> Strona główna > Artykuły
Tłumacz Strony/Translator Site
Kalendarz
Marzec 2017
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ARTYKUŁY - ARTICLES Ab ovo usque ad mala
Nostradamus
MONDE UNIVERS CRÉATION
Materiały nadesłane
do redakcji portalu
redakcja portalu nie
ponosi odpowiedzialnosci
za nadeslane materiały
Artykuł pilotujący książkę Watykan Zdemaskowany - Papież musi umrzecAfera Banco AmbrosianoKoniec ery ryb cz.1-tajemnicza wiedza majów
Koniec ery ryb cz.2- Naukowcy dowodza

 

Pedofilia i Satanizm... cz1     
Pedofilia i Satanizm...cz2
  
 


NOSTRADAMUS VATINICIA CODE 

NOSTRADAMUS VATINICIA CODE [ ENG ]Chrońmy nasze dzieci -
Plaga społeczeństwa -
Pedofilia


Prof. Adam Gierek: Słońce zniszczy Ziemię!
 
 

Ks. Piotr Natanek oskarża Watykan
Afery za Spiżową bramą

 
"Ojcze nasz" Modlitwa Samozagłady - skierowana do Lucyfera
Data 24/04/2015 23:20  Autor Andrzej_Struski  Kliknięć 32773  Język Polish
 

 


Kwintesencja Wielkiego Oszustwa " Składacie prośby do Lucyfera a żale wznosicie do Boga ".
Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
„przyjdź królestwo Twoje”;
bądź wola Twoja jako w niebie „tak” i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw od złego.
Amen. 

MODLITWA „OJCZE NASZ” JEST MODLITWĄ SKIEROWANĄ DO LUCYFERA

Modlitwa „Ojcze Nasz” jest jedną z wielu pułapek a w kulturze religii chrześcijańskiej. Poza skutecznym wypraniem mózgów wszystkim, którzy są oddanymi wiernymi w zakresie rozumienia spraw Boga i religii, chrześcijaństwo dodatkowo a raczej na dzień dobry, nakazuje stosowanie zabójczej mantry w postaci modlitwy „Ojcze Nasz”

Gremialnie narzekacie na nagminne występowanie w życiu codziennym różnych problemów a winą za nie obarczacie Boga. Nawet, jeżeli już Bóg nie jest winny tych waszych problemów, to według Was, nie dba On o to by Was chronić.

Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. Sami sobie ten los zakłócacie. Ciągłe powtarzanie tych samych zwrotów, przydaje im mocy. Są to tak zwane „mantry” a każda kultura, religia czy ezoteryka, posiada własne sformułowania. Problem polega na tym, że ludzie nie rozumieją ukrytej wartości wypowiadanych zwrotów.

W poniższym wywodzie dowiodę, że modlitwa „Ojcze Nasz” jest w całości skierowana do Lucyfera, postaci z natury dobrej, lecz zarządzającej procesami powstawania wszelkich przyczyn zła we Wszechświecie. W Jego interesie jest, by Człowiek czynił sobie życie jednym pasmem udręk i problemów. By w związku z tymi problemami, tworzył emocje smutku, żalu i nienawiści, by żył w ciągłym strachu. Swój interes Lucyfer realizuje poprzez zmanipulowanie umysłu człowieka w taki sposób, by sam sobie szkodził.

Najważniejszymi instrumentami Lucyfera są istniejące na ziemi religie. Modlitwy i mantry to religijne pułapki, które posiadają charakter ciągłego oddziaływania. Mantrowanie zwrotów (między innymi modlitw), jest swego rodzaju samozagładą bezpieczeństwa osobistego dobrobytu.

Modlitwa „Ojcze Nasz” jest tylko pozornie skierowana do Boga. Jej treść nie kieruje ani jednego zwrotu do Boga Jedynego, czyli do Boga Stwórcy. Natomiast jest w jej składzie zwrot, który jednoznacznie świadczy, że ta modlitwa jest skierowana do Lucyfera.

Tym zwrotem są słowa cyt.; „i nie wódź nas na pokuszenie;”.

Bóg nikogo nigdy nie wodził na pokuszenie. Natomiast zwrot „pokuszenie” jest wskazaniem na jedną z głównych domen działania szatana. Określenie „Szatan” jest formą alegoryczną w rzeczywistości on nie istnieje, natomiast sprawcą przyczynowym wszelkiego zła jest Lucyfer.

 Mimo, że wielu ludzi uważa Lucyfera za niosącego światło, to nie rozumieją oni, że światło samo w sobie nie oznacza dobra i wiedzy, często oślepia i zaślepia. Tak jest i ze światłem, które niesie Lucyfer, jest ono zwodnicze. Lucyfer wysyła światło do człowieka a do demonicznych istot duchowych informację, w jaki sposób maja tego człowieka niszczyć. Taki sam wzór działania stosują religie.

Zwrot istniejący w treści modlitwy „Ojcze Nasz”; „i nie wódź nas na pokuszenie; „ - jest jednoznacznym skierowaniem tej mantry, do przyczynowego sprawcy wszelkiego zła na ziemi, Lucyfera.

Zwrot „i nie wódź nas na pokuszenie” nie jest wyjątkiem wyrwanym z kontekstu całej modlitwy „Ojcze nasz”. Wszystkie jej pozostałe zwroty charakteryzuje wieloznaczność wymowy. Mimo, że z pozoru wydają się być skierowane do Boga, żaden z nich w swej głębi tego nie mówi.

 

1 zw. „Ojcze nasz, „ (Ojcze naszej osobowości) Modlitwa „Ojcze nasz” – jest bezpośrednim zwrotem do ojca duchowego modlącej się osoby. Ojcem duchowym chrześcijan jest Lucyfer a wierni religijni modlą się do Lucyfera.

 Bóg Stwórca brał udział w tworzeniu człowieka i jego naturalnej osobowości. Tamten stan osobowości u większości ludzi na ziemi już nie istnieje. Obecnie istniejąca osobowość człowieka religijnego nie ma nic wspólnego z potrzebą Boga.

Człowiek religijny, gnostyczny i ezoteryczny powstał później, jako zakłócenie osobowości naturalnej. Takie wtórne cechy osobowości wytworzyły istoty duchowe na rozkaz i zgodnie z instrukcjami Lucyfera. On jest rzeczywistym ojcem człowieka religijnego, lub ezoterycznego, itp.

2 zw. „Któryś jest w niebie”, (który jesteś w niebie duchowym.) - Świat duchowy zwany niebem istnieje w dwóch różnych środowiskach życia.

Jedno niebo, jest ojczyzną Boga i twórców człowieka a zlokalizowane jest daleko poza granicami naszego Wszechświata.

Drugie niebo jest tuż obok, w nim również żyją istoty duchowe, jednak zupełnie inne niż tamte żyjące wraz z Bogiem.  Istoty żyjące w tym niebie służą Lucyferowi i działają na rzecz jego potrzeb, szkodząc człowiekowi.

W treści Apokalipsy Bóg przekazuje informację, z których wynika, że w czasach ostatecznych niebo istniejące w naszym wszechświecie zostanie zlikwidowane. Apokalipsa B.G.21: 1 - Potemem widział niebo nowe i ziemię nową; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było.

Niebo – środowisko życia negatywnych istot duchowych i Lucyfera, wraz z ezoteryczną ziemią i religiami przestaną Istnieć. Powstanie nowe niebo z istotami duchowymi służącymi człowiekowi i nowa kultura życia duchowego na ziemi, ale bez religii, one już nigdy nie będą istniały.

 

3 zw. „Święć się imię Twoje; „ (Niech imię Twoje będzie uświęcone)Ten zwrot jest wyrazem herezji w stosunku do Boga. Czyżby Jego imię nie było dostatecznie święte i jeszcze miałoby się uświęcić?

Zwrot ten dla Lucyfera posiada duże znaczenie. Lucyfer pochodzi z nieba od Boga, ale obecnie z uzasadnionych przyczyn bytuje wraz z innymi duszami, tu w naszym wszechświecie.

Życzenie uświęcenia imienia, jest uzasadnione wyłącznie w stosunku do niego i jego towarzyszy. Taka forma modlitwy powstała z inicjatywy Lucyfera, jako bardzo dla niego przydatna.

4 zw. „przyjdź królestwo Twoje”; (a twoja władza niech zapanuje na Ziemi.)Ludzie proszą Lucyfera o panowanie nad nimi. On w tym momencie legalizuje swoją agresję, jakiej dopuścił się na cywilizacjach wcieleniowych w naszym wszechświecie, między innymi i na ziemi.

Skierowanie takiego zwrotu do Boga Stwórcy jest bezsensowne z dwóch powodów; po pierwsze - Bóg jest jednym z grona twórców człowieka, żyjemy w jednym wspólnym organizmie i nie możemy prosić Go o objęcie władzy nad nami, bo On cały czas ją piastuje.

Po drugie królestwo Boga tu na ziemi nie może zaistnieć z samej natury rzeczy, są światy niekompatybilne na planie bytowym.

5 zw. „bądź wola Twoja” (Niech się stanie wola Twoja) – Modlący się, oddaje Lucyferowi władzę nad własna wolą.

W odniesieniu do sprawy, że ta modlitwa jest skierowana do Lucyfera, jasnym jest, że człowiek mówiąc takie słowa z własnej woli ceduje Lucyferowi władzę nad swoją wolą.

6 zw., „jako w niebie”, ( jaką posiadasz w świecie duchowym,) - Bóg w niebie nie posiada żadnej władzy na innymi duszami. Podstawowym i bezwzględnie respektowanym prawem w niebie jest pełna wolna wola.

Natomiast Lucyfer korzysta z możliwości wpływania na wolę istot duchowych, które uległy Jego obietnicom i ofertom. Z mocy takich manipulacyjnych obietnic, większość istot duchowych uległa mu i w ten sposób zostało utworzone niebo duchowe, które niszczy człowieka.

7 zw. „tak” i na ziemi; „ (Tak i tu na ziemi.) Ten zwrot dopełnia woli poddaństwa człowieka i rzeczywistego zniewolenia jego świadomości.

Poddańcza wola dotyczy wszystkich ludzi. Forma wymowy słów -„tak i na ziemi”, pozwala Lucyferowi dysponować władzą nad wszystkimi ludźmi.

8 zw. „chleba naszego powszedniego” (Rzeczy nam powszednich) Zwrot błagalny, który mówi o prośbie dotyczącej rzeczy podstawowych.

Takie sformułowanie słów, jest przyczyną wszystkich nierówności bytowych i społecznych na ziemi.

Wypowiadając taką mantrę człowiek z własnej woli zrzeka się prawa posiadania dobrobytu. Nadmiar wypracowanego na ziemi dobra materialnego, modlącemu się nie należy. Prosi on wyłącznie o rzeczy podstawowe.

Te nadmiary dóbr, będą dzielone według uznania Lucyfera, który z woli modlących się, jest władcą świadomości człowieka.

9 zw. „daj nam dzisiaj; „ (Daj nam szybko) Tym zwrotem modlący się traci realną szansę, nawet na otrzymanie wartości powszednich.

Słowo „dzisiaj” jest zwrotem proszącym o natychmiastową realizację. Nie istnieją takie natychmiastowe możliwości działania w obszarach sterowanych przez programy losu. Konsekwencja może być taka, że modlący się ma prawo nic nie otrzymać od losu.


10 zw. „i odpuść nam nasze winy, -
Kolejne, błagalne słowa pogłębiają niedolę całego społeczeństwa ziemskiego.

Powtarzając słowa stwierdzające własną winę w codziennej – porannej i wieczornej modlitwie, stwierdzamy nieustające istnienie naszej winy w różnych sprawach.

Prosząc Lucyfera o odpuszczenie naszych win, jeszcze mocniej się od niego uzależniamy.


11 zw., „jako i my odpuszczamy” Słowa te, stawiają człowieka w sytuacji, która wskazuje na jego nieuczciwość. Jeżeli systematycznie rano i wieczorem mówimy, że jesteśmy winni, to nikt nie uwierzy w to, że możemy komuś odpuścić.

12 zw. „naszym winowajcom; „ Tu z kolei modlący się informuje Lucyfera, że wokół niego żyją inni winowajcy.

Lucyfer uzyskuje potwierdzenie, że jego działania na ziemi są skuteczne i dalej będzie utrzymywał taki sam wpływ na człowieka.

13zwr. „i nie wódź nas na pokuszenie; - Lucyfer już nie musi wodzić człowieka na pokuszenie.

Jest tylu „lucyferów” w osobowościach ludzi, że sami się kuszą i wodzą.


14 Zw., „ale nas zbaw od złego.”
Kto uwierzy w to, że Lucyfer zechce ochronić nas przed samym sobą i swoimi demonami?

Reasumując:

W świetle pełnej wartości słów istniejących w treści modlitwy „Ojcze nasz”, które niszczą świadomości ludzi i warunku życia człowieka w dobrobycie i szczęściu, żądam w imieniu Boga Stwórcy, natychmiastowego zaprzestania wykonywania modlitwy „Ojcze nasz”.

Struski Andrzej Spadkobierca Rodu Boskiej Krwi, Prowadzący Misję Czasów Ostatecznych.

 A.D. 24.04.2015.