> Strona g│ˇwna > Artykuly
Kalendarz
Maj 2018
P W Ž C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ARTYKULY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CREATION
Materialy nadeslane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materialy
Artykul pilotujacy ksiazke Watykan Zdemaskowany - Papiez musi umrzecAfera Banco Ambrosiano´╗┐
CZLOWIEK – RODZINA – BOG
Data 01/03/2015 21:29  Autor Andrzej Struski de Merowing  Klikni੠1250  Jŕzyk Polish
 

 
CZ┬úOWIEK – RODZINA – BÓG

Dewiza „BÓG – HONOR – OJCZYZNA”


Nie ma w tre┬Âci tej dewizy odniesienia do cz┬│owieka. Równie┬┐ w ró┬┐nych innych zawo┬│aniach i zwrotach jako┬ pomijane jest odniesienie do cz┬│owieka i rodziny, atrybutów Boga.


Czy zapominamy o sobie?

Czy cz┬│owiek si├¬ nie liczy w panteonie wielkich warto┬Âci?

A mo┬┐e wydaje si├¬ nam, ┬┐e nie wypada mówi├Ž o sobie i o swojej rodzinie?

Wypada i jest to wr├¬cz niezb├¬dne. Nie mo┬┐emy pomniejsza├Ž swojej warto┬Âci – Cz┬│owieka Nadistoty, takiej postaci, jak┬▒ utworzy┬│o Niebo i Bóg. Jeste┬Âmy Jemu równi, jeste┬Âmy równi Bogu w tak znacz┬▒cy sposób, ┬┐e naszym obowi┬▒zkiem jest, stawia├Ž pierwsze├▒stwo postaci osobistej ponad wszelkie stany i wszelkie istoty we Wszech┬Âwiecie. Skandalem z punktu widzenia Boga, jest oddawanie komukolwiek pok┬│onów. Skandalem jest kl├¬kanie przed jakimkolwiek ba┬│wanem, nawet symbolizuj┬▒cym Boga. Bóg sobie tego nie ┬┐yczy.

W imieniu Boga zwracam si├¬ do wszystkich ludzi na Ziemi – szanujcie w┬│asn┬▒ godno┬Â├Ž ponad wszystko, szanujcie w┬│asn┬▒ rodzin├¬, jak siebie samego. Te boskie warto┬Âci s┬▒ deptane od tysi├¬cy lat, w zamian stawia si├¬ wam przed oczy o┬│tarze z ba┬│wanami. Czas zapomnie├Ž o tym, ┬┐e cz┬│owiek zosta┬│ rzucony na kolana, zosta┬│ zniewolony pokor┬▒ i zastraszony kar┬▒ Boga. Bóg nie b├¬dzie kara┬│ nikogo poza kap┬│anami, tylko oni stan├¬li na jego drodze i robi┬▒ wszystko by u┬Âmierca├Ž Dusze.

U┬Âmiercanie Duszy rozpoczyna si├¬ ju┬┐, gdy narodzi si├¬ ma┬│y cz┬│owiek. Podstawowe cechy ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka, uzyskuj┬▒ charakter w pierwszych latach ┬┐ycia. Naturalnym i najwa┬┐niejszym wzorcem odniesie├▒ w trakcie tworzenia charakteru ┬Âwiadomo┬Âci jest ka┬┐dy dla siebie. Kolejn┬▒ pozycj┬▒ w hierarchii wa┬┐no┬Âci jest rodzina a w nast├¬pnej kolejno┬Âci zami┬│owania wynikaj┬▒ce z istniej┬▒cych ju┬┐ zr├¬bów ┬Âwiadomo┬Âci opartych na dwóch pierwszych wzorcach.

Stawianie Boga, jako pierwszo planowy wzorzec dla m┬│odego cz┬│owieka wprowadza do struktur jego ┬Âwiadomo┬Âci dysharmoni├¬. Obni┬┐a jego potencja┬│ osobisty i wymusza zaistnienie w ┬Âwiadomo┬Âci cech podda├▒czych. Operowanie autorytetem Boga, jako postaci┬▒ nadrz├¬dn┬▒ w ┬Âwiadomo┬Âci dziecka, jest procesem zaburzaj┬▒cym naturaln┬▒ hierarchi├¬ warto┬Âci. Oto znalaz┬│ si├¬ kto┬Â, kto jest wa┬┐niejszy ni┬┐ ja i moja mama, tata rodzina. Tak zmieniony cz┬│owiek b├¬dzie posiada┬│ programy uczuciowe, które w ka┬┐dym jego procesie my┬Âlowym stoj┬▒ w gotowo┬Âci z┬│amania „mu karku”, gdyby chcia┬│ si├¬ przeciwstawi├Ž. Jego ┬Âwiadome dzia┬│anie, b├¬dzie zawsze pod kontrol┬▒ cech podda├▒czych sprawom Boga.

W tym miejscu dodam, ┬┐e takiego cz┬│owieka Bóg niemili widzi. To nie wola Boga jest przyczyn┬▒ takich deformacji naturalnego rozwoju ┬Âwiadomo┬Âci. Win├¬ za taki stan rzeczy ponosz┬▒ nie┬Âwiadomi niczego kap┬│ani ró┬┐nych kultów i wszystkich religii. Oni degraduj┬▒c woln┬▒ wol├¬ cz┬│owieka, dzia┬│aj┬▒ w my┬Âl „wy┬┐szej racji w s┬│u┬┐bie bo┬┐ej”, która to racja o zgrozo, okazuje si├¬ prac┬▒ niekorzystn┬▒ dla Boga a korzystn┬▒ dla si┬│ z┬│a. Te duchowe si┬│y z┬│a, operuj┬▒ce w programach przyczyn na planie ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka, krok po kroku, przez pokolenia zach├¬caj┬▒ cz┬│owieka do okre┬Âlonych zachowa├▒. Efekt takich zach├¬t jest widoczny w doktrynach religijnych a nast├¬pnie w dzia┬│aniach kap┬│anów.

W obliczu takiego stanu rzeczy, kiedy dominuj┬▒ca ilo┬Â├Ž ludzi na planecie jest pod wp┬│ywem dysharmonii istniej┬▒cej w ich programach uczuciowych, niezb├¬dnym wydaje si├¬ podj├¬cie ┬Âwiadomego dzia┬│ania w procesie eliminacji Boga, jako dominanty w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. Niech on pozostanie w ┬Âwiadomo┬Âci jako warto┬Â├Ž istotna, ale dopiero po sobie i rodzinie. Fakt, ┬┐e Bóg istnieje wcale nie oznacza, ┬┐e wymaga On niewolniczego podda├▒stwa. Prosz├¬ nie traktowa├Ž tych s┬│ów, jako herezji. Pisz├¬, jako przedstawiciel Boga na Ziemi i doskonale si├¬ orientuje, w jaki sposób si┬│y z┬│a, pod sztandarem potrzeb Boga, odebra┬│y cz┬│owiekowi wolno┬Â├Ž osobist┬▒ i drog├¬ do ┬┐ycia w rado┬Âci. W tym odniesieniu do ludzi na Ziemi nie jestem osamotniony, popiera mnie a raczej zobowi┬▒zuje do dzia┬│ania sam Bóg. Czyni to w s┬│owach, jakie przekaza┬│ w zaszyfrowanej tre┬Âci swojego listu do ludzi. Mi├¬dzy innymi mówi On tam, ┬┐e nienawidzi kap┬│anów chrze┬Âcija├▒skich a w zaszyfrowanych kontekstach, odkrywa ich b┬│├¬dy, nazywaj┬▒c je blu┬╝nierstwem.

WED┬úUG S┬úÓW BOGA - BISKUPI K┬úAMI┬í

BÓG NAZYWA KLER RELIGII RZYMSKO –KATOLICKIEJ - BESTYJ┬í.

W tytule napisa┬│em s┬│owa u┬│o┬┐one wed┬│ug w┬│a┬Âciwej kolejno┬Âci w hierarchii warto┬Âci korzystnej dla cz┬│owieka i dla Boga. Cz┬│owiek w tytule, jest na pierwszym planie a na drugim jego rodzina. Na trzecim planie przedstawi┬│em Boga i zapewniam, gdyby to zale┬┐a┬│o od Boga wykre┬Âli┬│by On siebie z tej listy. Zgodnie z naturalnymi programami ewolucji cz┬│owieka z wcielon┬▒ dusz┬▒, wiedza o Bogu nie mia┬│a istnie├Ž w ┬Âwiadomo┬Âci cz┬│owieka. Ca┬│y zasób wiedzy o Bogu istniej┬▒cy w ┬Âwiadomo┬Âci ludzi, jest najwi├¬kszym ci├¬┬┐arem, jaki przysz┬│o Bogu i Niebu d┬╝wiga├Ž. Do czasu, gdy nie istnia┬│y kulty a Cz┬│owiek ┬┐y┬│ w warunkach ┬Ârodowiska panuj┬▒cego w Raju, rado┬Â├Ž by┬│a dost├¬pna na wyci┬▒gni├¬cie r├¬ki a warto┬Â├Ž boska istnia┬│a w g┬│├¬bokich uniesieniach. Obecnie ┬┐ycie w rado┬Âci jest luksusem, na który niewielu mo┬┐e sobie pozwoli├Ž. Po raz kolejny zapewniam, ┬┐e Bogu wy┬│┬▒cznie potrzebne jest, by Cz┬│owiek ┬┐y┬│ w rado┬Âci. Nie interesuj┬▒ Go ┬┐adne modlitwy, nie oczekuje ho┬│dów i podda├▒stwa a wszelkie kulty s┬▒ dla niego ci├¬┬┐arem. Jezus Chrystus powiedzia┬│ w widzeniu do Ojca Pio, ┬┐e kap┬│ani chrze┬Âcija├▒scy s┬▒ mordercami Duszy.


JEZUS CHRYSTUS pogr┬▒┬┐a kap┬│anów w obliczu S┬íDU OSTATECZNEGO BOGA


© Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadz┬▒cy Misj├¬ Czasów Ostatecznych.