ zgod├¬.

P.S. do tre┬Âci tego wersetu:

Tre┬Â├Ž tego wersetu bardzo mnie zaskoczy┬│a z tego powodu, ┬┐e jest w nim zawarty opis sytuacji, jaka przydarzy┬│a si├¬ mnie (w postaci duszy) w tej w┬│a┬Ânie Sali tronowej nieba. By┬│o to, podczas jednej z pierwszych podró┬┐y dusz┬▒ do nieba, (ogólnie odby┬│em kilkadziesi┬▒t podró┬┐y).

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-11 - I widzia┬│em, i s┬│ysza┬│em g┬│os wielu Anio┬│ów oko┬│o onej stolicy, i onych zwierz┬▒t i onych starców; a by┬│a liczba ich tysi┬▒ckro├Ž sto tysi├¬cy i dziesi├¬├Žkro├Ž sto tysi├¬cy,

 

 

„I widzia┬│em, i s┬│ysza┬│em” Widzia┬│em i s┬│ysza┬│em;

„g┬│os wielu Anio┬│ów oko┬│o onej stolicy, „ g┬│osy Anio┬│ów wokó┬│ stolicy nieba.

„i onych zwierz┬▒t i onych starców; „ I g┬│osy komnaty tronowej i g┬│osy królów nieba.

„a by┬│a liczba ich tysi┬▒ckro├Ž sto tysi├¬cy i dziesi├¬├Žkro├Ž sto tysi├¬cy, „ A liczba Anio┬│ów by┬│a olbrzymia.

 

 

Widzia┬│em i s┬│ysza┬│em; g┬│osy Anio┬│ów wokó┬│ stolicy nieba. I g┬│osy komnaty tronowej i g┬│osy królów nieba. A liczba Anio┬│ów, których s┬│ysza┬│em by┬│a olbrzymia.

 

 

Apokalipsa B.G.

V.-12 - Mówi┬▒cych g┬│osem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wzi┬▒├Ž moc i bogactwo, i m┬▒dro┬Â├Ž, i si┬│├¬, i cze┬Â├Ž, i chwa┬│├¬, i b┬│ogos┬│awie├▒stwo.

 

 

„Mówi┬▒cych g┬│osem wielkim: „ Wszyscy mówili g┬│osem z nieba.

„Godzien jest ten Baranek zabity, „ Godny jest ten u┬Âmiercony Syn cz┬│owieczy,

„wzi┬▒├Ž moc i bogactwo, i m┬▒dro┬Â├Ž, i si┬│├¬, „ osi┬▒gn┬▒├Ž moc w boju i bogactwo, i m┬▒dro┬Â├Ž, i si┬│├¬ do walki,

„i cze┬Â├Ž, i chwa┬│├¬, i b┬│ogos┬│awie├▒stwo.” I uznanie, i wiedz├¬, i b┬│ogos┬│awie├▒stwo.

 

 

Wszyscy mówili g┬│osem z nieba. Godny jest ten u┬Âmiercony Syn cz┬│owieczy,

osi┬▒gn┬▒├Ž moc w boju i bogactwo, i m┬▒dro┬Â├Ž, i si┬│├¬ do walki, i uznanie, i wiedz├¬, i b┬│ogos┬│awie├▒stwo.

 

 

 

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych.